Search Results

There are 11864 results for: content related to: Rapid Characterization of Ultrathin Layers of Chalcogenides on SiO 2 /Si Substrates

 1. Graphene Analogues of Inorganic Layered Materials

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 52, Issue 50, December 9, 2013, Pages: 13162–13185, Prof. Dr. C. N. R. Rao, H. S. S. Ramakrishna Matte and Urmimala Maitra

  Version of Record online : 11 OCT 2013, DOI: 10.1002/anie.201301548

 2. Surface Plasmon-Enhanced Photodetection in Few Layer MoS2 Phototransistors with Au Nanostructure Arrays

  Small

  Volume 11, Issue 20, May 27, 2015, Pages: 2392–2398, Jinshui Miao, Weida Hu, Youliang Jing, Wenjin Luo, Lei Liao, Anlian Pan, Shiwei Wu, Jingxin Cheng, Xiaoshuang Chen and Wei Lu

  Version of Record online : 28 JAN 2015, DOI: 10.1002/smll.201403422

 3. Layer Thinning and Etching of Mechanically Exfoliated MoS2 Nanosheets by Thermal Annealing in Air

  Small

  Volume 9, Issue 19, October 11, 2013, Pages: 3314–3319, Jumiati Wu, Hai Li, Zongyou Yin, Hong Li, Juqing Liu, Xiehong Cao, Qing Zhang and Hua Zhang

  Version of Record online : 28 AUG 2013, DOI: 10.1002/smll.201301542

 4. Size-Dependent Optical Absorption of Layered MoS2 and DNA Oligonucleotides Induced Dispersion Behavior for Label-Free Detection of Single-Nucleotide Polymorphism

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 23, June 17, 2015, Pages: 3541–3550, Bang Lin Li, Hao Lin Zou, Lu Lu, Yu Yang, Jing Lei Lei, Hong Qun Luo and Nian Bing Li

  Version of Record online : 6 MAY 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500180

 5. GaS and GaSe Ultrathin Layer Transistors

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 26, July 10, 2012, Pages: 3549–3554, Dattatray J. Late, Bin Liu, Jiajun Luo, Aiming Yan, H. S. S. Ramakrishna Matte, Matthew Grayson, C. N. R. Rao and Vinayak P. Dravid

  Version of Record online : 8 JUN 2012, DOI: 10.1002/adma.201201361

 6. Photodetectors Based on Two-Dimensional Layered Materials Beyond Graphene

  Advanced Functional Materials

  Chao Xie, Chunhin Mak, Xiaoming Tao and Feng Yan

  Version of Record online : 8 NOV 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603886

 7. You have full text access to this OnlineOpen article
  MoS2-Based Nanocomposites for Electrochemical Energy Storage

  Advanced Science

  Tianyi Wang, Shuangqiang Chen, Huan Pang, Huaiguo Xue and Yan Yu

  Version of Record online : 6 DEC 2016, DOI: 10.1002/advs.201600289

 8. High-Concentration Aqueous Dispersions of MoS2

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 28, July 26, 2013, Pages: 3577–3583, Yagang Yao, Lorenzo Tolentino, Zhongzheng Yang, Xiaojuan Song, Wen Zhang, Yongsheng Chen and Ching-ping Wong

  Version of Record online : 27 FEB 2013, DOI: 10.1002/adfm.201201843

 9. 2D Monolayer MoS2–Carbon Interoverlapped Superstructure: Engineering Ideal Atomic Interface for Lithium Ion Storage

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 24, June 24, 2015, Pages: 3687–3695, Hao Jiang, Dayong Ren, Haifeng Wang, Yanjie Hu, Shaojun Guo, Haiyang Yuan, Peijun Hu, Ling Zhang and Chunzhong Li

  Version of Record online : 18 MAY 2015, DOI: 10.1002/adma.201501059

 10. Fabrication of Flexible MoS2 Thin-Film Transistor Arrays for Practical Gas-Sensing Applications

  Small

  Volume 8, Issue 19, October 8, 2012, Pages: 2994–2999, Qiyuan He, Zhiyuan Zeng, Zongyou Yin, Hai Li, Shixin Wu, Xiao Huang and Hua Zhang

  Version of Record online : 6 JUL 2012, DOI: 10.1002/smll.201201224

 11. Synthesis of Few-Layer MoS2–Graphene Composites with Superior Electrochemical Lithium-Storage Performance by an Ionic-Liquid-Mediated Hydrothermal Route

  ChemElectroChem

  Volume 2, Issue 4, April 15, 2015, Pages: 538–546, Dr. Lin Ma, Jianbo Ye, Prof. Weixiang Chen, Prof. Jianming Wang, Dr. Run Liu and Prof. Jim Yang Lee

  Version of Record online : 23 JAN 2015, DOI: 10.1002/celc.201402393

 12. Solution-Processed Two-Dimensional MoS2 Nanosheets: Preparation, Hybridization, and Applications

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 55, Issue 31, July 25, 2016, Pages: 8816–8838, Xiao Zhang, Zhuangchai Lai, Chaoliang Tan and Prof. Hua Zhang

  Version of Record online : 22 JUN 2016, DOI: 10.1002/anie.201509933

 13. Performance Potential and Limit of MoS2 Transistors

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 9, March 4, 2015, Pages: 1547–1552, Xuefei Li, Lingming Yang, Mengwei Si, Sichao Li, Mingqiang Huang, Peide Ye and Yanqing Wu

  Version of Record online : 13 JAN 2015, DOI: 10.1002/adma.201405068

 14. Graphene-Like MoS2/Graphene Composites: Cationic Surfactant-Assisted Hydrothermal Synthesis and Electrochemical Reversible Storage of Lithium

  Small

  Volume 9, Issue 21, November 11, 2013, Pages: 3693–3703, Guochuang Huang, Tao Chen, Weixiang Chen, Zhen Wang, Kun Chang, Lin Ma, Feihe Huang, Dongyun Chen and Jim Yang Lee

  Version of Record online : 14 JUN 2013, DOI: 10.1002/smll.201300415

 15. Optical Identification of Single- and Few-Layer MoS2 Sheets

  Small

  Volume 8, Issue 5, March 12, 2012, Pages: 682–686, Hai Li, Gang Lu, Zongyou Yin, Qiyuan He, Hong Li, Qing Zhang and Hua Zhang

  Version of Record online : 5 JAN 2012, DOI: 10.1002/smll.201101958

 16. Atomic-Layered MoS2 as a Tunable Optical Platform

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Pages: 1429–1456, Chengbing Qin, Yan Gao, Zhixing Qiao, Liantuan Xiao and Suotang Jia

  Version of Record online : 9 AUG 2016, DOI: 10.1002/adom.201600323

 17. Recent Advances in Synthesis and Biomedical Applications of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Nanosheets

  Small

  Xiao Li, Jingyang Shan, Weizhen Zhang, Shao Su, Lihui Yuwen and Lianhui Wang

  Version of Record online : 16 DEC 2016, DOI: 10.1002/smll.201602660

 18. Ultrasensitive and Broadband MoS2 Photodetector Driven by Ferroelectrics

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 42, November 11, 2015, Pages: 6575–6581, Xudong Wang, Peng Wang, Jianlu Wang, Weida Hu, Xiaohao Zhou, Nan Guo, Hai Huang, Shuo Sun, Hong Shen, Tie Lin, Minghua Tang, Lei Liao, Anquan Jiang, Jinglan Sun, Xiangjian Meng, Xiaoshuang Chen, Wei Lu and Junhao Chu

  Version of Record online : 16 SEP 2015, DOI: 10.1002/adma.201503340

 19. CVD Growth of MoS2-based Two-dimensional Materials

  Chemical Vapor Deposition

  Volume 21, Issue 10-11-12, December 2015, Pages: 241–259, H. F. Liu, S. L. Wong and D. Z. Chi

  Version of Record online : 13 NOV 2015, DOI: 10.1002/cvde.201500060

 20. Analyzing the Carrier Mobility in Transition-Metal Dichalcogenide MoS2 Field-Effect Transistors

  Advanced Functional Materials

  Zhihao Yu, Zhun-Yong Ong, Songlin Li, Jian-Bin Xu, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Yi Shi and Xinran Wang

  Version of Record online : 3 JAN 2017, DOI: 10.1002/adfm.201604093