Search Results

There are 11451 results for: content related to: Simultaneous Realization of Phase/Size Manipulation, Upconversion Luminescence Enhancement, and Blood Vessel Imaging in Multifunctional Nanoprobes Through Transition Metal Mn 2+ Doping

 1. Advanced Functional Nanomaterials for Theranostics

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 2, January 12, 2017, Haoyuan Huang and Jonathan F. Lovell

  Version of Record online : 7 NOV 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603524

 2. A New Single 808 nm NIR Light-Induced Imaging-Guided Multifunctional Cancer Therapy Platform

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 25, July 1, 2015, Pages: 3966–3976, Fei He, Guixin Yang, Piaoping Yang, Yuxiu Yu, Ruichan Lv, Chunxia Li, Yunlu Dai, Shili Gai and Jun Lin

  Version of Record online : 22 MAY 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500464

 3. Poly(Acrylic Acid) Modification of Nd3+-Sensitized Upconversion Nanophosphors for Highly Efficient UCL Imaging and pH-Responsive Drug Delivery

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 29, August 5, 2015, Pages: 4717–4729, Bei Liu, Yinyin Chen, Chunxia Li, Fei He, Zhiyao Hou, Shanshan Huang, Haomiao Zhu, Xueyuan Chen and Jun Lin

  Version of Record online : 25 JUN 2015, DOI: 10.1002/adfm.201501582

 4. Luminescent Ions in Advanced Composite Materials for Multifunctional Applications

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 35, September 20, 2016, Pages: 6330–6350, Gongxun Bai, Ming-Kiu Tsang and Jianhua Hao

  Version of Record online : 19 JUL 2016, DOI: 10.1002/adfm.201602142

 5. Remarkable NIR Enhancement of Multifunctional Nanoprobes for In Vivo Trimodal Bioimaging and Upconversion Optical/T2-Weighted MRI-Guided Small Tumor Diagnosis

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 46, December 9, 2015, Pages: 7119–7129, Zhigao Yi, Xiaolong Li, Zhenluan Xue, Xiao Liang, Wei Lu, Hao Peng, Hongrong Liu, Songjun Zeng and Jianhua Hao

  Version of Record online : 31 OCT 2015, DOI: 10.1002/adfm.201503672

 6. Plasmonic Nanowire-Enhanced Upconversion Luminescence for Anticounterfeit Devices

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 43, November 15, 2016, Pages: 7836–7846, Kisun Park, Kinam Jung, Seok Joon Kwon, Ho Seong Jang, Dongjin Byun, Il Ki Han and Hyungduk Ko

  Version of Record online : 20 SEP 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603428

 7. Large Upconversion Enhancement in the “Islands” Au–Ag Alloy/NaYF4: Yb3+, Tm3+/Er3+ Composite Films, and Fingerprint Identification

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 34, September 9, 2015, Pages: 5462–5471, Xu Chen, Wen Xu, Lihang Zhang, Xue Bai, Shaobo Cui, Donglei Zhou, Ze Yin, Hongwei Song and Dong-Hwan Kim

  Version of Record online : 3 AUG 2015, DOI: 10.1002/adfm.201502419

 8. Photodetectors Based on Two-Dimensional Layered Materials Beyond Graphene

  Advanced Functional Materials

  Chao Xie, Chunhin Mak, Xiaoming Tao and Feng Yan

  Version of Record online : 8 NOV 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603886

 9. Neuroendocrine Tumor-Targeted Upconversion Nanoparticle-Based Micelles for Simultaneous NIR-Controlled Combination Chemotherapy and Photodynamic Therapy, and Fluorescence Imaging

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 8, February 23, 2017, Guojun Chen, Renata Jaskula-Sztul, Corinne R. Esquibel, Irene Lou, Qifeng Zheng, Ajitha Dammalapati, April Harrison, Kevin W. Eliceiri, Weiping Tang, Herbert Chen and Shaoqin Gong

  Version of Record online : 17 JAN 2017, DOI: 10.1002/adfm.201604671

 10. Controllable Generation of Nitric Oxide by Near-Infrared-Sensitized Upconversion Nanoparticles for Tumor Therapy

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 20, May 27, 2015, Pages: 3049–3056, Xiao Zhang, Gan Tian, Wenyan Yin, Liming Wang, Xiaopeng Zheng, Liang Yan, Jinxia Li, Haoran Su, Chunying Chen, Zhanjun Gu and Yuliang Zhao

  Version of Record online : 11 APR 2015, DOI: 10.1002/adfm.201404402

 11. Intraperitoneal Administration of Biointerface-Camouflaged Upconversion Nanoparticles for Contrast Enhanced Imaging of Pancreatic Cancer

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 47, December 20, 2016, Pages: 8631–8642, Wei Yuan, Dongpeng Yang, Qianqian Su, Xingjun Zhu, Tianye Cao, Yun Sun, Yu Dai, Wei Feng and Fuyou Li

  Version of Record online : 31 OCT 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603907

 12. Organic Spin Valves: A Review

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 22, June 14, 2016, Pages: 3881–3898, Jagannath Devkota, Rugang Geng, Ram Chandra Subedi and Tho Duc Nguyen

  Version of Record online : 16 MAR 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504209

 13. Optical Properties of Hybrid Organic-Inorganic Materials and their Applications

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 36, September 26, 2016, Pages: 6506–6544, Stephane Parola, Beatriz Julián-López, Luís D. Carlos and Clément Sanchez

  Version of Record online : 22 AUG 2016, DOI: 10.1002/adfm.201602730

 14. Magnetic Nanoparticle Facilitated Drug Delivery for Cancer Therapy with Targeted and Image-Guided Approaches

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 22, June 14, 2016, Pages: 3818–3836, Jing Huang, Yuancheng Li, Anamaria Orza, Qiong Lu, Peng Guo, Liya Wang, Lily Yang and Hui Mao

  Version of Record online : 5 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504185

 15. Highly Emissive Nd3+-Sensitized Multilayered Upconversion Nanoparticles for Efficient 795 nm Operated Photodynamic Therapy

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 26, July 12, 2016, Pages: 4778–4785, Feng Lu, Lin Yang, Yujie Ding and Jun-Jie Zhu

  Version of Record online : 18 MAY 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600464

 16. Single Ho3+-Doped Upconversion Nanoparticles for High-Performance T2-Weighted Brain Tumor Diagnosis and MR/UCL/CT Multimodal Imaging

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 42, November 12, 2014, Pages: 6613–6620, Dalong Ni, Wenbo Bu, Shengjian Zhang, Xiangpeng Zheng, Ming Li, Huaiyong Xing, Qingfeng Xiao, Yanyan Liu, Yanqing Hua, Liangping Zhou, Weijun Peng, Kuaile Zhao and Jianlin Shi

  Version of Record online : 22 AUG 2014, DOI: 10.1002/adfm.201401609

 17. Layer-by-Layer Assembly of Light-Responsive Polymeric Multilayer Systems

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 36, September 24, 2014, Pages: 5624–5648, João Borges, Luísa C. Rodrigues, Rui L. Reis and João F. Mano

  Version of Record online : 14 JUL 2014, DOI: 10.1002/adfm.201401050

 18. Thermal Properties of Two Dimensional Layered Materials

  Advanced Functional Materials

  Yuxi Wang, Ning Xu, Deyu Li and Jia Zhu

  Version of Record online : 6 JAN 2017, DOI: 10.1002/adfm.201604134

 19. Recent Progress in High-Efficiency Blue-Light-Emitting Materials for Organic Light-Emitting Diodes

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 13, April 5, 2017, Yirang Im, Seong Yong Byun, Ji Han Kim, Dong Ryun Lee, Chan Seok Oh, Kyoung Soo Yook and Jun Yeob Lee

  Version of Record online : 20 FEB 2017, DOI: 10.1002/adfm.201603007

 20. Ultrathin Metal films for Transparent Electrodes of Flexible Optoelectronic Devices

  Advanced Functional Materials

  Jungheum Yun

  Version of Record online : 29 MAR 2017, DOI: 10.1002/adfm.201606641