Search Results

There are 7067791 results for: content related to: Virus-Shell Engineering: Biomineralization-Based Virus Shell-Engineering: Towards Neutralization Escape and Tropism Expansion (Adv. Healthcare Mater. 4/2012)

 1. You have free access to this content
  High-Throughput Delivery: A Diamond Nanoneedle Array for Potential High-Throughput Intracellular Delivery (Adv. Healthcare Mater. 8/2013)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 2, Issue 8, August, 2013, Page: 1065, Xianfeng Chen, Guangyu Zhu, Yang Yang, Beilei Wang, Li Yan, Kenneth Yin Zhang, Kenneth Kam-Wing Lo and Wenjun Zhang

  Version of Record online : 15 AUG 2013, DOI: 10.1002/adhm.201370040

 2. You have free access to this content
  Tumor Diagnosis: Discovering of Tumor-targeting Peptides using Bi-functional Microarray (Adv. Healthcare Mater. 18/2015)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 4, Issue 18, December 30, 2015, Page: 2738, Weizhi Wang, Zihua Wang, Xiangli Bu, Ren Li, Mingxing Zhou and Zhiyuan Hu

  Version of Record online : 28 DEC 2015, DOI: 10.1002/adhm.201570102

 3. Biomineralization-Based Virus Shell-Engineering: Towards Neutralization Escape and Tropism Expansion

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 1, Issue 4, July, 2012, Pages: 443–449, Xiaoyu Wang, Yongqiang Deng, Shihua Li, Guangchuan Wang, Ede Qin, Xurong Xu, Ruikang Tang and Chengfeng Qin

  Version of Record online : 28 MAR 2012, DOI: 10.1002/adhm.201200034

 4. You have free access to this content
  Osteogenic Differentiation: Periodic Nanoneedle and Buffer Zones Constructed on a Titanium Surface Promote Osteogenic Differentiation and Bone Calcification In Vivo (Adv. Healthcare Mater. 3/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 3, February 4, 2016, Page: 300, Peng Yu, Xiaojing Zhu, Xiaolan Wang, Shuangying Wang, Weiping Li, Guoxin Tan, Yu Zhang and Chengyun Ning

  Version of Record online : 4 FEB 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670011

 5. You have free access to this content
  Cancer Theranostics: Facile Preparation of Doxorubicin-Loaded Upconversion@Polydopamine Nanoplatforms for Simultaneous In Vivo Multimodality Imaging and Chemophotothermal Synergistic Therapy (Adv. Healthcare Mater. 4/2015)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 4, Issue 4, March 11, 2015, Page: 479, Fuyao Liu, Xiuxia He, Zhen Lei, Liang Liu, Junping Zhang, Hongpeng You, Huimao Zhang and Zhenxin Wang

  Version of Record online : 10 MAR 2015, DOI: 10.1002/adhm.201570021

 6. You have free access to this content
  Vaccine Against Fungal Infections: Genetically Engineered Virus Nanofibers as an Efficient Vaccine for Preventing Fungal Infection (Adv. Healthcare Mater. 7/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 7, April 6, 2016, Page: 746, Yanyan Huai, Shuai Dong, Ye Zhu, Xin Li, Binrui Cao, Xiang Gao, Mingying Yang, Li Wang and Chuanbin Mao

  Version of Record online : 6 APR 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670033

 7. You have free access to this content
  Gene Therapy: Carbon-Dot-Based Two-Photon Visible Nanocarriers for Safe and Highly Efficient Delivery of siRNA and DNA (Adv. Healthcare Mater. 8/2014)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 3, Issue 8, August, 2014, Page: 1348, Liqin Wang, Xiaoyong Wang, Ashwinkumar Bhirde, Jianbo Cao, Yun Zeng, Xinglu Huang, Yaping Sun, Gang Liu and Xiaoyuan Chen

  Version of Record online : 14 AUG 2014, DOI: 10.1002/adhm.201470042

 8. You have free access to this content
  Tissue Engineering: The Control of Mesenchymal Stem Cell Differentiation Using Dynamically Tunable Surface Microgrooves (Adv. Healthcare Mater. 10/2014)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 3, Issue 10, October, 2014, Page: 1692, Tao Gong, Kun Zhao, Guang Yang, Jinrong Li, Hongmei Chen, Yuping Chen and Shaobing Zhou

  Version of Record online : 9 OCT 2014, DOI: 10.1002/adhm.201470053

 9. You have free access to this content
  Ultrathin Injectable Sensors: Ultrathin Injectable Sensors of Temperature, Thermal Conductivity, and Heat Capacity for Cardiac Ablation Monitoring (Adv. Healthcare Mater. 3/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 3, February 4, 2016, Page: 394, Ahyeon Koh, Sarah R. Gutbrod, Jason D. Meyers, Chaofeng Lu, Richard Chad Webb, Gunchul Shin, Yuhang Li, Seung-Kyun Kang, Yonggang Huang, Igor R. Efimov and John A. Rogers

  Version of Record online : 4 FEB 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670015

 10. You have free access to this content
  Graphene Quantum Dots: Effects of Graphene Quantum Dots on the Self-Renewal and Differentiation of Mesenchymal Stem Cells (Adv. Healthcare Mater. 6/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 6, March 23, 2016, Page: 623, Jichuan Qiu, Deshuai Li, Xiaoning Mou, Jianhua Li, Weibo Guo, Shu Wang, Xin Yu, Baojin Ma, Shan Zhang, Wei Tang, Yuanhua Sang, Pilar Rivera Gil and Hong Liu

  Version of Record online : 23 MAR 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670026

 11. You have free access to this content
  Neovascularization: Upregulating Hif-1α by Hydrogel Nanofibrous Scaffolds for Rapidly Recruiting Angiogenesis Relative Cells in Diabetic Wound (Adv. Healthcare Mater. 8/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 8, April 20, 2016, Page: 865, Hao Chen, Peng Jia, Hui Kang, Hongbo Zhang, Yi Liu, Peilang Yang, Yufei Yan, Guilai Zuo, Lei Guo, Min Jiang, Jin Qi, Yuanyuan Liu, Wenguo Cui, Hélder A. Santos and Lianfu Deng

  Version of Record online : 19 APR 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670037

 12. You have free access to this content
  Drug Delivery: Biocompatible Reactive Oxygen Species (ROS)-Responsive Nanoparticles as Superior Drug Delivery Vehicles (Adv. Healthcare Mater. 1/2015)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 4, Issue 1, January 7, 2015, Page: 168, Dinglin Zhang, Yanling Wei, Kai Chen, Xiangjun Zhang, Xiaoqiu Xu, Qing Shi, Songling Han, Xin Chen, Hao Gong, Xiaohui Li and Jianxiang Zhang

  Version of Record online : 7 JAN 2015, DOI: 10.1002/adhm.201570007

 13. You have free access to this content
  Intracellular Delivery: Diamond-Nanoneedle-Array-Facilitated Intracellular Delivery and the Potential Influence on Cell Physiology (Adv. Healthcare Mater. 10/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 10, May 25, 2016, Page: 1116, Xiaoyue Zhu, Muk Fung Yuen, Li Yan, Zhenyu Zhang, Fujin Ai, Yang Yang, Peter K. N. Yu, Guangyu Zhu, Wenjun Zhang and Xianfeng Chen

  Version of Record online : 25 MAY 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670048

 14. You have free access to this content
  Bone Cancer: Selenite-Releasing Bone Mineral Nanoparticles Retard Bone Tumor Growth and Improve Healthy Tissue Functions In Vivo (Adv. Healthcare Mater. 12/2015)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 4, Issue 12, August 26, 2015, Page: 1735, Yanhua Wang, Hang Hao, Haoming Liu, Yifan Wang, Yan Li, Gaojie Yang, Jun Ma, Chuanbin Mao and Shengmin Zhang

  Version of Record online : 26 AUG 2015, DOI: 10.1002/adhm.201570069

 15. Gene Delivery: Synthesis of Tunable Theranostic Fe3O4@Mesoporous Silica Nanospheres for Biomedical Applications (Adv. Healthcare Mater. 3/2012)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 1, Issue 3, May, 2012, Page: 326, Yang Zhao, Li-Ning Lin, Yang Lu, Huai-Ling Gao, Shao-Feng Chen, Ping Yang and Shu-Hong Yu

  Version of Record online : 4 MAY 2012, DOI: 10.1002/adhm.201290012

 16. You have free access to this content
  Antibacterial Mechanisms: Toward a Molecular Understanding of the Antibacterial Mechanism of Copper-Bearing Titanium Alloys against Staphylococcus aureus (Adv. Healthcare Mater. 5/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 5, March 9, 2016, Page: 501, Mei Li, Zheng Ma, Ye Zhu, Hong Xia, Mengyu Yao, Xiao Chu, Xiaolan Wang, Ke Yang, Mingying Yang, Yu Zhang and Chuanbin Mao

  Version of Record online : 9 MAR 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670021

 17. You have free access to this content
  Nerve Regeneration: A Silk Sericin/Silicone Nerve Guidance Conduit Promotes Regeneration of a Transected Sciatic Nerve (Adv. Healthcare Mater. 15/2015)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 4, Issue 15, October 28, 2015, Page: 2179, Hongjian Xie, Wen Yang, Jianghai Chen, Jinxiang Zhang, Xiaochen Lu, Xiaobo Zhao, Kun Huang, Huili Li, Panpan Chang, Zheng Wang and Lin Wang

  Version of Record online : 27 OCT 2015, DOI: 10.1002/adhm.201570086

 18. You have free access to this content
  Cancer Cells: Underwater-Transparent Nanodendritic Coatings for Directly Monitoring Cancer Cells (Adv. Healthcare Mater. 3/2014)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 3, Issue 3, March, 2014, Page: 460, Gao Yang, Hongliang Liu, Xueli Liu, Pengchao Zhang, Chao Huang, Tailin Xu, Lei Jiang and Shutao Wang

  Version of Record online : 3 MAR 2014, DOI: 10.1002/adhm.201470016

 19. You have free access to this content
  Drug Delivery: Efficient, pH-Triggered Drug Delivery Using a pH-Responsive DNA-Conjugated Gold Nanoparticle (Adv. Healthcare Mater. 2/2013)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 2, Issue 2, February, 2013, Page: 380, Lei Song, Vincent H.B. Ho, Chun Chen, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu, Rongjun Chen and Dejian Zhou

  Version of Record online : 11 FEB 2013, DOI: 10.1002/adhm.201370008

 20. You have free access to this content
  Drug Delivery: Platinum (IV) Pro-Drug Conjugated NaYF4:Yb3+/Er3+ Nanoparticles for Targeted Drug Delivery and Up-Conversion Cell Imaging (Adv. Healthcare Mater. 4/2013)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 2, Issue 4, April, 2013, Page: 514, Yunlu Dai, Xiaojiao Kang, Dongmei Yang, Xuejiao Li, Xiao Zhang, Chunxia Li, Zhiyao Hou, Ziyong Cheng, Ping'an Ma and Jun Lin

  Version of Record online : 5 APR 2013, DOI: 10.1002/adhm.201370019