Search Results

There are 36700 results for: content related to: Interface Engineering of Layer-by-Layer Stacked Graphene Anodes for High-Performance Organic Solar Cells

 1. 25th Anniversary Article: Carbon Nanotube- and Graphene-Based Transparent Conductive Films for Optoelectronic Devices

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 13, April 2, 2014, Pages: 1958–1991, Jinhong Du, Songfeng Pei, Laipeng Ma and Hui-Ming Cheng

  Version of Record online : 4 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304135

 2. Graphene-Based Electrodes

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 5979–6004, Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Zhanxi Fan, Juqing Liu and Hua Zhang

  Version of Record online : 24 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201587

 3. Graphene-based electrodes for flexible electronics

  Polymer International

  Volume 64, Issue 12, December 2015, Pages: 1676–1684, Jea Woong Jo, Jea Uk Lee and Won Ho Jo

  Version of Record online : 7 SEP 2015, DOI: 10.1002/pi.4981

 4. Graphene for Stretchable Electronics

  Stretchable Electronics

  Chao Yan, Seoung-Ki Lee, Houk Jang, Jong-Hyun Ahn, Pages: 41–80, 2012

  Published Online : 28 DEC 2012, DOI: 10.1002/9783527646982.ch3

 5. Graphene-Based Materials for Solar Cell Applications

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 1, January 7, 2014, Zongyou Yin, Jixin Zhu, Qiyuan He, Xiehong Cao, Chaoliang Tan, Hongyu Chen, Qingyu Yan and Hua Zhang

  Version of Record online : 23 SEP 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300574

 6. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Version of Record online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 7. Graphene – A Promising Material for Organic Photovoltaic Cells

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 45, December 1, 2011, Pages: 5342–5358, Xiangjian Wan, Guankui Long, Lu Huang and Yongsheng Chen

  Version of Record online : 29 SEP 2011, DOI: 10.1002/adma.201102735

 8. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 9. Graphene Single Crystals: Size and Morphology Engineering

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 18, May 13, 2015, Pages: 2821–2837, Dechao Geng, Huaping Wang and Gui Yu

  Version of Record online : 21 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405887

 10. Direct Growth of Ultrafast Transparent Single-Layer Graphene Defoggers

  Small

  Volume 11, Issue 15, April 17, 2015, Pages: 1840–1846, Lifang Tan, Mengqi Zeng, Qiong Wu, Linfeng Chen, Jiao Wang, Tao Zhang, Jürgen Eckert, Mark H. Rümmeli and Lei Fu

  Version of Record online : 15 DEC 2014, DOI: 10.1002/smll.201402427

 11. Graphene Intermediate Layer in Tandem Organic Photovoltaic Cells

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 23, December 6, 2011, Pages: 4430–4435, Shi Wun Tong, Yu Wang, Yi Zheng, Man-Fai Ng and Kian Ping Loh

  Version of Record online : 28 SEP 2011, DOI: 10.1002/adfm.201101376

 12. One-Step Transfer and Integration of Multifunctionality in CVD Graphene by TiO2/Graphene Oxide Hybrid Layer

  Small

  Volume 10, Issue 10, May 28, 2014, Pages: 2057–2066, Hee Jin Jeong, Ho Young Kim, Hyun Jeong, Joong Tark Han, Seung Yol Jeong, Kang-Jun Baeg, Mun Seok Jeong and Geon-Woong Lee

  Version of Record online : 28 FEB 2014, DOI: 10.1002/smll.201303541

 13. Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 35, September 15, 2010, Pages: 3906–3924, Yanwu Zhu, Shanthi Murali, Weiwei Cai, Xuesong Li, Ji Won Suk, Jeffrey R. Potts and Rodney S. Ruoff

  Version of Record online : 29 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.201001068

  Corrected by:

  Correction: Correction: Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Vol. 22, Issue 46, 5226, Version of Record online: 9 DEC 2010

 14. Graphene as Transparent Electrode Material for Organic Electronics

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 25, July 5, 2011, Pages: 2779–2795, Shuping Pang, Yenny Hernandez, Xinliang Feng and Klaus Müllen

  Version of Record online : 26 APR 2011, DOI: 10.1002/adma.201100304

 15. Review of CVD Synthesis of Graphene

  Chemical Vapor Deposition

  Volume 19, Issue 10-11-12, December 2013, Pages: 297–322, Roberto Muñoz and Cristina Gómez-Aleixandre

  Version of Record online : 6 NOV 2013, DOI: 10.1002/cvde.201300051

 16. Graphene: Piecing it Together

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 39, October 18, 2011, Pages: 4471–4490, Mark H. Rümmeli, Claudia G. Rocha, Frank Ortmann, Imad Ibrahim, Haldun Sevincli, Felix Börrnert, Jens Kunstmann, Alicja Bachmatiuk, Markus Pötschke, Masashi Shiraishi, M. Meyyappan, Bernd Büchner, Stephan Roche and Gianaurelio Cuniberti

  Version of Record online : 16 AUG 2011, DOI: 10.1002/adma.201101855

 17. Deposition Methods of Graphene as Electrode Material for Organic Solar Cells

  Advanced Energy Materials

  Volume 7, Issue 10, May 24, 2017, Rajni Garg, Sait Elmas, Thomas Nann and Mats R. Andersson

  Version of Record online : 7 NOV 2016, DOI: 10.1002/aenm.201601393

 18. High-Quality Monolayer Graphene Synthesis on Pd Foils via the Suppression of Multilayer Growth at Grain Boundaries

  Small

  Volume 10, Issue 19, October 15, 2014, Pages: 4003–4011, Donglin Ma, Mengxi Liu, Teng Gao, Cong Li, Jingyu Sun, Yufeng Nie, Qingqing Ji, Yu Zhang, Xiuju Song, Yanfeng Zhang and Zhongfan Liu

  Version of Record online : 10 JUN 2014, DOI: 10.1002/smll.201400421

 19. Clean-Lifting Transfer of Large-area Residual-Free Graphene Films

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 32, August 27, 2013, Pages: 4521–4526, Di-Yan Wang, I-Sheng Huang, Po-Hsun Ho, Shao-Sian Li, Yun-Chieh Yeh, Duan-Wei Wang, Wei-Liang Chen, Yu-Yang Lee, Yu-Ming Chang, Chia-Chun Chen, Chi-Te Liang and Chun-Wei Chen

  Version of Record online : 27 JUN 2013, DOI: 10.1002/adma.201301152

 20. Towards Wafer-Scale Monocrystalline Graphene Growth and Characterization

  Small

  Volume 11, Issue 29, August 5, 2015, Pages: 3512–3528, Van Luan Nguyen and Young Hee Lee

  Version of Record online : 22 APR 2015, DOI: 10.1002/smll.201500147