Search Results

There are 11872 results for: content related to: Buckling of Aligned Carbon Nanotubes as Stretchable Conductors: A New Manufacturing Strategy

 1. Recent Advances in Stretchable and Transparent Electronic Materials

  Advanced Electronic Materials

  Volume 2, Issue 5, May 2016, David McCoul, Weili Hu, Mengmeng Gao, Vishrut Mehta and Qibing Pei

  Version of Record online : 16 MAR 2016, DOI: 10.1002/aelm.201500407

 2. Nanomaterial-Enabled Stretchable Conductors: Strategies, Materials and Devices

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 9, March 4, 2015, Pages: 1480–1511, Shanshan Yao and Yong Zhu

  Version of Record online : 26 JAN 2015, DOI: 10.1002/adma.201404446

 3. Wavy Ribbons of Carbon Nanotubes for Stretchable Conductors

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 6, March 21, 2012, Pages: 1279–1283, Feng Xu, Xin Wang, Yuntian Zhu and Yong Zhu

  Version of Record online : 19 JAN 2012, DOI: 10.1002/adfm.201102032

 4. Stretchable Energy Storage and Conversion Devices

  Small

  Volume 10, Issue 17, September 10, 2014, Pages: 3443–3460, Chaoyi Yan and Pooi See Lee

  Version of Record online : 25 JAN 2014, DOI: 10.1002/smll.201302806

 5. 25th Anniversary Article: The Evolution of Electronic Skin (E-Skin): A Brief History, Design Considerations, and Recent Progress

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 42, November 13, 2013, Pages: 5997–6038, Mallory L. Hammock, Alex Chortos, Benjamin C.-K. Tee, Jeffrey B.-H. Tok and Zhenan Bao

  Version of Record online : 22 OCT 2013, DOI: 10.1002/adma.201302240

 6. Flexible and Stretchable Energy Storage: Recent Advances and Future Perspectives

  Advanced Materials

  Wei Liu, Min-Sang Song, Biao Kong and Yi Cui

  Version of Record online : 7 NOV 2016, DOI: 10.1002/adma.201603436

 7. Carbon Nanotube Fiber Based Stretchable Conductor

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 7, February 18, 2013, Pages: 789–793, Mei Zu, Qingwen Li, Guojian Wang, Joon-Hyung Byun and Tsu-Wei Chou

  Version of Record online : 18 SEP 2012, DOI: 10.1002/adfm.201202174

 8. Materials and Structures for Stretchable Energy Storage and Conversion Devices

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 22, June 11, 2014, Pages: 3592–3617, Keyu Xie and Bingqing Wei

  Version of Record online : 18 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201305919

 9. Carbon Nanotube Fiber Based Stretchable Wire-Shaped Supercapacitors

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 3, February 18, 2014, Ping Xu, Taoli Gu, Zeyuan Cao, Bingqing Wei, Jianyong Yu, Faxue Li, Joon-Hyung Byun, Weibang Lu, Qingwen Li and Tsu-Wei Chou

  Version of Record online : 7 OCT 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300759

 10. Highly Stretchable, Integrated Supercapacitors Based on Single-Walled Carbon Nanotube Films with Continuous Reticulate Architecture

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 7, February 20, 2013, Pages: 1058–1064, Zhiqiang Niu, Haibo Dong, Bowen Zhu, Jinzhu Li, Huey Hoon Hng, Weiya Zhou, Xiaodong Chen and Sishen Xie

  Version of Record online : 16 DEC 2012, DOI: 10.1002/adma.201204003

 11. Carbon Nanotubes and Graphene for Flexible Electrochemical Energy Storage: from Materials to Devices

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 22, June 8, 2016, Pages: 4306–4337, Lei Wen, Feng Li and Hui-Ming Cheng

  Version of Record online : 8 JAN 2016, DOI: 10.1002/adma.201504225

 12. Stretchable Thin-Film Electrodes for Flexible Electronics with High Deformability and Stretchability

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 22, June 10, 2015, Pages: 3349–3376, Tao Cheng, Yizhou Zhang, Wen-Yong Lai and Wei Huang

  Version of Record online : 28 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405864

 13. Microscopically Buckled and Macroscopically Coiled Fibers for Ultra-Stretchable Supercapacitors

  Advanced Energy Materials

  Changsoon Choi, Ji Hwan Kim, Hyun Jun Sim, Jiangtao Di, Ray H. Baughman and Seon Jeong Kim

  Version of Record online : 30 NOV 2016, DOI: 10.1002/aenm.201602021

 14. Energy Harvesters for Wearable and Stretchable Electronics: From Flexibility to Stretchability

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 45, December 7, 2016, Pages: 9881–9919, Hao Wu, YongAn Huang, Feng Xu, Yongqing Duan and Zhouping Yin

  Version of Record online : 28 SEP 2016, DOI: 10.1002/adma.201602251

 15. Stretchable Organic Semiconductor Devices

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 42, November 9, 2016, Pages: 9243–9265, Yan Qian, Xinwen Zhang, Linghai Xie, Dianpeng Qi, Bevita K. Chandran, Xiaodong Chen and Wei Huang

  Version of Record online : 30 AUG 2016, DOI: 10.1002/adma.201601278

 16. Programmable Nanocarbon-Based Architectures for Flexible Supercapacitors

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 23, December 9, 2015, Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang, Weiya Zhou, Xiaodong Chen and Sishen Xie

  Version of Record online : 23 SEP 2015, DOI: 10.1002/aenm.201500677

 17. Dry-Processable Carbon Nanotubes for Functional Devices and Composites

  Small

  Volume 10, Issue 22, November 26, 2014, Pages: 4606–4625, Jiangtao Di, Xin Wang, Yajuan Xing, Yongyi Zhang, Xiaohua Zhang, Weibang Lu, Qingwen Li and Yuntian T. Zhu

  Version of Record online : 13 AUG 2014, DOI: 10.1002/smll.201401465

 18. Developing Polymer Composite Materials: Carbon Nanotubes or Graphene?

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 37, October 4, 2013, Pages: 5153–5176, Xuemei Sun, Hao Sun, Houpu Li and Huisheng Peng

  Version of Record online : 1 JUL 2013, DOI: 10.1002/adma.201301926

 19. Highly Stretchable Supercapacitors Based on Aligned Carbon Nanotube/Molybdenum Disulfide Composites

  Angewandte Chemie

  Volume 128, Issue 32, August 1, 2016, Pages: 9337–9341, Dr. Tian Lv, Yao Yao, Ning Li and Prof. Tao Chen

  Version of Record online : 22 JUN 2016, DOI: 10.1002/ange.201603356

 20. Highly Stretchable Supercapacitors Based on Aligned Carbon Nanotube/Molybdenum Disulfide Composites

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 55, Issue 32, August 1, 2016, Pages: 9191–9195, Dr. Tian Lv, Yao Yao, Ning Li and Prof. Tao Chen

  Version of Record online : 22 JUN 2016, DOI: 10.1002/anie.201603356