Search Results

There are 29665 results for: content related to: Graphene/Metal Contacts: Bistable States and Novel Memory Devices

 1. Graphene: An Emerging Electronic Material

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5782–5825, Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Article first published online : 29 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201482

 2. Graphene: Piecing it Together

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 39, October 18, 2011, Pages: 4471–4490, Mark H. Rümmeli, Claudia G. Rocha, Frank Ortmann, Imad Ibrahim, Haldun Sevincli, Felix Börrnert, Jens Kunstmann, Alicja Bachmatiuk, Markus Pötschke, Masashi Shiraishi, M. Meyyappan, Bernd Büchner, Stephan Roche and Gianaurelio Cuniberti

  Article first published online : 16 AUG 2011, DOI: 10.1002/adma.201101855

 3. Graphene-Based Materials for Solar Cell Applications

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 1, January 7, 2014, Zongyou Yin, Jixin Zhu, Qiyuan He, Xiehong Cao, Chaoliang Tan, Hongyu Chen, Qingyu Yan and Hua Zhang

  Article first published online : 23 SEP 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300574

 4. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Article first published online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 5. New Routes to Graphene, Graphene Oxide and Their Related Applications

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4924–4955, Yu Zhu, Dustin K. James and James M. Tour

  Article first published online : 20 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201202321

 6. Graphene as Transparent Electrode Material for Organic Electronics

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 25, July 5, 2011, Pages: 2779–2795, Shuping Pang, Yenny Hernandez, Xinliang Feng and Klaus Müllen

  Article first published online : 26 APR 2011, DOI: 10.1002/adma.201100304

 7. Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 35, September 15, 2010, Pages: 3906–3924, Yanwu Zhu, Shanthi Murali, Weiwei Cai, Xuesong Li, Ji Won Suk, Jeffrey R. Potts and Rodney S. Ruoff

  Article first published online : 29 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.201001068

  Corrected by:

  Correction: Correction: Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications

  Vol. 22, Issue 46, 5226, Article first published online: 9 DEC 2010

 8. Graphene – A Promising Material for Organic Photovoltaic Cells

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 45, December 1, 2011, Pages: 5342–5358, Xiangjian Wan, Guankui Long, Lu Huang and Yongsheng Chen

  Article first published online : 29 SEP 2011, DOI: 10.1002/adma.201102735

 9. 25th Anniversary Article: Carbon Nanotube- and Graphene-Based Transparent Conductive Films for Optoelectronic Devices

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 13, April 2, 2014, Pages: 1958–1991, Jinhong Du, Songfeng Pei, Laipeng Ma and Hui-Ming Cheng

  Article first published online : 4 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304135

 10. An Overview of the Applications of Graphene-Based Materials in Supercapacitors

  Small

  Volume 8, Issue 12, June 25, 2012, Pages: 1805–1834, Yi Huang, Jiajie Liang and Yongsheng Chen

  Article first published online : 19 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201102635

 11. Developing Polymer Composite Materials: Carbon Nanotubes or Graphene?

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 37, October 4, 2013, Pages: 5153–5176, Xuemei Sun, Hao Sun, Houpu Li and Huisheng Peng

  Article first published online : 1 JUL 2013, DOI: 10.1002/adma.201301926

 12. 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 14, April 9, 2014, Pages: 2185–2204, Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin and Hua Zhang

  Article first published online : 10 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304964

 13. Graphene-Based Electrodes

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 5979–6004, Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Zhanxi Fan, Juqing Liu and Hua Zhang

  Article first published online : 24 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201587

 14. Binary and Ternary Atomic Layers Built from Carbon, Boron, and Nitrogen

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4878–4895, Li Song, Zheng Liu, Arava Leela Mohana Reddy, Narayanan Tharangattu Narayanan, Jaime Taha-Tijerina, Juan Peng, Guanhui Gao, Jun Lou, Robert Vajtai and Pulickel M. Ajayan

  Article first published online : 13 JUL 2012, DOI: 10.1002/adma.201201792

 15. Controllable Synthesis of Graphene and Its Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 30, August 10, 2010, Pages: 3225–3241, Dacheng Wei and Yunqi Liu

  Article first published online : 23 JUN 2010, DOI: 10.1002/adma.200904144

 16. Graphene Field-Effect Transistor and Its Application for Electronic Sensing

  Small

  Volume 10, Issue 20, October 29, 2014, Pages: 4042–4065, Beibei Zhan, Chen Li, Jun Yang, Gareth Jenkins, Wei Huang and Xiaochen Dong

  Article first published online : 7 JUL 2014, DOI: 10.1002/smll.201400463

 17. Nanomechanical and Charge Transport Properties of Two-Dimensional Atomic Sheets

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 1, Issue 3, June, 2014, Jeong Y. Park, Sangku Kwon and Jong Hun Kim

  Article first published online : 25 FEB 2014, DOI: 10.1002/admi.201300089

 18. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Article first published online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 19. Site-Specific Transfer-Printing of Individual Graphene Microscale Patterns to Arbitrary Surfaces

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 34, September 8, 2011, Pages: 3938–3943, Ya-Qing Bie, Yang-Bo Zhou, Zhi-Min Liao, Kai Yan, Song Liu, Qing Zhao, Shishir Kumar, Han-Chun Wu, Georg S. Duesberg, Graham L. W. Cross, Jun Xu, Hailin Peng, Zhongfan Liu and Da-Peng Yu

  Article first published online : 22 JUL 2011, DOI: 10.1002/adma.201102122

 20. Functional Composite Materials Based on Chemically Converted Graphene

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 9, March 4, 2011, Pages: 1089–1115, Hua Bai, Chun Li and Gaoquan Shi

  Article first published online : 7 JAN 2011, DOI: 10.1002/adma.201003753