Search Results

There are 40287 results for: content related to: Graphene-Based Electrodes

 1. Photosensitive Graphene Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 31, August 20, 2014, Pages: 5239–5273, Jinhua Li, Liyong Niu, Zijian Zheng and Feng Yan

  Version of Record online : 8 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201400349

 2. Graphene-Based Materials for Solar Cell Applications

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 1, January 7, 2014, Zongyou Yin, Jixin Zhu, Qiyuan He, Xiehong Cao, Chaoliang Tan, Hongyu Chen, Qingyu Yan and Hua Zhang

  Version of Record online : 23 SEP 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300574

 3. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Version of Record online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 4. Graphene-based electrodes for flexible electronics

  Polymer International

  Volume 64, Issue 12, December 2015, Pages: 1676–1684, Jea Woong Jo, Jea Uk Lee and Won Ho Jo

  Version of Record online : 7 SEP 2015, DOI: 10.1002/pi.4981

 5. 25th Anniversary Article: Hybrid Nanostructures Based on Two-Dimensional Nanomaterials

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 14, April 9, 2014, Pages: 2185–2204, Xiao Huang, Chaoliang Tan, Zongyou Yin and Hua Zhang

  Version of Record online : 10 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304964

 6. 25th Anniversary Article: Carbon Nanotube- and Graphene-Based Transparent Conductive Films for Optoelectronic Devices

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 13, April 2, 2014, Pages: 1958–1991, Jinhong Du, Songfeng Pei, Laipeng Ma and Hui-Ming Cheng

  Version of Record online : 4 MAR 2014, DOI: 10.1002/adma.201304135

 7. Graphene Field-Effect Transistor and Its Application for Electronic Sensing

  Small

  Volume 10, Issue 20, October 29, 2014, Pages: 4042–4065, Beibei Zhan, Chen Li, Jun Yang, Gareth Jenkins, Wei Huang and Xiaochen Dong

  Version of Record online : 7 JUL 2014, DOI: 10.1002/smll.201400463

 8. Graphene-Based Nanocomposites for Energy Storage

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 16, August 24, 2016, Liwen Ji, Praveen Meduri, Victor Agubra, Xingcheng Xiao and Mataz Alcoutlabi

  Version of Record online : 15 JUN 2016, DOI: 10.1002/aenm.201502159

 9. Solution-Gated Graphene Transistors for Chemical and Biological Sensors

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 3, Issue 3, March, 2014, Pages: 313–331, Feng Yan, Meng Zhang and Jinhua Li

  Version of Record online : 15 AUG 2013, DOI: 10.1002/adhm.201300221

 10. Graphene as Transparent Electrodes: Fabrication and New Emerging Applications

  Small

  Volume 12, Issue 11, March 16, 2016, Pages: 1400–1419, Yuanhong Xu and Jingquan Liu

  Version of Record online : 8 FEB 2016, DOI: 10.1002/smll.201502988

 11. Macroscopic Graphene Structures: Preparation, Properties, and Applications

  Advanced Hierarchical Nanostructured Materials

  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Yueyue Jiang, Xiaodong Chen, Pages: 291–350, 2014

  Published Online : 11 APR 2014, DOI: 10.1002/9783527664948.ch9

 12. New Horizons for Diagnostics and Therapeutic Applications of Graphene and Graphene Oxide

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 2, January 11, 2013, Pages: 168–186, Lingyan Feng, Li Wu and Xiaogang Qu

  Version of Record online : 19 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201203229

 13. Graphene: An Emerging Electronic Material

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5782–5825, Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Version of Record online : 29 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201482

 14. Photoreduction of Graphene Oxides: Methods, Properties, and Applications

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 1, January 2014, Pages: 10–28, Yong-Lai Zhang, Li Guo, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Jing Feng and Hong-Bo Sun

  Version of Record online : 24 OCT 2013, DOI: 10.1002/adom.201300317

 15. Graphene-Based Fibers: A Review

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 35, September 16, 2015, Pages: 5113–5131, Fancheng Meng, Weibang Lu, Qingwen Li, Joon-Hyung Byun, Youngseok Oh and Tsu-Wei Chou

  Version of Record online : 6 AUG 2015, DOI: 10.1002/adma.201501126

 16. Deposition Methods of Graphene as Electrode Material for Organic Solar Cells

  Advanced Energy Materials

  Volume 7, Issue 10, May 24, 2017, Rajni Garg, Sait Elmas, Thomas Nann and Mats R. Andersson

  Version of Record online : 7 NOV 2016, DOI: 10.1002/aenm.201601393

 17. Graphene and Graphene-Based Materials for Energy Storage Applications

  Small

  Volume 10, Issue 17, September 10, 2014, Pages: 3480–3498, Jixin Zhu, Dan Yang, Zongyou Yin, Qingyu Yan and Hua Zhang

  Version of Record online : 15 JAN 2014, DOI: 10.1002/smll.201303202

 18. Graphene for Stretchable Electronics

  Stretchable Electronics

  Chao Yan, Seoung-Ki Lee, Houk Jang, Jong-Hyun Ahn, Pages: 41–80, 2012

  Published Online : 28 DEC 2012, DOI: 10.1002/9783527646982.ch3

 19. You have full text access to this OnlineOpen article
  Critical Insight into the Relentless Progression Toward Graphene and Graphene-Containing Materials for Lithium-Ion Battery Anodes

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 11, March 21, 2017, Rinaldo Raccichini, Alberto Varzi, Di Wei and Stefano Passerini

  Version of Record online : 29 DEC 2016, DOI: 10.1002/adma.201603421

 20. Graphene Single Crystals: Size and Morphology Engineering

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 18, May 13, 2015, Pages: 2821–2837, Dechao Geng, Huaping Wang and Gui Yu

  Version of Record online : 21 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405887