Search Results

There are 25115 results for: content related to: Millimeter-Size Single-Crystal Graphene by Suppressing Evaporative Loss of Cu During Low Pressure Chemical Vapor Deposition

 1. Graphene Single Crystals: Size and Morphology Engineering

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 18, May 13, 2015, Pages: 2821–2837, Dechao Geng, Huaping Wang and Gui Yu

  Version of Record online : 21 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201405887

 2. Surface Monocrystallization of Copper Foil for Fast Growth of Large Single-Crystal Graphene under Free Molecular Flow

  Advanced Materials

  Huan Wang, Xiaozhi Xu, Jiayu Li, Li Lin, Luzhao Sun, Xiao Sun, Shuli Zhao, Congwei Tan, Cheng Chen, Wenhui Dang, Huaying Ren, Jincan Zhang, Bing Deng, Ai Leen Koh, Lei Liao, Ning Kang, Yulin Chen, Hongqi Xu, Feng Ding, Kaihui Liu, Hailin Peng and Zhongfan Liu

  Version of Record online : 26 AUG 2016, DOI: 10.1002/adma.201603579

 3. Review of CVD Synthesis of Graphene

  Chemical Vapor Deposition

  Volume 19, Issue 10-11-12, December 2013, Pages: 297–322, Roberto Muñoz and Cristina Gómez-Aleixandre

  Version of Record online : 6 NOV 2013, DOI: 10.1002/cvde.201300051

 4. Towards Wafer-Scale Monocrystalline Graphene Growth and Characterization

  Small

  Volume 11, Issue 29, August 5, 2015, Pages: 3512–3528, Van Luan Nguyen and Young Hee Lee

  Version of Record online : 22 APR 2015, DOI: 10.1002/smll.201500147

 5. Study on the Diffusion Mechanism of Graphene Grown on Copper Pockets

  Small

  Volume 11, Issue 12, March 25, 2015, Pages: 1418–1422, Zhijuan Zhao, Zhifa Shan, Cankun Zhang, Qiongyu Li, Bo Tian, Zhiyi Huang, Weiyi Lin, Xiangping Chen, Hengxing Ji, Weifeng Zhang and Weiwei Cai

  Version of Record online : 2 DEC 2014, DOI: 10.1002/smll.201402483

 6. Triggering the Continuous Growth of Graphene Toward Millimeter-Sized Grains

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 2, January 14, 2013, Pages: 198–203, Tianru Wu, Guqiao Ding, Honglie Shen, Haomin Wang, Lei Sun, Da Jiang, Xiaoming Xie and Mianheng Jiang

  Version of Record online : 20 AUG 2012, DOI: 10.1002/adfm.201201577

 7. The Influence of Cu Lattices on the Structure and Electrical Properties of Graphene Domains during Low-Pressure Chemical Vapor Deposition

  ChemPhysChem

  Volume 16, Issue 6, April 27, 2015, Pages: 1165–1171, Dae Woo Kim, Seon Joon Kim, Jae Sung Kim, Minju Shin, Prof. Gyu-Tae Kim and Prof. Hee-Tae Jung

  Version of Record online : 2 DEC 2014, DOI: 10.1002/cphc.201402633

 8. Graphene Nucleation Preferentially at Oxygen-Rich Cu Sites Rather Than on Pure Cu Surface

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 41, November 4, 2015, Pages: 6404–6410, Tao Liang, Guangyu He, Guowei Huang, Yuhan Kong, Weifei Fu, Hongzheng Chen, Qi Wang, Hideo Iwai, Daisuke Fujita, Yingchun Liu and Mingsheng Xu

  Version of Record online : 23 SEP 2015, DOI: 10.1002/adma.201501473

 9. Bioinspired few-layer graphene prepared by chemical vapor deposition on femtosecond laser-structured Cu foil

  Laser & Photonics Reviews

  Volume 10, Issue 3, May 2016, Pages: 441–450, Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Yun-Fei Li, Yu-Qing Liu, Chun-Hao Li and Hong-Bo Sun

  Version of Record online : 14 MAR 2016, DOI: 10.1002/lpor.201500256

 10. Growth Mechanism of Graphene on Graphene Films Grown by Chemical Vapor Deposition

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 10, Issue 3, March 2015, Pages: 637–641, Cheong Kang, Da Hee Jung and Prof. Dr. Jin Seok Lee

  Version of Record online : 5 FEB 2015, DOI: 10.1002/asia.201403395

 11. Ultraconformal Contact Transfer of Monolayer Graphene on Metal to Various Substrates

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 37, October 8, 2014, Pages: 6394–6400, Wonsuk Jung, Donghwan Kim, Mingu Lee, Soohyun Kim, Jae-Hyun Kim and Chang-Soo Han

  Version of Record online : 17 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201400773

 12. Graphene at the Atomic-Scale: Synthesis, Characterization, and Modification

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 20, May 28, 2013, Pages: 2554–2564, Erin V. Iski, Esmeralda N. Yitamben, Li Gao and Nathan P. Guisinger

  Version of Record online : 25 MAR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201203421

 13. Doping Effects and Grain Boundaries in Thermal CVD Graphene on Recrystallized Cu Foil

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 3, Issue 16, August 19, 2016, Jan Čermák, Takatoshi Yamada, Kristína Ganzerová and Bohuslav Rezek

  Version of Record online : 6 JUN 2016, DOI: 10.1002/admi.201600166

 14. You have full text access to this OnlineOpen article
  Controllable Synthesis of Graphene by Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition and Its Related Applications

  Advanced Science

  Menglin Li, Donghua Liu, Dacheng Wei, Xuefen Song, Dapeng Wei and Andrew Thye Shen Wee

  Version of Record online : 17 MAY 2016, DOI: 10.1002/advs.201600003

 15. Interface Engineering for CVD Graphene: Current Status and Progress

  Small

  Volume 10, Issue 22, November 26, 2014, Pages: 4443–4454, Xi Wan, Kun Chen and Jianbin Xu

  Version of Record online : 18 AUG 2014, DOI: 10.1002/smll.201401458

 16. Boron Nitride Nanosheets for Metal Protection

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 1, Issue 8, November, 2014, Lu Hua Li, Tan Xing, Ying Chen and Rob Jones

  Version of Record online : 24 JUL 2014, DOI: 10.1002/admi.201300132

 17. Seamless Stitching of Graphene Domains on Polished Copper (111) Foil

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 8, February 25, 2015, Pages: 1376–1382, Van Luan Nguyen, Bong Gyu Shin, Dinh Loc Duong, Sung Tae Kim, David Perello, Young Jin Lim, Qing Hong Yuan, Feng Ding, Hu Young Jeong, Hyeon Suk Shin, Seung Mi Lee, Sang Hoon Chae, Quoc An Vu, Seung Hee Lee and Young Hee Lee

  Version of Record online : 18 DEC 2014, DOI: 10.1002/adma.201404541

 18. Growth of Single Crystal Graphene Arrays by Locally Controlling Nucleation on Polycrystalline Cu Using Chemical Vapor Deposition

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 42, November 9, 2011, Pages: 4898–4903, Wei Wu, Luis A. Jauregui, Zhihua Su, Zhihong Liu, Jiming Bao, Yong P. Chen and Qingkai Yu

  Version of Record online : 23 SEP 2011, DOI: 10.1002/adma.201102456

 19. Large Hexagonal Bi- and Trilayer Graphene Single Crystals with Varied Interlayer Rotations

  Angewandte Chemie

  Volume 126, Issue 6, February 3, 2014, Pages: 1591–1595, Zheng Yan, Yuanyue Liu, Long Ju, Zhiwei Peng, Dr. Jian Lin, Dr. Gunuk Wang, Dr. Haiqing Zhou, Changsheng Xiang, E. L. G. Samuel, Carter Kittrell, Dr. Vasilii I. Artyukhov, Prof. Feng Wang, Prof. Boris I. Yakobson and Prof. James M. Tour

  Version of Record online : 22 JAN 2014, DOI: 10.1002/ange.201306317

 20. Large Hexagonal Bi- and Trilayer Graphene Single Crystals with Varied Interlayer Rotations

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 53, Issue 6, February 3, 2014, Pages: 1565–1569, Zheng Yan, Yuanyue Liu, Long Ju, Zhiwei Peng, Dr. Jian Lin, Dr. Gunuk Wang, Dr. Haiqing Zhou, Changsheng Xiang, E. L. G. Samuel, Carter Kittrell, Dr. Vasilii I. Artyukhov, Prof. Feng Wang, Prof. Boris I. Yakobson and Prof. James M. Tour

  Version of Record online : 22 JAN 2014, DOI: 10.1002/anie.201306317