Search Results

There are 10053 results for: content related to: A Platform for Large-Scale Graphene Electronics – CVD Growth of Single-Layer Graphene on CVD-Grown Hexagonal Boron Nitride

 1. Boron Nitride Nanostructures: Fabrication, Functionalization and Applications

  Small

  Volume 12, Issue 22, June 8, 2016, Pages: 2942–2968, Jun Yin, Jidong Li, Yang Hang, Jin Yu, Guoan Tai, Xuemei Li, Zhuhua Zhang and Wanlin Guo

  Version of Record online : 13 APR 2016, DOI: 10.1002/smll.201600053

 2. Binary and Ternary Atomic Layers Built from Carbon, Boron, and Nitrogen

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4878–4895, Li Song, Zheng Liu, Arava Leela Mohana Reddy, Narayanan Tharangattu Narayanan, Jaime Taha-Tijerina, Juan Peng, Guanhui Gao, Jun Lou, Robert Vajtai and Pulickel M. Ajayan

  Version of Record online : 13 JUL 2012, DOI: 10.1002/adma.201201792

 3. Growth and Etching of Monolayer Hexagonal Boron Nitride

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 33, September 2, 2015, Pages: 4858–4864, Lifeng Wang, Bin Wu, Lili Jiang, Jisi Chen, Yongtao Li, Wei Guo, Pingan Hu and Yunqi Liu

  Version of Record online : 17 JUL 2015, DOI: 10.1002/adma.201501166

 4. Controllable Co-segregation Synthesis of Wafer-Scale Hexagonal Boron Nitride Thin Films

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 11, March 19, 2014, Pages: 1776–1781, Chaohua Zhang, Lei Fu, Shuli Zhao, Yu Zhou, Hailin Peng and Zhongfan Liu

  Version of Record online : 5 DEC 2013, DOI: 10.1002/adma.201304301

 5. You have free access to this content
  Hexagonal Boron Nitride–Graphene Heterostructures: Synthesis and Interfacial Properties

  Small

  Volume 12, Issue 1, January 6, 2016, Pages: 32–50, Qiucheng Li, Mengxi Liu, Yanfeng Zhang and Zhongfan Liu

  Version of Record online : 6 OCT 2015, DOI: 10.1002/smll.201501766

 6. Large Single-Crystal Hexagonal Boron Nitride Monolayer Domains with Controlled Morphology and Straight Merging Boundaries

  Small

  Volume 11, Issue 35, September 16, 2015, Pages: 4497–4502, Jun Yin, Jin Yu, Xuemei Li, Jidong Li, Jianxin Zhou, Zhuhua Zhang and Wanlin Guo

  Version of Record online : 3 JUN 2015, DOI: 10.1002/smll.201500210

 7. Facile Synthesis of Large-Area Ultrathin Hexagonal BN Films via Self-Limiting Growth at the Molten B2O3 Surface

  Small

  Volume 9, Issue 8, April 22, 2013, Pages: 1353–1358, Xiaoxia Yang, Zixuan Guan, Min Zeng, Jiake Wei, Wenlong Wang and Xuedong Bai

  Version of Record online : 15 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201203126

 8. Graphene/h-BN Heterostructures: Recent Advances in Controllable Preparation and Functional Applications

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 17, September 7, 2016, Xiuju Song, Jingyu Sun, Yue Qi, Teng Gao, Yanfeng Zhang and Zhongfan Liu

  Version of Record online : 27 APR 2016, DOI: 10.1002/aenm.201600541

 9. Controlled Growth of Few-Layer Hexagonal Boron Nitride on Copper Foils Using Ion Beam Sputtering Deposition

  Small

  Volume 11, Issue 13, April 1, 2015, Pages: 1542–1547, Haolin Wang, Xingwang Zhang, Junhua Meng, Zhigang Yin, Xin Liu, Yajuan Zhao and Liuqi Zhang

  Version of Record online : 3 NOV 2014, DOI: 10.1002/smll.201402468

 10. Synthesis of Large-Sized Single-Crystal Hexagonal Boron Nitride Domains on Nickel Foils by Ion Beam Sputtering Deposition

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 48, December 22, 2015, Pages: 8109–8115, Haolin Wang, Xingwang Zhang, Heng Liu, Zhigang Yin, Junhua Meng, Jing Xia, Xiang-Min Meng, Jinliang Wu and Jingbi You

  Version of Record online : 2 NOV 2015, DOI: 10.1002/adma.201504042

 11. Wettability of Supported Monolayer Hexagonal Boron Nitride in Air

  Advanced Functional Materials

  Xuemei Li, Hu Qiu, Xiaofei Liu, Jun Yin and Wanlin Guo

  Version of Record online : 15 SEP 2016, DOI: 10.1002/adfm.201603181

 12. Nanocrystalline-Graphene-Tailored Hexagonal Boron Nitride Thin Films

  Angewandte Chemie

  Volume 126, Issue 43, October 20, 2014, Pages: 11677–11681, Kang Hyuck Lee, Dr. Hyeon-Jin Shin, Dr. Brijesh Kumar, Han Sol Kim, Jinyeong Lee, Dr. Ravi Bhatia, Dr. Sang-Hyeob Kim, In-Yeal Lee, Dr. Hyo Sug Lee, Prof. Gil-Ho Kim, Prof. Ji-Beom Yoo, Dr. Jae-Young Choi and Prof. Sang-Woo Kim

  Version of Record online : 9 SEP 2014, DOI: 10.1002/ange.201405762

 13. Nanocrystalline-Graphene-Tailored Hexagonal Boron Nitride Thin Films

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 53, Issue 43, October 20, 2014, Pages: 11493–11497, Kang Hyuck Lee, Dr. Hyeon-Jin Shin, Dr. Brijesh Kumar, Han Sol Kim, Jinyeong Lee, Dr. Ravi Bhatia, Dr. Sang-Hyeob Kim, In-Yeal Lee, Dr. Hyo Sug Lee, Prof. Gil-Ho Kim, Prof. Ji-Beom Yoo, Dr. Jae-Young Choi and Prof. Sang-Woo Kim

  Version of Record online : 9 SEP 2014, DOI: 10.1002/anie.201405762

 14. Monolayer Hexagonal Boron Nitride Films with Large Domain Size and Clean Interface for Enhancing the Mobility of Graphene-Based Field-Effect Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 10, March 12, 2014, Pages: 1559–1564, Lifeng Wang, Bin Wu, Jisi Chen, Hongtao Liu, Pingan Hu and Yunqi Liu

  Version of Record online : 17 DEC 2013, DOI: 10.1002/adma.201304937

 15. Seven-inch large-size synthesis of monolayer hexagonal BN film by low-pressure CVD

  physica status solidi (b)

  Volume 253, Issue 5, May 2016, Pages: 829–833, Chenping Wu, Abdul Majid Soomro, Feipeng Sun, Huachun Wang, Chuan Liu, Xiaodong Yang, Junyong Kang and Duanjun Cai

  Version of Record online : 12 DEC 2015, DOI: 10.1002/pssb.201552619

 16. Substrate Engineering by Hexagonal Boron Nitride/SiO2 for Hysteresis-Free Graphene FETs and Large-Scale Graphene p–n Junctions

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 8, Issue 10, October 2013, Pages: 2446–2452, Dr. Hua Xu, Juanxia Wu, Yabin Chen, Haoli Zhang and Prof. Jin Zhang

  Version of Record online : 9 JUL 2013, DOI: 10.1002/asia.201300505

 17. Large Scale Graphene/Hexagonal Boron Nitride Heterostructure for Tunable Plasmonics

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 6, February 12, 2014, Pages: 731–738, Kai Zhang, Fung Ling Yap, Kun Li, Chang Tai Ng, Lin Jun Li and Kian Ping Loh

  Version of Record online : 1 SEP 2013, DOI: 10.1002/adfm.201302009

 18. Oxygen activation and dissociation on h-BN supported Au atoms

  International Journal of Quantum Chemistry

  Volume 113, Issue 4, 15 February 2013, Pages: 443–452, Min Gao, Andrey Lyalin and Tetsuya Taketsugu

  Version of Record online : 27 MAR 2012, DOI: 10.1002/qua.24066

 19. Nanomechanical and Charge Transport Properties of Two-Dimensional Atomic Sheets

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 1, Issue 3, June, 2014, Jeong Y. Park, Sangku Kwon and Jong Hun Kim

  Version of Record online : 25 FEB 2014, DOI: 10.1002/admi.201300089

 20. Enhanced Field Emission from a Carbon Nanotube Array Coated with a Hexagonal Boron Nitride Thin Film

  Small

  Volume 11, Issue 30, August 12, 2015, Pages: 3710–3716, Xiaoxia Yang, Zhenjun Li, Feng He, Mingju Liu, Bing Bai, Wei Liu, Xiaohui Qiu, Hang Zhou, Chi Li and Qing Dai

  Version of Record online : 27 APR 2015, DOI: 10.1002/smll.201403323