Search Results

There are 12370 results for: content related to: Bacterial-Cellulose-Derived Carbon Nanofiber@MnO 2 and Nitrogen-Doped Carbon Nanofiber Electrode Materials: An Asymmetric Supercapacitor with High Energy and Power Density

 1. High-Performance Asymmetric Supercapacitors Based on Multilayer MnO2/Graphene Oxide Nanoflakes and Hierarchical Porous Carbon with Enhanced Cycling Stability

  Small

  Volume 11, Issue 11, March 18, 2015, Pages: 1310–1319, Yufeng Zhao, Wei Ran, Jing He, Yizhong Huang, Zhifeng Liu, Wei Liu, Yongfu Tang, Long Zhang, Dawei Gao and Faming Gao

  Version of Record online : 10 NOV 2014, DOI: 10.1002/smll.201401922

 2. Asymmetric Supercapacitors Based on Graphene/MnO2 and Activated Carbon Nanofiber Electrodes with High Power and Energy Density

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 12, June 21, 2011, Pages: 2366–2375, Zhuangjun Fan, Jun Yan, Tong Wei, Linjie Zhi, Guoqing Ning, Tianyou Li and Fei Wei

  Version of Record online : 20 APR 2011, DOI: 10.1002/adfm.201100058

 3. Controlled Construction of Hierarchical Nanocomposites Consisting of MnO2 and PEDOT for High-Performance Supercapacitor Applications

  ChemElectroChem

  Volume 2, Issue 7, July 15, 2015, Pages: 949–957, Pengyi Tang, Lijuan Han, Lin Zhang, Shijie Wang, Wei Feng, Guoqing Xu and Prof. Li Zhang

  Version of Record online : 1 APR 2015, DOI: 10.1002/celc.201500025

 4. Modulation of Hypoxia in Solid Tumor Microenvironment with MnO2 Nanoparticles to Enhance Photodynamic Therapy

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 30, August 9, 2016, Pages: 5490–5498, Wenwen Zhu, Ziliang Dong, Tingting Fu, Jingjing Liu, Qian Chen, Yonggang Li, Ran Zhu, Ligeng Xu and Zhuang Liu

  Version of Record online : 20 MAY 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600676

 5. Facile Synthesis of Hematite Quantum-Dot/Functionalized Graphene-Sheet Composites as Advanced Anode Materials for Asymmetric Supercapacitors

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 4, January 28, 2015, Pages: 627–635, Hui Xia, Caiyun Hong, Bo Li, Bin Zhao, Zixia Lin, Mingbo Zheng, Serguei V. Savilov and Serguei M. Aldoshin

  Version of Record online : 12 DEC 2014, DOI: 10.1002/adfm.201403554

 6. Achieving MnO2 Nanosheets through Surface Redox Reaction on Nickel Nanochains for Catalysis and Energy Storage

  Chemistry - A European Journal

  Volume 23, Issue 23, April 24, 2017, Pages: 5557–5564, Guodong Zhang, Dr. Xianchun Liu, Dr. Yuanhong Wang, Dr. Chengzhan Liu and Dr. Shuangxi Xing

  Version of Record online : 31 MAR 2017, DOI: 10.1002/chem.201700185

 7. MnO2 Nanosheets Grown on Nitrogen-Doped Hollow Carbon Shells as a High-Performance Electrode for Asymmetric Supercapacitors

  Chemistry - A European Journal

  Volume 21, Issue 19, May 4, 2015, Pages: 7119–7126, Lei Li, Rumin Li, Shili Gai, Prof. Shujiang Ding, Fei He, Prof. Milin Zhang and Prof. Piaoping Yang

  Version of Record online : 20 MAR 2015, DOI: 10.1002/chem.201500153

 8. High Volumetric Energy Density Asymmetric Supercapacitors Based on Well-Balanced Graphene and Graphene-MnO2 Electrodes with Densely Stacked Architectures

  Small

  Volume 12, Issue 37, October 5, 2016, Pages: 5217–5227, Lizhi Sheng, Lili Jiang, Tong Wei and Zhuangjun Fan

  Version of Record online : 2 AUG 2016, DOI: 10.1002/smll.201601722

 9. Recent Advances in Design and Fabrication of Electrochemical Supercapacitors with High Energy Densities

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 4, March 11, 2014, Jun Yan, Qian Wang, Tong Wei and Zhuangjun Fan

  Version of Record online : 23 DEC 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300816

 10. Glutathione-Mediated Degradation of Surface-Capped MnO2 for Drug Release from Mesoporous Silica Nanoparticles to Cancer Cells

  Particle & Particle Systems Characterization

  Volume 32, Issue 2, February 2015, Pages: 205–212, Xue Yang, Dinggeng He, Xiaoxiao He, Kemin Wang, Zhen Zou, Xuecai Li, Hui Shi, Jierong Luo and Xiaoxiao Yang

  Version of Record online : 26 AUG 2014, DOI: 10.1002/ppsc.201400092

 11. Nitrogen-Doped Carbon Networks for High Energy Density Supercapacitors Derived from Polyaniline Coated Bacterial Cellulose

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 25, July 2, 2014, Pages: 3953–3961, Conglai Long, Dongping Qi, Tong Wei, Jun Yan, Lili Jiang and Zhuangjun Fan

  Version of Record online : 18 MAR 2014, DOI: 10.1002/adfm.201304269

 12. One-Step Fabrication of Ultrathin Porous Nickel Hydroxide-Manganese Dioxide Hybrid Nanosheets for Supercapacitor Electrodes with Excellent Capacitive Performance

  Advanced Energy Materials

  Volume 3, Issue 12, December 2013, Pages: 1636–1646, Hao Chen, Linfeng Hu, Yan Yan, Renchao Che, Min Chen and Limin Wu

  Version of Record online : 12 JUL 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300580

 13. 1 D Hierarchical MnCo2O4 Nanowire@MnO2 Sheet Core–Shell Arrays on Graphite Paper as Superior Electrodes for Asymmetric Supercapacitors

  ChemNanoMat

  Volume 1, Issue 8, December 2015, Pages: 593–602, Shude Liu, Prof. Kwan San Hui and Prof. Kwun Nam Hui

  Version of Record online : 19 NOV 2015, DOI: 10.1002/cnma.201500105

 14. Morphological and Electrochemical Cycling Effects in MnO2 Nanostructures by 3D Electron Tomography

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 21, June 4, 2014, Pages: 3130–3143, Wei Chen, Raghavan B. Rakhi, Qingxiao Wang, Mohamed N. Hedhili and Husam N. Alshareef

  Version of Record online : 12 FEB 2014, DOI: 10.1002/adfm.201303508

 15. Facile Synthesis of 3D MnO2–Graphene and Carbon Nanotube–Graphene Composite Networks for High-Performance, Flexible, All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 10, July 15, 2014, Zheye Zhang, Fei Xiao, Lihua Qian, Junwu Xiao, Shuai Wang and Yunqi Liu

  Version of Record online : 17 MAR 2014, DOI: 10.1002/aenm.201400064

 16. Towards Textile Energy Storage from Cotton T-Shirts

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 24, June 26, 2012, Pages: 3246–3252, Lihong Bao and Xiaodong Li

  Version of Record online : 16 MAY 2012, DOI: 10.1002/adma.201200246

 17. Three-Dimensional Co3O4@MnO2 Hierarchical Nanoneedle Arrays: Morphology Control and Electrochemical Energy Storage

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 24, June 25, 2014, Pages: 3815–3826, Dezhi Kong, Jingshan Luo, Yanlong Wang, Weina Ren, Ting Yu, Yongsong Luo, Yaping Yang and Chuanwei Cheng

  Version of Record online : 14 MAR 2014, DOI: 10.1002/adfm.201304206

 18. Free-Standing 3D Nanoporous Duct-Like and Hierarchical Nanoporous Graphene Films for Micron-Level Flexible Solid-State Asymmetric Supercapacitors

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 18, September 21, 2016, Kaiqiang Qin, Enzuo Liu, Jiajun Li, Jianli Kang, Chunsheng Shi, Chunnian He, Fang He and Naiqin Zhao

  Version of Record online : 4 JUL 2016, DOI: 10.1002/aenm.201600755

 19. Flexible Energy-Storage Devices: Design Consideration and Recent Progress

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 28, July 23, 2014, Pages: 4763–4782, Xianfu Wang, Xihong Lu, Bin Liu, Di Chen, Yexiang Tong and Guozhen Shen

  Version of Record online : 10 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201400910

 20. Dual-Functional Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)/MnO2 Nanoellipsoids for Enhancement of Neurite Outgrowth and Exocytosed Biomolecule Sensing in PC12 Cells

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 15, April 19, 2013, Pages: 1947–1956, Sojin Kim, Wan-Kyu Oh, Yoon Seon Jeong and Jyongsik Jang

  Version of Record online : 2 NOV 2012, DOI: 10.1002/adfm.201202198