Search Results

There are 482747 results for: content related to: Supercapacitor Nanostructures: Carbon Nanocages as Supercapacitor Electrode Materials (Adv. Mater. 3/2012)

 1. Carbon Nanocages as Supercapacitor Electrode Materials

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 3, January 17, 2012, Pages: 347–352, Ke Xie, Xingtai Qin, Xizhang Wang, Yangnian Wang, Haisheng Tao, Qiang Wu, Lijun Yang and Zheng Hu

  Version of Record online : 5 DEC 2011, DOI: 10.1002/adma.201103872

 2. Hydrophilic Hierarchical Nitrogen-Doped Carbon Nanocages for Ultrahigh Supercapacitive Performance

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 23, June 17, 2015, Pages: 3541–3545, Jin Zhao, Hongwei Lai, Zhiyang Lyu, Yufei Jiang, Ke Xie, Xizhang Wang, Qiang Wu, Lijun Yang, Zhong Jin, Yanwen Ma, Jie Liu and Zheng Hu

  Version of Record online : 30 APR 2015, DOI: 10.1002/adma.201500945

 3. Conducting Polymer Nanowire Arrays for High Performance Supercapacitors

  Small

  Volume 10, Issue 1, January 15, 2014, Pages: 14–31, Kai Wang, Haiping Wu, Yuena Meng and Zhixiang Wei

  Version of Record online : 19 AUG 2013, DOI: 10.1002/smll.201301991

 4. You have full text access to this OnlineOpen article
  Conducting polymer-based flexible supercapacitor

  Energy Science & Engineering

  Volume 3, Issue 1, January 2015, Pages: 2–26, Indrajit Shown, Abhijit Ganguly, Li-Chyong Chen and Kuei-Hsien Chen

  Version of Record online : 19 NOV 2014, DOI: 10.1002/ese3.50

 5. Recent Advances in Design and Fabrication of Electrochemical Supercapacitors with High Energy Densities

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 4, March 11, 2014, Jun Yan, Qian Wang, Tong Wei and Zhuangjun Fan

  Version of Record online : 23 DEC 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300816

 6. Flexible and Wire-Shaped Micro-Supercapacitor Based on Ni(OH)2-Nanowire and Ordered Mesoporous Carbon Electrodes

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 22, June 11, 2014, Pages: 3405–3412, Xiaoli Dong, Ziyang Guo, Yanfang Song, Mengyan Hou, Jianqiang Wang, Yonggang Wang and Yongyao Xia

  Version of Record online : 13 FEB 2014, DOI: 10.1002/adfm.201304001

 7. On the Configuration of Supercapacitors for Maximizing Electrochemical Performance

  ChemSusChem

  Volume 5, Issue 5, May 2012, Pages: 818–841, Jintao Zhang and Prof. Dr. X. S. Zhao

  Version of Record online : 30 APR 2012, DOI: 10.1002/cssc.201100571

 8. An Overview of the Applications of Graphene-Based Materials in Supercapacitors

  Small

  Volume 8, Issue 12, June 25, 2012, Pages: 1805–1834, Yi Huang, Jiajie Liang and Yongsheng Chen

  Version of Record online : 19 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201102635

 9. Porous 3D Few-Layer Graphene-like Carbon for Ultrahigh-Power Supercapacitors with Well-Defined Structure–Performance Relationship

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 11, March 21, 2017, Jin Zhao, Yufei Jiang, Hao Fan, Meng Liu, Ou Zhuo, Xizhang Wang, Qiang Wu, Lijun Yang, Yanwen Ma and Zheng Hu

  Version of Record online : 3 JAN 2017, DOI: 10.1002/adma.201604569

 10. All-Graphene Core-Sheath Microfibers for All-Solid-State, Stretchable Fibriform Supercapacitors and Wearable Electronic Textiles

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 16, April 24, 2013, Pages: 2326–2331, Yuning Meng, Yang Zhao, Chuangang Hu, Huhu Cheng, Yue Hu, Zhipan Zhang, Gaoquan Shi and Liangti Qu

  Version of Record online : 6 MAR 2013, DOI: 10.1002/adma.201300132

 11. A Reversible Redox Strategy for SWCNT-Based Supercapacitors Using a High-Performance Electrolyte

  ChemPhysChem

  Volume 14, Issue 2, February 4, 2013, Pages: 394–399, Haijun Yu, Prof. Jihuai Wu, Prof. Jianming Lin, Dr. Leqing Fan, Miaoliang Huang, Youzhen Lin, Yan Li, Fuda Yu and Zhaoyuan Qiu

  Version of Record online : 9 JAN 2013, DOI: 10.1002/cphc.201200816

 12. Advanced Asymmetric Supercapacitors Based on Ni(OH)2/Graphene and Porous Graphene Electrodes with High Energy Density

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 12, June 20, 2012, Pages: 2632–2641, Jun Yan, Zhuangjun Fan, Wei Sun, Guoqing Ning, Tong Wei, Qiang Zhang, Rufan Zhang, Linjie Zhi and Fei Wei

  Version of Record online : 22 MAR 2012, DOI: 10.1002/adfm.201102839

 13. Heterogeneous Nanostructures for Sodium Ion Batteries and Supercapacitors

  ChemNanoMat

  Volume 1, Issue 7, November 2015, Pages: 458–476, Changrong Zhu, Peihua Yang, Dongliang Chao, Prof. Wenjie Mai and Prof. Hong Jin Fan

  Version of Record online : 11 SEP 2015, DOI: 10.1002/cnma.201500091

 14. Facile Synthesis of Hematite Quantum-Dot/Functionalized Graphene-Sheet Composites as Advanced Anode Materials for Asymmetric Supercapacitors

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 4, January 28, 2015, Pages: 627–635, Hui Xia, Caiyun Hong, Bo Li, Bin Zhao, Zixia Lin, Mingbo Zheng, Serguei V. Savilov and Serguei M. Aldoshin

  Version of Record online : 12 DEC 2014, DOI: 10.1002/adfm.201403554

 15. You have free access to this content
  Supercapacitors: Epidermal Supercapacitor with High Performance (Adv. Funct. Mater. 45/2016)

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 45, December 6, 2016, Page: 8149, Pingshan Luan, Nan Zhang, Weiya Zhou, Zhiqiang Niu, Qiang Zhang, Le Cai, Xiao Zhang, Feng Yang, Qingxia Fan, Wenbin Zhou, Zhuojian Xiao, Xiaogang Gu, Huiliang Chen, Kewei Li, Shiqi Xiao, Yanchun Wang, Huaping Liu and Sishen Xie

  Version of Record online : 5 DEC 2016, DOI: 10.1002/adfm.201670293

 16. A High-Performance Graphene Oxide-Doped Ion Gel as Gel Polymer Electrolyte for All-Solid-State Supercapacitor Applications

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 26, July 12, 2013, Pages: 3353–3360, Xi Yang, Fan Zhang, Long Zhang, Tengfei Zhang, Yi Huang and Yongsheng Chen

  Version of Record online : 6 FEB 2013, DOI: 10.1002/adfm.201203556

 17. Thread-like Supercapacitors Based on One-Step Spun Nanocomposite Yarns

  Small

  Volume 10, Issue 15, August 13, 2014, Pages: 3187–3193, Qinghai Meng, Kai Wang, Wei Guo, Jin Fang, Zhixiang Wei and Xilin She

  Version of Record online : 14 APR 2014, DOI: 10.1002/smll.201303419

 18. Gold Nanocages: A Novel Class of Multifunctional Nanomaterials for Theranostic Applications

  Advanced Functional Materials

  Volume 20, Issue 21, November 9, 2010, Pages: 3684–3694, Jingyi Chen, Miaoxin Yang, Qiang Zhang, Eun Chul Cho, Claire M. Cobley, Chulhong Kim, Charles Glaus, Lihong V. Wang, Michael J. Welch and Younan Xia

  Version of Record online : 4 OCT 2010, DOI: 10.1002/adfm.201001329

 19. Fiber-Based Flexible All-Solid-State Asymmetric Supercapacitors for Integrated Photodetecting System

  Angewandte Chemie

  Volume 126, Issue 7, February 10, 2014, Pages: 1880–1884, Xianfu Wang, Bin Liu, Rong Liu, Qiufan Wang, Xiaojuan Hou, Prof. Di Chen, Prof. Rongming Wang and Prof. Guozhen Shen

  Version of Record online : 13 JAN 2014, DOI: 10.1002/ange.201307581

 20. All-Solid-State Flexible Ultrathin Micro-Supercapacitors Based on Graphene

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 29, August 7, 2013, Pages: 4035–4042, Zhiqiang Niu, Li Zhang, Lili Liu, Bowen Zhu, Haibo Dong and Xiaodong Chen

  Version of Record online : 29 MAY 2013, DOI: 10.1002/adma.201301332