Search Results

There are 38406 results for: content related to: Correction: A Hybrid Piezoelectric Structure for Wearable Nanogenerators

 1. Sound-Driven Piezoelectric Nanowire-Based Nanogenerators

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 42, November 9, 2010, Pages: 4726–4730, Seung Nam Cha, Ju-Seok Seo, Seong Min Kim, Hyun Jin Kim, Young Jun Park, Sang-Woo Kim and Jong Min Kim

  Version of Record online : 30 AUG 2010, DOI: 10.1002/adma.201001169

 2. Flexible Nanogenerators for Energy Harvesting and Self-Powered Electronics

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 22, June 8, 2016, Pages: 4283–4305, Feng Ru Fan, Wei Tang and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 7 JAN 2016, DOI: 10.1002/adma.201504299

 3. Nanogenerators: Fully Rollable Transparent Nanogenerators Based on Graphene Electrodes (Adv. Mater. 19/2010)

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 19, May 18, 2010, Dukhyun Choi, Min-Yeol Choi, Won Mook Choi, Hyeon-Jin Shin, Hyun-Kyu Park, Ju-Seok Seo, Jongbong Park, Seon-Mi Yoon, Seung Jin Chae, Young Hee Lee, Sang-Woo Kim, Jae-Young Choi, Sang Yoon Lee and Jong Min Kim

  Version of Record online : 12 MAY 2010, DOI: 10.1002/adma.201090066

 4. Fully Rollable Transparent Nanogenerators Based on Graphene Electrodes

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 19, May 18, 2010, Pages: 2187–2192, Dukhyun Choi, Min-Yeol Choi, Won Mook Choi, Hyeon-Jin Shin, Hyun-Kyu Park, Ju-Seok Seo, Jongbong Park, Seon-Mi Yoon, Seung Jin Chae, Young Hee Lee, Sang-Woo Kim, Jae-Young Choi, Sang Yoon Lee and Jong Min Kim

  Version of Record online : 7 APR 2010, DOI: 10.1002/adma.200903815

 5. Flexible Pyroelectric Nanogenerators using a Composite Structure of Lead-Free KNbO3 Nanowires

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 39, October 9, 2012, Pages: 5357–5362, Ya Yang, Jong Hoon Jung, Byung Kil Yun, Fang Zhang, Ken C. Pradel, Wenxi Guo and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 26 JUL 2012, DOI: 10.1002/adma.201201414

 6. Flexible and Transparent Nanogenerators Based on a Composite of Lead-Free ZnSnO3 Triangular-Belts

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 6094–6099, Jyh Ming Wu, Chen Xu, Yan Zhang, Ya Yang, Yusheng Zhou and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 3 SEP 2012, DOI: 10.1002/adma.201202445

 7. You have free access to this content
  Nanogenerators: Highly-Efficient, Flexible Piezoelectric PZT Thin Film Nanogenerator on Plastic Substrates (Adv. Mater. 16/2014)

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 16, April 23, 2014, Page: 2450, Kwi-Il Park, Jung Hwan Son, Geon-Tae Hwang, Chang Kyu Jeong, Jungho Ryu, Min Koo, Insung Choi, Seung Hyun Lee, Myunghwan Byun, Zhong Lin Wang and Keon Jae Lee

  Version of Record online : 16 APR 2014, DOI: 10.1002/adma.201470103

 8. You have free access to this content
  Triboelectric Nanogenerators: Magnetic-Assisted Noncontact Triboelectric Nanogenerator Converting Mechanical Energy into Electricity and Light Emissions (Adv. Mater. 14/2016)

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 14, April 13, 2016, Page: 2843, Long-Biao Huang, Gongxun Bai, Man-Chung Wong, Zhibin Yang, Wei Xu and Jianhua Hao

  Version of Record online : 7 APR 2016, DOI: 10.1002/adma.201670097

 9. Electricity Generation based on One-Dimensional Group-III Nitride Nanomaterials

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 19, May 18, 2010, Pages: 2155–2158, Xuebin Wang, Jinhui Song, Fan Zhang, Chengyu He, Zheng Hu and Zhonglin Wang

  Version of Record online : 5 MAR 2010, DOI: 10.1002/adma.200903442

 10. You have free access to this content
  Nanoimprinting: One-Step Fabrication of Transparent and Flexible Nanotopographical-Triboelectric Nanogenerators via Thermal Nanoimprinting of Thermoplastic Fluoropolymers (Adv. Mater. 45/2015)

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 45, December 2, 2015, Page: 7484, Dongwhi Choi, Donghyeon Yoo and Dong Sung Kim

  Version of Record online : 2 DEC 2015, DOI: 10.1002/adma.201570312

 11. You have free access to this content
  Nanogenerators: Transparent Flexible Graphene Triboelectric Nanogenerators (Adv. Mater. 23/2014)

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 23, June 18, 2014, Page: 3778, Seongsu Kim, Manoj Kumar Gupta, Keun Young Lee, Ahrum Sohn, Tae Yun Kim, Kyung-Sik Shin, Dohwan Kim, Sung Kyun Kim, Kang Hyuck Lee, Hyeon-Jin Shin, Dong-Wook Kim and Sang-Woo Kim

  Version of Record online : 12 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201470153

 12. You have free access to this content
  Nanogenerators: Highly Stretchable Piezoelectric-Pyroelectric Hybrid Nanogenerator (Adv. Mater. 5/2014)

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 5, February 5, 2014, Page: 820, Ju-Hyuck Lee, Keun Young Lee, Manoj Kumar Gupta, Tae Yun Kim, Dae-Yeong Lee, Junho Oh, Changkook Ryu, Won Jong Yoo, Chong-Yun Kang, Seok-Jin Yoon, Ji-Beom Yoo and Sang-Woo Kim

  Version of Record online : 3 FEB 2014, DOI: 10.1002/adma.201470032

 13. All-Solution-Processed Flexible Thin Film Piezoelectric Nanogenerator

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 6022–6027, Sung Yun Chung, Sunyoung Kim, Ju-Hyuck Lee, Kyongjun Kim, Sang-Woo Kim, Chong-Yun Kang, Seok-Jin Yoon and Youn Sang Kim

  Version of Record online : 25 SEP 2012, DOI: 10.1002/adma.201202708

 14. You have free access to this content
  Triboelectric Nanogenerator Devices: Triboelectric Nanogenerator Accelerates Highly Efficient Nonviral Direct Conversion and In Vivo Reprogramming of Fibroblasts to Functional Neuronal Cells (Adv. Mater. 34/2016)

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 34, September 14, 2016, Page: 7293, Yoonhee Jin, Jungmok Seo, Jung Seung Lee, Sera Shin, Hyun-Ji Park, Sungjin Min, Eunji Cheong, Taeyoon Lee and Seung-Woo Cho

  Version of Record online : 7 SEP 2016, DOI: 10.1002/adma.201670235

 15. You have free access to this content
  Bioelectronics: Electromechanical Nanogenerator–Cell Interaction Modulates Cell Activity (Adv. Mater. 24/2017)

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 24, June 27, 2017, Gonzalo Murillo, Andreu Blanquer, Carolina Vargas-Estevez, Lleonard Barrios, Elena Ibáñez, Carme Nogués and Jaume Esteve

  Version of Record online : 21 JUN 2017, DOI: 10.1002/adma.201770166

 16. Piezoelectric Materials: All-Solution-Processed Flexible Thin Film Piezoelectric Nanogenerator (Adv. Mater. 45/2012)

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Page: 5972, Sung Yun Chung, Sunyoung Kim, Ju-Hyuck Lee, Kyongjun Kim, Sang-Woo Kim, Chong-Yun Kang, Seok-Jin Yoon and Youn Sang Kim

  Version of Record online : 20 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201290276

 17. A One-Structure-Based Hybridized Nanogenerator for Scavenging Mechanical and Thermal Energies by Triboelectric–Piezoelectric–Pyroelectric Effects

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 15, April 20, 2016, Pages: 2881–2887, Shuhua Wang, Zhong Lin Wang and Ya Yang

  Version of Record online : 18 FEB 2016, DOI: 10.1002/adma.201505684

 18. You have free access to this content
  Nanogenerators: Hydrophobic Sponge Structure-Based Triboelectric Nanogenerator (Adv. Mater. 29/2014)

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 29, August 6, 2014, Page: 4909, Keun Young Lee, Jinsung Chun, Ju-Hyuck Lee, Kyeong Nam Kim, Na-Ri Kang, Ju-Young Kim, Myung Hwa Kim, Kyung-Sik Shin, Manoj Kumar Gupta, Jeong Min Baik and Sang-Woo Kim

  Version of Record online : 2 AUG 2014, DOI: 10.1002/adma.201470195

 19. You have free access to this content
  Wearable Technology: Machine-Washable Textile Triboelectric Nanogenerators for Effective Human Respiratory Monitoring through Loom Weaving of Metallic Yarns (Adv. Mater. 46/2016)

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 46, December 14, 2016, Page: 10266, Zhizhen Zhao, Casey Yan, Zhaoxian Liu, Xiuli Fu, Lian-Mao Peng, Youfan Hu and Zijian Zheng

  Version of Record online : 9 DEC 2016, DOI: 10.1002/adma.201670325

 20. Highly Transparent, Stretchable, and Self-Healing Ionic-Skin Triboelectric Nanogenerators for Energy Harvesting and Touch Applications

  Advanced Materials

  Volume 29, Issue 37, October 4, 2017, Kaushik Parida, Vipin Kumar, Wang Jiangxin, Venkateswarlu Bhavanasi, Ramaraju Bendi and Pooi See Lee

  Version of Record online : 26 JUL 2017, DOI: 10.1002/adma.201702181