Search Results

There are 29317 results for: content related to: Near-Infrared Light-Mediated Nanoplatforms for Cancer Thermo-Chemotherapy and Optical Imaging

 1. Anisotropic Gold Nanoparticles: Synthesis, Properties, Applications, and Toxicity

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 53, Issue 7, February 10, 2014, Pages: 1756–1789, Na Li, Dr. Pengxiang Zhao and Prof. Didier Astruc

  Version of Record online : 13 JAN 2014, DOI: 10.1002/anie.201300441

 2. Anisotrope Gold-Nanopartikel: Synthese, Eigenschaften, Anwendungen und Toxizität

  Angewandte Chemie

  Volume 126, Issue 7, February 10, 2014, Pages: 1784–1818, Na Li, Dr. Pengxiang Zhao and Prof. Didier Astruc

  Version of Record online : 13 JAN 2014, DOI: 10.1002/ange.201300441

 3. “Two-Step” Raman Imaging Technique To Guide Chemo-Photothermal Cancer Therapy

  Chemistry - A European Journal

  Volume 21, Issue 48, November 23, 2015, Pages: 17274–17281, Dr. Lin Deng, Dr. Qiujin Li, Dr. Yang Yang, Haneen Omar, Prof. Dr. Naijun Tang, Prof. Dr. Jianfei Zhang, Prof. Dr. Zhihong Nie and Prof. Dr. Niveen M. Khashab

  Version of Record online : 13 AUG 2015, DOI: 10.1002/chem.201502522

 4. Near-Infrared Light Triggers Release of Paclitaxel from Biodegradable Microspheres: Photothermal Effect and Enhanced Antitumor Activity

  Small

  Volume 6, Issue 9, May 7 2010, Pages: 1022–1031, Jian You, Ruping Shao, Xin Wei, Sanjay Gupta and Chun Li

  Version of Record online : 14 APR 2010, DOI: 10.1002/smll.201000028

 5. Specific Photothermal Ablation Therapy of Endometriosis by Targeting Delivery of Gold Nanospheres

  Small

  Volume 13, Issue 15, April 18, 2017, Xiaomeng Guo, Wei Li, Jialin Zhou, Wanqing Hou, Xue Wen, Hanbo Zhang, Fenfen Kong, Lihua Luo, Qingpo Li, Yongzhong Du and Jian You

  Version of Record online : 1 FEB 2017, DOI: 10.1002/smll.201603270

 6. A Simple Route to Prepare Monodisperse Au NP-Decorated, Dye-doped, Superparamagnetic Nanocomposites for Optical, MR, and CT Trimodal Imaging

  Small

  Volume 9, Issue 15, August 12, 2013, Pages: 2500–2508, Wenjie Dong, Yongsheng Li, Dechao Niu, Zhi Ma, Xiaohang Liu, Jinlou Gu, Wenru Zhao, Yuanyi Zheng and Jianlin Shi

  Version of Record online : 20 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201202649

 7. CANCER THERANOSTICS WITH HOLLOW GOLD NANOSPHERES

  Drug Delivery Applications of Noninvasive Imaging: Validation from Biodistribution to Sites of Action

  Wei Lu, Chun Li, Pages: 308–332, 2013

  Published Online : 20 SEP 2013, DOI: 10.1002/9781118356845.ch14

 8. Core–Shell Pd@Au Nanoplates as Theranostic Agents for In-Vivo Photoacoustic Imaging, CT Imaging, and Photothermal Therapy

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 48, December 23, 2014, Pages: 8210–8216, Mei Chen, Shaoheng Tang, Zhide Guo, Xiaoyong Wang, Shiguang Mo, Xiaoqing Huang, Gang Liu and Nanfeng Zheng

  Version of Record online : 31 OCT 2014, DOI: 10.1002/adma.201404013

 9. Using SV119-Gold Nanocage Conjugates to Eradicate Cancer Stem Cells Through a Combination of Photothermal and Chemo Therapies

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 3, Issue 8, August, 2014, Pages: 1283–1291, Tianmeng Sun, Yi Wang, Yucai Wang, Jinbin Xu, Xin Zhao, Suwanna Vangveravong, Robert H. Mach and Younan Xia

  Version of Record online : 26 MAR 2014, DOI: 10.1002/adhm.201400026

 10. Reversible and Rapid Laser Actuation of Liquid Crystalline Elastomer Micropillars with Inclusion of Gold Nanoparticles

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 20, May 27, 2015, Pages: 3022–3032, Xiyang Liu, Renbo Wei, Phong Tran Hoang, Xiaogong Wang, Tao Liu and Patrick Keller

  Version of Record online : 9 APR 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500443

 11. Assembly of Au Plasmonic Photothermal Agent and Iron Oxide Nanoparticles on Ultrathin Black Phosphorus for Targeted Photothermal and Photodynamic Cancer Therapy

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 18, May 11, 2017, Dan Yang, Guixin Yang, Piaoping Yang, Ruichan Lv, Shili Gai, Chunxia Li, Fei He and Jun Lin

  Version of Record online : 31 MAR 2017, DOI: 10.1002/adfm.201700371

 12. Multifunctional Fe3O4@Au Nanoeggs as Photothermal Agents for Selective Killing of Nosocomial and Antibiotic-Resistant Bacteria

  Small

  Volume 5, Issue 1, January 2009, Pages: 51–56, Wei-Chieh Huang, Pei-Jane Tsai and Yu-Chie Chen

  Version of Record online : 28 NOV 2008, DOI: 10.1002/smll.200801042

 13. Magnetic Field-Enhanced Photothermal Ablation of Tumor Sentinel Lymph Nodes to Inhibit Cancer Metastasis

  Small

  Volume 11, Issue 37, October 7, 2015, Pages: 4856–4863, Chao Liang, Xuejiao Song, Qian Chen, Teng Liu, Guosheng Song, Rui Peng and Zhuang Liu

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/smll.201501197

 14. Folic-Acid-Mediated Functionalized Gold Nanocages for Targeted Delivery of Anti-miR-181b in Combination of Gene Therapy and Photothermal Therapy against Hepatocellular Carcinoma

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 15, April 19, 2016, Pages: 2532–2544, Shengnan Huang, Shaofeng Duan, Jing Wang, Shijin Bao, Xiaojing Qiu, Chunming Li, Ying Liu, Lijuan Yan, Zhenzhong Zhang and Yurong Hu

  Version of Record online : 9 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201504912

 15. Yolk–Shell Nanostructure: An Ideal Architecture to Achieve Harmonious Integration of Magnetic–Plasmonic Hybrid Theranostic Platform

  Advanced Materials

  Li-Sen Lin, Xiangyu Yang, Zijian Zhou, Zhen Yang, Orit Jacobson, Yijing Liu, Angela Yang, Gang Niu, Jibin Song, Huang-Hao Yang and Xiaoyuan Chen

  Version of Record online : 22 MAR 2017, DOI: 10.1002/adma.201606681

 16. Double-Walled Au Nanocage/SiO2 Nanorattles: Integrating SERS Imaging, Drug Delivery and Photothermal Therapy

  Small

  Volume 11, Issue 8, February 25, 2015, Pages: 985–993, Feng Hu, Yan Zhang, Guangcun Chen, Chunyan Li and Qiangbin Wang

  Version of Record online : 27 OCT 2014, DOI: 10.1002/smll.201401360

 17. A Smart Responsive Dual Aptamers-Targeted Bubble-Generating Nanosystem for Cancer Triplex Therapy and Ultrasound Imaging

  Small

  Volume 13, Issue 20, May 24, 2017, Feifei Zhao, Jie Zhou, Xiangjie Su, Yuhui Wang, Xiaosa Yan, Shaona Jia and Bin Du

  Version of Record online : 30 MAR 2017, DOI: 10.1002/smll.201603990

 18. Facile Synthesis of Monodisperse Superparamagnetic Fe3O4 Core@hybrid@Au Shell Nanocomposite for Bimodal Imaging and Photothermal Therapy

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 45, December 1, 2011, Pages: 5392–5397, Wenjie Dong, Yongsheng Li, Dechao Niu, Zhi Ma, Jinlou Gu, Yi Chen, Wenru Zhao, Xiaohang Liu, Changsheng Liu and Jianlin Shi

  Version of Record online : 14 OCT 2011, DOI: 10.1002/adma.201103521

 19. Magnetic Targeting Enhanced Theranostic Strategy Based on Multimodal Imaging for Selective Ablation of Cancer

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 16, April 23, 2014, Pages: 2312–2321, Zhiwei Li, Shengnan Yin, Liang Cheng, Kai Yang, Yonggang Li and Zhuang Liu

  Version of Record online : 5 DEC 2013, DOI: 10.1002/adfm.201303345

 20. Synthesis of Multifunctional Ag@Au@Phenol Formaldehyde Resin Particles Loaded with Folic Acids for Photothermal Therapy

  Chemistry - A European Journal

  Volume 18, Issue 30, July 23, 2012, Pages: 9294–9299, Ping Yang, Qi-Zhi Xu, Sheng-Yu Jin, Yang Lu, Yang Zhao and Prof. Dr. Shu-Hong Yu

  Version of Record online : 28 JUN 2012, DOI: 10.1002/chem.201201173