Search Results

There are 22436 results for: content related to: Broadband Light Extraction from White Organic Light-Emitting Devices by Employing Corrugated Metallic Electrodes with Dual Periodicity

 1. Recent Advances in Solution-Processed White Organic Light-Emitting Materials and Devices

  Israel Journal of Chemistry

  Volume 54, Issue 7, July 2014, Pages: 897–917, Baohua Zhang, Lihui Liu and Zhiyuan Xie

  Version of Record online : 29 APR 2014, DOI: 10.1002/ijch.201400056

 2. High-Efficiency Single Emissive Layer White Organic Light-Emitting Diodes Based on Solution-Processed Dendritic Host and New Orange-Emitting Iridium Complex

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 14, April 10, 2012, Pages: 1873–1877, Baohua Zhang, Guiping Tan, Ching-Shan Lam, Bing Yao, Cheuk-Lam Ho, Lihui Liu, Zhiyuan Xie, Wai-Yeung Wong, Junqiao Ding and Lixiang Wang

  Version of Record online : 13 MAR 2012, DOI: 10.1002/adma.201104758

 3. High-Efficiency Orange and Tandem White Organic Light-Emitting Diodes Using Phosphorescent Dyes with Horizontally Oriented Emitting Dipoles

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 33, September 3, 2014, Pages: 5864–5868, Sunghun Lee, Hyun Shin and Jang-Joo Kim

  Version of Record online : 13 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201400330

 4. Manipulation of Charge and Exciton Distribution Based on Blue Aggregation-Induced Emission Fluorophors: A Novel Concept to Achieve High-Performance Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 5, February 2, 2016, Pages: 776–783, Baiquan Liu, Han Nie, Xingbang Zhou, Shiben Hu, Dongxiang Luo, Dongyu Gao, Jianhua Zou, Miao Xu, Lei Wang, Zujin Zhao, Anjun Qin, Junbiao Peng, Honglong Ning, Yong Cao and Ben Zhong Tang

  Version of Record online : 9 DEC 2015, DOI: 10.1002/adfm.201503368

 5. Remanagement of Singlet and Triplet Excitons in Single-Emissive-Layer Hybrid White Organic Light-Emitting Devices Using Thermally Activated Delayed Fluorescent Blue Exciplex

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 44, November 25, 2015, Pages: 7079–7085, Xiao-Ke Liu, Zhan Chen, Jian Qing, Wen-Jun Zhang, Bo Wu, Hoi Lam Tam, Furong Zhu, Xiao-Hong Zhang and Chun-Sing Lee

  Version of Record online : 5 OCT 2015, DOI: 10.1002/adma.201502897

 6. White Organic Light-Emitting Diodes

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 2, January 11, 2011, Pages: 233–248, Malte C. Gather, Anne Köhnen and Klaus Meerholz

  Version of Record online : 25 OCT 2010, DOI: 10.1002/adma.201002636

 7. New Design Tactics in OLEDs Using Functionalized 2-Phenylpyridine-Type Cyclometalates of Iridium(III) and Platinum(II)

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 6, Issue 7, July 4, 2011, Pages: 1706–1727, Prof. Guijiang Zhou, Prof. Wai-Yeung Wong and Xiaolong Yang

  Version of Record online : 9 MAY 2011, DOI: 10.1002/asia.201000928

 8. High Efficiency White Organic Light-Emitting Devices Incorporating Yellow Phosphorescent Platinum(II) Complex and Composite Blue Host

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 41, November 6, 2013, Pages: 5168–5176, Shiu-Lun Lai, Wai-Yip Tong, Steven C. F. Kui, Mei-Yee Chan, Chi-Chung Kwok and Chi-Ming Che

  Version of Record online : 2 MAY 2013, DOI: 10.1002/adfm.201300281

 9. Ultrahigh Color-Stable, Solution-Processed, White OLEDs Using a Dendritic Binary Host and Long-Wavelength Dopants with Different Charge Trapping Depths

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 10, October 2015, Pages: 1349–1354, Shumeng Wang, Baohua Zhang, Xingdong Wang, Junqiao Ding, Zhiyuan Xie and Lixiang Wang

  Version of Record online : 20 MAY 2015, DOI: 10.1002/adom.201500175

 10. High color rendering index and chromatic-stable white organic light-emitting diodes with single-host double emissive layer structure

  physica status solidi (a)

  Volume 211, Issue 4, April 2014, Pages: 958–962, Wenqing Zhu, Wenbing Sun, Hao Zhang, Xiaoliang Wu, Liangliang Sun, Mei Tang, Zixing Wang and Bin Wei

  Version of Record online : 31 JAN 2014, DOI: 10.1002/pssa.201330417

 11. Characterization of light extraction efficiency for WOLEDS with light-out-coupling layer

  Journal of the Society for Information Display

  Volume 23, Issue 1, January 2015, Pages: 1–6, Motoko Harada, Hironori Wakana, Shunichiro Nobuki, Hirotaka Sakuma, Masahiro Kawasaki and Sukekazu Aratani

  Version of Record online : 4 JUN 2015, DOI: 10.1002/jsid.296

 12. Highly Efficient Warm White Organic Light-Emitting Diodes by Triplet Exciton Conversion

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 6, February 11, 2013, Pages: 705–712, Yi-Lu Chang, Yin Song, Zhibin Wang, Michael G. Helander, Jacky Qiu, Lily Chai, Zhiwei Liu, Gregory D. Scholes and Zhenghong Lu

  Version of Record online : 17 SEP 2012, DOI: 10.1002/adfm.201201858

 13. Management of Singlet and Triplet Excitons: A Universal Approach to High-Efficiency All Fluorescent WOLEDs with Reduced Efficiency Roll-Off Using a Conventional Fluorescent Emitter

  Advanced Optical Materials

  Zhongbin Wu, Ling Yu, Xiaokang Zhou, Qingxun Guo, Jiajia Luo, Xianfeng Qiao, Dezhi Yang, Jiangshan Chen, Chuluo Yang and Dongge Ma

  Version of Record online : 6 MAY 2016, DOI: 10.1002/adom.201600117

 14. High-Efficiency WOLEDs with High Color-Rendering Index based on a Chromaticity-Adjustable Yellow Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitter

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 23, June 15, 2016, Pages: 4614–4619, Xiang-Long Li, Gaozhan Xie, Ming Liu, Dongcheng Chen, Xinyi Cai, Junbiao Peng, Yong Cao and Shi-Jian Su

  Version of Record online : 8 APR 2016, DOI: 10.1002/adma.201505963

 15. High-Performance Hybrid White Organic Light-Emitting Devices without Interlayer between Fluorescent and Phosphorescent Emissive Regions

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 10, March 12, 2014, Pages: 1617–1621, Ning Sun, Qi Wang, Yongbiao Zhao, Yonghua Chen, Dezhi Yang, Fangchao Zhao, Jiangshan Chen and Dongge Ma

  Version of Record online : 12 DEC 2013, DOI: 10.1002/adma.201304779

 16. Management of Singlet and Triplet Excitons in a Single Emission Layer: A Simple Approach for a High-Efficiency Fluorescence/Phosphorescence Hybrid White Organic Light-Emitting Device

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 25, July 3, 2012, Pages: 3410–3414, Jun Ye, Cai-Jun Zheng, Xue-Mei Ou, Xiao-Hong Zhang, Man-Keung Fung and Chun-Sing Lee

  Version of Record online : 5 JUN 2012, DOI: 10.1002/adma.201201124

 17. High-Performance Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes with Superior Efficiency/Color Rendering Index/Color Stability and Low Efficiency Roll-Off Based on a Blue Thermally Activated Delayed Fluorescent Emitter

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 19, May 17, 2016, Pages: 3306–3313, Zhongbin Wu, Jiajia Luo, Ning Sun, Liping Zhu, Hengda Sun, Ling Yu, Dezhi Yang, Xianfeng Qiao, Jiangshan Chen, Chuluo Yang and Dongge Ma

  Version of Record online : 24 FEB 2016, DOI: 10.1002/adfm.201505602

 18. White Organic Light-Emitting Diodes with Evenly Separated Red, Green, and Blue Colors for Efficiency/Color-Rendition Trade-Off Optimization

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 19, October 7, 2011, Pages: 3785–3793, Shuming Chen, Guiping Tan, Wai-Yeung Wong and Hoi-Sing Kwok

  Version of Record online : 3 AUG 2011, DOI: 10.1002/adfm.201100895

 19. You have free access to this content
  Actomyosin energy turnover declines while force remains constant during isometric muscle contraction

  The Journal of Physiology

  Volume 555, Issue 1, 15 February 2004, Pages: 27–43, Timothy G. West, N. A. Curtin, Michael A. Ferenczi, Zhen-He He, Yin-Biao Sun, Malcolm Irving and Roger C. Woledge

  Version of Record online : 18 FEB 2004, DOI: 10.1113/jphysiol.2003.040089

 20. Excitation Energy Transfer in Organic Materials: From Fundamentals to Optoelectronic Devices

  Macromolecular Rapid Communications

  Volume 30, Issue 14, July 16, 2009, Pages: 1203–1231, Frédéric Laquai, Young-Seo Park, Jang-Joo Kim and Thomas Basché

  Version of Record online : 30 JUN 2009, DOI: 10.1002/marc.200900309