Search Results

There are 8413 results for: content related to: Hybrid Graphene-Metal Oxide Solution Processed Electron Transport Layers for Large Area High-Performance Organic Photovoltaics

 1. Controllable ZnMgO Electron-Transporting Layers for Long-Term Stable Organic Solar Cells with 8.06% Efficiency after One-Year Storage

  Advanced Energy Materials

  Volume 6, Issue 4, February 18, 2016, Zhigang Yin, Qingdong Zheng, Shan-Ci Chen, Dongdong Cai and Yunlong Ma

  Version of Record online : 27 NOV 2015, DOI: 10.1002/aenm.201501493

 2. Ethanedithiol Treatment of Solution-Processed ZnO Thin Films: Controlling the Intragap States of Electron Transporting Interlayers for Efficient and Stable Inverted Organic Photovoltaics

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 5, March 4, 2015, Sai Bai, Yizheng Jin, Xiaoyong Liang, Zhizhen Ye, Zhongwei Wu, Baoquan Sun, Zaifei Ma, Zheng Tang, Jianpu Wang, Uli Würfel, Feng Gao and Fengling Zhang

  Version of Record online : 22 NOV 2014, DOI: 10.1002/aenm.201401606

 3. Quantum-Dot Light-Emitting Diodes for Large-Area Displays: Towards the Dawn of Commercialization

  Advanced Materials

  Xingliang Dai, Yunzhou Deng, Xiaogang Peng and Yizheng Jin

  Version of Record online : 3 MAR 2017, DOI: 10.1002/adma.201607022

 4. Solution-Processed, Alkali Metal-Salt-Doped, Electron-Transport Layers for High-Performance Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 24, December 19, 2012, Pages: 5126–5136, Taeshik Earmme and Samson A. Jenekhe

  Version of Record online : 30 JUL 2012, DOI: 10.1002/adfm.201201366

 5. Esophagus-Related Complications During Second-Generation Cryoballoon Ablation—Insight from Simultaneous Esophageal Temperature Monitoring from 2 Esophageal Probes

  Journal of Cardiovascular Electrophysiology

  Volume 27, Issue 9, September 2016, Pages: 1038–1044, SHINSUKE MIYAZAKI, HIROAKI NAKAMURA, HIROSHI TANIGUCHI, TAKAMITSU TAKAGI, JIN IWASAWA, TOMONORI WATANABE, HITOSHI HACHIYA, KENZO HIRAO and YOSHITO IESAKA

  Version of Record online : 15 JUN 2016, DOI: 10.1111/jce.13015

 6. Surface Structure Modification of ZnO and the Impact on Electronic Properties

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 20, May 25, 2016, Pages: 3893–3921, Robert M. Hewlett and Martyn A. McLachlan

  Version of Record online : 3 MAR 2016, DOI: 10.1002/adma.201503404

 7. Impact of the Electron-Transport Layer on the Performance of Solution-Processed Small-Molecule Organic Solar Cells

  ChemSusChem

  Volume 7, Issue 8, August 2014, Pages: 2358–2364, Guankui Long, Dr. Xiangjian Wan, Bin Kan, Zhicheng Hu, Xuan Yang, Yi Zhang, Dr. Mingtao Zhang, Prof. Hongbing Wu, Prof. Fei Huang, Prof. Shijian Su, Prof. Yong Cao and Prof. Yongsheng Chen

  Version of Record online : 1 JUL 2014, DOI: 10.1002/cssc.201402171

 8. Suppressed Charge Recombination in Inverted Organic Photovoltaics via Enhanced Charge Extraction by Using a Conductive Fullerene Electron Transport Layer

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 36, September 24, 2014, Pages: 6262–6267, Chang-Zhi Li, Chih-Yu Chang, Yue Zang, Huan-Xin Ju, Chu-Chen Chueh, Po-Wei Liang, Namchul Cho, David S. Ginger and Alex K.-Y. Jen

  Version of Record online : 4 AUG 2014, DOI: 10.1002/adma.201402276

 9. New Solution-Processable Electron Transport Materials for Highly Efficient Blue Phosphorescent OLEDs

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 20, October 21, 2011, Pages: 3889–3899, Eilaf Ahmed, Taeshik Earmme and Samson A. Jenekhe

  Version of Record online : 30 AUG 2011, DOI: 10.1002/adfm.201100848

 10. Low-Temperature and Hysteresis-Free Electron-Transporting Layers for Efficient, Regular, and Planar Structure Perovskite Solar Cells

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 20, October 21, 2015, Yi Hou, Cesar Omar Ramirez Quiroz, Simon Scheiner, Wei Chen, Tobias Stubhan, Andreas Hirsch, Marcus Halik and Christoph J. Brabec

  Version of Record online : 21 SEP 2015, DOI: 10.1002/aenm.201501056

 11. A Room-Temperature Processable PDI-Based Electron-Transporting Layer for Enhanced Performance in PDI-Based Non-Fullerene Solar Cells

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 3, Issue 18, September 20, 2016, Jiangsheng Yu, Yuyin Xi, Chu-Chen Chueh, Dongbing Zhao, Francis Lin, Lilo D. Pozzo, Weihua Tang and Alex K.-Y. Jen

  Version of Record online : 5 AUG 2016, DOI: 10.1002/admi.201600476

 12. Effect of the Microstructure of the Functional Layers on the Efficiency of Perovskite Solar Cells

  Advanced Materials

  Fuzhi Huang, Alexander R. Pascoe, Wu-Qiang Wu, Zhiliang Ku, Yong Peng, Jie Zhong, Rachel A. Caruso and Yi-Bing Cheng

  Version of Record online : 22 FEB 2017, DOI: 10.1002/adma.201601715

 13. Two-Dimensional Materials for Halide Perovskite-Based Optoelectronic Devices

  Advanced Materials

  Shan Chen and Gaoquan Shi

  Version of Record online : 3 MAR 2017, DOI: 10.1002/adma.201605448

 14. The Mechanism of Charge Generation in Charge-Generation Units Composed of p-Doped Hole-Transporting Layer/HATCN/n-Doped Electron-Transporting Layers

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 4, February 22, 2012, Pages: 855–860, Sunghun Lee, Jeong-Hwan Lee, Jae-Hyun Lee and Jang-Joo Kim

  Version of Record online : 16 DEC 2011, DOI: 10.1002/adfm.201102212

 15. Solution-Processable Hole-Generation Layer and Electron-Transporting Layer: Towards High-Performance, Alternating-Current-Driven, Field-Induced Polymer Electroluminescent Devices

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 18, May 14, 2014, Pages: 2677–2688, Yonghua Chen, Yingdong Xia, Gregory M. Smith, Hengda Sun, Dezhi Yang, Dongge Ma, Yuan Li, Wenxiao Huang and David L. Carroll

  Version of Record online : 16 JAN 2014, DOI: 10.1002/adfm.201303242

 16. Enhanced Stability of Perovskite Solar Cells with Low-Temperature Hydrothermally Grown SnO2 Electron Transport Layers

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 33, September 6, 2016, Pages: 6069–6075, Qin Liu, Min-Chao Qin, Wei-Jun Ke, Xiao-Lu Zheng, Zhao Chen, Ping-Li Qin, Liang-Bin Xiong, Hong-Wei Lei, Jia-Wei Wan, Jian Wen, Guang Yang, Jun-Jie Ma, Zhen-Yu Zhang and Guo-Jia Fang

  Version of Record online : 20 JUN 2016, DOI: 10.1002/adfm.201600910

 17. Structure Tuning of Crown Ether Grafted Conjugated Polymers as the Electron Transport Layer in Bulk-Heterojunction Polymer Solar Cells for High Performance

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 43, November 19, 2014, Pages: 6811–6817, Yi-Lun Li, Yu-Shan Cheng, Po-Nan Yeh, Sih-Hao Liao and Show-An Chen

  Version of Record online : 1 SEP 2014, DOI: 10.1002/adfm.201401428

 18. Roles of Fullerene-Based Interlayers in Enhancing the Performance of Organometal Perovskite Thin-Film Solar Cells

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 10, May 20, 2015, Po-Wei Liang, Chu-Chen Chueh, Spencer T. Williams and Alex K.-Y. Jen

  Version of Record online : 27 FEB 2015, DOI: 10.1002/aenm.201402321

 19. A Low-Temperature, Solution-Processable Organic Electron-Transporting Layer Based on Planar Coronene for High-performance Conventional Perovskite Solar Cells

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 48, December 28, 2016, Pages: 10786–10793, Zonglong Zhu, Jing-Qi Xu, Chu-Chen Chueh, Hongbin Liu, Zhong'an Li, Xiaosong Li, Hongzheng Chen and Alex K.-Y. Jen

  Version of Record online : 9 NOV 2016, DOI: 10.1002/adma.201601745

 20. You have free access to this content
  Improved Ambient-Stable Perovskite Solar Cells Enabled by a Hybrid Polymeric Electron-Transporting Layer

  ChemSusChem

  Volume 9, Issue 18, September 22, 2016, Pages: 2586–2591, Dr. Zonglong Zhu, Dr. Chu-Chen Chueh, Dr. Guangye Zhang, Prof. Fei Huang, Prof. He Yan and Prof. Alex K.-Y. Jen

  Version of Record online : 26 AUG 2016, DOI: 10.1002/cssc.201600921