Search Results

There are 976423 results for: content related to: Nanoparticles: Colloidal HPMO Nanoparticles: Silica-Etching Chemistry Tailoring, Topological Transformation, and Nano-Biomedical Applications (Adv. Mater. 22/2013)

 1. Single-Particle Tracking: Single-Particle Tracking of Hepatitis B Virus-like Vesicle Entry into Cells (Small 9/2011)

  Small

  Volume 7, Issue 9, May 9, 2011, Page: 1141, Xian Hao, Xin Shang, Jiazhen Wu, Yuping Shan, Mingjun Cai, Junguang Jiang, Zhong Huang, Zhiyong Tang and Hongda Wang

  Version of Record online : 28 APR 2011, DOI: 10.1002/smll.201190028

 2. Synthesis of (Glycopyranosyl-triazolyl)-purines and Their Inhibitory Activities against Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B)

  Chemistry & Biodiversity

  Volume 8, Issue 11, November 2011, Pages: 2035–2044, Lei Luo, Xiao-Peng He, Qiang Shen, Jing-Ya Li, Xiao-Xin Shi, Juan Xie, Jia Li and Guo-Rong Chen

  Version of Record online : 14 NOV 2011, DOI: 10.1002/cbdv.201000242

 3. Abieseconordines A and B, Two Novel Norditerpenoids with a 18-Nor-5,10 : 9,10-disecoabietane Skeleton from Abies forrestii

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 95, Issue 3, March 2012, Pages: 415–422, Ping Yu, Shou-De Zhang, Yong-Li Li, Xian-Wen Yang, Hua-Wu Zeng, Hong-Lin Li and Wei-Dong Zhang

  Version of Record online : 16 MAR 2012, DOI: 10.1002/hlca.201100341

 4. Tunable Magnetism in Carbon-Ion-Implanted Highly Oriented Pyrolytic Graphite

  Advanced Materials

  Volume 20, Issue 24, December 17, 2008, Pages: 4679–4683, Huihao Xia, Weifeng Li, You Song, Xinmei Yang, Xiangdong Liu, Mingwen Zhao, Yueyuan Xia, Chen Song, Tian-Wei Wang, Dezhang Zhu, Jinlong Gong and Zhiyuan Zhu

  Version of Record online : 15 OCT 2008, DOI: 10.1002/adma.200801205

 5. You have free access to this content
  Neovascularization: Upregulating Hif-1α by Hydrogel Nanofibrous Scaffolds for Rapidly Recruiting Angiogenesis Relative Cells in Diabetic Wound (Adv. Healthcare Mater. 8/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 8, April 20, 2016, Page: 865, Hao Chen, Peng Jia, Hui Kang, Hongbo Zhang, Yi Liu, Peilang Yang, Yufei Yan, Guilai Zuo, Lei Guo, Min Jiang, Jin Qi, Yuanyuan Liu, Wenguo Cui, Hélder A. Santos and Lianfu Deng

  Version of Record online : 19 APR 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670037

 6. You have free access to this content
  Cover Picture: Polypyridyl Complexes of Ruthenium(II): Stabilization of G-quadruplex DNA and Inhibition of Telomerase Activity (ChemPlusChem 7/2012)

  ChemPlusChem

  Volume 77, Issue 7, July 2012, Page: 497, Dr. Du Liu, Yanan Liu, Chuan Wang, Prof. Shuo Shi, Dongdong Sun, Dr. Feng Gao, Prof. Qianling Zhang and Prof. Jie Liu

  Version of Record online : 5 JUL 2012, DOI: 10.1002/cplu.201290029

 7. Secolignans with Antiangiogenic Activities from Peperomia dindygulensis

  Chemistry & Biodiversity

  Volume 8, Issue 5, May 2011, Pages: 862–871, Meng-Gan Lin, De-Hong Yu, Qi-Wei Wang, Qin Lu, Wen-Jun Zhu, Fan Bai, Gui-Xiu Li, Xiang-Wen Wang, Yi-Fang Yang, Xue-Mei Qin, Chao Fang, Hong-Zhuan Chen and Guo-Hong Yang

  Version of Record online : 10 MAY 2011, DOI: 10.1002/cbdv.201000123

 8. A DNA-Origami Chip Platform for Label-Free SNP Genotyping Using Toehold-Mediated Strand Displacement

  Small

  Volume 6, Issue 17, September 6, 2010, Zhao Zhang, Dongdong Zeng, Hongwei Ma, Guoying Feng, Jun Hu, Lin He, Can Li and Chunhai Fan

  Version of Record online : 6 SEP 2010, DOI: 10.1002/smll.201090058

 9. Five New Biflavonoids from Daphne aurantiaca

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 94, Issue 7, July 2011, Pages: 1239–1245, Shuang Liang, Yun-Heng Shen, Jun-Mian Tian, Yi Feng, Zhi Xiong and Wei-Dong Zhang

  Version of Record online : 18 JUL 2011, DOI: 10.1002/hlca.201000382

 10. Two Unusual Xanthones from the Bark of Garcinia xanthochymus

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 94, Issue 4, April 2011, Pages: 662–668, Yu Chen, Hua Fan, Guang-Zhong Yang, Yan Jiang, Fang-Fang Zhong and Hong-Wu He

  Version of Record online : 11 APR 2011, DOI: 10.1002/hlca.201000287

 11. Two New Sesquiterpenes from Inula salsoloides and Their Inhibitory Activities against NO Production

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 94, Issue 2, February 2011, Pages: 306–312, Xiao-Jia Hu, Hui-Zi Jin, Xiao-Hua Liu and Wei-Dong Zhang

  Version of Record online : 18 FEB 2011, DOI: 10.1002/hlca.201000195

 12. A Unique Indolo-[1,7]naphthyridine Alkaloid from Incarvillea mairei var. grandiflora (Wehrh.) Grierson

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 93, Issue 12, December 2010, Pages: 2393–2396, Yun-Heng Shen, Yong-Qing Su, Jun-Mian Tian, Sheng Lin, Hui-Liang Li, Jian Tang and Wei-Dong Zhang

  Version of Record online : 15 DEC 2010, DOI: 10.1002/hlca.201000092

 13. Four New Cryptoporic Acid Derivatives from the Fruiting Bodies of Cryptoporus sinensis, and Their Inhibitory Effects on Nitric Oxide Production

  Chemistry & Biodiversity

  Volume 8, Issue 8, August 2011, Pages: 1529–1538, Wen Wu, Feng Zhao, Rong Ding, Li Bao, Hao Gao, Jin-Cai Lu, Xin-Sheng Yao, Xiao-Qing Zhang and Hong-Wei Liu

  Version of Record online : 16 AUG 2011, DOI: 10.1002/cbdv.201000184

 14. You have free access to this content
  Macromol. Chem. Phys. 9/2013

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 214, Issue 9, May 14, 2013, Page: 961, Nan Ni, Bo Qu, Di Tian, Zhiyuan Cong, Weiping Wang, Chao Gao, Lixin Xiao, Zhijian Chen, Qihuang Gong and Wei Wei

  Version of Record online : 2 MAY 2013, DOI: 10.1002/macp.201370030

 15. Cover Picture: Macromol. Biosci. 12/2004

  Macromolecular Bioscience

  Volume 4, Issue 12, December 15, 2004, Page: 1065, Jing Yang, Lin Jia, Lingzhi Yin, Jianyong Yu, Zhen Shi, Qiang Fang and Amin Cao

  Version of Record online : 5 JAN 2005, DOI: 10.1002/mabi.200490026

 16. Two Unusual Rearranged Flavan Derivatives from Narcissus tazetta var. chinensis

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 96, Issue 2, February 2013, Pages: 338–344, Ka-Li Fu, Yun-Heng Shen, Lu Lu, Bo Li, Yi-Ren He, Bo Li, Xian-Wen Yang, Juan Su, Run-Hui Liu and Wei-Dong Zhang

  Version of Record online : 18 FEB 2013, DOI: 10.1002/hlca.201200248

 17. Streptomycindole, an Indole Alkaloid from a Marine Streptomyces sp. DA22 Associated with South China Sea Sponge Craniella australiensis

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 94, Issue 10, October 2011, Pages: 1838–1842, Xiao-Li Huang, Yao Gao, Duo-Qing Xue, Hai-Li Liu, Chong-Sheng Peng, Feng-Li Zhang, Zhi-Yong Li and Yue-Wei Guo

  Version of Record online : 17 OCT 2011, DOI: 10.1002/hlca.201100104

 18. Three New Peroxy Triterpene Lactones from Pseudolarix kaempferi

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 94, Issue 9, September 2011, Pages: 1697–1702, Jun-Ming Tan, Yi-Hua Qiu, Xin-Qi Tan and Chang-Heng Tan

  Version of Record online : 15 SEP 2011, DOI: 10.1002/hlca.201100166

 19. Biologically Active Iridoids from Hedyotis diffusa

  Helvetica Chimica Acta

  Volume 93, Issue 12, December 2010, Pages: 2488–2494, Bo Ding, Wei-Wei Ma, Yi Dai, Hao Gao, Yang Yu, Ye Tao, Yi Zhong and Xin-Sheng Yao

  Version of Record online : 15 DEC 2010, DOI: 10.1002/hlca.201000129

 20. The Development of Lightweight Commercial Vehicle Wheels Using Microalloying Steel

  HSLA Steels 2015, Microalloying 2015 & Offshore Engineering Steels 2015: Conference Proceedings

  Hongzhou Lu, Lilong Zhang, Jiegong Wang, Zhaozhi Xuan, Xiandong Liu, Aimin Guo, Wenjun Wang, Guimin Lu, Pages: 597–604, 2015

  Published Online : 6 NOV 2015, DOI: 10.1002/9781119223399.ch73