Search Results

There are 58813 results for: content related to: Correction: In Vitro and In Vivo Near-Infrared Photothermal Therapy of Cancer Using Polypyrrole Organic Nanoparticles

 1. In Vitro and In Vivo Near-Infrared Photothermal Therapy of Cancer Using Polypyrrole Organic Nanoparticles

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 41, November 2, 2012, Pages: 5586–5592, Kai Yang, Huan Xu, Liang Cheng, Chunyang Sun, Jun Wang and Zhuang Liu

  Version of Record online : 21 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201202625

  Corrected by:

  Correction: Correction: In Vitro and In Vivo Near-Infrared Photothermal Therapy of Cancer Using Polypyrrole Organic Nanoparticles

  Vol. 25, Issue 7, 945, Version of Record online: 14 FEB 2013

 2. Hydrophobic Light-to-Heat Conversion Membranes with Self-Healing Ability for Interfacial Solar Heating

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 33, September 2, 2015, Pages: 4889–4894, Lianbin Zhang, Bo Tang, Jinbo Wu, Renyuan Li and Peng Wang

  Version of Record online : 17 JUL 2015, DOI: 10.1002/adma.201502362

 3. Photothermal Theragnosis Synergistic Therapy Based on Bimetal Sulphide Nanocrystals Rather Than Nanocomposites

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 8, February 25, 2015, Pages: 1339–1345, Bo Li, Kaichuang Ye, Yuxin Zhang, Jinbao Qin, Rujia Zou, Kaibing Xu, Xiaojuan Huang, Zhiyin Xiao, Wenjun Zhang, Xinwu Lu and Junqing Hu

  Version of Record online : 12 JAN 2015, DOI: 10.1002/adma.201404257

 4. Hybrid Nanoparticles for Detection and Treatment of Cancer

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 28, July 24, 2012, Pages: 3779–3802, Michael J. Sailor and Ji-Ho Park

  Version of Record online : 21 MAY 2012, DOI: 10.1002/adma.201200653

 5. Uniform Polypyrrole Nanoparticles with High Photothermal Conversion Efficiency for Photothermal Ablation of Cancer Cells

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 5, February 6, 2013, Pages: 777–782, Zhengbao Zha, Xiuli Yue, Qiushi Ren and Zhifei Dai

  Version of Record online : 12 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201202211

 6. Near-Infrared Light-Mediated Nanoplatforms for Cancer Thermo-Chemotherapy and Optical Imaging

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 28, July 26, 2013, Pages: 3869–3880, Zhenjiang Zhang, Jing Wang and Chunying Chen

  Version of Record online : 6 JUN 2013, DOI: 10.1002/adma.201301890

 7. New Horizons for Diagnostics and Therapeutic Applications of Graphene and Graphene Oxide

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 2, January 11, 2013, Pages: 168–186, Lingyan Feng, Li Wu and Xiaogang Qu

  Version of Record online : 19 NOV 2012, DOI: 10.1002/adma.201203229

 8. Multimodal Imaging Guided Photothermal Therapy using Functionalized Graphene Nanosheets Anchored with Magnetic Nanoparticles (Adv. Mater. 14/2012)

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 14, April 10, 2012, Page: 1867, Kai Yang, Lilei Hu, Xingxing Ma, Shuoqi Ye, Liang Cheng, Xiaoze Shi, Changhui Li, Yonggang Li and Zhuang Liu

  Version of Record online : 4 APR 2012, DOI: 10.1002/adma.201290077

 9. Proteinticle/Gold Core/Shell Nanoparticles for Targeted Cancer Therapy without Nanotoxicity

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 37, October 8, 2014, Pages: 6436–6441, Koo Chul Kwon, Ju Hee Ryu, Jong-Hwan Lee, Eun Jung Lee, Ick Chan Kwon, Kwangmeyung Kim and Jeewon Lee

  Version of Record online : 8 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201401499

 10. Protein-Nanoreactor-Assisted Synthesis of Semiconductor Nanocrystals for Efficient Cancer Theranostics

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 28, July 27, 2016, Pages: 5923–5930, Tao Yang, Yong Wang, Hengte Ke, Qiaoli Wang, Xiaoyan Lv, Hong Wu, Yongan Tang, Xiangliang Yang, Chunying Chen, Yuliang Zhao and Huabing Chen

  Version of Record online : 11 MAY 2016, DOI: 10.1002/adma.201506119

 11. A Facile One-Pot Synthesis of a Two-Dimensional MoS2/Bi2S3 Composite Theranostic Nanosystem for Multi-Modality Tumor Imaging and Therapy

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 17, May 6, 2015, Pages: 2775–2782, Shige Wang, Xiang Li, Yu Chen, Xiaojun Cai, Heliang Yao, Wei Gao, Yuanyi Zheng, Xiao An, Jianlin Shi and Hangrong Chen

  Version of Record online : 27 MAR 2015, DOI: 10.1002/adma.201500870

 12. Dye-Loaded Ferritin Nanocages for Multimodal Imaging and Photothermal Therapy

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 37, October 8, 2014, Pages: 6401–6408, Peng Huang, Pengfei Rong, Albert Jin, Xuefeng Yan, Molly Gu Zhang, Jing Lin, Hao Hu, Zhe Wang, Xuyi Yue, Wanwan Li, Gang Niu, Wenbin Zeng, Wei Wang, Kechao Zhou and Xiaoyuan Chen

  Version of Record online : 14 AUG 2014, DOI: 10.1002/adma.201400914

 13. Ultrathin PEGylated W18O49 Nanowires as a New 980 nm-Laser-Driven Photothermal Agent for Efficient Ablation of Cancer Cells In Vivo

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 14, April 11, 2013, Pages: 2095–2100, Zhigang Chen, Qian Wang, Huanli Wang, Lisha Zhang, Guosheng Song, Linlin Song, Junqing Hu, Hongzhi Wang, Jianshe Liu, Meifang Zhu and Dongyuan Zhao

  Version of Record online : 21 FEB 2013, DOI: 10.1002/adma.201204616

 14. A Gold Nanocrystal/Poly(dimethylsiloxane) Composite for Plasmonic Heating on Microfluidic Chips

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 1, January 3, 2012, Pages: 94–98, Caihong Fang, Lei Shao, Yihua Zhao, Jianfang Wang and Hongkai Wu

  Version of Record online : 6 DEC 2011, DOI: 10.1002/adma.201103517

 15. You have free access to this content
  Biomedical Applications: Single Continuous Wave Laser Induced Photodynamic/Plasmonic Photothermal Therapy Using Photosensitizer-Functionalized Gold Nanostars (Adv. Mater. 22/2013)

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 22, June 11, 2013, Page: 3009, Shouju Wang, Peng Huang, Liming Nie, Ruijun Xing, Dingbin Liu, Zhe Wang, Jing Lin, Shouhui Chen, Gang Niu, Guangming Lu and Xiaoyuan Chen

  Version of Record online : 10 JUN 2013, DOI: 10.1002/adma.201370142

 16. Structurally Well-Defined Au@Cu2−xS Core–Shell Nanocrystals for Improved Cancer Treatment Based on Enhanced Photothermal Efficiency

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 16, April 27, 2016, Pages: 3094–3101, Muwei Ji, Meng Xu, Wei Zhang, Zhenzhong Yang, Liu Huang, Jiajia Liu, Yong Zhang, Lin Gu, Youxing Yu, Weichang Hao, Pengfei An, Lirong Zheng, Hesun Zhu and Jiatao Zhang

  Version of Record online : 23 FEB 2016, DOI: 10.1002/adma.201503201

 17. You have free access to this content
  Phototherapy: Designing Multi-Branched Gold Nanoechinus for NIR Light Activated Dual Modal Photodynamic and Photothermal Therapy in the Second Biological Window (Adv. Mater. 39/2014)

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 39, October 22, 2014, Page: 6688, Priya Vijayaraghavan, Cheng-Hong Liu, Raviraj Vankayala, Chi-Shiun Chiang and Kuo Chu Hwang

  Version of Record online : 15 OCT 2014, DOI: 10.1002/adma.201470268

 18. Synergistic Cancer Therapeutic Effects of Locally Delivered Drug and Heat Using Multifunctional Nanoparticles

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 36, September 22, 2010, Pages: 4049–4053, Sun-Mi Lee, Huiyul Park and Kyung-Hwa Yoo

  Version of Record online : 21 JUL 2010, DOI: 10.1002/adma.201001040

 19. Tumor Metastasis Inhibition by Imaging-Guided Photothermal Therapy with Single-Walled Carbon Nanotubes

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 32, August 27, 2014, Pages: 5646–5652, Chao Liang, Shuo Diao, Chao Wang, Hua Gong, Teng Liu, Guosong Hong, Xiaoze Shi, Hongjie Dai and Zhuang Liu

  Version of Record online : 13 JUN 2014, DOI: 10.1002/adma.201401825

 20. Immunological Responses Triggered by Photothermal Therapy with Carbon Nanotubes in Combination with Anti-CTLA-4 Therapy to Inhibit Cancer Metastasis

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 48, December 23, 2014, Pages: 8154–8162, Chao Wang, Ligeng Xu, Chao Liang, Jian Xiang, Rui Peng and Zhuang Liu

  Version of Record online : 20 OCT 2014, DOI: 10.1002/adma.201402996