Search Results

There are 9669 results for: content related to: Plasmonics: Terahertz Localized Surface Plasmon Resonances in Coaxial Microcavities (Advanced Optical Materials 6/2013)

 1. You have free access to this content
  Eutectics: When Eutectics Meet Plasmonics: Nanoplasmonic, Volumetric, Self-Organized, Silver-Based Eutectic (Advanced Optical Materials 3/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 3, March 2015, Page: 414, Katarzyna Sadecka, Marcin Gajc, Krzysztof Orlinski, Hancza B. Surma, Andrzej Klos, Iwona Jozwik-Biala, Kamil Sobczak, Piotr Dluzewski, Johann Toudert and Dorota A. Pawlak

  Version of Record online : 14 MAR 2015, DOI: 10.1002/adom.201570019

 2. You have free access to this content
  Colorimetrics: Colorimetric Plasmon Resonance Imaging Using Nano Lycurgus Cup Arrays (Advanced Optical Materials 1/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 1, January 2013, Page: 1, Manas Ranjan Gartia, Austin Hsiao, Anusha Pokhriyal, Sujin Seo, Gulsim Kulsharova, Brian T. Cunningham, Tiziana C. Bond and Gang Logan Liu

  Version of Record online : 31 JAN 2013, DOI: 10.1002/adom.201370001

 3. You have free access to this content
  Surface Plasmon Resonances: Localized Surface Plasmon Resonance-Enhanced Two-Photon Excited Ultraviolet Emission of Au-Decorated ZnO Nanorod Arrays (Advanced Optical Materials 12/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 12, December 2013, Page: 939, Yi Lin, Chunxiang Xu, Jitao Li, Gangyi Zhu, Xiaoyong Xu, Jun Dai and Baoping Wang

  Version of Record online : 11 DEC 2013, DOI: 10.1002/adom.201370074

 4. You have free access to this content
  SERS: Demonstration of a 3D Radar-Like SERS Sensor Micro- and Nanofabricated on an Optical Fiber (Advanced Optical Materials 9/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 9, September 2015, Page: 1128, Zhenwei Xie, Shengfei Feng, Peijie Wang, Lisheng Zhang, Xin Ren, Lin Cui, Tianrui Zhai, Jie Chen, Yonglu Wang, Xinke Wang, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, Peng Han, Peter J. Klar and Yan Zhang

  Version of Record online : 17 SEP 2015, DOI: 10.1002/adom.201570053

 5. Supercontinuum Generation in Naturally Occurring Glass Sponges Spicules

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Pages: 1608–1613, Hermann Ehrlich, Manuel Maldonado, Andrew R. Parker, Yuri N. Kulchin, Jörg Schilling, Benjamin Köhler, Ulrich Skrzypczak, Paul Simon, Henry M. Reiswig, Mikhail V. Tsurkan, Eike Brunner, Sergey S. Voznesenskiy, Alexander V. Bezverbny, Sergey S. Golik, Ivan G. Nagorny, Denis V. Vyalikh, Anna A. Makarova, Serguei L. Molodtsov, Kurt Kummer, Michael Mertig, Christiane Erler, Denis V. Kurek, Vasilii V. Bazhenov, Filipe Natalio, Alexander E. Kovalev, Stanislav N. Gorb, Allison L. Stelling, Johannes Heitmann, René Born, Dirk C. Meyer and Konstantin R. Tabachnick

  Version of Record online : 8 JUL 2016, DOI: 10.1002/adom.201600454

 6. Demonstration of a 3D Radar-Like SERS Sensor Micro- and Nanofabricated on an Optical Fiber

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 9, September 2015, Pages: 1232–1239, Zhenwei Xie, Shengfei Feng, Peijie Wang, Lisheng Zhang, Xin Ren, Lin Cui, Tianrui Zhai, Jie Chen, Yonglu Wang, Xinke Wang, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, Peng Han, Peter J. Klar and Yan Zhang

  Version of Record online : 30 APR 2015, DOI: 10.1002/adom.201500041

 7. Terahertz Localized Surface Plasmon Resonances in Coaxial Microcavities

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 6, June 2013, Pages: 443–448, Withawat Withayachumnankul, Charan Manish Shah, Christophe Fumeaux, Korbinian Kaltenecker, Markus Walther, Bernd M. Fischer, Derek Abbott, Madhu Bhaskaran and Sharath Sriram

  Version of Record online : 21 MAY 2013, DOI: 10.1002/adom.201300021

 8. You have free access to this content
  Metamaterials: Anomalous Terahertz Reflection and Scattering by Flexible and Conformal Coding Metamaterials (Advanced Optical Materials 10/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 10, October 2015, Page: 1373, Lanju Liang, Meiqing Qi, Jing Yang, Xiaopeng Shen, Jiquan Zhai, Weizong Xu, Biaobing Jin, Weiwei Liu, Yijun Feng, Caihong Zhang, Hai Lu, Hou-Tong Chen, Lin Kang, Weiwei Xu, Jian Chen, Tie Jun Cui, Peiheng Wu and Shenggang Liu

  Version of Record online : 20 OCT 2015, DOI: 10.1002/adom.201570062

 9. You have free access to this content
  Terahertz Generation: THz Generation and Detection on Dirac Fermions in Topological Insulators (Advanced Optical Materials 11/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 11, November 2013, Page: 886, Chih Wei Luo, Hsueh-Ju Chen, Chien Ming Tu, Chia Ching Lee, Shin An Ku, Wen Yen Tzeng, Tien Tien Yeh, Meng Chi Chiang, Harn Jiunn Wang, Wei Chen Chu, Jiunn-Yuan Lin, Kaung Hsiung Wu, Jenh Yih Juang, Takayoshi Kobayashi, Cheng-Maw Cheng, Ching-Hung Chen, Ku-Ding Tsuei, Helmuth Berger, Raman Sankar, Fang Cheng Chou and Hung Duen Yang

  Version of Record online : 14 NOV 2013, DOI: 10.1002/adom.201370070

 10. You have full text access to this OnlineOpen article
  Tailoring Plasmon Resonances in Aluminium Nanoparticle Arrays Fabricated Using Anodic Aluminium Oxide

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 2, February 2015, Pages: 248–256, Chengchun Zhao, Yuan Zhu, Yuquan Su, Zhaoyun Guan, Anqi Chen, Xu Ji, Xuchun Gui, Rong Xiang and Zikang Tang

  Version of Record online : 18 NOV 2014, DOI: 10.1002/adom.201400325

 11. Defect-Induced Fano Resonances in Corrugated Plasmonic Metamaterials

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 8, April 18, 2017, Lin Chen, Ningning Xu, Leena Singh, Tiejun Cui, Ranjan Singh, Yiming Zhu and Weili Zhang

  Version of Record online : 21 MAR 2017, DOI: 10.1002/adom.201600960

 12. Colorimetric Plasmon Resonance Imaging Using Nano Lycurgus Cup Arrays

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 1, January 2013, Pages: 68–76, Manas Ranjan Gartia, Austin Hsiao, Anusha Pokhriyal, Sujin Seo, Gulsim Kulsharova, Brian T. Cunningham, Tiziana C. Bond and Gang Logan Liu

  Version of Record online : 31 JAN 2013, DOI: 10.1002/adom.201200040

 13. You have free access to this content
  Polariton Condensates: A Yellow Polariton Condensate in a Dye Filled Microcavity (Advanced Optical Materials 18/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 18, September 18, 2017, Tamsin Cookson, Kyriacos Georgiou, Anton Zasedatelev, Richard T. Grant, Tersilla Virgili, Marco Cavazzini, Francesco Galeotti, Caspar Clark, Natalia G. Berloff, David G. Lidzey and Pavlos G. Lagoudakis

  Version of Record online : 15 SEP 2017, DOI: 10.1002/adom.201770091

 14. You have free access to this content
  Plasmonics: Hybrid Graphene–Giant Nanocrystal Quantum Dot Assemblies with Highly Efficient Biexciton Emission (Advanced Optical Materials 1/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 1, January 2015, Page: 2, Yongqian Gao, Oleksiy Roslyak, Enkeleda Dervishi, Niladri S. Karan, Yagnaseni Ghosh, Chris J. Sheehan, Feng Wang, Gautam Gupta, Aditya Mohite, Andrew M. Dattelbaum, Stephen K. Doorn, Jennifer A. Hollingsworth, Andrei Piryatinski and Han Htoon

  Version of Record online : 19 JAN 2015, DOI: 10.1002/adom.201570002

 15. You have free access to this content
  Quantum Dots: Broadband Nonlinear Optical Response in Few-Layer Antimonene and Antimonene Quantum Dots: A Promising Optical Kerr Media with Enhanced Stability (Advanced Optical Materials 17/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 17, September 1, 2017, Lu Lu, Xian Tang, Rui Cao, Leiming Wu, Zhongjun Li, Guanghui Jing, Biqin Dong, Shunbin Lu, Ying Li, Yuanjiang Xiang, Jianqing Li, Dianyuan Fan and Han Zhang

  Version of Record online : 1 SEP 2017, DOI: 10.1002/adom.201770084

 16. You have free access to this content
  Photodetectors: Silicon-Based Visible-Blind Ultraviolet Detection and Imaging Using Down-Shifting Luminophores (Advanced Optical Materials 4/2014)

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 4, April 2014, Page: 313, Xing Sheng, Cunjiang Yu, Viktor Malyarchuk, Yu-Heng Lee, Seungho Kim, Taehwan Kim, Ling Shen, Chris Horng, Jordan Lutz, Noel C. Giebink, Jongwook Park and John A. Rogers

  Version of Record online : 14 APR 2014, DOI: 10.1002/adom.201470023

 17. You have free access to this content
  Silicon Nanocrystals: Size-Dependent Structures and Optical Absorption of Boron-Hyperdoped Silicon Nanocrystals (Advanced Optical Materials 5/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 5, May 2016, Page: 646, Zhenyi Ni, Xiaodong Pi, Shu Zhou, Tomohiro Nozaki, Bruno Grandidier and Deren Yang

  Version of Record online : 20 MAY 2016, DOI: 10.1002/adom.201670025

 18. You have free access to this content
  Photodetectors: Room Temperature Broadband Infrared Carbon Nanotube Photodetector with High Detectivity and Stability (Advanced Optical Materials 2/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 2, February 2016, Page: 188, Yang Liu, Nan Wei, Qingsheng Zeng, Jie Han, Huixin Huang, Donglai Zhong, Fanglin Wang, Li Ding, Jiye Xia, Haitao Xu, Ze Ma, Song Qiu, Qingwen Li, Xuelei Liang, Zhiyong Zhang, Sheng Wang and Lian-Mao Peng

  Version of Record online : 16 FEB 2016, DOI: 10.1002/adom.201670007

 19. You have free access to this content
  Optical Modulation: Few-Layer Phosphorene-Decorated Microfiber for All-Optical Thresholding and Optical Modulation (Advanced Optical Materials 9/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 9, May 3, 2017, Jilin Zheng, Xian Tang, Zhenghua Yang, Zhiming Liang, Yunxiang Chen, Ke Wang, Yufeng Song, Ying Zhang, Jianhua Ji, Yong Liu, Dianyuan Fan and Han Zhang

  Version of Record online : 3 MAY 2017, DOI: 10.1002/adom.201770048

 20. You have free access to this content
  Two-Photon Lasers: Perovskite CsPb2Br5 Microplate Laser with Enhanced Stability and Tunable Properties (Advanced Optical Materials 3/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 3, February 2, 2017, Xiaosheng Tang, Zhiping Hu, Wei Yuan, Wei Hu, Haibing Shao, Dongjia Han, Junfeng Zheng, Jiongyue Hao, Zhigang Zang, Juan Du, Yuxin Leng, Liang Fang and Miao Zhou

  Version of Record online : 2 FEB 2017, DOI: 10.1002/adom.201770019