Search Results

There are 108925 results for: content related to: OLEDs: 100 μm-Order Patterning of Organic Semiconductor Layers Using a Thermally Converted Precursor Technique and its Application to Organic Light Emitting Diodes (Advanced Optical Materials 2/2014)

 1. 100 μm-Order Patterning of Organic Semiconductor Layers Using a Thermally Converted Precursor Technique and its Application to Organic Light Emitting Diodes

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 2, February 2014, Pages: 110–114, Daisuke Goto, Masataka Mohri, Kei Morimoto, Aleksandre Mzhavia and Chihaya Adachi

  Version of Record online : 8 NOV 2013, DOI: 10.1002/adom.201300372

 2. You have free access to this content
  SERS: Demonstration of a 3D Radar-Like SERS Sensor Micro- and Nanofabricated on an Optical Fiber (Advanced Optical Materials 9/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 9, September 2015, Page: 1128, Zhenwei Xie, Shengfei Feng, Peijie Wang, Lisheng Zhang, Xin Ren, Lin Cui, Tianrui Zhai, Jie Chen, Yonglu Wang, Xinke Wang, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, Peng Han, Peter J. Klar and Yan Zhang

  Version of Record online : 17 SEP 2015, DOI: 10.1002/adom.201570053

 3. You have free access to this content
  Photodetectors: Room Temperature Broadband Infrared Carbon Nanotube Photodetector with High Detectivity and Stability (Advanced Optical Materials 2/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 2, February 2016, Page: 188, Yang Liu, Nan Wei, Qingsheng Zeng, Jie Han, Huixin Huang, Donglai Zhong, Fanglin Wang, Li Ding, Jiye Xia, Haitao Xu, Ze Ma, Song Qiu, Qingwen Li, Xuelei Liang, Zhiyong Zhang, Sheng Wang and Lian-Mao Peng

  Version of Record online : 16 FEB 2016, DOI: 10.1002/adom.201670007

 4. Supercontinuum Generation in Naturally Occurring Glass Sponges Spicules

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Pages: 1608–1613, Hermann Ehrlich, Manuel Maldonado, Andrew R. Parker, Yuri N. Kulchin, Jörg Schilling, Benjamin Köhler, Ulrich Skrzypczak, Paul Simon, Henry M. Reiswig, Mikhail V. Tsurkan, Eike Brunner, Sergey S. Voznesenskiy, Alexander V. Bezverbny, Sergey S. Golik, Ivan G. Nagorny, Denis V. Vyalikh, Anna A. Makarova, Serguei L. Molodtsov, Kurt Kummer, Michael Mertig, Christiane Erler, Denis V. Kurek, Vasilii V. Bazhenov, Filipe Natalio, Alexander E. Kovalev, Stanislav N. Gorb, Allison L. Stelling, Johannes Heitmann, René Born, Dirk C. Meyer and Konstantin R. Tabachnick

  Version of Record online : 8 JUL 2016, DOI: 10.1002/adom.201600454

 5. You have free access to this content
  Metasurfaces: Controlling the Bandwidth of Terahertz Low-Scattering Metasurfaces (Advanced Optical Materials 11/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 11, November 2016, Page: 1660, Jie Zhao, Qiang Cheng, Xin Ke Wang, Min Jie Yuan, Xiao Zhou, Xiao Jian Fu, Mei Qing Qi, Shuo Liu, Hai Bin Chen, Yan Zhang and Tie Jun Cui

  Version of Record online : 16 NOV 2016, DOI: 10.1002/adom.201670060

 6. You have free access to this content
  MoS2: Acoustic–Excitonic Coupling for Dynamic Photoluminescence Manipulation of Quasi-2D MoS2 Nanoflakes (Advanced Optical Materials 7/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 7, July 2015, Page: 845, Amgad R. Rezk, Sumeet Walia, Rajesh Ramanathan, Hussein Nili, Jian Zhen Ou, Vipul Bansal, James R. Friend, Madhu Bhaskaran, Leslie Y. Yeo and Sharath Sriram

  Version of Record online : 21 JUL 2015, DOI: 10.1002/adom.201570038

 7. You have free access to this content
  Photodetectors: Broadband High-Responsivity Photodetectors Based on Large-Scale Topological Crystalline Insulator SnTe Ultrathin Film Grown by Molecular Beam Epitaxy (Advanced Optical Materials 5/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 5, March 3, 2017, Tian Jiang, Yunyi Zang, Honghui Sun, Xin Zheng, Yu Liu, Yan Gong, Liang Fang, Xiang'ai Cheng and Ke He

  Version of Record online : 3 MAR 2017, DOI: 10.1002/adom.201770031

 8. You have free access to this content
  Glass Fibers: Upconversion Nanocrystal-Doped Glass: A New Paradigm for Photonic Materials (Advanced Optical Materials 10/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 10, October 2016, Page: 1419, Jiangbo Zhao, Xianlin Zheng, Erik P. Schartner, Paul Ionescu, Run Zhang, Tich-Lam Nguyen, Dayong Jin and Heike Ebendorff-Heidepriem

  Version of Record online : 20 OCT 2016, DOI: 10.1002/adom.201670052

 9. You have free access to this content
  Metamaterials: Anomalous Terahertz Reflection and Scattering by Flexible and Conformal Coding Metamaterials (Advanced Optical Materials 10/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 10, October 2015, Page: 1373, Lanju Liang, Meiqing Qi, Jing Yang, Xiaopeng Shen, Jiquan Zhai, Weizong Xu, Biaobing Jin, Weiwei Liu, Yijun Feng, Caihong Zhang, Hai Lu, Hou-Tong Chen, Lin Kang, Weiwei Xu, Jian Chen, Tie Jun Cui, Peiheng Wu and Shenggang Liu

  Version of Record online : 20 OCT 2015, DOI: 10.1002/adom.201570062

 10. You have free access to this content
  Exciton Dynamics: Ultrafast Exciton Dynamics and Two-Photon Pumped Lasing from ZnSe Nanowires (Advanced Optical Materials 4/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 4, April 2013, Page: 276, Guichuan Xing, Jingshan Luo, Hongxing Li, Bo Wu, Xinfeng Liu, Cheng Hon Alfred Huan, Hong Jin Fan and Tze Chien Sum

  Version of Record online : 24 APR 2013, DOI: 10.1002/adom.201370024

 11. You have free access to this content
  Terahertz Generation: THz Generation and Detection on Dirac Fermions in Topological Insulators (Advanced Optical Materials 11/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 11, November 2013, Page: 886, Chih Wei Luo, Hsueh-Ju Chen, Chien Ming Tu, Chia Ching Lee, Shin An Ku, Wen Yen Tzeng, Tien Tien Yeh, Meng Chi Chiang, Harn Jiunn Wang, Wei Chen Chu, Jiunn-Yuan Lin, Kaung Hsiung Wu, Jenh Yih Juang, Takayoshi Kobayashi, Cheng-Maw Cheng, Ching-Hung Chen, Ku-Ding Tsuei, Helmuth Berger, Raman Sankar, Fang Cheng Chou and Hung Duen Yang

  Version of Record online : 14 NOV 2013, DOI: 10.1002/adom.201370070

 12. You have free access to this content
  Nanobubbles: Graphene Nanobubbles: A New Optical Nonlinear Material (Advanced Optical Materials 6/2015)

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 6, June 2015, Page: 715, Qiaoliang Bao, Jianqiang Chen, Yuanjiang Xiang, Kai Zhang, Shaojuan Li, Xiaofang Jiang, Qing-Hua Xu, Kian Ping Loh and T. Venkatesan

  Version of Record online : 18 JUN 2015, DOI: 10.1002/adom.201570032

 13. You have free access to this content
  Colorimetrics: Colorimetric Plasmon Resonance Imaging Using Nano Lycurgus Cup Arrays (Advanced Optical Materials 1/2013)

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 1, January 2013, Page: 1, Manas Ranjan Gartia, Austin Hsiao, Anusha Pokhriyal, Sujin Seo, Gulsim Kulsharova, Brian T. Cunningham, Tiziana C. Bond and Gang Logan Liu

  Version of Record online : 31 JAN 2013, DOI: 10.1002/adom.201370001

 14. You have free access to this content
  Spectral Shaping: Shaping the Emission Spectral Profile of Quantum Dots with Periodic Dielectric and Metallic Nanostructures (Advanced Optical Materials 1/2014)

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 1, January 2014, Page: 2, Zhang-Kai Zhou, Dang Yuan Lei, Jiaming Liu, Xin Liu, Jiancai Xue, Qiangzhong Zhu, Huanjun Chen, Tianran Liu, Yinyin Li, Hongbo Zhang and Xuehua Wang

  Version of Record online : 13 JAN 2014, DOI: 10.1002/adom.201470002

 15. You have free access to this content
  Chiral Metamaterials: A Terahertz Controlled-NOT Gate Based on Asymmetric Rotation of Polarization in Chiral Metamaterials (Advanced Optical Materials 18/2017)

  Advanced Optical Materials

  Volume 5, Issue 18, September 18, 2017, Wei-Zong Xu, Ya-Ting Shi, Jiandong Ye, Fang-Fang Ren, Ilya V. Shadrivov, Hai Lu, Lanju Liang, Xiaopeng Hu, Biaobing Jin, Rong Zhang, Youdou Zheng, Hark Hoe Tan and Chennupati Jagadish

  Version of Record online : 15 SEP 2017, DOI: 10.1002/adom.201770089

 16. You have free access to this content
  Biosensing: Enhancing the Angular Sensitivity of Plasmonic Sensors Using Hyperbolic Metamaterials (Advanced Optical Materials 11/2016)

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 11, November 2016, Page: 1659, Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Yunus Alapan, Mohamed ElKabbash, Amy M. Wen, Efe Ilker, Michael Hinczewski, Umut A. Gurkan, Nicole F. Steinmetz and Giuseppe Strangi

  Version of Record online : 16 NOV 2016, DOI: 10.1002/adom.201670059

 17. Controlling the Bandwidth of Terahertz Low-Scattering Metasurfaces

  Advanced Optical Materials

  Volume 4, Issue 11, November 2016, Pages: 1773–1779, Jie Zhao, Qiang Cheng, Xin Ke Wang, Min Jie Yuan, Xiao Zhou, Xiao Jian Fu, Mei Qing Qi, Shuo Liu, Hai Bin Chen, Yan Zhang and Tie Jun Cui

  Version of Record online : 11 JUL 2016, DOI: 10.1002/adom.201600202

 18. Biosensing Using Diffractively Coupled Plasmonic Crystals: the Figure of Merit Revisited

  Advanced Optical Materials

  Volume 3, Issue 2, February 2015, Pages: 176–181, Jiaqi Li, Jian Ye, Chang Chen, Lennart Hermans, Niels Verellen, Jef Ryken, Hilde Jans, Wim Van Roy, Victor V. Moshchalkov, Liesbet Lagae and Pol Van Dorpe

  Version of Record online : 10 NOV 2014, DOI: 10.1002/adom.201400394

 19. THz Generation and Detection on Dirac Fermions in Topological Insulators

  Advanced Optical Materials

  Volume 1, Issue 11, November 2013, Pages: 804–808, Chih Wei Luo, Hsueh-Ju Chen, Chien Ming Tu, Chia Ching Lee, Shin An Ku, Wen Yen Tzeng, Tien Tien Yeh, Meng Chi Chiang, Harn Jiunn Wang, Wei Chen Chu, Jiunn-Yuan Lin, Kaung Hsiung Wu, Jenh Yih Juang, Takayoshi Kobayashi, Cheng-Maw Cheng, Ching-Hung Chen, Ku-Ding Tsuei, Helmuth Berger, Raman Sankar, Fang Cheng Chou and Hung Duen Yang

  Version of Record online : 30 JUL 2013, DOI: 10.1002/adom.201300221

 20. High-Performance, High-Index-Contrast Chalcogenide Glass Photonics on Silicon and Unconventional Non-planar Substrates

  Advanced Optical Materials

  Volume 2, Issue 5, May 2014, Pages: 478–486, Yi Zou, Danning Zhang, Hongtao Lin, Lan Li, Loise Moreel, Jie Zhou, Qingyang Du, Okechukwu Ogbuu, Sylvain Danto, J. David Musgraves, Kathleen Richardson, Kevin D. Dobson, Robert Birkmire and Juejun Hu

  Version of Record online : 14 FEB 2014, DOI: 10.1002/adom.201300489