Search Results

There are 29856 results for: content related to: Multifunctional Uniform Nanoparticles Composed of a Magnetite Nanocrystal Core and a Mesoporous Silica Shell for Magnetic Resonance and Fluorescence Imaging and for Drug Delivery

 1. Multifunctional Uniform Nanoparticles Composed of a Magnetite Nanocrystal Core and a Mesoporous Silica Shell for Magnetic Resonance and Fluorescence Imaging and for Drug Delivery

  Angewandte Chemie

  Volume 120, Issue 44, October 20, 2008, Pages: 8566–8569, Jaeyun Kim, Hoe Suk Kim, Nohyun Lee, Taeho Kim, Hyoungsu Kim, Taekyung Yu, In Chan Song, Woo Kyung Moon and Taeghwan Hyeon

  Version of Record online : 25 AUG 2008, DOI: 10.1002/ange.200802469

 2. A Low-Toxic Multifunctional Nanoplatform Based on Cu9S5@mSiO2 Core-Shell Nanocomposites: Combining Photothermal- and Chemotherapies with Infrared Thermal Imaging for Cancer Treatment

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 35, September 20, 2013, Pages: 4281–4292, Guosheng Song, Qian Wang, Yang Wang, Gang Lv, Chun Li, Rujia Zou, Zhigang Chen, Zongyi Qin, Keke Huo, Ronggui Hu and Junqing Hu

  Version of Record online : 9 APR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201203317

 3. Near Infrared Light Triggered Reactive Oxygen Species Responsive Upconversion Nanoplatform for Drug Delivery and Photodynamic Therapy

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2016, Issue 8, March 2016, Pages: 1206–1213, Ting Zhang, Huiming Lin, Liru Cui, Na An, Ruihan Tong, Yuhua Chen, Chunyu Yang, Xin Li, Jiuyu Liu and Fengyu Qu

  Version of Record online : 17 FEB 2016, DOI: 10.1002/ejic.201501320

 4. pH-Sensitive Gold Nanorods with a Mesoporous Silica Shell for Drug Release and Photothermal Therapy

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2015, Issue 13, May 2015, Pages: 2277–2284, Ting Zhang, Zeyang Ding, Huiming Lin, Liru Cui, Chunyu Yang, Xin Li, Hao Niu, Na An, Ruihan Tong and Fengyu Qu

  Version of Record online : 30 MAR 2015, DOI: 10.1002/ejic.201403247

 5. Mesoporous Silica-Coated Plasmonic Nanostructures for Surface-Enhanced Raman Scattering Detection and Photothermal Therapy

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 3, Issue 10, October, 2014, Pages: 1620–1628, Jianping Yang, Dengke Shen, Lei Zhou, Wei Li, Jianwei Fan, Ahmed Mohamed El-Toni, Wei-xian Zhang, Fan Zhang and Dongyuan Zhao

  Version of Record online : 24 MAR 2014, DOI: 10.1002/adhm.201400053

 6. Multifunctional Up-Converting Nanocomposites with Smart Polymer Brushes Gated Mesopores for Cell Imaging and Thermo/pH Dual-Responsive Drug Controlled Release

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 33, September 6, 2013, Pages: 4067–4078, Xiao Zhang, Piaoping Yang, Yunlu Dai, Ping'an Ma, Xuejiao Li, Ziyong Cheng, Zhiyao Hou, Xiaojiao Kang, Chunxia Li and Jun Lin

  Version of Record online : 27 MAR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201300136

 7. Synthesis of Multifunctional Fe3O4@mSiO2@Au Core–Shell Nanocomposites for pH-Responsive Drug Delivery

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2014, Issue 36, December 2014, Pages: 6156–6164, Liru Cui, Huiming Lin, Chunyu Yang, Xiao Han, Ting Zhang and Fengyu Qu

  Version of Record online : 21 NOV 2014, DOI: 10.1002/ejic.201402671

 8. Multifunctional Uniform Core–Shell Fe3O4@mSiO2 Mesoporous Nanoparticles for Bimodal Imaging and Photothermal Therapy

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 8, Issue 2, February 2013, Pages: 385–391, Jingguo Li, Hao Jiang, Zhiqiang Yu, Hongyan Xia, Prof. Gang Zou, Qijin Zhang and Yue Yu

  Version of Record online : 7 DEC 2012, DOI: 10.1002/asia.201201033

 9. Multifunctional Upconversion Mesoporous Silica Nanostructures for Dual Modal Imaging and In Vivo Drug Delivery

  Small

  Volume 9, Issue 24, December 20, 2013, Pages: 4150–4159, Chunxia Li, Dongmei Yang, Ping'an Ma, Yinyin Chen, Yuan Wu, Zhiyou Hou, Yunlu Dai, Jihong Zhao, Changping Sui and Jun Lin

  Version of Record online : 11 JUL 2013, DOI: 10.1002/smll.201301093

 10. Upconversion-Luminescent Core/Mesoporous-Silica-Shell-Structured β-NaYF4:Yb3+,Er3+@SiO2@mSiO2 Composite Nanospheres: Fabrication and Drug-Storage/Release Properties

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2014, Issue 11, April 2014, Pages: 1906–1913, Bei Liu, Chunxia Li, Dongmei Yang, Zhiyao Hou, Ping'an Ma, Ziyong Cheng, Hongzhou Lian, Shanshan Huang and Jun Lin

  Version of Record online : 24 FEB 2014, DOI: 10.1002/ejic.201301460

 11. Near-Infrared-Light-Induced Fast Drug Release Platform: Mesoporous Silica-Coated Gold Nanoframes for Thermochemotherapy

  Particle & Particle Systems Characterization

  Volume 33, Issue 6, June 2016, Pages: 316–322, Haosha Tang, Liangqing Yao, Jianping Yang, Wei Li, Zhaogang Teng and Congjian Xu

  Version of Record online : 14 APR 2016, DOI: 10.1002/ppsc.201600062

 12. Multifunctional Au@mSiO2/Rhodamine B Isothiocyanate Nanocomposites: Cell Imaging, Photocontrolled Drug Release, and Photothermal Therapy for Cancer Cells

  Small

  Volume 9, Issue 4, February 25, 2013, Pages: 604–612, Zhenlong Jiang, Biao Dong, Boting Chen, Jing Wang, Lin Xu, Shuang Zhang and Hongwei Song

  Version of Record online : 30 OCT 2012, DOI: 10.1002/smll.201201558

 13. ZnO-Functionalized Upconverting Nanotheranostic Agent: Multi-Modality Imaging-Guided Chemotherapy with On-Demand Drug Release Triggered by pH

  Angewandte Chemie

  Volume 127, Issue 2, January 7, 2015, Pages: 546–550, Yinghui Wang, Shuyan Song, Jianhua Liu, Dapeng Liu and Prof. Hongjie Zhang

  Version of Record online : 3 NOV 2014, DOI: 10.1002/ange.201409519

 14. ZnO-Functionalized Upconverting Nanotheranostic Agent: Multi-Modality Imaging-Guided Chemotherapy with On-Demand Drug Release Triggered by pH

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 54, Issue 2, January 7, 2015, Pages: 536–540, Yinghui Wang, Shuyan Song, Jianhua Liu, Dapeng Liu and Prof. Hongjie Zhang

  Version of Record online : 3 NOV 2014, DOI: 10.1002/anie.201409519

 15. Synthesis of Multifunctional Metal- and Metal Oxide Core@Mesoporous Silica Shell Structures by Using a Wet Chemical Approach

  Chemistry - A European Journal

  Volume 18, Issue 39, September 24, 2012, Pages: 12314–12321, Chang Woo Kim, Dr. Umapada Pal, Sangji Park, Dr. Jinheung Kim and Dr. Young Soo Kang

  Version of Record online : 16 AUG 2012, DOI: 10.1002/chem.201200293

 16. Controlled Synthesis of Uniform and Monodisperse Upconversion Core/Mesoporous Silica Shell Nanocomposites for Bimodal Imaging

  Chemistry - A European Journal

  Volume 18, Issue 8, February 20, 2012, Pages: 2335–2341, Jianan Liu, Prof. Wenbo Bu, Shengjian Zhang, Feng Chen, Huaiyong Xing, Limin Pan, Prof. Liangping Zhou, Prof. Weijun Peng and Prof. Jianlin Shi

  Version of Record online : 17 JAN 2012, DOI: 10.1002/chem.201102599

 17. Enzyme-Responsive Cell-Penetrating Peptide Conjugated Mesoporous Silica Quantum Dot Nanocarriers for Controlled Release of Nucleus-Targeted Drug Molecules and Real-Time Intracellular Fluorescence Imaging of Tumor Cells

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 3, Issue 8, August, 2014, Pages: 1230–1239, Jinming Li, Fang Liu, Qing Shao, Yuanzeng Min, Marianne Costa, Edwin K. L. Yeow and Bengang Xing

  Version of Record online : 18 FEB 2014, DOI: 10.1002/adhm.201300613

 18. Tumor-Targeting Multifunctional Rattle-Type Theranostic Nanoparticles for MRI/NIRF Bimodal Imaging and Delivery of Hydrophobic Drugs

  Small

  Volume 11, Issue 16, April 24, 2015, Pages: 1962–1974, Yunfeng Jiao, Yangfei Sun, Xiaoling Tang, Qingguang Ren and Wuli Yang

  Version of Record online : 12 DEC 2014, DOI: 10.1002/smll.201402297

 19. Articles

  Seminars in Dialysis

  Volume 13, Issue 2, March–April 2000, Pages: 116–127,

  Version of Record online : 25 DEC 2001, DOI: 10.1046/j.1525-139x.2000.00032.x

 20. Photo- and pH-Triggered Release of Anticancer Drugs from Mesoporous Silica-Coated Pd@Ag Nanoparticles

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 4, February 22, 2012, Pages: 842–848, Weijun Fang, Jing Yang, Jiawei Gong and Nanfeng Zheng

  Version of Record online : 13 DEC 2011, DOI: 10.1002/adfm.201101960