Search Results

There are 4998 results for: content related to: Flexible Nanogenerators Based on Graphene Oxide Films for Acoustic Energy Harvesting

 1. Flexible Piezoelectric Nanocomposite Generators Based on Formamidinium Lead Halide Perovskite Nanoparticles

  Advanced Functional Materials

  Volume 26, Issue 42, November 8, 2016, Pages: 7708–7716, Ran Ding, He Liu, Xiaoli Zhang, Juanxiu Xiao, Rahul Kishor, Huaxi Sun, Bowen Zhu, Geng Chen, Fei Gao, Xiaohua Feng, Jingsheng Chen, Xiaodong Chen, Xiaowei Sun and Yuanjin Zheng

  Version of Record online : 14 SEP 2016, DOI: 10.1002/adfm.201602634

 2. Recent Advancements in Nanogenerators for Energy Harvesting

  Small

  Volume 11, Issue 42, November 11, 2015, Pages: 5611–5628, Fei Hu, Qian Cai, Fan Liao, Mingwang Shao and Shuit-Tong Lee

  Version of Record online : 17 SEP 2015, DOI: 10.1002/smll.201501011

 3. Flexible Nanogenerators Based on Graphene Oxide Films for Acoustic Energy Harvesting

  Angewandte Chemie

  Volume 124, Issue 22, May 29, 2012, Pages: 5514–5518, Dr. Ronghui Que, Qi Shao, Qinliang Li, Prof. Mingwang Shao, Shiduan Cai, Suidong Wang and Prof. Shuit-Tong Lee

  Version of Record online : 18 APR 2012, DOI: 10.1002/ange.201200773

 4. Fully Rollable Transparent Nanogenerators Based on Graphene Electrodes

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 19, May 18, 2010, Pages: 2187–2192, Dukhyun Choi, Min-Yeol Choi, Won Mook Choi, Hyeon-Jin Shin, Hyun-Kyu Park, Ju-Seok Seo, Jongbong Park, Seon-Mi Yoon, Seung Jin Chae, Young Hee Lee, Sang-Woo Kim, Jae-Young Choi, Sang Yoon Lee and Jong Min Kim

  Version of Record online : 7 APR 2010, DOI: 10.1002/adma.200903815

 5. You have full text access to this OnlineOpen article
  A Scalable Nanogenerator Based on Self-Poled Piezoelectric Polymer Nanowires with High Energy Conversion Efficiency

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 18, December 29, 2014, Richard A. Whiter, Vijay Narayan and Sohini Kar-Narayan

  Version of Record online : 5 AUG 2014, DOI: 10.1002/aenm.201400519

 6. Piezoelectric Nanogenerators for Self-Powered Nanosensors and Nanosystems

  Standard Article

  Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering

  Zhong Lin Wang

  Published Online : 17 JUL 2012, DOI: 10.1002/047134608X.W8136

 7. Flexible and Transparent Nanogenerators Based on a Composite of Lead-Free ZnSnO3 Triangular-Belts

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 6094–6099, Jyh Ming Wu, Chen Xu, Yan Zhang, Ya Yang, Yusheng Zhou and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 3 SEP 2012, DOI: 10.1002/adma.201202445

 8. Piezoelectric and Piezotronic Effects in Energy Harvesting and Conversion

  Nanotechnology for the Energy Challenge, Second Edition

  Javier García-Martínez, Pages: 89–132, 2013

  Published Online : 26 JUN 2013, DOI: 10.1002/9783527665105.ch4

 9. Sound-Driven Piezoelectric Nanowire-Based Nanogenerators

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 42, November 9, 2010, Pages: 4726–4730, Seung Nam Cha, Ju-Seok Seo, Seong Min Kim, Hyun Jin Kim, Young Jun Park, Sang-Woo Kim and Jong Min Kim

  Version of Record online : 30 AUG 2010, DOI: 10.1002/adma.201001169

 10. Harvesting Energy from Human Activity: Ferroelectric Energy Harvesters for Portable, Implantable and Biomedical Electronics

  Energy Technology

  Accepted manuscript online: 25 SEP 2017, Guangzu Zhang, Mingyu Li, Honglang Li, Qing Wang and Shenglin Jiang

  DOI: 10.1002/ente.201700622

 11. Flexible Nanogenerators for Energy Harvesting and Self-Powered Electronics

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 22, June 8, 2016, Pages: 4283–4305, Feng Ru Fan, Wei Tang and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 7 JAN 2016, DOI: 10.1002/adma.201504299

 12. Paper-Based Piezoelectric Nanogenerators with High Thermal Stability

  Small

  Volume 7, Issue 18, September 19, 2011, Pages: 2577–2580, Kwon-Ho Kim, Keun Young Lee, Ju-Seok Seo, Brijesh Kumar and Sang-Woo Kim

  Version of Record online : 1 AUG 2011, DOI: 10.1002/smll.201100819

 13. Recent Advances in Nanogenerator-Driven Self-Powered Implantable Biomedical Devices

  Advanced Energy Materials

  M. A. Parvez Mahmud, Nazmul Huda, Shahjadi Hisan Farjana, Mohsen Asadnia and Candace Lang

  Version of Record online : 18 SEP 2017, DOI: 10.1002/aenm.201701210

 14. All-Solution-Processed Flexible Thin Film Piezoelectric Nanogenerator

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 6022–6027, Sung Yun Chung, Sunyoung Kim, Ju-Hyuck Lee, Kyongjun Kim, Sang-Woo Kim, Chong-Yun Kang, Seok-Jin Yoon and Youn Sang Kim

  Version of Record online : 25 SEP 2012, DOI: 10.1002/adma.201202708

 15. Flexible Pyroelectric Nanogenerators using a Composite Structure of Lead-Free KNbO3 Nanowires

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 39, October 9, 2012, Pages: 5357–5362, Ya Yang, Jong Hoon Jung, Byung Kil Yun, Fang Zhang, Ken C. Pradel, Wenxi Guo and Zhong Lin Wang

  Version of Record online : 26 JUL 2012, DOI: 10.1002/adma.201201414

 16. Embossed Hollow Hemisphere-Based Piezoelectric Nanogenerator and Highly Responsive Pressure Sensor

  Advanced Functional Materials

  Volume 24, Issue 14, April 9, 2014, Pages: 2038–2043, Jinsung Chun, Keun Young Lee, Chong-Yun Kang, Myung Wha Kim, Sang-Woo Kim and Jeong Min Baik

  Version of Record online : 19 NOV 2013, DOI: 10.1002/adfm.201302962

 17. Energy Harvesters for Wearable and Stretchable Electronics: From Flexibility to Stretchability

  Advanced Materials

  Volume 28, Issue 45, December 7, 2016, Pages: 9881–9919, Hao Wu, YongAn Huang, Feng Xu, Yongqing Duan and Zhouping Yin

  Version of Record online : 28 SEP 2016, DOI: 10.1002/adma.201602251

 18. A One-Structure-Based Piezo-Tribo-Pyro-Photoelectric Effects Coupled Nanogenerator for Simultaneously Scavenging Mechanical, Thermal, and Solar Energies

  Advanced Energy Materials

  Volume 7, Issue 6, March 22, 2017, Kewei Zhang, Shuhua Wang and Ya Yang

  Version of Record online : 28 NOV 2016, DOI: 10.1002/aenm.201601852

 19. Electricity Generation based on One-Dimensional Group-III Nitride Nanomaterials

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 19, May 18, 2010, Pages: 2155–2158, Xuebin Wang, Jinhui Song, Fan Zhang, Chengyu He, Zheng Hu and Zhonglin Wang

  Version of Record online : 5 MAR 2010, DOI: 10.1002/adma.200903442

 20. Flexible Transparent Triboelectric Nanogenerators with Graphene and Indium Tin Oxide Electrode Structures

  Energy Technology

  Volume 5, Issue 4, April 2017, Pages: 599–603, Jinhao Zhou, Yuanfu Chen, Xinbo Song, Binjie Zheng, Pingjian Li, Jingbo Liu, Fei Qi, Xin Hao and Wanli Zhang

  Version of Record online : 9 SEP 2016, DOI: 10.1002/ente.201600400