Search Results

There are 6500762 results for: content related to: Inside Cover: Polyspermine Imidazole-4,5-imine, a Chemically Dynamic and Biologically Responsive Carrier System for Intracellular Delivery of siRNA (Angew. Chem. Int. Ed. 32/2012)

 1. You have free access to this content
  Cover Picture: Aza-Belluš-Claisen Rearrangement-Enabled Synthesis of Racemic Tapentadol and Its Stereoisomers (Chin. J. Chem. 3/2013)

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 31, Issue 3, March, 2013, Page: 289, Donghu Bai, Sha-Hua Huang, Zuming Lin, Lin Yang, Junzeng Dai, Meng-Yuan Huang, Xueshun Jia and Ran Hong

  Article first published online : 18 MAR 2013, DOI: 10.1002/cjoc.201390006

 2. A novel Germline mutation in HOXB13 is associated with prostate cancer risk in Chinese men

  The Prostate

  Volume 73, Issue 2, January 2013, Pages: 169–175, Xiaoling Lin, Lianxi Qu, Zhuo Chen, Chuanliang Xu, Dingwei Ye, Qiang Shao, Xiang Wang, Jun Qi, Zhiwen Chen, Fangjian Zhou, Meilin Wang, Zhong Wang, Dalin He, Denglong Wu, Xin Gao, Jianlin Yuan, Gongxian Wang, Yong Xu, Guozeng Wang, Pei Dong, Yang Jiao, Jin Yang, Jun Ou-Yang, Haowen Jiang, Yao Zhu, Shancheng Ren, Zhengdong Zhang, Changjun Yin, Qijun Wu, Ying Zheng, Aubrey R. Turner, Sha Tao, Rong Na, Qiang Ding, Daru Lu, Rong Shi, Jielin Sun, Fang Liu, S. Lilly Zheng, Zengnan Mo, Yinghao Sun and Jianfeng Xu

  Article first published online : 21 JUN 2012, DOI: 10.1002/pros.22552

 3. Convenient Synthesis of 3,5-Biscarbamoyl-pyridine Derivatives

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 29, Issue 10, October, 2011, Pages: 2119–2123, Xiayun Wang, Yiwen Zhu, Min Zhang, Dongliang Lu, Qun Qian, Yali Chen, Weiguo Cao, Liping Song and Hongmei Deng

  Article first published online : 25 OCT 2011, DOI: 10.1002/cjoc.201180367

 4. You have free access to this content
  Nanoparticles: Colloidal HPMO Nanoparticles: Silica-Etching Chemistry Tailoring, Topological Transformation, and Nano-Biomedical Applications (Adv. Mater. 22/2013)

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 22, June 11, 2013, Page: 3136, Yu Chen, Pengfei Xu, Hangrong Chen, Yongsheng Li, Wenbo Bu, Zhu Shu, Yaping Li, Jiamin Zhang, Lingxia Zhang, Limin Pan, Xiangzhi Cui, Zile Hua, Jin Wang, Linlin Zhang and Jianlin Shi

  Article first published online : 10 JUN 2013, DOI: 10.1002/adma.201370144

 5. Theranostic Nanoshells: Facile Synthesis of Monodisperse Superparamagnetic Fe3O4 Core@hybrid@Au Shell Nanocomposite for Bimodal Imaging and Photothermal Therapy (Adv. Mater. 45/2011)

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 45, December 1, 2011, Page: 5332, Wenjie Dong, Yongsheng Li, Dechao Niu, Zhi Ma, Jinlou Gu, Yi Chen, Wenru Zhao, Xiaohang Liu, Changsheng Liu and Jianlin Shi

  Article first published online : 29 NOV 2011, DOI: 10.1002/adma.201190183

 6. You have free access to this content
  A splice site mutation combined with a novel missense mutation of LHCGR cause male pseudohermaphroditism

  Human Mutation

  Volume 30, Issue 9, September 2009, Pages: E855–E865, Jie Qiao, Bing Han, Bing-Li Liu, Xia Chen, Ying Ru, Kai-Xiang Cheng, Fu-Guo Chen, Shuang-Xia Zhao, Jun Liang, Ying-Li Lu, Jin-Feng Tang, Yi-Xin Wu, Wan-Ling Wu, Jia-Lun Chen, Ming-Dao Chen and Huai-Dong Song

  Article first published online : 23 JUN 2009, DOI: 10.1002/humu.21072

 7. Allelic loss and gain, but not genomic instability, as the major somatic mutation in primary hepatocellular carcinoma

  Genes, Chromosomes and Cancer

  Volume 31, Issue 3, July 2001, Pages: 221–227, Gang Wang, Yan Zhao, Xiaoming Liu, Lu Wang, Chungen Wu, Weiling Zhang, Wanqing Liu, Pingping Zhang, Wenming Cong, Yuanrong Zhu, Lisheng Zhang, Saijuan Chen, Dafang Wan, Xintai Zhao, Wei Huang and Jianren Gu

  Article first published online : 27 APR 2001, DOI: 10.1002/gcc.1138

 8. Cytocompatibility and osteogenic activity of a novel calcium phosphate silicate bioceramic: Silicocarnotite

  Journal of Biomedical Materials Research Part A

  Volume 101A, Issue 7, July 2013, Pages: 1955–1961, Wei Duan, Congqin Ning and Tingting Tang

  Article first published online : 5 DEC 2012, DOI: 10.1002/jbm.a.34497

 9. Determinants of urinary 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine in Chinese children with acute leukemia

  Environmental Toxicology

  Volume 24, Issue 5, October 2009, Pages: 446–452, You Yang, Ying Tian, Chonghuai Yan, Xingming Jin, Jingyan Tang and Xiaoming Shen

  Article first published online : 31 OCT 2008, DOI: 10.1002/tox.20447

 10. Facile Synthesis of 5-Trifluoromethyl-2,4-disubstituted Oxazoles via a Copper(II)-Catalyzed and TBHP/I2-Mediated Tandem Oxidative Cyclization

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 29, Issue 12, December, 2011, Pages: 2619–2624, Song Wei, Haigang Yu, Jie Chen, Hongmei Deng, Hui Zhang and Weiguo Cao

  Article first published online : 22 DEC 2011, DOI: 10.1002/cjoc.201100281

 11. Colloidal HPMO Nanoparticles: Silica-Etching Chemistry Tailoring, Topological Transformation, and Nano-Biomedical Applications

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 22, June 11, 2013, Pages: 3100–3105, Yu Chen, Pengfei Xu, Hangrong Chen, Yongsheng Li, Wenbo Bu, Zhu Shu, Yaping Li, Jiamin Zhang, Lingxia Zhang, Limin Pan, Xiangzhi Cui, Zile Hua, Jin Wang, Linlin Zhang and Jianlin Shi

  Article first published online : 15 FEB 2013, DOI: 10.1002/adma.201204685

 12. Synthesis and Biological Evaluation of 1,3,3,4-Tetrasubstituted Pyrrolidine CCR5 Receptor Antagonists. Discovery of a Potent and Orally Bioavailable Anti-HIV Agent

  ChemMedChem

  Volume 2, Issue 2, February 12, 2007, Pages: 187–193, Dawei Ma, Shanghai Yu, Ben Li, Li Chen, Renhai Chen, Kunqian Yu, Linqi Zhang, Zhiwei Chen, Dafang Zhong, Zheng Gong, Renxiao Wang, Hualiang Jiang and Gang Pei

  Article first published online : 13 DEC 2006, DOI: 10.1002/cmdc.200600182

 13. Multiple classifier integration for the prediction of protein structural classes

  Journal of Computational Chemistry

  Volume 30, Issue 14, 15 November 2009, Pages: 2248–2254, Lei Chen, Lin Lu, Kairui Feng, Wenjin Li, Jie Song, Lulu Zheng, Youlang Yuan, Zhenbin Zeng, Kaiyan Feng, Wencong Lu and Yudong Cai

  Article first published online : 9 MAR 2009, DOI: 10.1002/jcc.21230

 14. You have free access to this content
  Sorafenib inhibits transforming growth factor β1-Mediated Epithelial-Mesenchymal Transition and apoptosis in mouse hepatocytes

  Hepatology

  Volume 53, Issue 5, May 2011, Pages: 1708–1718, Yue-Lei Chen, Jing Lv, Xiao-Lei Ye, Ming-Yu Sun, Qin Xu, Cheng-Hai Liu, Li-Hua Min, Hui-Ping Li, Ping Liu and Xiaoyan Ding

  Article first published online : 22 APR 2011, DOI: 10.1002/hep.24254

 15. Copper(I)-Catalyzed Coupling Cyclization of Methyl Perfluoroalk-2-ynoates with 2-Aminobenzonitriles: Synthesis of 2-Perfluoroalkylated Quinolines

  Advanced Synthesis & Catalysis

  Volume 355, Issue 7, May 3, 2013, Pages: 1345–1350, Jing Han, Long Cao, Linglin Bian, Jie Chen, Hongmei Deng, Min Shao, Zhijun Jin, Hui Zhang and Weiguo Cao

  Article first published online : 9 APR 2013, DOI: 10.1002/adsc.201201107

 16. Hepatic Regenerative Potential of Mouse Bone Marrow Very Small Embryonic-Like Stem Cells

  Journal of Cellular Physiology

  Volume 230, Issue 8, August 2015, Pages: 1852–1861, Zhi-Hua Chen, Xin Lv, Haiyan Dai, Changlong Liu, Debao Lou, Ruoping Chen and Gang-Ming Zou

  Article first published online : 27 APR 2015, DOI: 10.1002/jcp.24913

 17. Imaging: Positive and Negative Lattice Shielding Effects Co-existing in Gd (III) Ion Doped Bifunctional Upconversion Nanoprobes (Adv. Funct. Mater. 22/2011)

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 22, November 22, 2011, Page: 4397, Feng Chen, Wenbo Bu, Shengjian Zhang, Xiaohang Liu, Jianan Liu, Huaiyong Xing, Qingfeng Xiao, Liangping Zhou, Weijun Peng, Lianzhou Wang and Jianlin Shi

  Article first published online : 16 NOV 2011, DOI: 10.1002/adfm.201190104

 18. You have free access to this content
  Role of osteopontin in synovial Th17 differentiation in rheumatoid arthritis

  Arthritis & Rheumatism

  Volume 62, Issue 10, October 2010, Pages: 2900–2908, Guangjie Chen, Xin Zhang, Runsheng Li, Lei Fang, Xiaoyin Niu, Yingxia Zheng, Dongyi He, Rong Xu and Jingwu Z. Zhang

  Article first published online : 8 JUN 2010, DOI: 10.1002/art.27603

 19. You have free access to this content
  Innenrücktitelbild: X-ray Radiation-Controlled NO-Release for On-Demand Depth-Independent Hypoxic Radiosensitization (Angew. Chem. 47/2015)

  Angewandte Chemie

  Volume 127, Issue 47, November 16, 2015, Page: 14397, Dr. Wenpei Fan, Prof. Wenbo Bu, Prof. Zhen Zhang, Dr. Bo Shen, Hui Zhang, Dr. Qianjun He, Dr. Dalong Ni, Dr. Zhaowen Cui, Dr. Kuaile Zhao, Dr. Jiwen Bu, Prof. Jiulin Du, Dr. Jianan Liu and Prof. Jianlin Shi

  Article first published online : 8 OCT 2015, DOI: 10.1002/ange.201508960

 20. You have free access to this content
  Inside Back Cover: One-Pot Approach to a Highly Robust Iron Oxide/Reduced Graphene Oxide Nanocatalyst for Fischer–Tropsch Synthesis (ChemCatChem 3/2013)

  ChemCatChem

  Volume 5, Issue 3, March 2013, Page: 823, Bo Sun, Dr. Zheng Jiang, Di Fang, Ke Xu, Dr. Yan Pei, Dr. Shirun Yan, Prof. Dr. Minghua Qiao, Prof. Kangnian Fan and Prof. Dr. Baoning Zong

  Article first published online : 22 FEB 2013, DOI: 10.1002/cctc.201390010