Search Results

There are 4774455 results for: content related to: Nonisothermal crystallization of reprocessed poly(ethylene terephthalate)

 1. Nonisothermal crystallization kinetics of poly (phenylene sulphide) in composites with a liquid crystalline polymer

  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

  Volume 48, Issue 10, 15 May 2010, Pages: 1070–1100, Arun K. Kalkar, Vineeta D. Deshpande and Milind J. Kulkarni

  Version of Record online : 7 APR 2010, DOI: 10.1002/polb.21997

 2. Nonisothermal melt crystallization kinetics of poly(ethylene terephthalate)/clay nanocomposites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 91, Issue 1, 5 January 2004, Pages: 308–314, Yaming Wang, Changyu Shen, Haimei Li, Qian Li and Jingbo Chen

  Version of Record online : 11 NOV 2003, DOI: 10.1002/app.13297

 3. Nonisothermal crystallization kinetics of polyoxymethylene/montmorillonite nanocomposite

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 82, Issue 9, 28 November 2001, Pages: 2281–2289, W. Xu, M. Ge and P. He

  Version of Record online : 14 SEP 2001, DOI: 10.1002/app.2076

 4. Isothermal and nonisothermal crystallization kinetics of a semicrystalline copolyterephthalamide based on poly(decamethylene terephthalamide)

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 94, Issue 2, 15 October 2004, Pages: 819–826, Hongzhi Liu, Guisheng Yang, Aihua He and Meiyan Wu

  Version of Record online : 9 AUG 2004, DOI: 10.1002/app.21011

 5. PE/PE-g-MAH/Org-MMT nanocomposites. II. Nonisothermal crystallization kinetics

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 91, Issue 5, 5 March 2004, Pages: 3054–3059, Guodong Liang, Junting Xu and Weibing Xu

  Version of Record online : 15 JAN 2004, DOI: 10.1002/app.13575

 6. Crystallization behavior of poly(ε-caprolactone)/layered double hydroxide nanocomposites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 116, Issue 5, 5 June 2010, Pages: 2658–2667, Zhe Yang, Hongdan Peng, Weizhi Wang and Tianxi Liu

  Version of Record online : 27 JAN 2010, DOI: 10.1002/app.31787

 7. Investigation on nonisothermal crystallization kinetics of the high-flow nylon 6 by differential scanning calorimetry

  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

  Volume 46, Issue 20, 15 October 2008, Pages: 2201–2211, Fan Zhang, Li Zhou, Yuanqin Xiong and Weijian Xu

  Version of Record online : 10 SEP 2008, DOI: 10.1002/polb.21552

 8. Nonisothermal crystallization behavior of LLDPE/glass fiber composite

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 109, Issue 2, 15 July 2008, Pages: 782–788, Yuxin Liu, Qi Yang and Guangxian Li

  Version of Record online : 8 APR 2008, DOI: 10.1002/app.27707

 9. Nonisothermal crystallization, melting behavior, and morphology of PP/EPPE blends

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 115, Issue 2, 15 January 2010, Pages: 1256–1263, Jianglei Qin and Zhiting Li

  Version of Record online : 18 SEP 2009, DOI: 10.1002/app.29844

 10. Isothermal and nonisothermal crystallization kinetics of partially melting nylon 10 12

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 88, Issue 5, 2 May 2003, Pages: 1311–1319, Yongjin Li, Guosheng Zhang, Xinyuan Zhu and Deyue Yan

  Version of Record online : 19 FEB 2003, DOI: 10.1002/app.11811

 11. Parameters characterizing the kinetics of the nonisothermal crystallization of thermoplastic starch/poly(lactic acid) composites as determined by differential scanning calorimetry

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 129, Issue 6, 15 September 2013, Pages: 3566–3573, Sha Li, Zhouyi Xiong, Peng Fei, Jie Cai, Hanguo Xiong, Jun Tan and Yan Yu

  Version of Record online : 1 MAR 2013, DOI: 10.1002/app.38587

 12. Nonisothermal crystallization kinetics and thermomechanical properties of multiwalled carbon nanotube-reinforced poly(ε-caprolactone) composites

  Polymer International

  Volume 57, Issue 9, September 2008, Pages: 1052–1066, Guoyong Xu, Longchao Du, Hu Wang, Ru Xia, Xiangchun Meng and Qingren Zhu

  Version of Record online : 17 JUL 2008, DOI: 10.1002/pi.2448

 13. Nonisothermal crystallization kinetics of in situ polyamide-6 blended with poly(phenylene oxide)

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 73, Issue 5, 1 August 1999, Pages: 767–775, Yu-Chun Ou, Ma-Yu Si and Zhong-Zhen Yu

  Version of Record online : 13 MAY 1999, DOI: 10.1002/(SICI)1097-4628(19990801)73:5<767::AID-APP17>3.0.CO;2-I

 14. Nonisothermal crystallization behavior of highly exfoliated polypropylene/clay nanocomposites prepared by in situ polymerization

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 119, Issue 1, 5 January 2011, Pages: 162–172, Xin Liu, Aihua He, Kai Du and Charles C. Han

  Version of Record online : 21 JUL 2010, DOI: 10.1002/app.32335

 15. Nonisothermal crystallization behavior of a luminescent conjugated polymer, poly(9,9-dihexylfluorene-alt-2,5-didodecyloxybenzene)

  Polymer International

  Volume 56, Issue 2, February 2007, Pages: 245–251, Gui-Zhong Yang, Xiaolei Chen, Yan Xu, Chun-Zhong Li, Peiyi Wu and Tianxi Liu

  Version of Record online : 17 NOV 2006, DOI: 10.1002/pi.2147

 16. Nonisothermal crystallization kinetics of polytetrafluoroethylene/solid glass microsphere composites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 117, Issue 2, 15 July 2010, Pages: 1218–1226, Zhi-Chao Wang, Kai-Chang Kou, Min Chao, Hui Bi and Lu-Ke Yan

  Version of Record online : 26 MAR 2010, DOI: 10.1002/app.31933

 17. Nonisothermal crystallization kinetics of flame-sprayed polyamide 1010/nano-ZrO2 composite coatings

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 106, Issue 3, 5 November 2007, Pages: 1535–1543, Ya-Dong Li, Yi-Zhu Ma, Fu-Feng Yan and Shao-Kui Cao

  Version of Record online : 16 JUL 2007, DOI: 10.1002/app.26802

 18. Nonisothermal crystallization behavior of the poly(ethylene glycol) block in poly(L-lactide)–poly(ethylene glycol) diblock copolymers: Effect of the poly(L-lactide) block length

  Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics

  Volume 44, Issue 22, 15 November 2006, Pages: 3215–3226, Junliang Yang, Ting Zhao, Jijun Cui, Leijing Liu, Yunchun Zhou, Gao Li, Enle Zhou and Xuesi Chen

  Version of Record online : 12 OCT 2006, DOI: 10.1002/polb.20886

 19. Isothermal and nonisothermal crystallization kinetics of MC nylon and polyazomethine/MC nylon composites

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 93, Issue 6, 15 September 2004, Pages: 2844–2855, Xiongwei Qu, Huili Ding, Jianying Lu, Yuexin Wang and Liucheng Zhang

  Version of Record online : 16 JUL 2004, DOI: 10.1002/app.20832

 20. Crystallization kinetics of poly(L-lactide)/carbonated hydroxyapatite nanocomposite microspheres

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 113, Issue 6, 15 September 2009, Pages: 4100–4115, Wen You Zhou, Bin Duan, Min Wang and Wai Lam Cheung

  Version of Record online : 27 MAY 2009, DOI: 10.1002/app.30527