Search Results

There are 400989 results for: content related to: Preparation of a polyimide composite filled with corundum as a kind of precision grinding slice

 1. You have free access to this content
  Cover Picture: Aza-Belluš-Claisen Rearrangement-Enabled Synthesis of Racemic Tapentadol and Its Stereoisomers (Chin. J. Chem. 3/2013)

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 31, Issue 3, March, 2013, Page: 289, Donghu Bai, Sha-Hua Huang, Zuming Lin, Lin Yang, Junzeng Dai, Meng-Yuan Huang, Xueshun Jia and Ran Hong

  Version of Record online : 18 MAR 2013, DOI: 10.1002/cjoc.201390006

 2. Determinants of urinary 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine in Chinese children with acute leukemia

  Environmental Toxicology

  Volume 24, Issue 5, October 2009, Pages: 446–452, You Yang, Ying Tian, Chonghuai Yan, Xingming Jin, Jingyan Tang and Xiaoming Shen

  Version of Record online : 31 OCT 2008, DOI: 10.1002/tox.20447

 3. A novel Germline mutation in HOXB13 is associated with prostate cancer risk in Chinese men

  The Prostate

  Volume 73, Issue 2, January 2013, Pages: 169–175, Xiaoling Lin, Lianxi Qu, Zhuo Chen, Chuanliang Xu, Dingwei Ye, Qiang Shao, Xiang Wang, Jun Qi, Zhiwen Chen, Fangjian Zhou, Meilin Wang, Zhong Wang, Dalin He, Denglong Wu, Xin Gao, Jianlin Yuan, Gongxian Wang, Yong Xu, Guozeng Wang, Pei Dong, Yang Jiao, Jin Yang, Jun Ou-Yang, Haowen Jiang, Yao Zhu, Shancheng Ren, Zhengdong Zhang, Changjun Yin, Qijun Wu, Ying Zheng, Aubrey R. Turner, Sha Tao, Rong Na, Qiang Ding, Daru Lu, Rong Shi, Jielin Sun, Fang Liu, S. Lilly Zheng, Zengnan Mo, Yinghao Sun and Jianfeng Xu

  Version of Record online : 21 JUN 2012, DOI: 10.1002/pros.22552

 4. You have free access to this content
  Suppressor of cytokine signaling-1, a possible cause for regulatory T cells in hepatitis?

  Hepatology

  Volume 48, Issue 4, October 2008, Page: 1353, Yichuan Xiao and Yanyun Zhang

  Version of Record online : 9 JUL 2008, DOI: 10.1002/hep.22512

 5. Gas-phase sulfonyl-sulfinate rearrangement of protonated 4,6-dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

  Rapid Communications in Mass Spectrometry

  Volume 20, Issue 18, 30 September 2006, Pages: 2773–2776, Hao-Yang Wang, Xiang Zhang, Rong Qian, Yin-Long Guo and Long Lu

  Version of Record online : 21 AUG 2006, DOI: 10.1002/rcm.2634

 6. Suppression of miR-199a maturation by HuR is crucial for hypoxia-induced glycolytic switch in hepatocellular carcinoma

  The EMBO Journal

  Volume 34, Issue 21, 3 November 2015, Pages: 2671–2685, Ling-Fei Zhang, Jia-Tao Lou, Ming-Hua Lu, Chunfang Gao, Shuang Zhao, Biao Li, Sheng Liang, Yong Li, Dangsheng Li and Mo-Fang Liu

  Version of Record online : 7 SEP 2015, DOI: 10.15252/embj.201591803

 7. You have free access to this content
  Neovascularization: Upregulating Hif-1α by Hydrogel Nanofibrous Scaffolds for Rapidly Recruiting Angiogenesis Relative Cells in Diabetic Wound (Adv. Healthcare Mater. 8/2016)

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 5, Issue 8, April 20, 2016, Page: 865, Hao Chen, Peng Jia, Hui Kang, Hongbo Zhang, Yi Liu, Peilang Yang, Yufei Yan, Guilai Zuo, Lei Guo, Min Jiang, Jin Qi, Yuanyuan Liu, Wenguo Cui, Hélder A. Santos and Lianfu Deng

  Version of Record online : 19 APR 2016, DOI: 10.1002/adhm.201670037

 8. Convenient Synthesis of 3,5-Biscarbamoyl-pyridine Derivatives

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 29, Issue 10, October, 2011, Pages: 2119–2123, Xiayun Wang, Yiwen Zhu, Min Zhang, Dongliang Lu, Qun Qian, Yali Chen, Weiguo Cao, Liping Song and Hongmei Deng

  Version of Record online : 25 OCT 2011, DOI: 10.1002/cjoc.201180367

 9. You have free access to this content
  MS4A8B promotes cell proliferation in prostate cancer

  The Prostate

  Volume 74, Issue 11, August 2014, Page: 1160, Lin Ye, Xu-Dong Yao, Fang-Ning Wan, Yuan-Yuan Qu, Zhi-Yu Liu, Xu-Xia Shen, Sheng Li, Xiao-Jun Liu, Feng Yue, Na Wang, Bo Dai and Ding-Wei Ye

  Version of Record online : 23 JUN 2014, DOI: 10.1002/pros.22852

  This article corrects:

  MS4A8B promotes cell proliferation in prostate cancer

  Vol. 74, Issue 9, 911–922, Version of Record online: 30 APR 2014

 10. π–π Stacking mediated drug–drug interactions in human CYP2E1

  Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics

  Volume 81, Issue 6, June 2013, Pages: 945–954, Yue Liu, Bing-Ya Liu, Pei Hao, Xuan Li, Yi-Xue Li and Jing-Fang Wang

  Version of Record online : 25 FEB 2013, DOI: 10.1002/prot.24260

 11. Evaluation of reported prostate cancer risk-associated SNPs from genome-wide association studies of various racial populations in Chinese men

  The Prostate

  Volume 73, Issue 15, November 2013, Pages: 1623–1635, Rong Na, Fang Liu, Penyin Zhang, Dingwei Ye, Chuanliang Xu, Qiang Shao, Jun Qi, Xiang Wang, Zhiwen Chen, Meilin Wang, Dalin He, Zhong Wang, Fangjian Zhou, Jianlin Yuan, Xin Gao, Qiang Wei, Jin Yang, Yang Jiao, Jun Ou-Yang, Yao Zhu, Qijun Wu, Hongyan Chen, Daru Lu, Rong Shi, Xiaoling Lin, Haowen Jiang, Zhong Wang, Deke Jiang, Jielin Sun, S. Lilly Zheng, Qing Ding, Zengnan Mo, Yinghao Sun and Jianfeng Xu

  Version of Record online : 9 SEP 2013, DOI: 10.1002/pros.22629

 12. Prediction and analysis of protein methylarginine and methyllysine based on Multisequence features

  Biopolymers

  Volume 95, Issue 11, November 2011, Pages: 763–771, Le-Le Hu, Zhen Li, Kai Wang, Shen Niu, Xiao-He Shi, Yu-Dong Cai and Hai-Peng Li

  Version of Record online : 4 MAY 2011, DOI: 10.1002/bip.21645

 13. You have free access to this content
  Hepatitis B virus polymerase impairs interferon-α–induced STA T activation through inhibition of importin-α5 and protein kinase C-δ

  Hepatology

  Volume 57, Issue 2, February 2013, Pages: 470–482, Jieliang Chen, Min Wu, Xiaonan Zhang, Wen Zhang, Zhanqing Zhang, Lixiang Chen, Jing He, Ye Zheng, Cuncun Chen, Fan Wang, Yunwen Hu, Xiaohui Zhou, Cong Wang, Yang Xu, Mengji Lu and Zhenghong Yuan

  Version of Record online : 5 FEB 2013, DOI: 10.1002/hep.26064

 14. You have free access to this content
  Lipid accumulation in concanavalin A-induced hepatitis: Another cause for impaired liver regeneration afterwards?

  Hepatology

  Volume 47, Issue 2, February 2008, Page: 765, Dechun Feng and Lingyun Xu

  Version of Record online : 26 JAN 2008, DOI: 10.1002/hep.22081

 15. You have free access to this content
  Circulation times of prostate cancer and hepatocellular carcinoma cells by in vivo flow cytometry

  Cytometry Part A

  Volume 79A, Issue 10, October 2011, Pages: 848–854, Yan Li, Jin Guo, Chaofeng Wang, Zhichao Fan, Guangda Liu, Cheng Wang, Zhengqin Gu, David Damm, Axel Mosig and Xunbin Wei

  Version of Record online : 13 SEP 2011, DOI: 10.1002/cyto.a.21134

 16. You have free access to this content
  Nanoparticles: Colloidal HPMO Nanoparticles: Silica-Etching Chemistry Tailoring, Topological Transformation, and Nano-Biomedical Applications (Adv. Mater. 22/2013)

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 22, June 11, 2013, Page: 3136, Yu Chen, Pengfei Xu, Hangrong Chen, Yongsheng Li, Wenbo Bu, Zhu Shu, Yaping Li, Jiamin Zhang, Lingxia Zhang, Limin Pan, Xiangzhi Cui, Zile Hua, Jin Wang, Linlin Zhang and Jianlin Shi

  Version of Record online : 10 JUN 2013, DOI: 10.1002/adma.201370144

 17. Protective effects of insulin on polychlorinated biphenyls-induced disruption of actin cytoskeleton in hippocampal neurons

  Environmental Toxicology

  Volume 22, Issue 2, April 2007, Pages: 152–158, Feige Tang, Chonghuai Yan, Fei Li, Shenghu Wu, Yongguo Yu, Yu Gao, Xingming Jin, Ying Tian and Xiaoming Shen

  Version of Record online : 15 MAR 2007, DOI: 10.1002/tox.20247

 18. Screening and prevalence of peripheral neuropathy in type 2 diabetic outpatients: a randomized multicentre survey in 12 city hospitals of China

  Diabetes/Metabolism Research and Reviews

  Volume 26, Issue 6, September 2010, Pages: 481–489, Fang Liu, Yuqian Bao, Renming Hu, Xiuzhen Zhang, Hong Li, Dalong Zhu, Yanbing Li, Li Yan, Yuxiu Li, Juming Lu, Qiang Li, Zhigang Zhao, Qiuhe Ji and Weiping Jia

  Version of Record online : 25 JUL 2010, DOI: 10.1002/dmrr.1107

 19. Identification of Cyclin-Dependent Kinase 1 as a Novel Regulator of Type I Interferon Signaling in Systemic Lupus Erythematosus

  Arthritis & Rheumatology

  Volume 68, Issue 5, May 2016, Pages: 1222–1232, Lingling Wu, Yuting Qin, Shiwei Xia, Min Dai, Xiao Han, Yanfang Wu, Xiaoyan Zhang, Jianyang Ma, Yan Wang, Yuanjia Tang, Zheng Liu, Wei Zhu, Bahija Jallal, Yihong Yao, Bo Qu and Nan Shen

  Version of Record online : 27 APR 2016, DOI: 10.1002/art.39543

 20. You have free access to this content
  Novel Risk Loci for Rheumatoid Arthritis in Han Chinese and Congruence With Risk Variants in Europeans

  Arthritis & Rheumatology

  Volume 66, Issue 5, May 2014, Pages: 1121–1132, Lei Jiang, Jian Yin, Lingying Ye, Jian Yang, Gibran Hemani, Ai-jun Liu, Hejian Zou, Dongyi He, Lingyun Sun, Xiaofeng Zeng, Zhanguo Li, Yi Zheng, Yiping Lin, Yi Liu, Yongfei Fang, Jianhua Xu, Yinong Li, Shengming Dai, Jianlong Guan, Lindi Jiang, Qianghua Wei, Yi Wang, Yang Li, Cibo Huang, Xiaoxia Zuo, Yu Liu, Xin Wu, Libin Zhang, Ling Zhou, Qing Zhang, Ting Li, Ling Chen, Zhen Xu, Xiaoping Yang, Feng Qian, Weilin Xie, Wei Liu, Qian Guo, Shaolan Huang, Jing Zhao, Mengmeng Li, Yanhua Jin, Jie Gao, Ying Lv, Yiwen Wang, Li Lin, Aihua Guo, Patrick Danoy, Dana Willner, Catherine Cremin, Johanna Hadler, Fengchun Zhang, Yan Zhao, Mengtao Li, Tao Yue, Xiaolei Fan, Jianping Guo, Rong Mu, Jingyi Li, Chao Wu, Ming Zeng, Jiucun Wang, Shilin Li, Li Jin, Binbin Wang, Jing Wang, Xu Ma, Liangdan Sun, Xuejun Zhang, Matthew A. Brown, Peter M. Visscher, Ding-feng Su and Huji Xu

  Version of Record online : 28 APR 2014, DOI: 10.1002/art.38353

  Corrected by:

  Erratum: Incorrect Institutional Affiliations of Authors in the Article by Jiang et al (Arthritis Rheumatol, May 2014)

  Vol. 66, Issue 7, 1881, Version of Record online: 27 JUN 2014