Search Results

There are 13735 results for: content related to: Influence of molecular orientation direction on the in-plane thermal conductivity of polymer/hexagonal boron nitride composites

 1. Enhanced Thermal Conductivity of Thermoplastics by Lamellar Crystal Alignment of Polymer Matrices

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 213, Issue 21, November 14, 2012, Pages: 2213–2219, Shusuke Yoshihara, Toshiaki Ezaki, Mitsuru Nakamura, Junji Watanabe and Kazuaki Matsumoto

  Article first published online : 30 AUG 2012, DOI: 10.1002/macp.201200317

 2. Hexagonal Boron Nitride–Graphene Heterostructures: Synthesis and Interfacial Properties

  Small

  Qiucheng Li, Mengxi Liu, Yanfeng Zhang and Zhongfan Liu

  Article first published online : 6 OCT 2015, DOI: 10.1002/smll.201501766

 3. Modeling of anisotropic thermal conductivity of polymer composites containing aligned boron nitride platelets: Effect of processing methods

  Polymer Composites

  Lin Chen, Hong-Fei Xu, Ying-Ying Sun, Xiao-Ze Du, Shao-Jian He, Jun Lin and Sergei Nazarenko

  Article first published online : 18 NOV 2015, DOI: 10.1002/pc.23863

 4. Oxygen activation and dissociation on h-BN supported Au atoms

  International Journal of Quantum Chemistry

  Volume 113, Issue 4, 15 February 2013, Pages: 443–452, Min Gao, Andrey Lyalin and Tetsuya Taketsugu

  Article first published online : 27 MAR 2012, DOI: 10.1002/qua.24066

 5. Binary and Ternary Atomic Layers Built from Carbon, Boron, and Nitrogen

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 36, September 18, 2012, Pages: 4878–4895, Li Song, Zheng Liu, Arava Leela Mohana Reddy, Narayanan Tharangattu Narayanan, Jaime Taha-Tijerina, Juan Peng, Guanhui Gao, Jun Lou, Robert Vajtai and Pulickel M. Ajayan

  Article first published online : 13 JUL 2012, DOI: 10.1002/adma.201201792

 6. Main-chain smectic liquid crystalline polymer exhibiting unusually high thermal conductivity in an isotropic composite

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 131, Issue 6, March 15, 2014, Shusuke Yoshihara, Masatoshi Tokita, Toshiaki Ezaki, Mitsuru Nakamura, Masashi Sakaguchi, Kazuaki Matsumoto and Junji Watanabe

  Article first published online : 18 SEP 2013, DOI: 10.1002/app.39896

 7. Large Single-Crystal Hexagonal Boron Nitride Monolayer Domains with Controlled Morphology and Straight Merging Boundaries

  Small

  Volume 11, Issue 35, September 16, 2015, Pages: 4497–4502, Jun Yin, Jin Yu, Xuemei Li, Jidong Li, Jianxin Zhou, Zhuhua Zhang and Wanlin Guo

  Article first published online : 3 JUN 2015, DOI: 10.1002/smll.201500210

 8. Growth and Etching of Monolayer Hexagonal Boron Nitride

  Advanced Materials

  Volume 27, Issue 33, September 2, 2015, Pages: 4858–4864, Lifeng Wang, Bin Wu, Lili Jiang, Jisi Chen, Yongtao Li, Wei Guo, Pingan Hu and Yunqi Liu

  Article first published online : 17 JUL 2015, DOI: 10.1002/adma.201501166

 9. Controllable Co-segregation Synthesis of Wafer-Scale Hexagonal Boron Nitride Thin Films

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 11, March 19, 2014, Pages: 1776–1781, Chaohua Zhang, Lei Fu, Shuli Zhao, Yu Zhou, Hailin Peng and Zhongfan Liu

  Article first published online : 5 DEC 2013, DOI: 10.1002/adma.201304301

 10. Controlled Growth of Few-Layer Hexagonal Boron Nitride on Copper Foils Using Ion Beam Sputtering Deposition

  Small

  Volume 11, Issue 13, April 1, 2015, Pages: 1542–1547, Haolin Wang, Xingwang Zhang, Junhua Meng, Zhigang Yin, Xin Liu, Yajuan Zhao and Liuqi Zhang

  Article first published online : 3 NOV 2014, DOI: 10.1002/smll.201402468

 11. Synthesis of Large-Sized Single-Crystal Hexagonal Boron Nitride Domains on Nickel Foils by Ion Beam Sputtering Deposition

  Advanced Materials

  Haolin Wang, Xingwang Zhang, Heng Liu, Zhigang Yin, Junhua Meng, Jing Xia, Xiang-Min Meng, Jinliang Wu and Jingbi You

  Article first published online : 2 NOV 2015, DOI: 10.1002/adma.201504042

 12. Functionalization and Dispersion of Hexagonal Boron Nitride (h-BN) Nanosheets Treated with Inorganic Reagents

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 7, Issue 3, March 5, 2012, Pages: 554–560, Dr. Albert S. Nazarov, Dr. Viktor N. Demin, Ekaterina D. Grayfer, Dr. Alexander I. Bulavchenko, Dr. Aida T. Arymbaeva, Dr. Hyeon-Jin Shin, Dr. Jae-Young Choi and Prof. Dr. Vladimir E. Fedorov

  Article first published online : 11 JAN 2012, DOI: 10.1002/asia.201100710

 13. A Platform for Large-Scale Graphene Electronics – CVD Growth of Single-Layer Graphene on CVD-Grown Hexagonal Boron Nitride

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 19, May 21, 2013, Pages: 2746–2752, Min Wang, Sung Kyu Jang, Won-Jun Jang, Minwoo Kim, Seong-Yong Park, Sang-Woo Kim, Se-Jong Kahng, Jae-Young Choi, Rodney S. Ruoff, Young Jae Song and Sungjoo Lee

  Article first published online : 10 APR 2013, DOI: 10.1002/adma.201204904

 14. Cold plasma modification of boron nitride fillers and its effect on the thermal conductivity of silicone rubber/boron nitride composites

  Polymer Composites

  Volume 33, Issue 9, September 2012, Pages: 1473–1481, Tuo Ji, Li-Qun Zhang, Wen-Cai Wang, Yu Liu, Xiao-Feng Zhang and Yong-Lai Lu

  Article first published online : 1 AUG 2012, DOI: 10.1002/pc.22277

 15. Aligned Growth of Hexagonal Boron Nitride Monolayer on Germanium

  Small

  Volume 11, Issue 40, October 28, 2015, Pages: 5375–5380, Jun Yin, Xiaofei Liu, Wanglin Lu, Jidong Li, Yuanzhi Cao, Yao Li, Ying Xu, Xuemei Li, Jun Zhou, Chuanhong Jin and Wanlin Guo

  Article first published online : 26 AUG 2015, DOI: 10.1002/smll.201501439

 16. Nanocrystalline-Graphene-Tailored Hexagonal Boron Nitride Thin Films

  Angewandte Chemie

  Volume 126, Issue 43, October 20, 2014, Pages: 11677–11681, Kang Hyuck Lee, Dr. Hyeon-Jin Shin, Dr. Brijesh Kumar, Han Sol Kim, Jinyeong Lee, Dr. Ravi Bhatia, Dr. Sang-Hyeob Kim, In-Yeal Lee, Dr. Hyo Sug Lee, Prof. Gil-Ho Kim, Prof. Ji-Beom Yoo, Dr. Jae-Young Choi and Prof. Sang-Woo Kim

  Article first published online : 9 SEP 2014, DOI: 10.1002/ange.201405762

 17. Nanocrystalline-Graphene-Tailored Hexagonal Boron Nitride Thin Films

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 53, Issue 43, October 20, 2014, Pages: 11493–11497, Kang Hyuck Lee, Dr. Hyeon-Jin Shin, Dr. Brijesh Kumar, Han Sol Kim, Jinyeong Lee, Dr. Ravi Bhatia, Dr. Sang-Hyeob Kim, In-Yeal Lee, Dr. Hyo Sug Lee, Prof. Gil-Ho Kim, Prof. Ji-Beom Yoo, Dr. Jae-Young Choi and Prof. Sang-Woo Kim

  Article first published online : 9 SEP 2014, DOI: 10.1002/anie.201405762

 18. Monolayer Hexagonal Boron Nitride Films with Large Domain Size and Clean Interface for Enhancing the Mobility of Graphene-Based Field-Effect Transistors

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 10, March 12, 2014, Pages: 1559–1564, Lifeng Wang, Bin Wu, Jisi Chen, Hongtao Liu, Pingan Hu and Yunqi Liu

  Article first published online : 17 DEC 2013, DOI: 10.1002/adma.201304937

 19. Facile Synthesis of Large-Area Ultrathin Hexagonal BN Films via Self-Limiting Growth at the Molten B2O3 Surface

  Small

  Volume 9, Issue 8, April 22, 2013, Pages: 1353–1358, Xiaoxia Yang, Zixuan Guan, Min Zeng, Jiake Wei, Wenlong Wang and Xuedong Bai

  Article first published online : 15 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201203126

 20. Substrate Engineering by Hexagonal Boron Nitride/SiO2 for Hysteresis-Free Graphene FETs and Large-Scale Graphene p–n Junctions

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 8, Issue 10, October 2013, Pages: 2446–2452, Dr. Hua Xu, Juanxia Wu, Yabin Chen, Haoli Zhang and Prof. Jin Zhang

  Article first published online : 9 JUL 2013, DOI: 10.1002/asia.201300505