Search Results

There are 7064980 results for: content related to: Working for Better!

 1. A novel Germline mutation in HOXB13 is associated with prostate cancer risk in Chinese men

  The Prostate

  Volume 73, Issue 2, January 2013, Pages: 169–175, Xiaoling Lin, Lianxi Qu, Zhuo Chen, Chuanliang Xu, Dingwei Ye, Qiang Shao, Xiang Wang, Jun Qi, Zhiwen Chen, Fangjian Zhou, Meilin Wang, Zhong Wang, Dalin He, Denglong Wu, Xin Gao, Jianlin Yuan, Gongxian Wang, Yong Xu, Guozeng Wang, Pei Dong, Yang Jiao, Jin Yang, Jun Ou-Yang, Haowen Jiang, Yao Zhu, Shancheng Ren, Zhengdong Zhang, Changjun Yin, Qijun Wu, Ying Zheng, Aubrey R. Turner, Sha Tao, Rong Na, Qiang Ding, Daru Lu, Rong Shi, Jielin Sun, Fang Liu, S. Lilly Zheng, Zengnan Mo, Yinghao Sun and Jianfeng Xu

  Version of Record online : 21 JUN 2012, DOI: 10.1002/pros.22552

 2. You have free access to this content
  Nanoparticles: Colloidal HPMO Nanoparticles: Silica-Etching Chemistry Tailoring, Topological Transformation, and Nano-Biomedical Applications (Adv. Mater. 22/2013)

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 22, June 11, 2013, Page: 3136, Yu Chen, Pengfei Xu, Hangrong Chen, Yongsheng Li, Wenbo Bu, Zhu Shu, Yaping Li, Jiamin Zhang, Lingxia Zhang, Limin Pan, Xiangzhi Cui, Zile Hua, Jin Wang, Linlin Zhang and Jianlin Shi

  Version of Record online : 10 JUN 2013, DOI: 10.1002/adma.201370144

 3. You have free access to this content
  A splice site mutation combined with a novel missense mutation of LHCGR cause male pseudohermaphroditism

  Human Mutation

  Volume 30, Issue 9, September 2009, Pages: E855–E865, Jie Qiao, Bing Han, Bing-Li Liu, Xia Chen, Ying Ru, Kai-Xiang Cheng, Fu-Guo Chen, Shuang-Xia Zhao, Jun Liang, Ying-Li Lu, Jin-Feng Tang, Yi-Xin Wu, Wan-Ling Wu, Jia-Lun Chen, Ming-Dao Chen and Huai-Dong Song

  Version of Record online : 23 JUN 2009, DOI: 10.1002/humu.21072

 4. You have free access to this content
  Cover Picture: Aza-Belluš-Claisen Rearrangement-Enabled Synthesis of Racemic Tapentadol and Its Stereoisomers (Chin. J. Chem. 3/2013)

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 31, Issue 3, March, 2013, Page: 289, Donghu Bai, Sha-Hua Huang, Zuming Lin, Lin Yang, Junzeng Dai, Meng-Yuan Huang, Xueshun Jia and Ran Hong

  Version of Record online : 18 MAR 2013, DOI: 10.1002/cjoc.201390006

 5. Determinants of urinary 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine in Chinese children with acute leukemia

  Environmental Toxicology

  Volume 24, Issue 5, October 2009, Pages: 446–452, You Yang, Ying Tian, Chonghuai Yan, Xingming Jin, Jingyan Tang and Xiaoming Shen

  Version of Record online : 31 OCT 2008, DOI: 10.1002/tox.20447

 6. Imaging: Positive and Negative Lattice Shielding Effects Co-existing in Gd (III) Ion Doped Bifunctional Upconversion Nanoprobes (Adv. Funct. Mater. 22/2011)

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 22, November 22, 2011, Page: 4397, Feng Chen, Wenbo Bu, Shengjian Zhang, Xiaohang Liu, Jianan Liu, Huaiyong Xing, Qingfeng Xiao, Liangping Zhou, Weijun Peng, Lianzhou Wang and Jianlin Shi

  Version of Record online : 16 NOV 2011, DOI: 10.1002/adfm.201190104

 7. You have free access to this content
  Innenrücktitelbild: X-ray Radiation-Controlled NO-Release for On-Demand Depth-Independent Hypoxic Radiosensitization (Angew. Chem. 47/2015)

  Angewandte Chemie

  Volume 127, Issue 47, November 16, 2015, Page: 14397, Dr. Wenpei Fan, Prof. Wenbo Bu, Prof. Zhen Zhang, Dr. Bo Shen, Hui Zhang, Dr. Qianjun He, Dr. Dalong Ni, Dr. Zhaowen Cui, Dr. Kuaile Zhao, Dr. Jiwen Bu, Prof. Jiulin Du, Dr. Jianan Liu and Prof. Jianlin Shi

  Version of Record online : 8 OCT 2015, DOI: 10.1002/ange.201508960

 8. You have free access to this content
  Inside Back Cover: One-Pot Approach to a Highly Robust Iron Oxide/Reduced Graphene Oxide Nanocatalyst for Fischer–Tropsch Synthesis (ChemCatChem 3/2013)

  ChemCatChem

  Volume 5, Issue 3, March 2013, Page: 823, Bo Sun, Dr. Zheng Jiang, Di Fang, Ke Xu, Dr. Yan Pei, Dr. Shirun Yan, Prof. Dr. Minghua Qiao, Prof. Kangnian Fan and Prof. Dr. Baoning Zong

  Version of Record online : 22 FEB 2013, DOI: 10.1002/cctc.201390010

 9. You have free access to this content
  Suppressor of cytokine signaling-1, a possible cause for regulatory T cells in hepatitis?

  Hepatology

  Volume 48, Issue 4, October 2008, Page: 1353, Yichuan Xiao and Yanyun Zhang

  Version of Record online : 9 JUL 2008, DOI: 10.1002/hep.22512

 10. You have free access to this content
  Inside Back Cover: X-ray Radiation-Controlled NO-Release for On-Demand Depth-Independent Hypoxic Radiosensitization (Angew. Chem. Int. Ed. 47/2015)

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 54, Issue 47, November 16, 2015, Page: 14191, Dr. Wenpei Fan, Prof. Wenbo Bu, Prof. Zhen Zhang, Dr. Bo Shen, Hui Zhang, Dr. Qianjun He, Dr. Dalong Ni, Dr. Zhaowen Cui, Dr. Kuaile Zhao, Dr. Jiwen Bu, Prof. Jiulin Du, Dr. Jianan Liu and Prof. Jianlin Shi

  Version of Record online : 8 OCT 2015, DOI: 10.1002/anie.201508960

 11. Functional roles of PC-PLC and Cdc20 in the cell cycle, proliferation, and apoptosis

  Cell Biochemistry and Function

  Volume 28, Issue 4, June 2010, Pages: 249–257, Zhiwei Chen, Yongfeng Yu, Da Fu, Ziming Li, Xiaoming Niu, Meilin Liao and Shun Lu

  Version of Record online : 19 APR 2010, DOI: 10.1002/cbf.1634

 12. Gas-phase sulfonyl-sulfinate rearrangement of protonated 4,6-dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

  Rapid Communications in Mass Spectrometry

  Volume 20, Issue 18, 30 September 2006, Pages: 2773–2776, Hao-Yang Wang, Xiang Zhang, Rong Qian, Yin-Long Guo and Long Lu

  Version of Record online : 21 AUG 2006, DOI: 10.1002/rcm.2634

 13. Suppression of miR-199a maturation by HuR is crucial for hypoxia-induced glycolytic switch in hepatocellular carcinoma

  The EMBO Journal

  Volume 34, Issue 21, 3 November 2015, Pages: 2671–2685, Ling-Fei Zhang, Jia-Tao Lou, Ming-Hua Lu, Chunfang Gao, Shuang Zhao, Biao Li, Sheng Liang, Yong Li, Dangsheng Li and Mo-Fang Liu

  Version of Record online : 7 SEP 2015, DOI: 10.15252/embj.201591803

 14. Convenient Synthesis of 3,5-Biscarbamoyl-pyridine Derivatives

  Chinese Journal of Chemistry

  Volume 29, Issue 10, October, 2011, Pages: 2119–2123, Xiayun Wang, Yiwen Zhu, Min Zhang, Dongliang Lu, Qun Qian, Yali Chen, Weiguo Cao, Liping Song and Hongmei Deng

  Version of Record online : 25 OCT 2011, DOI: 10.1002/cjoc.201180367

 15. You have free access to this content
  MS4A8B promotes cell proliferation in prostate cancer

  The Prostate

  Volume 74, Issue 11, August 2014, Page: 1160, Lin Ye, Xu-Dong Yao, Fang-Ning Wan, Yuan-Yuan Qu, Zhi-Yu Liu, Xu-Xia Shen, Sheng Li, Xiao-Jun Liu, Feng Yue, Na Wang, Bo Dai and Ding-Wei Ye

  Version of Record online : 23 JUN 2014, DOI: 10.1002/pros.22852

  This article corrects:

  MS4A8B promotes cell proliferation in prostate cancer

  Vol. 74, Issue 9, 911–922, Version of Record online: 30 APR 2014

 16. π–π Stacking mediated drug–drug interactions in human CYP2E1

  Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics

  Volume 81, Issue 6, June 2013, Pages: 945–954, Yue Liu, Bing-Ya Liu, Pei Hao, Xuan Li, Yi-Xue Li and Jing-Fang Wang

  Version of Record online : 25 FEB 2013, DOI: 10.1002/prot.24260

 17. Sonographic diagnosis of tumor thrombus formation in the umbilical vein: A case report

  Journal of Clinical Ultrasound

  Volume 39, Issue 4, May 2011, Pages: 225–227, Pei Feng, Zhang Feifei, He Ning and Liu Yuxiang

  Version of Record online : 31 JAN 2011, DOI: 10.1002/jcu.20788

 18. Evaluation of reported prostate cancer risk-associated SNPs from genome-wide association studies of various racial populations in Chinese men

  The Prostate

  Volume 73, Issue 15, November 2013, Pages: 1623–1635, Rong Na, Fang Liu, Penyin Zhang, Dingwei Ye, Chuanliang Xu, Qiang Shao, Jun Qi, Xiang Wang, Zhiwen Chen, Meilin Wang, Dalin He, Zhong Wang, Fangjian Zhou, Jianlin Yuan, Xin Gao, Qiang Wei, Jin Yang, Yang Jiao, Jun Ou-Yang, Yao Zhu, Qijun Wu, Hongyan Chen, Daru Lu, Rong Shi, Xiaoling Lin, Haowen Jiang, Zhong Wang, Deke Jiang, Jielin Sun, S. Lilly Zheng, Qing Ding, Zengnan Mo, Yinghao Sun and Jianfeng Xu

  Version of Record online : 9 SEP 2013, DOI: 10.1002/pros.22629

 19. Prediction and analysis of protein methylarginine and methyllysine based on Multisequence features

  Biopolymers

  Volume 95, Issue 11, November 2011, Pages: 763–771, Le-Le Hu, Zhen Li, Kai Wang, Shen Niu, Xiao-He Shi, Yu-Dong Cai and Hai-Peng Li

  Version of Record online : 4 MAY 2011, DOI: 10.1002/bip.21645

 20. You have free access to this content
  Erratum: Layered microcapsules for daunorubicin loading and release as well as in vitro and in vivo studies

  Polymers for Advanced Technologies

  Volume 19, Issue 1, January 2008, Page: i, Baosan Han, Baiyong Shen, Zhaohai Wang, Minmin Shi, Hongwei Li, Chenghong Peng, Qinghe Zhao and Changyou Gao

  Version of Record online : 12 OCT 2007, DOI: 10.1002/pat.1015