Search Results

There are 12705 results for: content related to: Satellite lesions in patients with small hepatocellular carcinoma with reference to clinicopathologic features

 1. Pathomorphologic Characteristics of Early-Stage Small Hepatocellular Carcinoma

  Pathology of Hepatocellular Carcinoma

  Masamichi Kojiro, Pages: 31–49, 2009

  Published Online : 29 APR 2009, DOI: 10.1002/9781444312775.ch3

 2. Clinicopathologic analysis of the simple nodular type of well-differentiated hepatocellular carcinoma with extensive peliotic change

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 29, Issue 7, July 2014, Pages: 1494–1499, Yoriko Nomura, Osamu Nakashima, Tsutomu Kumabe, Jun Akiba, Sachiko Ogasawara, Masayoshi Kage, Kinoshita Hisafumi and Hirohisa Yano

  Version of Record online : 15 JUL 2014, DOI: 10.1111/jgh.12565

 3. New classification of dynamic computed tomography images predictive of malignant characteristics of hepatocellular carcinoma

  Hepatology Research

  Volume 40, Issue 10, October 2010, Pages: 1006–1014, Yusuke Kawamura, Kenji Ikeda, Miharu Hirakawa, Hiromi Yatsuji, Hitomi Sezaki, Tetsuya Hosaka, Norio Akuta, Masahiro Kobayashi, Satoshi Saitoh, Fumitaka Suzuki, Yoshiyuki Suzuki, Yasuji Arase and Hiromitsu Kumada

  Version of Record online : 28 SEP 2010, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00703.x

 4. Small hepatocellular carcinoma of single nodular type: A specific reference to its surrounding cancerous area undetected radiologically and macroscopically

  Journal of Surgical Oncology

  Volume 60, Issue 2, October 1995, Pages: 75–79, Takashi Maeda, Kenji Takenaka, Eisuke Adachi, Takashi Matsumata, Ken Shirabe, Hiroshi Honda, Keizo Sucimachi and Dr. Masazumi Tsuneyoshi

  Version of Record online : 19 JUL 2006, DOI: 10.1002/jso.2930600202

 5. Diagnostic discrepancy of early hepatocellular carcinoma between Japan and West

  Hepatology Research

  Volume 37, Issue s2, September 2007, Pages: S121–S124, Masamichi Kojiro

  Version of Record online : 16 SEP 2007, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2007.00174.x

 6. You have free access to this content
  Microsatellite distribution and indication for locoregional therapy in small hepatocellular carcinoma

  Cancer

  Volume 103, Issue 2, 15 January 2005, Pages: 299–306, Atsushi Sasaki, Seiichiro Kai, Yukio Iwashita, Seitaro Hirano, Masayuki Ohta and Seigo Kitano

  Version of Record online : 1 DEC 2004, DOI: 10.1002/cncr.20798

 7. You have free access to this content
  The safety and efficacy of transcatheter arterial chemoembolization in the treatment of patients with hepatocellular carcinoma and main portal vein obstruction

  Cancer

  Volume 79, Issue 11, 1 June 1997, Pages: 2087–2094, Hyo-Suk Lee, Joo Sung Kim, Il Ju Choi, Jin Wook Chung, Jae Hyung Park and Chung Yong Kim

  Version of Record online : 29 SEP 2000, DOI: 10.1002/(SICI)1097-0142(19970601)79:11<2087::AID-CNCR5>3.0.CO;2-M

 8. You have free access to this content
  Pathology of small hepatocellular carcinoma. A proposal for a new gross classification

  Cancer

  Volume 60, Issue 4, 15 August 1987, Pages: 810–819, Toshio Kanai, Setsuo Hirohashi, Melissa P. Upton, Masayuki Noguchi, Kiyozo Kishi, Masatoshi Makuuchi, Susumu Yamasaki, Hiroshi Hasegawa, Kenichi Takayasu, Noriyuki Moriyama and Yukio Shimosato

  Version of Record online : 29 JUN 2006, DOI: 10.1002/1097-0142(19870815)60:4<810::AID-CNCR2820600417>3.0.CO;2-1

 9. Utility of combined gray-scale and perflubutane contrast-enhanced ultrasound for diagnosing early hepatocellular carcinomas: Comparison of well differentiated and distinctly nodular types

  Hepatology Research

  Toshifumi Tada, Takashi Kumada, Hidenori Toyoda, Yasuhiro Sone, Yuji Kaneoka, Atsuyuki Maeda, Seiji Okuda, Katsuhiko Otobe and Nozomi Tsuji

  Version of Record online : 28 APR 2016, DOI: 10.1111/hepr.12670

 10. Assessment of malignant potential of small hypervascular hepatocellular carcinoma using B-mode ultrasonography

  Hepatology Research

  Volume 41, Issue 3, March 2011, Pages: 233–239, Kosaku Moribata, Hideyuki Tamai, Naoki Shingaki, Yoshiyuki Mori, Shotaro Enomoto, Tatsuya Shiraki, Hisanobu Deguchi, Kazuki Ueda, Izumi Inoue, Takao Maekita, Mikitaka Iguchi, Kimihiko Yanaoka, Masashi Oka and Masao Ichinose

  Version of Record online : 27 JAN 2011, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2010.00763.x

 11. You have free access to this content
  Pathologic diagnosis of early hepatocellular carcinoma: A report of the international consensus group for hepatocellular neoplasia

  Hepatology

  Volume 49, Issue 2, February 2009, Pages: 658–664, International Consensus Group for Hepatocellular Neoplasia

  Version of Record online : 24 OCT 2008, DOI: 10.1002/hep.22709

 12. You have free access to this content
  Contrast-enhanced intraoperative ultrasonography for vascular imaging of hepatocellular carcinoma: Clinical and biological significance

  Hepatology

  Volume 57, Issue 4, April 2013, Pages: 1436–1447, Kota Sato, Shinji Tanaka, Yusuke Mitsunori, Kaoru Mogushi, Mahmut Yasen, Arihiro Aihara, Daisuke Ban, Takanori Ochiai, Takumi Irie, Atsushi Kudo, Noriaki Nakamura, Hiroshi Tanaka and Shigeki Arii

  Version of Record online : 25 JAN 2013, DOI: 10.1002/hep.26122

 13. The gross classification of hepatocellular carcinoma: Usefulness of contrast-enhanced US

  Journal of Clinical Ultrasound

  Volume 42, Issue 1, January 2014, Pages: 1–8, Kinuyo Hatanaka, Yasunori Minami, Masatoshi Kudo, Tatsuo Inoue, Hobyung Chung and Seiji Haji

  Version of Record online : 30 OCT 2013, DOI: 10.1002/jcu.22080

 14. You have free access to this content
  Ductular reaction is helpful in defining early stromal invasion, small hepatocellular carcinomas, and dysplastic nodules

  Cancer

  Volume 109, Issue 5, 1 March 2007, Pages: 915–923, Young Nyun Park, Masamichi Kojiro, Luca Di Tommaso, Amar P. Dhillon, Fukuo Kondo, Masayuki Nakano, Michiie Sakamoto, Neil D. Theise and Massimo Roncalli

  Version of Record online : 5 FEB 2007, DOI: 10.1002/cncr.22460

 15. You have free access to this content
  Focus on dysplastic nodules and early hepatocellular carcinoma: An Eastern point of view

  Liver Transplantation

  Volume 10, Issue S2, February 2004, Pages: S3–S8, Masamichi Kojiro

  Version of Record online : 30 JAN 2004, DOI: 10.1002/lt.20042

 16. Abstracts

  HPB

  Volume 8, Issue s2, August 2006, Pages: 3–256,

  Version of Record online : 17 FEB 2009, DOI: 10.1080/16515320600855338

 17. Prediction of macroscopic findings of hepatocellular carcinoma on hepatobiliary phase of gadolinium-ethoxybenzyl-diethylenetriamine pentaacetic acid-enhanced magnetic resonance imaging: Correlation with pathology

  Hepatology Research

  Volume 43, Issue 5, May 2013, Pages: 488–494, Yasunari Fujinaga, Masumi Kadoya, Kazuto Kozaka, Rieko Shinmura, Osamu Matsui, Tadatoshi Takayama, Masakazu Yamamoto, Norihiro Kokudo, Seiji Kawasaki and Shigeki Arii

  Version of Record online : 16 SEP 2012, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.01089.x

 18. 5th Japanese Association of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

  Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery

  Volume 1, Issue 1, February 1993, Pages: 42–104, Kohji Miyazaki, Nobuo Tsutsumi, Kenji Kitahara, Michito Mori, Eizaburo Sasatomi, Yoshimi Hirohashi, Hideaki Mashima, Takeharu Hisatsugu, Yoshiaki Sugiura, Takashi Kamiya, Shungo Hiroyasu, Izuru Takatsu, Yutaira Yoshizumi, Shingo Shima, Susumu Tanaka, Seiki Tashiro, Tatsuya Tsuji, Tsutomu Oda, Keiichiro Kanemitsu, Yukio Kamimoto, Takehisa Hiraoka, Yoshimasa Miyauchi, Junji Tanaka, Shigeki Arii, Ken Ichi Fujita, Masayuki Imamura, Michio Kanai, Yuji Nimura, Naokazu Hayakawa, Junichi Kamiya, Satoshi Kondoh, Masato Nagino, Masahiko Miyachi, Yoshikawa Tatsuya, Fujio Hanyu, Mitsuji Nakamura, Tatsuo Araida, Tsukasa Azuma, Hiroaki Mutou, Toru Moriyama, Michio Kogure, Takehide Asano, Kazuo Enomoto, Hiroshi Yamamoto, Susumu Kobayashi, Tohru Nagashima, Takeshi Uematsu, Hodaka Amano, Toshio Nakagouri, Osamu Kainuma, Yoshiharu Tokoro, Yoshifumi Matsui, Kazuhiko Jinguh, Hideaki Miyauchi, Michihiro Maruyama, Chikara Iwashita, Kaichi Isono, Hisashi Mimura, Keisuke Hamazaki, Hiromu Tsuge, Noriyuki Kawada, Junji Yamamoto, Susumu Yamasaki, Tomoo Kosuge, Kazuaki Shimada, Tadatoshi Takayama, Hideo Ozaki, Tsutomu Tomioka, Yoshito Ikematsu, Shunichi Matsukawa, Yoshitsugu Tajima, Makoto Sasaki, Tohru Segawa, Tsukasa Tsunoda, Takashi Kanematsu, Naoki Yamanaka, Eizo Okamoto, Tsuyoshi Oriyama, Tatsuya Andoh, Kazutaka Furukawa, Takeshi Todoroki, Toru Kawamoto, Kazuo Orii, Katashi Fukao, Yukihisa Saida, Masakazu Yamamoto, Ken Takasaki, Takehito Ootsubo, Hideo Katsuragawa, Chifumi Maruyama, Tatsuya Yoshikawa, Hiromitsu Saisho, Masatoshi Sumita, Shuichi Okada, Toshio Tsuyuguchi, Yukihiro Tsuchiya, Masao Ohto, Kazuhiro Hirohashi, Hiroaki Kinoshita, Shoji Kubo, Hiromu Tanaka, Tadashi Tsukamoto, Hiroyuki Hamba, Taichi Shuto, Shigekazu Takemura, Kazuo Ikeda, Toyokazu Okuda, Satoshi Nakamura, Raisuke Nishiyama, Hiroyuki Konno, Shozo Baba, Yoshifumi Ogura, Masanti Tabata, Koji Takahashi, Masayoshi Ido, Shuji Isaji, Hajime Yokoi, Takashi Noguchi, Yoshifumi Kawarada, Ryuji Mizumoto, Akimasa Nakao, Hiroshi Takagi, Takukazu Nagakawa, Keiichi Ueno, Tetsuo Ohta, Masato Kayahara, Yutaka Yoshimitsu, Yuhkei Suzaki, Yuhji Tukioka, Itsuo Miyazaki, T. Imaizumi, F. Hanyu, M. Suzuki, T. Nakasako, N. Harada, T. Arai, T. Hirose, A. Fukuda, S. Munakata, F. Ozawa, Hideo Nagai, Yasuo Kondo, Toshihiko Yasuda, Toshimitsu Ishibashi, Kogoro Kasahara, Kyotaro Kanazawa, Yasuro Ishikawa, Ichiro Konagaya, Teturo Naoe, Hitoshi Amano, Hisashi Kasugai, Shigeru Sakai, Nobuyasu Kano, Tatsuo Yamakawa, Nobumi Tagaya, Mitsuo Kaneko, Kazutoshi Takagi, Makoto Itoh, Hiroaki Kogure, Yoshio Tajima, Hideo Yamamoto, Satoshi Kondo, Katsura Hamaguchi, Shunichiro Komatu, Masayuki Yoshida, Taizo Kimura, Kouichiro Tsugawa, Kohji Konishi, Osamu Takada, Takuya Nagata, Fumio Futagami, Seiichi Yamamoto, Kiichi Maeda, Kazuhisa Yabushita, Yoshitaka Kuroda, Masahiko Tsuji, Johji Takada, Yutaka Saji, Hitoshi Arisato, Nobuaki Kurauchi, Keizo Kazui, Shoji Yamaga, Masato Nakayama, Junichi Uchino, Shin Takahasi, Toshiharu Tsuzuki, Akira Nakano, Hitoshi Sekido, Itaru Endo, Yasuhisa Mochizuki, Tadao Fukushima, Shingo Fukasawa, Kohei Yoda, Kensuke Ogura, Hiroshi Shimada, Kazuhiro Tsukada, Katsuyosi Hatakeyama, Isao Kurosaki, Katsuyuki Uchida, Yosio Shirai, Terukazu Muto, Seigo Takano, Noriyoshi Seki, Toshihiko Ooishi, Yoshihiro Watanabe, Tokio Higaki, Masanori Moriguchi, Yutaka Itou, Takashi Tanaka, Ryoko Sasaki, Senji Kanno, Yoshiro Hayakawa, Masahiko Murakami, Hidenobu Kawamura, Yutaka Shimada, Takayuki Suto, Yoshiyuki Tamasawa, Kazuyoshi Saito, Eizaburoh Sasatomi, Toshitaka Okuno, Shinji Nakayama, Toshiyuki Fukuhara, Takashi Hashimoto, Yoshikazu Takamine, Yutaka Konishi, Tomohiko Tani, Tatehiro Kajiwara, Setuo Okada, Tetuaki Hashimoto, Hisao Wakabayashi, Takashi Maeba, Satoshi Tanaka, Toshinori Oishi, Ken ichi Kumazawa, Koichi Kubota, Toshihiko Hosokawa, Shuichi Yoshizawa, Yoshiaki Asami, Shun ichi Shiozawa, Yoichi Otani, Shunsuke Haga, Tetsuro Kajiwara, Akio Harada, Tsuyoshi Kurokawa, Hirotaka Maruyama, Hiroyuki Kobayashi, Toshiaki Nonami, Tadashi Katsuramaki, Masami Kimura, Hajime Takasaka, Mitsuhiro Mukaiya, Kazuhiro Yamashiro, Toshihiko Mikami, Hiromichi Kimura, Koichi Hirata, Takuji Mimura, Keiji Koguchi, Keisuke Hamazaki, Masanobu Mori, Tooru Edahiro, Kunzo Orita, Hiroshi Koyama, Hiroki Taniguchi, Atsushi Oguro, Kazumi Takeuchi, Keigo Miyata, Hiroki Tanaka, Toshio Takahashi, Takahiro Ishii, Yang Il Kim, Masanori Aramaki, Kimihiro Nakashima, Takanori Yochida, Michio Kobayashi, Shinsuke Ohura, Tomoe Beppu, Kaoru Ohashi, Isamu Watanabe, Kuniaki Kojima, Masaki Fukasawa, Shunji Futagawa, Xoshihiro Watanabe, Tomohide Takahashi, Motohide Shimazu, Haruo Aoki, Yoshio Naomoto, Noriyuki Kawata, Keisuke Hamazaki, Seiji Mori, Atushi Misawa, Eisuke Kawamura, Tsuneo Tanaka, Fumihito Tomoda, Nobutaka Ichikawa, Wataru Tanaka, Chiaki Yasui, Youichi Kuroda, Naoharu Mori, Akihiro Yamaguchi, Masatoshi Isogai, Akihiro Hori, Atsuyuki Maeda, Masami Kawai, Manabu Takano, Ryuzo Yamaguchi, Tomoyuki Kubota, Tatsuharu Yamada, Yukihiro Yokoyama, Kazuya Matsunaga, Yuuki Takeuchi, Tomoko Ogawa, Masami Tabata, Takashi Noguchi, Ikuo Nagashima, Toshiyuki Sumita, Motohide Sodeyama, Hideaki Saito, Nobuhiro Kawano, Tetsuichiro Muto, Muneki Yoshida, Tsuyoshi Takahashi, Kazunori Furuta, Hisanao Izumika, Harumi Omiya, Yoshiki Hiki, Akira Kakita, Tsunetake Hata, Yoshie Une, Yasuaki Nakajima, Naoki Sato, Michiaki Matsushita, Toshiya Kamiyama, Tsuyoshi Shimamura, Takahiro Nakagawa, Kazuhito Misawa, Takayoshi Akiyama, Keitarou Seto, Hitoshi Saitou, Masato Kiriyama, Fujio Tomita, Takeo Kosaka, Ichirou Kita, Shigeki Takashima, Koichiro Misuta, Ataru Endo, Eiji Shimozawa, Hiroyuki Kato, Takehiko Ooura, Kunihiko Nohira, Yoshinao Shintomi, Kenji Yuzawa, Masaaki Otsuka, Mutsumi Nozue, Shuji Kato, Kenmei Kuramoto, Yasuo Kasano, Hiroshi Tanimura, Katsutoshi Taniguchi, Motonori Hayashido, Katsunari Takifuji, Takashi Ozaki, Tomosaburo Sakamoto, Masahiko Miyata, Masaaki Izukura, Yasuhiro Tanaka, Shin Mizutani, Harumi Tominaga, Katsuhide Yosidome, Hikaru Matsuda, Yasuyuki Shimahara, Masato Ichimiya, Maeng Bong Jin, Koichi Kinoshita, Keiichiro Mori, Yoshio Yamaoka, Nobuaki Kobayashi, Kazue Ozawa, Norihiko Kawabe, Sumio Matsumoto, Kiyoshi Matsumoto, Yoshihiko Yoshida, Makoto Sano, Kenji Mori, Norio Tsukada, Hiroaki Kitagawa, Yuhou Mizuno, Tadahiro Kimura, Hiroichirou Suzuki, Tetsuya Banno, Hiroshi Hiraoka, Nobuyoshi Monta, Shinji Noshima, Hidetaka Shinagawa, Kensuke Esato, Tosio Miki, Yutaka Ito, Masanori Moriguti, Tomohide Takahasi, Toshiomi Kusano, Kaneatsu Honma, Fumio Tokumine, Satoshi Tamaki, Norihiko Okushima, Yoshihiro Muto, Masato Furukawa, Yukon Kin, Katsuhiko Uesaka, Yoshihiro Sugimoto, Katsuyoshi Tabuse, Nakahiro Shimotsuma, Seiki Yamamoto, Masahiro Sakaguchi, Kazunari Mori, Masami Oka, Satoshi Asano, Hiroyuki Kinoshita, Miho Nagahama, Kazuo Arii, Koji Minami, Kaoru Mizusaki, Tsuneo Takahasi, Satoru Yanagisawa, Masaru Naruse, Haruyuki Akita, Youichi Touyama, Takemasa Cho, Jun Tanaka, Teruaki Aoki, Junichiro Yamauchi, Kazunori Takeda, Kazuhiko Shibuya, Makoto Sunamura, Kousuke Arai, Shinya Kawaguchi, Masao Kobari, Seiki Matsuno, Masayuki Shiobara, Masaru Miyazaki, Hiroshi Itoh, Takashi Kaiho, Katsuhiko Andoh, Satoshi Anbiru, Shinichi Hayashi, Eiji Gohchi, Motoki Nagai, Kijurou Takanishi, Akira Togawa, Masayuki Ohtsuka, Kazuhiro Sasada, Yoshiaki Shimizu, Shigeru Yoshioka, Hiroyuki Yoshidome, Atsushi Katoh, Syunta Nakamura, Nobuyuki Nakajima, Takayuki Sutoh, Kohsuke Sasaki, Ryoukou Sasaki, Wataru Takayama, Kazuo Watanabe, Toshimasa Asahara, Kiyohiko Dohi, Hideki Nakahara, Yusou Okamoto, Makoto Ochi, Kouji Katayama, Toshiyuki Itamoto, Shinnya Nomura, Seiji Marubayashi, Eiji Ono, Hiroshi Yahata, Yasuhiko Fukuda, Hisashi Ooshiro, Makoto Sasaki, Tsukasa Tsunoda, Naofumi Matsunaga, Atsuhiko Maki, Arimichi Takabayashi, Yoshimasa Kurumi, Akihiro Kishida, Kazuo Haeuchi, Takumi Yamamoto, Hidejiro Watanabe, Takanobu Hase, Masashi Kodama, Yoshihisa Marugami, Toshiki Matubara, Hisatomo Futawatari, Kohji Nakamura, Hiroki Imazu, Kazufumi Arai, Kikuo Mori, Masashi Suganima, Hirosi Morishita, Yoshinori Sasayama, Singo Tsuda, Yuuji Maruta, Masaaki Muraoka, Masahiro Ochiai, Takahiko Funabiki, Masayuki Siobara, Yoichiro Kondoh, Jitsuo Hayashi, Kanji Tanigawa, Takashi Noguchi, Yuzo Okamoto, Shinya Nomura, Tomoyoshi Okamoto, Yoshinori Inagaki, Tsuneo Takahashi, Hidenori Shinagawa, Nobuyoshi Morita, Tomohiro Kato, Keisuke Hamasaki, Hiroshi Tuge, Hiroshi Isozaki, Kunio Okajima, Takashi Ishibashi, Shinsho Morita, Hitoshi Hara, Masakazu Tanimura, Kiyotaka Tezuka, Hiroshi Akimoto, Masami Niki, Junji Okuda, Kimitaka Kogure, Masatoshi Ishizaki, Masaaki Nemoto, Mitsugu Muratani, Mitsuyo Kosugi, Kaoru Kiyohara, Takashi Yano, Toshio Iida, Hideya Kida, Yoshikazu Akasaka, Kazuya Amano, Kenji Fujimori, Akinori Ishihara, Kenji Kakizaki, Hidemi Yamauchi, Satomi Uno, Shinji Osada, Akihiro Kanno, Motohisa Katou, Yasuyuki Sugiyama, Kiichi Miya, Shigetoyo Saji, Tadashi Horimi, Tadanori Ishikawa, Motohiro Takasaki, Sojiro Morita, Tohru Nakamura, Yasushi Suganuma, Hideki Aoki, Kazuo Hatsuse, Shintaro Terahata, Toshiyuki Irie, Michinori Murayama, Tsukasa Aihara, Shoetsu Tamakuma, Ichiro Uyama, Shuhei Iida, Hiroyuki Ogiwara, Kaichiro Kikuchi, Tetsuya Takahara, Yutaro Katou, A Hon Kwon, Shoji Uetsuji, Osamu Yamada, Tomohisa Inoue, Shuji Kurimoto, Hisanao Komada, Yasuo Kamiyama, Tsunehide Boku, Hitoshi Kohno, Naofumi Nagasue, Takafumi Hayashi, Akira Yamanoi, Masaaki Uchida, Yoshinari Takemoto, Yoshinari Makino, Takashi Ono, Junko Hayashi, Teruhisa Nakamura, Toshiyuki Kikuchi, Shin ichi Okazuini, Koutarou Iwasaki, Harufumi Makino, Syuichi Niimoto, Kazurou Hirose, Hiroaki Seki, Yoshiaki Isobe, Akio Yamaguchi, Gizou Nakagawara, Nozomi Idota, Satoshi Shono, Yoshihiro Sakai, Minoru Kakihara, Hideaki Suzuki, Masaru Konishi, Munemasa Ryu, Yoshiyuki Shimamura, Taira Kinoshita, Noriaki Kawano, Hiroshi Tanizaki, Yoshihide Arai, Kazuo Ohashi, Yoshiyuki Nakajima, Tsutsumi Masahiro, Hiromiti Kanehiro, Toshiyuki Fukuoka, Azusa Naito, Yoichi Konishi, Hiroshige Nakano, Hiroshi Kawamura, Shuichi Ishiyama, Nobuo Seo, Akira Fuse, Hiroshi Kuzu, Koichi Sutoh, Masaru Tsukamoto, Shigeru Takamori, Masaki Fukazawa, Kouichi Okuyama, Shin Watanabe, Susumu Takamatsu, Narihide Goseki, Kenichi Teramoto, Shouichi Katoh, Yuzuru Hara, Yasuyuki Dobashi, Mitsuo Endoh, Kyosuke Ohta, Taich Kanamaru, Makoto Usami, Kazuya Sakata, Seiji Haji, Jorge Kotani, Atsunori Iso, Hiroshi Kasahara, Eisei Ku, Masahiro Yamamoto, Yoichi Saitoh, Satoshi Hirano, Hiroyuki Katoh, Susumu Okajima, Yuji Miyasaka, Toshiya Nishibe, Yoshiaki Narita, Mitsuru Doke, Shunichi Okushiba, Hiroshi Koyama, Takeshi Mitsui, Shoji Miura, Yoshinori Munemoto, Yasuyuki Asada, Yoshio Kasahara, Atsushi Nagasato, Yoshiro Iida, Hideo Saito, Masakiyo Fujisawa, Shoichi Hazama, Masaaki Oka, Kazuhisa Hiwaki, Sakurao Hiraki, Akira Tangoku, Kouji Shimoda, Michinari Suzuki, Norio Iizuka, Kenji Wadamori, Takashi Suzuki, Wataru Kimura, Gyotaro Kanazawa, Masatni Oka, T. Iwagaki, T. Takada, H. Yasuda, K. Uchiyama, H. Hasegawa, H. Ushitani, Y. Yamakawa, Shoichi Fujii, Shigeo Ooki, Akira Sugita, Shinji Togo, Shinsuke Imai, Shingo Fukazawa, Shinichi Ishihara, Hidenobu Masui, Masayoshi Yamamoto, Kouhei Yoda, Katsuhiko Yanaga, Mitsuo Shimada, Hidefumi Higashi, Akinobu Taketomi, Takashi Matsumata, Keizo Sugimachi, Minekatsu Nishida, Takashi Yagyu, Kazutaka Nakashima, Ryoichi Shimizu, Tetsushi Uchiyama, Masaru Miyazaki, Satoshi Ambiru, Kijuro Takanishi, Akira Togawa, Hiroyuki Yoshitome, Shunta Nakamura, Yoshiaki Sano, Toshikazu Suwa, Satosi Kondo, Shinji Koide, Katsuji Torimoto, Rhyuichi Denno and Keisuke Hamazaki

  Version of Record online : 1 FEB 1993, DOI: 10.1007/BF01235934

 19. You have free access to this content
  Growth and spread of hepatocellular carcinoma: A review of 240 consecutive autopsy cases

  Cancer

  Volume 66, Issue 10, 15 November 1990, Pages: 2174–2179, Kei Yuki, Setsuo Hirohashi, Michiie Sakamoto, Toshio Kanai and Yukio Shimosato

  Version of Record online : 28 JUN 2006, DOI: 10.1002/1097-0142(19901115)66:10<2174::AID-CNCR2820661022>3.0.CO;2-A

 20. Lipiodolization for unresectable hepatocellular carcinoma: An analysis of 205 patients using univariate and multivariate analysis

  Journal of Surgical Oncology

  Volume 56, Issue 1, May 1994, Pages: 54–58, Keiko Urata, Takashi Matsumata, Tatsuro Kamakura, Kanehiro Hasuo and Keizo Sugimachi

  Version of Record online : 19 JUL 2006, DOI: 10.1002/jso.2930560113