Search Results

There are 40367 results for: content related to: Highly Efficient Graphene-Based Ternary Composite Catalyst with Polydopamine Layer and Copper Nanoparticles

 1. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Version of Record online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 2. Building Hierarchical Interfaces Using BaSrTiO3 Nanocuboid Dotted Graphene Sheets in an Optimized Percolative Nanocomposite with Outstanding Dielectric Properties

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 3, Issue 15, August 5, 2016, Hang Luo, Kechao Zhou, Christopher Bowen, Fuqiang Zhang, Anqi Wei, Zhong Wu, Chao Chen and Dou Zhang

  Version of Record online : 18 MAY 2016, DOI: 10.1002/admi.201600157

 3. Graphene-Based Nanocomposites for Energy Storage

  Advanced Energy Materials

  Liwen Ji, Praveen Meduri, Victor Agubra, Xingcheng Xiao and Mataz Alcoutlabi

  Version of Record online : 15 JUN 2016, DOI: 10.1002/aenm.201502159

 4. An Overview of the Applications of Graphene-Based Materials in Supercapacitors

  Small

  Volume 8, Issue 12, June 25, 2012, Pages: 1805–1834, Yi Huang, Jiajie Liang and Yongsheng Chen

  Version of Record online : 19 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201102635

 5. Chemical Approaches toward Graphene-Based Nanomaterials and their Applications in Energy-Related Areas

  Small

  Volume 8, Issue 5, March 12, 2012, Pages: 630–646, Bin Luo, Shaomin Liu and Linjie Zhi

  Version of Record online : 25 NOV 2011, DOI: 10.1002/smll.201101396

 6. Graphene and Graphene-Based Materials for Energy Storage Applications

  Small

  Volume 10, Issue 17, September 10, 2014, Pages: 3480–3498, Jixin Zhu, Dan Yang, Zongyou Yin, Qingyu Yan and Hua Zhang

  Version of Record online : 15 JAN 2014, DOI: 10.1002/smll.201303202

 7. You have full text access to this OnlineOpen article
  Human-Like Sensing and Reflexes of Graphene-Based Films

  Advanced Science

  Qin Zhang, Lifang Tan, Yunxu Chen, Tao Zhang, Wenjie Wang, Zhongfan Liu and Lei Fu

  Version of Record online : 13 JUN 2016, DOI: 10.1002/advs.201600130

 8. An Overview of the Latest Graphene-Based Sensors for Glucose Detection: the Effects of Graphene Defects

  Electroanalysis

  Volume 27, Issue 1, January 2015, Pages: 16–31, Marilena Carbone, Lo Gorton and Riccarda Antiochia

  Version of Record online : 15 JAN 2015, DOI: 10.1002/elan.201400409

 9. Graphene Oxide, Highly Reduced Graphene Oxide, and Graphene: Versatile Building Blocks for Carbon-Based Materials

  Small

  Volume 6, Issue 6, March 22, 2010, Pages: 711–723, Owen C. Compton and SonBinh T. Nguyen

  Version of Record online : 11 MAR 2010, DOI: 10.1002/smll.200901934

 10. Graphene-Based Nanomaterials: Synthesis, Properties, and Optical and Optoelectronic Applications

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 16, April 25, 2013, Pages: 1984–1997, Haixin Chang and Hongkai Wu

  Version of Record online : 19 NOV 2012, DOI: 10.1002/adfm.201202460

 11. Graphene-Based Electrodes

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 45, November 27, 2012, Pages: 5979–6004, Xiao Huang, Zhiyuan Zeng, Zhanxi Fan, Juqing Liu and Hua Zhang

  Version of Record online : 24 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201587

 12. Graphene-Based Materials for Hydrogen Generation from Light-Driven Water Splitting

  Advanced Materials

  Volume 25, Issue 28, July 26, 2013, Pages: 3820–3839, Guancai Xie, Kai Zhang, Beidou Guo, Qian Liu, Liang Fang and Jian Ru Gong

  Version of Record online : 1 JUL 2013, DOI: 10.1002/adma.201301207

 13. Macroscopic Graphene Structures: Preparation, Properties, and Applications

  Advanced Hierarchical Nanostructured Materials

  Zhiqiang Niu, Lili Liu, Yueyue Jiang, Xiaodong Chen, Pages: 291–350, 2014

  Published Online : 11 APR 2014, DOI: 10.1002/9783527664948.ch9

 14. Graphene-based nanomaterials as molecular imaging agents

  Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedicine and Nanobiotechnology

  Volume 7, Issue 6, November/December 2015, Pages: 737–758, Bhaskar Garg, Chu-Hsun Sung and Yong-Chien Ling

  Version of Record online : 6 APR 2015, DOI: 10.1002/wnan.1342

 15. Graphene-Based Nanohybrids for Advanced Electrochemical Sensing

  Electroanalysis

  Volume 27, Issue 9, September 2015, Pages: 2098–2115, Fenghua Li, Shiyu Gan, Dongxue Han and Li Niu

  Version of Record online : 14 JUL 2015, DOI: 10.1002/elan.201500217

 16. Graphene-Based Materials in Regenerative Medicine

  Advanced Healthcare Materials

  Volume 4, Issue 10, July 15, 2015, Pages: 1451–1468, Xili Ding, Haifeng Liu and Yubo Fan

  Version of Record online : 2 JUN 2015, DOI: 10.1002/adhm.201500203

 17. Graphene nanostructures toward clean energy technology applications

  Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment

  Volume 1, Issue 3, November/December 2012, Pages: 317–336, Xianfeng Zhang, Bin Wang, Jaka Sunarso, Shaomin Liu and Linjie Zhi

  Version of Record online : 2 AUG 2012, DOI: 10.1002/wene.38

 18. Graphene: An Emerging Electronic Material

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 43, November 14, 2012, Pages: 5782–5825, Nathan O. Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang and Xiangfeng Duan

  Version of Record online : 29 AUG 2012, DOI: 10.1002/adma.201201482

 19. Graphene-based electrodes for flexible electronics

  Polymer International

  Volume 64, Issue 12, December 2015, Pages: 1676–1684, Jea Woong Jo, Jea Uk Lee and Won Ho Jo

  Version of Record online : 7 SEP 2015, DOI: 10.1002/pi.4981

 20. You have full text access to this OnlineOpen article
  Prolonged morphine treatment alters δ opioid receptor post-internalization trafficking

  British Journal of Pharmacology

  Volume 172, Issue 2, January 2015, Pages: 615–629, E W Ong, L Xue, M C Olmstead and C M Cahill

  Version of Record online : 1 JUL 2014, DOI: 10.1111/bph.12761