Search Results

There are 8282646 results for: content related to: Risk factors associated with hepatocellular carcinoma in primary biliary cirrhosis

 1. You have free access to this content
  Evaluation of nail fold capillaroscopy findings in patients with primary biliary cirrhosis

  Hepatology Research

  Volume 44, Issue 10, October 2014, Pages: E129–E136, Kyoko Monoe, Atsushi Takahashi, Kazumichi Abe, Yukiko Kanno, Hiroshi Watanabe and Hiromasa Ohira

  Version of Record online : 8 NOV 2013, DOI: 10.1111/hepr.12255

 2. Clinical significance of hepatectomy for primary biliary cirrhosis patients with hepatocellular carcinoma: Report of a single center case series and review of the published work

  Hepatology Research

  Volume 44, Issue 4, April 2014, Pages: 474–480, Kazunari Sasaki, Masamichi Matsuda, Yu Ohkura, Yusuke Kawamura, Masafumi Inoue, Yoshiyuki Suzuki, Masaji Hashimoto, Kenji Ikeda, Hiromitsu Kumada and Goro Watanabe

  Version of Record online : 7 MAY 2013, DOI: 10.1111/hepr.12134

 3. Clinical profile of primary biliary cirrhosis with features of autoimmune hepatitis: Importance of corticosteroid therapy

  Hepatology Research

  Volume 44, Issue 9, September 2014, Pages: 947–955, Youko Yoshioka, Makiko Taniai, Etsuko Hashimoto, Ikuko Haruta and Keiko Shiratori

  Version of Record online : 19 AUG 2013, DOI: 10.1111/hepr.12210

 4. Restless leg syndrome is a treatable cause of sleep disturbance and fatigue in primary biliary cirrhosis

  Liver International

  Volume 33, Issue 2, February 2013, Pages: 239–243, Kirstie Anderson, David E. J. Jones, Katharine Wilton and Julia L. Newton

  Version of Record online : 7 JAN 2013, DOI: 10.1111/liv.12035

 5. Alterations and correlations of the gut microbiome, metabolism and immunity in patients with primary biliary cirrhosis

  Environmental Microbiology

  Volume 18, Issue 7, July 2016, Pages: 2272–2286, Long-Xian Lv, Dai-Qiong Fang, Ding Shi, De-Ying Chen, Ren Yan, Yi-Xin Zhu, Yan-Fei Chen, Li Shao, Fei-Fei Guo, Wen-Rui Wu, Ang Li, Hai-Yan Shi, Xia-Wei Jiang, Hui-Yong Jiang, Yong-Hong Xiao, Shu-Sen Zheng and Lan-Juan Li

  Version of Record online : 8 JUL 2016, DOI: 10.1111/1462-2920.13401

 6. Long-term clinical impact and cost-effectiveness of obeticholic acid for the treatment of primary biliary cholangitis

  Hepatology

  Volume 65, Issue 3, March 2017, Pages: 920–928, Sumeyye Samur, Matthew Klebanoff, Reiner Banken, Daniel S. Pratt, Rick Chapman, Daniel A. Ollendorf, Anne M. Loos, Kathleen Corey, Chin Hur and Jagpreet Chhatwal

  Version of Record online : 17 JAN 2017, DOI: 10.1002/hep.28932

 7. Human leucocyte antigen alleles and haplotypes and their associations with antinuclear antibodies features in Chinese patients with primary biliary cirrhosis

  Liver International

  Volume 34, Issue 2, February 2014, Pages: 220–226, Dan-Tong Zhao, Hui-Yu Liao, Xin Zhang, Yan-Min Liu, Yan Zhao, Hai-Ping Zhang, Li-Mei Sun, Yin-Xue Ma and Hui-Ping Yan

  Version of Record online : 28 JUN 2013, DOI: 10.1111/liv.12236

 8. You have free access to this content
  Expression of micro-RNAs in peripheral blood mononuclear cells from primary biliary cirrhosis patients

  Hepatology Research

  Volume 44, Issue 10, October 2014, Pages: E189–E197, Fumiko Katsushima, Atsushi Takahashi, Natsumi Sakamoto, Yukiko Kanno, Kazumichi Abe and Hiromasa Ohira

  Version of Record online : 15 AUG 2013, DOI: 10.1111/hepr.12198

 9. You have free access to this content
  Reply to Risk factors associated with hepatocellular carcinoma in primary biliary cirrhosis

  Hepatology

  Volume 58, Issue 4, October 2013, Page: 1521, Zaixing Yang, Yan Liang and Renqian Zhong

  Version of Record online : 5 AUG 2013, DOI: 10.1002/hep.26354

 10. You have free access to this content
  CXCR5+ CD4+ T follicular helper cells participate in the pathogenesis of primary biliary cirrhosis

  Hepatology

  Volume 61, Issue 2, February 2015, Pages: 627–638, Lifeng Wang, Ying Sun, Zheng Zhang, Yiqiong Jia, Zhengsheng Zou, Jinbiao Ding, Yuanyuan Li, Xiangsheng Xu, Lei Jin, Tao Yang, Zhiwei Li, Yanling Sun, Ji-yuan Zhang, Sa Lv, Liming Chen, Baosen Li, M. Eric Gershwin and Fu-Sheng Wang

  Version of Record online : 5 JAN 2015, DOI: 10.1002/hep.27306

 11. You have free access to this content
  Immunoglobulin M levels inversely correlate with CD40 ligand promoter methylation in patients with primary biliary cirrhosis

  Hepatology

  Volume 55, Issue 1, January 2012, Pages: 153–160, Ana Lleo, Jieyue Liao, Pietro Invernizzi, Ming Zhao, Francesca Bernuzzi, Le Ma, Gaetana Lanzi, Aftab A. Ansari, Ross L. Coppel, Peng Zhang, Yijun Li, Zhiguang Zhou, Qianjin Lu and M. Eric Gershwin

  Version of Record online : 6 DEC 2011, DOI: 10.1002/hep.24630

 12. You have free access to this content
  Gadolinium-ethoxybenzyl-diethylenetriamine pentaacetic acid-enhanced magnetic resonance imaging as a useful detection method for advanced primary biliary cirrhosis

  Hepatology Research

  Volume 45, Issue 10, October 2015, Pages: E108–E114, Yasuaki Takeyama, Naoaki Tsuchiya, Hideo Kunimoto, Atsushi Fukunaga, Kunitoshi Sakurai, Genryu Hirano, Keiji Yokoyama, Daisuke Morihara, Akira Anan, Makoto Irie, Satoshi Shakado, Tetsuro Sohda and Shotaro Sakisaka

  Version of Record online : 2 MAR 2015, DOI: 10.1111/hepr.12470

 13. You have free access to this content
  Incidence of and risk factors for hepatocellular carcinoma in primary biliary cirrhosis: National data from Japan

  Hepatology

  Volume 57, Issue 5, May 2013, Pages: 1942–1949, Kenichi Harada, Junko Hirohara, Yoshiyuki Ueno, Toshiaki Nakano, Yuko Kakuda, Hirohito Tsubouchi, Takafumi Ichida and Yasuni Nakanuma

  Version of Record online : 22 APR 2013, DOI: 10.1002/hep.26176

 14. You have free access to this content
  PBC and PSC

  Hepatology

  Volume 58, Issue S1, October 2013, Pages: 785A–800A,

  Version of Record online : 15 OCT 2013, DOI: 10.1002/hep.26861

 15. Autoantibody status and histological variables influence biochemical response to treatment and long-term outcomes in Japanese patients with primary biliary cirrhosis

  Hepatology Research

  Volume 45, Issue 8, August 2015, Pages: 846–855, Minoru Nakamura, Hisayoshi Kondo, Atsushi Tanaka, Atsumasa Komori, Masahiro Ito, Kazuhide Yamamoto, Hiromasa Ohira, Mikio Zeniya, Etsuko Hashimoto, Masao Honda, Shuichi Kaneko, Yoshiyuki Ueno, Kentaro Kikuchi, Shinji Shimoda, Kenichi Harada, Kuniaki Arai, Yasuhiro Miyake, Masanori Abe, Makiko Taniai, Toshiji Saibara, Shotaro Sakisaka, Hajime Takikawa, Morikazu Onji, Hirohito Tsubouchi, Yasuni Nakanuma and Hiromi Ishibashi

  Version of Record online : 11 DEC 2014, DOI: 10.1111/hepr.12423

 16. Serological comparative proteomics analysis of mitochondrial autoantibody-negative and -positive primary biliary cirrhosis

  ELECTROPHORESIS

  Volume 36, Issue 14, July 2015, Pages: 1588–1595, Chuiwen Deng, Chaojun Hu, Li Wang, Shulan Zhang, Ping Li, Ziyan Wu, Si Chen, Fengchun Zhang and Yongzhe Li

  Version of Record online : 12 JUN 2015, DOI: 10.1002/elps.201400342

 17. You have free access to this content
  IL-12/Th1 and IL-23/Th17 biliary microenvironment in primary biliary cirrhosis: Implications for therapy

  Hepatology

  Volume 59, Issue 5, May 2014, Pages: 1944–1953, Chen-Yen Yang, Xiong Ma, Koichi Tsuneyama, Shanshan Huang, Toru Takahashi, Naga P. Chalasani, Christopher L. Bowlus, Guo-Xiang Yang, Patrick S.C. Leung, Aftab A. Ansari, Linda Wu, Ross L. Coppel and M. Eric Gershwin

  Version of Record online : 1 APR 2014, DOI: 10.1002/hep.26979

 18. You have free access to this content
  Fine phenotypic and functional characterization of effector cluster of differentiation 8 positive T cells in human patients with primary biliary cirrhosis

  Hepatology

  Volume 54, Issue 4, October 2011, Pages: 1293–1302, Masanobu Tsuda, Yoko M. Ambrosini, Weici Zhang, Guo-Xiang Yang, Yugo Ando, Guanghua Rong, Koichi Tsuneyama, Kosuke Sumida, Shinji Shimoda, Christopher L. Bowlus, Patrick S.C. Leung, Xiao-Song He, Ross L. Coppel, Aftab A. Ansari, Zhe-Xiong Lian and M. Eric Gershwin

  Version of Record online : 27 SEP 2011, DOI: 10.1002/hep.24526

 19. You have free access to this content
  Anti-M3 muscarinic acetylcholine receptor antibodies in patients with primary biliary cirrhosis

  Hepatology Research

  Volume 44, Issue 14, December 2014, Pages: E471–E479, Hiroto Tsuboi, Hiromasa Ohira, Hiromitsu Asashima, Sayaka Tsuzuki, Mana Iizuka, Naomi Matsuo, Yuya Kondo, Isao Matsumoto and Takayuki Sumida

  Version of Record online : 13 MAY 2014, DOI: 10.1111/hepr.12346

 20. Evidence for the association between IgG-antimitochondrial antibody and biochemical response to ursodeoxycholic acid treatment in primary biliary cholangitis

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 32, Issue 3, March 2017, Pages: 659–666, Libo Tang, Ruihua Zhong, Xuanqiu He, Weibin Wang, Jinhong Liu, Youfu Zhu, Yongyin Li and Jinlin Hou

  Version of Record online : 20 MAR 2017, DOI: 10.1111/jgh.13534