Search Results

There are 449 results for: content related to: Comparison of interferon and lamivudine treatment in Japanese patients with HBeAg positive chronic hepatitis B

 1. You have free access to this content
  A large case-control study on the predictability of hepatitis B surface antigen levels three years before hepatitis B surface antigen seroclearance

  Hepatology

  Volume 56, Issue 3, September 2012, Pages: 812–819, Wai-Kay Seto, Danny Ka-Ho Wong, James Fung, Ivan Fan-Ngai Hung, Daniel Yee-Tak Fong, John Chi-Hang Yuen, Teresa Tong, Ching-Lung Lai and Man-Fung Yuen

  Version of Record online : 10 JUL 2012, DOI: 10.1002/hep.25718

 2. Hepatitis B surface antigen levels after hepatitis B e-antigen seroclearance: a longitudinal follow-up study

  Liver International

  Volume 35, Issue 3, March 2015, Pages: 854–859, James Fung, Wai-kay Seto, Danny Ka-ho Wong, Ching-lung Lai and Man-fung Yuen

  Version of Record online : 4 JUN 2014, DOI: 10.1111/liv.12596

 3. You have full text access to this OnlineOpen article
  HBsAg spontaneous seroclearance in a cohort of HBeAg-seronegative patients with chronic hepatitis B virus infection

  Journal of Medical Virology

  Volume 88, Issue 1, January 2016, Pages: 79–85, Zhen-Ge Han, Zhong-Hong Qie and Wei-Zhen Qiao

  Version of Record online : 29 OCT 2015, DOI: 10.1002/jmv.24311

 4. HLA-DP genes polymorphisms associate with hepatitis B surface antigen kinetics and seroclearance during nucleot(s)ide analogue therapy

  Liver International

  Volume 35, Issue 4, April 2015, Pages: 1290–1302, Tetsuya Hosaka, Fumitaka Suzuki, Masahiro Kobayashi, Taito Fukushima, Yusuke Kawamura, Hitomi Sezaki, Norio Akuta, Yoshiyuki Suzuki, Satoshi Saitoh, Yasuji Arase, Kenji Ikeda, Mariko Kobayashi and Hiromitsu Kumada

  Version of Record online : 28 AUG 2014, DOI: 10.1111/liv.12652

 5. Long-term outcome in Caucasian patients with chronic hepatitis B virus infection after HBsAg seroclearance

  Liver International

  Volume 35, Issue 1, January 2015, Pages: 140–147, Eugenia Lauret, María L. González-Diéguez, Mercedes Rodríguez, Marta González, Santiago Melón, Luis Rodrigo and Manuel Rodríguez

  Version of Record online : 24 JAN 2014, DOI: 10.1111/liv.12461

 6. Effect of Peg-interferon α-2a combined with Adefovir in HBV postpartum women with normal levels of ALT and high levels of HBV DNA

  Liver International

  Volume 35, Issue 6, June 2015, Pages: 1692–1699, Junfeng Lu, Shibin Zhang, Yali Liu, Xiaofei Du, Shan Ren, Hua Zhang, Lina Ma, Yue Chen, Xinyue Chen and Chengli Shen

  Version of Record online : 21 JAN 2015, DOI: 10.1111/liv.12753

 7. Effect of serum hepatitis B surface antigen levels on predicting the clinical outcomes of chronic hepatitis B infection: A meta-analysis

  Hepatology Research

  Volume 45, Issue 9, September 2015, Pages: 1004–1013, Li-Shuai Qu, Jin-Xia Liu, Hai-Feng Zhang, Jing Zhu and Cui-Hua Lu

  Version of Record online : 25 NOV 2014, DOI: 10.1111/hepr.12444

 8. You have free access to this content
  Linearized hepatitis B surface antigen and hepatitis B core-related antigen in the natural history of chronic hepatitis B

  Clinical Microbiology and Infection

  Volume 20, Issue 11, November 2014, Pages: 1173–1180, W.-K. Seto, D. K.-H. Wong, J. Fung, F.-Y. Huang, K. S.-H. Liu, C.-L. Lai and M.-F. Yuen

  Version of Record online : 29 JUL 2014, DOI: 10.1111/1469-0691.12739

 9. You have free access to this content
  Sustained hepatitis C virus clearance and increased hepatitis B surface antigen seroclearance in patients with dual chronic hepatitis C and B during posttreatment follow-up

  Hepatology

  Volume 57, Issue 6, June 2013, Pages: 2135–2142, Ming-Lung Yu, Chuan-Mo Lee, Chi-Ling Chen, Wan-Long Chuang, Sheng-Nan Lu, Chen-Hua Liu, Shun-Sheng Wu, Li-Ying Liao, Hsing-Tao Kuo, You-Chen Chao, Shui-Yi Tung, Sien-Sing Yang, Jia-Horng Kao, Wei-Wen Su, Chih-Lin Lin, Hung-Chih Yang, Pei-Jer Chen, Ding-Shinn Chen, Chun-Jen Liu and for the Taiwan Liver-Net Consortium

  Version of Record online : 26 APR 2013, DOI: 10.1002/hep.26266

 10. You have free access to this content
  AASLD Abstracts

  Hepatology

  Volume 56, Issue S1, October 2012, Pages: 191A–1144A,

  Version of Record online : 1 OCT 2012, DOI: 10.1002/hep.26040

 11. You have free access to this content
  Poster Session 3: Hepatitis B: Epidemiology and Natural History History

  Hepatology

  Volume 62, Issue S1, October 2015, Pages: 961A–1001A,

  Version of Record online : 7 OCT 2015, DOI: 10.1002/hep.28233

 12. Risk of hepatocellular carcinoma in cirrhotic hepatitis B virus patients during nucleoside/nucleotide analog therapy

  Hepatology Research

  Volume 45, Issue 8, August 2015, Pages: 872–879, Etsuro Orito, Chitomi Hasebe, Masayuki Kurosaki, Yukio Osaki, Kouji Joko, Hiroshi Watanabe, Hiroyuki Kimura, Norihiro Nishijima, Atsunori Kusakabe, Namiki Izumi and the Japanese Red Cross Liver Network

  Version of Record online : 20 NOV 2014, DOI: 10.1111/hepr.12427

 13. Relationship between polymorphisms near the IL28B gene and spontaneous HBsAg seroclearance: a systematic review and meta-analysis

  Journal of Viral Hepatitis

  Volume 21, Issue 3, March 2014, Pages: 163–170, D. H. Lee, J.-H. Lee, Y. J. Kim, N. H. Park, Y. Cho, Y. B. Lee, J.-J. Yoo, M. Lee, Y. Y. Cho, W.-M. Choi, S. J. Yu, J.-H. Yoon, C. Y. Kim and H.-S. Lee

  Version of Record online : 31 OCT 2013, DOI: 10.1111/jvh.12193

 14. You have free access to this content
  Distinct evolution and predictive value of hepatitis B virus precore and basal core promoter mutations in interferon-induced hepatitis B e antigen seroconversion

  Hepatology

  Volume 57, Issue 3, March 2013, Pages: 934–943, Hung-Chih Yang, Chi-Ling Chen, Yueh-Chi Shen, Cheng-Yuan Peng, Chun-Jen Liu, Tai-Chung Tseng, Tung-Hung Su, Wan-Long Chuang, Ming-Lung Yu, Chia-Yen Dai, Chen-Hua Liu, Pei-Jer Chen, Ding-Shinn Chen and Jia-Horng Kao

  Version of Record online : 7 FEB 2013, DOI: 10.1002/hep.26121

 15. Association of a potential functional pre-miR-218 polymorphism and its interaction with hepatitis B virus mutations with hepatocellular carcinoma risk

  Liver International

  Volume 34, Issue 5, May 2014, Pages: 728–736, Yifang Han, Rui Pu, Xue Han, Jun Zhao, Weiping Li, Jianhua Yin, Yuwei Zhang, Qiuxia Shen, Jiaxin Xie, Qi Zhang, Shuang Jiang, Juhong Li, Hongwei Zhang, Hongyang Wang and Guangwen Cao

  Version of Record online : 1 OCT 2013, DOI: 10.1111/liv.12313

 16. You have free access to this content
  Abstracts 890 to 1096

  Hepatology

  Volume 46, Issue S1, October 2007, Pages: 632A–724A,

  Version of Record online : 19 SEP 2007, DOI: 10.1002/hep.22020

 17. Hepatitis B surface antigen seroconversion is associated with favourable long-term clinical outcomes during lamivudine treatment in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients

  Journal of Viral Hepatitis

  Volume 19, Issue 3, March 2012, Pages: 220–226, R. Idilman, K. Cinar, G. Seven, Y. Bozkus, A. Elhan, M. Bozdayi, C. Yurdaydin and K. Bahar

  Version of Record online : 18 OCT 2011, DOI: 10.1111/j.1365-2893.2011.01542.x

 18. You have free access to this content
  Correction

  Hepatology

  Volume 62, Issue 4, October 2015, Page: 1330,

  Version of Record online : 7 AUG 2015, DOI: 10.1002/hep.27974

  This article corrects:
 19. Changes of HBsAg and HBV DNA levels in Chinese chronic hepatitis B patients after 5 years of entecavir treatment

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 29, Issue 5, May 2014, Pages: 1028–1034, Wai-Kay Seto, Yuk-Fai Lam, James Fung, Danny Ka-Ho Wong, Fung-Yu Huang, Ivan Fan-Ngai Hung, Ching-Lung Lai and Man-Fung Yuen

  Version of Record online : 21 APR 2014, DOI: 10.1111/jgh.12476

 20. You have free access to this content
  Systematic review: cessation of long-term nucleos(t)ide analogue therapy in patients with hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B

  Alimentary Pharmacology & Therapeutics

  Volume 42, Issue 3, August 2015, Pages: 243–257, M.-L. Chang, Y.-F. Liaw and S. J. Hadziyannis

  Version of Record online : 10 JUN 2015, DOI: 10.1111/apt.13272