Search Results

There are 6159 results for: content related to: Experimental investigations on the weakening effect of magnetic fields on surface-enhanced Raman scattering

 1. Protein adsorption drastically reduces surface-enhanced Raman signal of dye molecules

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 41, Issue 9, September 2010, Pages: 952–957, Dongmao Zhang, Siyam M. Ansar, Karthikkeshwar Vangala and Dongping Jiang

  Version of Record online : 30 NOV 2009, DOI: 10.1002/jrs.2548

 2. Exotic 3D Hierarchical ZnO–Ag Hybrids as Recyclable Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Multifold Organic Pollutant Detection

  European Journal of Inorganic Chemistry

  Volume 2014, Issue 14, May 2014, Pages: 2432–2439, Xuan He, Hui Wang, Qi Zhang, Zhongbo Li and Xiaochuan Wang

  Version of Record online : 6 MAR 2014, DOI: 10.1002/ejic.201402014

 3. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: Concepts and Chemical Applications

  Angewandte Chemie International Edition

  Volume 53, Issue 19, May 5, 2014, Pages: 4756–4795, Prof. Dr. Sebastian Schlücker

  Version of Record online : 7 APR 2014, DOI: 10.1002/anie.201205748

 4. ZnGa2O4 Nanorod Arrays Decorated with Ag Nanoparticles as Surface-Enhanced Raman-Scattering Substrates for Melamine Detection

  ChemPhysChem

  Volume 15, Issue 8, June 6, 2014, Pages: 1624–1631, Dr. Limiao Chen, Dan Jiang, Prof. Xiaohe Liu and Prof. Guanzhou Qiu

  Version of Record online : 26 MAR 2014, DOI: 10.1002/cphc.201400050

 5. Surface-enhanced Raman evidence for Rhodamine 6 G and its derivative with different adsorption geometry to colloidal silver nanoparticle

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 44, Issue 7, July 2013, Pages: 999–1003, Pan Li, Xia Zhou, Honglin Liu, Liangbao Yang and Jinhuai Liu

  Version of Record online : 3 JUN 2013, DOI: 10.1002/jrs.4319

 6. Highly Reproducible Surface-Enhanced Raman Scattering on a Capillarity-Assisted Gold Nanoparticle Assembly

  Advanced Functional Materials

  Volume 21, Issue 17, September 9, 2011, Pages: 3337–3343, Ronghui Que, Mingwang Shao, Shujuan Zhuo, Chunye Wen, Suidong Wang and Shuit-Tong Lee

  Version of Record online : 11 JUL 2011, DOI: 10.1002/adfm.201100641

 7. Spherical Nanoparticle Arrays with Tunable Nanogaps and Their Hydrophobicity Enhanced Rapid SERS Detection by Localized Concentration of Droplet Evaporation

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 2, Issue 9, June 17, 2015, Honghua Zhang, Fei Zhou, Mao Liu, Dilong Liu, Dandan Men, Weiping Cai, Guotao Duan and Yue Li

  Version of Record online : 27 APR 2015, DOI: 10.1002/admi.201500031

 8. Multifunctional Au-Coated TiO2 Nanotube Arrays as Recyclable SERS Substrates for Multifold Organic Pollutants Detection

  Advanced Functional Materials

  Volume 20, Issue 17, September 9, 2010, Pages: 2815–2824, Xuanhua Li, Guangyu Chen, Liangbao Yang, Zhen Jin and Jinhuai Liu

  Version of Record online : 21 JUL 2010, DOI: 10.1002/adfm.201000792

 9. Gold Nanoparticles and g-C3N4-Intercalated Graphene Oxide Membrane for Recyclable Surface Enhanced Raman Scattering

  Advanced Functional Materials

  Volume 27, Issue 31, August 18, 2017, Lulu Qu, Na Wang, Hui Xu, Weipeng Wang, Yang Liu, Lidia Kuo, T. P. Yadav, Jingjie Wu, Jarin Joyner, Yanhua Song, Haitao Li, Jun Lou, Robert Vajtai and Pulickel M. Ajayan

  Version of Record online : 3 JUL 2017, DOI: 10.1002/adfm.201701714

 10. Ultra sensitive surface-enhanced Raman scattering detection based on monolithic column as a new type substrate

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 43, Issue 10, October 2012, Pages: 1392–1396, Qingqing Li, Yiping Du, Huirong Tang, Xuan Wang, Guiping Chen, Jibran Iqbal, Wenming Wang and Weibing Zhang

  Version of Record online : 19 JUL 2012, DOI: 10.1002/jrs.4095

 11. Rapid atto-molar level detection of surface-enhanced Raman spectroscopy technique based on glycidyl methacrylate–ethylene dimethacrylate (GMA–EDMA) porous material

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 44, Issue 7, July 2013, Pages: 1004–1009, Qingqing Li, Yiping Du, Xuan Wang, Peng Cao, Tao Sui, Ying Xu and Jinpei Geng

  Version of Record online : 14 JUN 2013, DOI: 10.1002/jrs.4322

 12. Fabrication of uniform substrate based on silver nanoparticles decorated glycidyl methacrylate-ethylene dimethacrylate porous material for ultrasensitive surface-enhanced Raman scattering detection

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 45, Issue 1, January 2014, Pages: 47–53, Xuan Wang, Yiping Du, Qingqing Li, Ting Wu, Huilian Hu, Ying Xu, Han Zhang and Yingcheng Pan

  Version of Record online : 15 DEC 2013, DOI: 10.1002/jrs.4418

 13. Induced SERS activity in Ag@SiO2/Ag core-shell nanosphere arrays with tunable interior insulator

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 47, Issue 10, October 2016, Pages: 1200–1206, Li-Wei Liu, Qing-Wei Zhou, Zhi-Qiang Zeng, Ming-Liang Jin, Guo-Fu Zhou, Run-Ze Zhan, Huan-Jun Chen, Xing-Sen Gao, Xu-Bing Lu, Stephan Senz, Zhang Zhang and Jun-Ming Liu

  Version of Record online : 1 JUL 2016, DOI: 10.1002/jrs.4941

 14. A facile high-performance SERS substrate based on broadband near-perfect optical absorption

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 46, Issue 9, September 2015, Pages: 795–801, Zhendong Yan, Wei Du, Linlin Tu, Ping Gu, Zhong Huang, Peng Zhan, Fanxin Liu and Zhenlin Wang

  Version of Record online : 1 JUN 2015, DOI: 10.1002/jrs.4721

 15. Dealloying Ag–Al Alloy to Prepare Nanoporous Silver as a Substrate for Surface-Enhanced Raman Scattering: Effects of Structural Evolution and Surface Modification

  ChemPhysChem

  Volume 12, Issue 11, August 1, 2011, Pages: 2118–2123, Dr. Huajun Qiu, Prof. Zhonghua Zhang, Prof. Xirong Huang and Prof. Yinbo Qu

  Version of Record online : 27 MAY 2011, DOI: 10.1002/cphc.201100205

 16. Steric hindrance in cationic and neutral rhodamine 6 G molecules adsorbed on Au nanoparticles

  Journal of Raman Spectroscopy

  Volume 44, Issue 3, March 2013, Pages: 406–411, Toru Yajima, Yingying Yu and Masayuki Futamata

  Version of Record online : 25 JAN 2013, DOI: 10.1002/jrs.4204

 17. Ag Nanoparticle-Grafted PAN-Nanohump Array Films with 3D High-Density Hot Spots as Flexible and Reliable SERS Substrates

  Small

  Volume 11, Issue 40, October 28, 2015, Pages: 5452–5459, Zhongbo Li, Guowen Meng, Qing Huang, Xiaoye Hu, Xuan He, Haibin Tang, Zhiwei Wang and Fadi Li

  Version of Record online : 27 AUG 2015, DOI: 10.1002/smll.201501505

 18. Graphene: A Platform for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy

  Small

  Volume 9, Issue 8, April 22, 2013, Pages: 1206–1224, Weigao Xu, Nannan Mao and Jin Zhang

  Version of Record online : 26 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201203097

 19. Improved SERS Intensity from Silver-Coated Black Silicon by Tuning Surface Plasmons

  Advanced Materials Interfaces

  Volume 1, Issue 1, February 13, 2014, Ya Chen, Guoguo Kang, Ali Shah, Ville Pale, Ying Tian, Zhipei Sun, Ilkka Tittonen, Seppo Honkanen and Harri Lipsanen

  Version of Record online : 22 NOV 2013, DOI: 10.1002/admi.201300008

 20. High-Yield Synthesis of Hollow Octahedral Silver Nanocages with Controllable Pack Density and Their High-Performance Sers Application

  Small

  Volume 12, Issue 39, October 19, 2016, Pages: 5442–5448, Fengqin Huang, Guanshui Ma, Juzhe Liu, Jie Lin, Xiaotian Wang and Lin Guo

  Version of Record online : 23 AUG 2016, DOI: 10.1002/smll.201602280