Search Results

There are 202729 results for: content related to: Platinum-Based Poly(Aryleneethynylene) Polymers Containing Thiazolothiazole Group with High Hole Mobilities for Field-Effect Transistor Applications

 1. Thiazole-Based Organic Semiconductors for Organic Electronics

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 23, June 19, 2012, Pages: 3087–3106, Yuze Lin, Haijun Fan, Yongfang Li and Xiaowei Zhan

  Version of Record online : 11 MAY 2012, DOI: 10.1002/adma.201200721

 2. A Solution-Processable Small Molecule Based on Benzodithiophene and Diketopyrrolopyrrole for High-Performance Organic Solar Cells

  Advanced Energy Materials

  Volume 3, Issue 9, September, 2013, Pages: 1166–1170, Yuze Lin, Lanchao Ma, Yongfang Li, Yunqi Liu, Daoben Zhu and Xiaowei Zhan

  Version of Record online : 8 MAY 2013, DOI: 10.1002/aenm.201300181

 3. Carbazolo[2,1-a]carbazole Diimide: A Building Block for Organic Electronic Materials

  ChemPlusChem

  Volume 80, Issue 1, January 2015, Pages: 57–61, Dr. Zheng Zhao, Zhongli Wang, Xu Zhang, Simin Gao, Dr. Xiaodi Yang, Dr. Zhiming Duan and Prof. Dr. Xike Gao

  Version of Record online : 4 DEC 2014, DOI: 10.1002/cplu.201402360

 4. A Solution-Processable Star-Shaped Molecule for High-Performance Organic Solar Cells

  Advanced Materials

  Volume 23, Issue 13, April 5, 2011, Pages: 1554–1557, Huixia Shang, Haijun Fan, Yao Liu, Wenping Hu, Yongfang Li and Xiaowei Zhan

  Version of Record online : 7 FEB 2011, DOI: 10.1002/adma.201004445

 5. Near Infrared Organic Semiconducting Materials for Bulk Heterojunction and Dye-Sensitized Solar Cells

  The Chemical Record

  Volume 14, Issue 3, June 2014, Pages: 419–481, Surya Prakash Singh and G. D. Sharma

  Version of Record online : 30 MAY 2014, DOI: 10.1002/tcr.201300041

 6. Thiazolothiazole-containing polythiophenes with low HOMO level and high hole mobility for polymer solar cells

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 49, Issue 22, 15 November 2011, Pages: 4875–4885, Qinqin Shi, Haijun Fan, Yao Liu, Jianming Chen, Zhigang Shuai, Wenping Hu, Yongfang Li and Xiaowei Zhan

  Version of Record online : 12 SEP 2011, DOI: 10.1002/pola.24938

 7. Discovery and Development of Thiazolo[3,2-a]pyrimidinone Derivatives as General Inhibitors of Bcl-2 Family Proteins

  ChemMedChem

  Volume 6, Issue 5, May 2, 2011, Pages: 904–921, Bingcheng Zhou, Dr. Xun Li, Dr. Yan Li, Yaochun Xu, Zhengxi Zhang, Mi Zhou, Dr. Xinglong Zhang, Dr. Zhen Liu, Prof. Jiahai Zhou, Prof. Chunyang Cao, Prof. Biao Yu and Prof. Renxiao Wang

  Version of Record online : 25 FEB 2011, DOI: 10.1002/cmdc.201000484

 8. A Solution Processable D-A-D Molecule based on Thiazolothiazole for High Performance Organic Solar Cells

  Advanced Energy Materials

  Volume 2, Issue 1, January, 2012, Pages: 63–67, Qinqin Shi, Pei Cheng, Yongfang Li and Xiaowei Zhan

  Version of Record online : 31 OCT 2011, DOI: 10.1002/aenm.201100505

 9. An Azulene-Containing Low Bandgap Small Molecule for Organic Photovoltaics with High Open-Circuit Voltage

  Chemistry - A European Journal

  Volume 22, Issue 41, October 4, 2016, Pages: 14527–14530, Yao Chen, Youqin Zhu, Daobin Yang, Prof. Suling Zhao, Lei Zhang, Lin Yang, Jianglin Wu, Dr. Yan Huang, Prof. Zheng Xu and Prof. Zhiyun Lu

  Version of Record online : 17 AUG 2016, DOI: 10.1002/chem.201603399

 10. Novel Thiazolo[5,4-d]thiazole-Based Organic Dyes for Quasi-Solid-State Dye-Sensitized Solar Cells

  Chemistry – An Asian Journal

  Volume 8, Issue 5, May 2013, Pages: 939–946, Weiyi Zhang, Quanyou Feng, Prof. Dr. Zhong-Sheng Wang and Prof. Dr. Gang Zhou

  Version of Record online : 18 FEB 2013, DOI: 10.1002/asia.201201202

 11. Designing Efficient Non-Fullerene Acceptors by Tailoring Extended Fused-Rings with Electron-Deficient Groups

  Advanced Energy Materials

  Volume 5, Issue 20, October 21, 2015, Yuze Lin and Xiaowei Zhan

  Version of Record online : 19 SEP 2015, DOI: 10.1002/aenm.201501063

 12. Synthesis of Poly[(ethylene carbonate)-co-(ethylene oxide)] Copolymer by Phosphazene-Catalyzed ROP

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 212, Issue 23, December 1, 2011, Pages: 2589–2593, Hongjun Yang, Manqing Yan, Stergios Pispas and Guangzhao Zhang

  Version of Record online : 17 OCT 2011, DOI: 10.1002/macp.201100391

 13. High-Efficiency Single Emissive Layer White Organic Light-Emitting Diodes Based on Solution-Processed Dendritic Host and New Orange-Emitting Iridium Complex

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 14, April 10, 2012, Pages: 1873–1877, Baohua Zhang, Guiping Tan, Ching-Shan Lam, Bing Yao, Cheuk-Lam Ho, Lihui Liu, Zhiyuan Xie, Wai-Yeung Wong, Junqiao Ding and Lixiang Wang

  Version of Record online : 13 MAR 2012, DOI: 10.1002/adma.201104758

 14. Multidimensional ZnO Architecture for Dye-Sensitized Solar Cells with High-Efficiency up to 7.35%

  Advanced Energy Materials

  Volume 4, Issue 9, June 24, 2014, Xin-Hong Lu, Yan-Zhen Zheng, Shi-Qing Bi, Yuan Wang, Xia Tao, Liming Dai and Jian-Feng Chen

  Version of Record online : 5 MAR 2014, DOI: 10.1002/aenm.201301802

 15. Heterogeneous Nucleophilic Transformation of Metolachlor by Bisulfide on Alumina Surface

  CLEAN – Soil, Air, Water

  Volume 41, Issue 9, September 2013, Pages: 856–864, Lan Wei, Fangbai Li, Chengshuai Liu, Chuanping Liu, Manjia Chen and Qing Lan

  Version of Record online : 2 APR 2013, DOI: 10.1002/clen.201200225

 16. Accurate Control of Multishelled ZnO Hollow Microspheres for Dye-Sensitized Solar Cells with High Efficiency

  Advanced Materials

  Volume 24, Issue 8, February 21, 2012, Pages: 1046–1049, Zhenghong Dong, Xiaoyong Lai, Jonathan E. Halpert, Nailiang Yang, Luoxin Yi, Jin Zhai, Dan Wang, Zhiyong Tang and Lei Jiang

  Version of Record online : 20 JAN 2012, DOI: 10.1002/adma.201104626

 17. Ultrahigh Mobility of p-Type CdS Nanowires: Surface Charge Transfer Doping and Photovoltaic Devices

  Advanced Energy Materials

  Volume 3, Issue 5, May, 2013, Pages: 579–583, Fang-Ze Li, Lin-Bao Luo, Qing-Dan Yang, Di Wu, Chao Xie, Biao Nie, Jian-Sheng Jie, Chun-Yan Wu, Li Wang and Shu-Hong Yu

  Version of Record online : 20 DEC 2012, DOI: 10.1002/aenm.201200868

 18. Single-Particle Tracking: Single-Particle Tracking of Hepatitis B Virus-like Vesicle Entry into Cells (Small 9/2011)

  Small

  Volume 7, Issue 9, May 9, 2011, Page: 1141, Xian Hao, Xin Shang, Jiazhen Wu, Yuping Shan, Mingjun Cai, Junguang Jiang, Zhong Huang, Zhiyong Tang and Hongda Wang

  Version of Record online : 28 APR 2011, DOI: 10.1002/smll.201190028

 19. Recent Advances in Chemistry of Condensed 4-Thiazolidinones

  Journal of Heterocyclic Chemistry

  Richa Gupta

  Version of Record online : 28 AUG 2015, DOI: 10.1002/jhet.2476

 20. Rational Design of Small Molecular Donor for Solution-Processed Organic Photovoltaics with 8.1% Efficiency and High Fill Factor via Multiple Fluorine Substituents and Thiophene Bridge

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 23, June 17, 2015, Pages: 3514–3523, Jin-Liang Wang, Qing-Ru Yin, Jing-Sheng Miao, Zhuo Wu, Zheng-Feng Chang, Yue Cao, Ru-Bo Zhang, Jie-Yu Wang, Hong-Bin Wu and Yong Cao

  Version of Record online : 4 MAY 2015, DOI: 10.1002/adfm.201500190