Search Results

There are 12790 results for: content related to: Polymer Grafting to Single-Walled Carbon Nanotubes: Effect of Chain Length on Solubility, Graft Density and Mechanical Properties of Macroscopic Structures

 1. State of the Art of Single-Walled Carbon Nanotube Synthesis on Surfaces

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 34, September 10, 2014, Pages: 5898–5922, Yabin Chen, Yingying Zhang, Yue Hu, Lixing Kang, Shuchen Zhang, Huanhuan Xie, Dan Liu, Qiuchen Zhao, Qingwen Li and Jin Zhang

  Version of Record online : 17 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201400431

 2. Aligned, Ultralong Single-Walled Carbon Nanotubes: From Synthesis, Sorting, to Electronic Devices

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 21, June 4, 2010, Pages: 2285–2310, Zhongfan Liu, Liying Jiao, Yagang Yao, Xiaojun Xian and Jin Zhang

  Version of Record online : 31 MAR 2010, DOI: 10.1002/adma.200904167

 3. Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes by Chemical Assembly – Methodology, Properties, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 13, April 6, 2010, Pages: 1430–1449, Peng Diao and Zhongfan Liu

  Version of Record online : 24 FEB 2010, DOI: 10.1002/adma.200903592

 4. Does Electronic Type Matter when Single-Walled Carbon Nanotubes are Used for Electrode Applications?

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 28, July 22, 2015, Pages: 4520–4530, G. Dinesha M. R. Dabera, M. R. Ranga Prabhath, Khue T. Lai, K. D. G. Imalka Jayawardena, F. Laurent M. Sam, Lynn J. Rozanski, A. A. Damitha T. Adikaari and S. Ravi P. Silva

  Version of Record online : 15 JUN 2015, DOI: 10.1002/adfm.201501394

 5. Electronic-Type- and Diameter-Dependent Reduction of Single-Walled Carbon Nanotubes Induced by Adsorption of Electron-Donor Molecules

  Small

  Volume 5, Issue 2, January 19, 2009, Pages: 244–255, Jing Zhou, Yutaka Maeda, Jing Lu, Atsushi Tashiro, Tadashi Hasegawa, Guangfu Luo, Lu Wang, Lin Lai, Takeshi Akasaka, Shigeru Nagase, Zhengxiang Gao, Rui Qin, Wai Ning Mei, Guangping Li and Dapeng Yu

  Version of Record online : 4 DEC 2008, DOI: 10.1002/smll.200800463

 6. Single-walled carbon nanotubes as near-infrared optical biosensors for life sciences and biomedicine

  Biotechnology Journal

  Volume 10, Issue 3, March 2015, Pages: 447–459, Astha Jain, Aida Homayoun, Christopher W. Bannister and Kyungsuk Yum

  Version of Record online : 13 FEB 2015, DOI: 10.1002/biot.201400168

 7. Carbon Nanotubes in Cancer Therapy and Diagnosis

  Standard Article

  Nanotechnologies for the Life Sciences

  Pu Chun Ke and Lyndon L. Larcom

  Published Online : 15 SEP 2007, DOI: 10.1002/9783527610419.ntls0077

 8. You have free access to this content
  The imaging mechanism of single-walled carbon nanotubes on Si/SiO2 wafer in scanning electron microscopy

  Journal of Microscopy

  Volume 241, Issue 2, February 2011, Pages: 188–194, LIJIE ZHANG, FENGLEI GAO and SHAOMING HUANG

  Version of Record online : 26 AUG 2010, DOI: 10.1111/j.1365-2818.2010.03422.x

 9. Spectroscopic Characterization of the Chiral Structure of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes and the Edge Structure of Isolated Graphene Nanoribbons

  Small

  Volume 9, Issue 8, April 22, 2013, Pages: 1284–1304, Daqi Zhang, Juan Yang and Yan Li

  Version of Record online : 26 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201202986

 10. Photochemical Behavior of Single-Walled Carbon Nanotubes in the Presence of Propylamine

  ChemPhysChem

  Volume 15, Issue 9, June 23, 2014, Pages: 1821–1826, Prof. Yutaka Maeda, Yuhei Hasuike, Prof. Kei Ohkubo, Atsushi Tashiro, Shinya Kaneko, Masayuki Kikuta, Dr. Michio Yamada, Prof. Tadashi Hasegawa, Prof. Takeshi Akasaka , Dr. Jing Zhou, Prof. Jing Lu, Prof. Shigeru Nagase and Prof. Shunichi Fukuzumi 

  Version of Record online : 2 APR 2014, DOI: 10.1002/cphc.201301045

 11. Why Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes are Separated from their Metallic Counterparts

  Small

  Volume 3, Issue 9, September 3, 2007, Pages: 1566–1576, Jing Lu, Lin Lai, Guangfu Luo, Jing Zhou, Rui Qin, Dan Wang, Lu Wang, Wai Ning Mei, Guangping Li, Zhengxiang Gao, Shigeru Nagase, Yutaka Maeda, Takeshi Akasaka and Dapeng Yu

  Version of Record online : 20 AUG 2007, DOI: 10.1002/smll.200700127

 12. Synthesis of soluble single-walled carbon nanotubes with poly (1,3-cyclohexadiene): Grafting poly(1,3-cyclohexadienyl)lithium onto a solid surface

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 50, Issue 17, 1 September 2012, Pages: 3682–3689, Itaru Natori and Shizue Natori

  Version of Record online : 31 MAY 2012, DOI: 10.1002/pola.26162

 13. Light-Switchable Single-Walled Carbon Nanotubes Based on Host–Guest Chemistry

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 40, October 25, 2013, Pages: 5010–5018, Zanru Guo, Yujun Feng, Dingwei Zhu, Shuai He, Hanbin Liu, Xiangrong Shi, Jing Sun and Meizhen Qu

  Version of Record online : 30 APR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201300434

 14. Bis(tert-butylpyrene) Nanotweezers and Nanocalipers: Enhanced Extraction and Recognition Abilities for Single-Walled Carbon Nanotubes

  Chemistry - A European Journal

  Volume 19, Issue 48, November 25, 2013, Pages: 16221–16230, Dr. Gang Liu, Dr. A. F. M. Mustafizur Rahman, Songpol Chaunchaiyakul, Prof. Takahide Kimura, Prof. Yuji Kuwahara and Prof. Naoki Komatsu

  Version of Record online : 7 NOV 2013, DOI: 10.1002/chem.201302799

 15. Hexahapto-Metal Complexes of Single-Walled Carbon Nanotubes

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 213, Issue 10-11, June 14, 2012, Pages: 1001–1019, Irina Kalinina, Elena Bekyarova, Santanu Sarkar, Feihu Wang, Mikhail E. Itkis, Xiaojuan Tian, Sandip Niyogi, Neetu Jha and Robert C. Haddon

  Version of Record online : 17 APR 2012, DOI: 10.1002/macp.201100661

 16. High-Performance Partially Aligned Semiconductive Single-Walled Carbon Nanotube Transistors Achieved with a Parallel Technique

  Small

  Volume 9, Issue 17, September 9, 2013, Pages: 2960–2969, Yilei Wang, Suresh Kumar Raman Pillai and Mary B. Chan-Park

  Version of Record online : 26 FEB 2013, DOI: 10.1002/smll.201203178

 17. Folate-Conjugated PEG on Single Walled Carbon Nanotubes for Targeting Delivery of Doxorubicin to Cancer Cells

  Macromolecular Bioscience

  Volume 13, Issue 6, June 2013, Pages: 735–744, Lvye Niu, Lingjie Meng and Qinghua Lu

  Version of Record online : 24 APR 2013, DOI: 10.1002/mabi.201200475

 18. Sorting out Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotube Arrays by Washing off Metallic Tubes Using SDS Aqueous Solution

  Small

  Volume 9, Issue 8, April 22, 2013, Pages: 1306–1311, Yue Hu, Yabin Chen, Pan Li and Jin Zhang

  Version of Record online : 18 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201202940

 19. Interactions Between Amino Acid-Tagged Naphthalenediimide and Single Walled Carbon Nanotubes for the Design and Construction of New Bioimaging Probes

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 3, February 8, 2012, Pages: 503–518, Zhiyuan Hu, G. Dan Pantoş, Navaratnarajah Kuganathan, Rory L. Arrowsmith, Robert M. J. Jacobs, Gabriele Kociok-Köhn, Justin O'Byrne, Kerstin Jurkschat, Pierre Burgos, Rex M. Tyrrell, Stan W. Botchway, Jeremy K. M. Sanders and Sofia I. Pascu

  Version of Record online : 8 DEC 2011, DOI: 10.1002/adfm.201101932

 20. N-Type Conjugated Polymer-Enabled Selective Dispersion of Semiconducting Carbon Nanotubes for Flexible CMOS-Like Circuits

  Advanced Functional Materials

  Volume 25, Issue 12, March 25, 2015, Pages: 1837–1844, Huiliang Wang, Yaoxuan Li, Gonzalo Jiménez-Osés, Peng Liu, Ya Fang, Jie Zhang, Ying-Chih Lai, Steve Park, Liwei Chen, Kendall N. Houk and Zhenan Bao

  Version of Record online : 13 FEB 2015, DOI: 10.1002/adfm.201404126