Search Results

There are 9350 results for: content related to: Highly Selective Dispersion of Carbon Nanotubes by Using Poly(phenyleneethynylene)-Guided Supermolecular Assembly

 1. State of the Art of Single-Walled Carbon Nanotube Synthesis on Surfaces

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 34, September 10, 2014, Pages: 5898–5922, Yabin Chen, Yingying Zhang, Yue Hu, Lixing Kang, Shuchen Zhang, Huanhuan Xie, Dan Liu, Qiuchen Zhao, Qingwen Li and Jin Zhang

  Article first published online : 17 JUL 2014, DOI: 10.1002/adma.201400431

 2. Aligned, Ultralong Single-Walled Carbon Nanotubes: From Synthesis, Sorting, to Electronic Devices

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 21, June 4, 2010, Pages: 2285–2310, Zhongfan Liu, Liying Jiao, Yagang Yao, Xiaojun Xian and Jin Zhang

  Article first published online : 31 MAR 2010, DOI: 10.1002/adma.200904167

 3. Vertically Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes by Chemical Assembly – Methodology, Properties, and Applications

  Advanced Materials

  Volume 22, Issue 13, April 6, 2010, Pages: 1430–1449, Peng Diao and Zhongfan Liu

  Article first published online : 24 FEB 2010, DOI: 10.1002/adma.200903592

 4. Carbon Nanotubes in Cancer Therapy and Diagnosis

  Standard Article

  Nanotechnologies for the Life Sciences

  Pu Chun Ke and Lyndon L. Larcom

  Published Online : 15 SEP 2007, DOI: 10.1002/9783527610419.ntls0077

 5. Hexahapto-Metal Complexes of Single-Walled Carbon Nanotubes

  Macromolecular Chemistry and Physics

  Volume 213, Issue 10-11, June 14, 2012, Pages: 1001–1019, Irina Kalinina, Elena Bekyarova, Santanu Sarkar, Feihu Wang, Mikhail E. Itkis, Xiaojuan Tian, Sandip Niyogi, Neetu Jha and Robert C. Haddon

  Article first published online : 17 APR 2012, DOI: 10.1002/macp.201100661

 6. Electronic-Type- and Diameter-Dependent Reduction of Single-Walled Carbon Nanotubes Induced by Adsorption of Electron-Donor Molecules

  Small

  Volume 5, Issue 2, January 19, 2009, Pages: 244–255, Jing Zhou, Yutaka Maeda, Jing Lu, Atsushi Tashiro, Tadashi Hasegawa, Guangfu Luo, Lu Wang, Lin Lai, Takeshi Akasaka, Shigeru Nagase, Zhengxiang Gao, Rui Qin, Wai Ning Mei, Guangping Li and Dapeng Yu

  Article first published online : 4 DEC 2008, DOI: 10.1002/smll.200800463

 7. Interactions Between Amino Acid-Tagged Naphthalenediimide and Single Walled Carbon Nanotubes for the Design and Construction of New Bioimaging Probes

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 3, February 8, 2012, Pages: 503–518, Zhiyuan Hu, G. Dan Pantoş, Navaratnarajah Kuganathan, Rory L. Arrowsmith, Robert M. J. Jacobs, Gabriele Kociok-Köhn, Justin O'Byrne, Kerstin Jurkschat, Pierre Burgos, Rex M. Tyrrell, Stan W. Botchway, Jeremy K. M. Sanders and Sofia I. Pascu

  Article first published online : 8 DEC 2011, DOI: 10.1002/adfm.201101932

 8. Why Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes are Separated from their Metallic Counterparts

  Small

  Volume 3, Issue 9, September 3, 2007, Pages: 1566–1576, Jing Lu, Lin Lai, Guangfu Luo, Jing Zhou, Rui Qin, Dan Wang, Lu Wang, Wai Ning Mei, Guangping Li, Zhengxiang Gao, Shigeru Nagase, Yutaka Maeda, Takeshi Akasaka and Dapeng Yu

  Article first published online : 20 AUG 2007, DOI: 10.1002/smll.200700127

 9. Ball-Milling Modification of Single-Walled Carbon Nanotubes: Purification, Cutting, and Functionalization

  Small

  Volume 7, Issue 5, March 7, 2011, Pages: 665–674, Noelia Rubio, Chiara Fabbro, M. Antonia Herrero, Antonio de la Hoz, Moreno Meneghetti, Jose L. G. Fierro, Maurizio Prato and Ester Vázquez

  Article first published online : 2 FEB 2011, DOI: 10.1002/smll.201001917

 10. High-Performance Partially Aligned Semiconductive Single-Walled Carbon Nanotube Transistors Achieved with a Parallel Technique

  Small

  Volume 9, Issue 17, September 9, 2013, Pages: 2960–2969, Yilei Wang, Suresh Kumar Raman Pillai and Mary B. Chan-Park

  Article first published online : 26 FEB 2013, DOI: 10.1002/smll.201203178

 11. Spectroscopic Characterization of the Chiral Structure of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes and the Edge Structure of Isolated Graphene Nanoribbons

  Small

  Volume 9, Issue 8, April 22, 2013, Pages: 1284–1304, Daqi Zhang, Juan Yang and Yan Li

  Article first published online : 26 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201202986

 12. Bis(tert-butylpyrene) Nanotweezers and Nanocalipers: Enhanced Extraction and Recognition Abilities for Single-Walled Carbon Nanotubes

  Chemistry - A European Journal

  Volume 19, Issue 48, November 25, 2013, Pages: 16221–16230, Dr. Gang Liu, Dr. A. F. M. Mustafizur Rahman, Songpol Chaunchaiyakul, Prof. Takahide Kimura, Prof. Yuji Kuwahara and Prof. Naoki Komatsu

  Article first published online : 7 NOV 2013, DOI: 10.1002/chem.201302799

 13. Sorting out Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotube Arrays by Washing off Metallic Tubes Using SDS Aqueous Solution

  Small

  Volume 9, Issue 8, April 22, 2013, Pages: 1306–1311, Yue Hu, Yabin Chen, Pan Li and Jin Zhang

  Article first published online : 18 MAR 2013, DOI: 10.1002/smll.201202940

 14. Diameter Effect on the Sidewall Functionalization of Single-Walled Carbon Nanotubes by Addition of Dichlorocarbene

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 24, December 19, 2012, Pages: 5216–5223, Kang Zhang, Qing Zhang, Cao Liu, Nicola Marzari and Francesco Stellacci

  Article first published online : 3 AUG 2012, DOI: 10.1002/adfm.201201777

 15. Protamine Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes for Stem Cell Labeling and In Vivo Raman/Magnetic Resonance/Photoacoustic Triple-Modal Imaging

  Advanced Functional Materials

  Volume 22, Issue 11, June 6, 2012, Pages: 2363–2375, Chao Wang, Xinxing Ma, Shuoqi Ye, Liang Cheng, Kai Yang, Liang Guo, Changhui Li, Yonggang Li and Zhuang Liu

  Article first published online : 13 MAR 2012, DOI: 10.1002/adfm.201200133

 16. Light-Switchable Single-Walled Carbon Nanotubes Based on Host–Guest Chemistry

  Advanced Functional Materials

  Volume 23, Issue 40, October 25, 2013, Pages: 5010–5018, Zanru Guo, Yujun Feng, Dingwei Zhu, Shuai He, Hanbin Liu, Xiangrong Shi, Jing Sun and Meizhen Qu

  Article first published online : 30 APR 2013, DOI: 10.1002/adfm.201300434

 17. Photochemical Behavior of Single-Walled Carbon Nanotubes in the Presence of Propylamine

  ChemPhysChem

  Volume 15, Issue 9, June 23, 2014, Pages: 1821–1826, Prof. Yutaka Maeda, Yuhei Hasuike, Prof. Kei Ohkubo, Atsushi Tashiro, Shinya Kaneko, Masayuki Kikuta, Dr. Michio Yamada, Prof. Tadashi Hasegawa, Prof. Takeshi Akasaka , Dr. Jing Zhou, Prof. Jing Lu, Prof. Shigeru Nagase and Prof. Shunichi Fukuzumi 

  Article first published online : 2 APR 2014, DOI: 10.1002/cphc.201301045

 18. Preparation of single-walled carbon nanotubes-induced poly(p-oxybenzoyl) crystals

  Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry

  Volume 46, Issue 4, 15 February 2008, Pages: 1265–1277, Kazufumi Kobashi, Jay Lomeda, Zheyi Chen, Samina Azad, Wen-Fang Hwang and James M. Tour

  Article first published online : 28 DEC 2007, DOI: 10.1002/pola.22468

 19. Advances in Supramolecular Chemistry of Carbon Nanotubes

  Standard Article

  Supramolecular Chemistry: From Molecules to Nanomaterials

  Gregg P. Kotchey and Alexander Star

  Published Online : 15 MAR 2012, DOI: 10.1002/9780470661345.smc188

 20. Mitochondria-Targeting Photoacoustic Therapy Using Single-Walled Carbon Nanotubes

  Small

  Volume 8, Issue 10, May 21, 2012, Pages: 1543–1550, Feifan Zhou, Shengnan Wu, Yi Yuan, Wei R. Chen and Da Xing

  Article first published online : 16 MAR 2012, DOI: 10.1002/smll.201101892