Search Results

There are 9106 results for: content related to: A Novel Graphene Oxide-Based Surface Plasmon Resonance Biosensor for Immunoassay

 1. Environmentally Responsive Graphene Systems

  Small

  Volume 10, Issue 11, June 12, 2014, Pages: 2151–2164, Jing Zhang, Long Song, Zhipan Zhang, Nan Chen and Liangti Qu

  Article first published online : 23 DEC 2013, DOI: 10.1002/smll.201303080

 2. Graphene-Oxide-Based Immunosensing through Fluorescence Quenching by Peroxidase-Catalyzed Polymerization

  Small

  Volume 8, Issue 13, July 9, 2012, Pages: 1994–1999, Seong Yoon Lim, Junhyoung Ahn, Joon Seok Lee, Min-Gon Kim and Chan Beum Park

  Article first published online : 17 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201200379

 3. Theranostic GO-Based Nanohybrid for Tumor Induced Imaging and Potential Combinational Tumor Therapy

  Small

  Volume 10, Issue 3, February 12, 2014, Pages: 599–608, Si-Yong Qin, Jun Feng, Lei Rong, Hui-Zhen Jia, Si Chen, Xiang-Ji Liu, Guo-Feng Luo, Ren-Xi Zhuo and Xian-Zheng Zhang

  Article first published online : 3 SEP 2013, DOI: 10.1002/smll.201301613

 4. Virus Capture and Destruction by Label-Free Graphene Oxide for Detection and Disinfection Applications

  Small

  Volume 11, Issue 9-10, March 11, 2015, Pages: 1171–1176, Zhiyong Song, Xiaoyu Wang, Genxing Zhu, Qinggong Nian, Hangyu Zhou, Dong Yang, Chengfeng Qin and Ruikang Tang

  Article first published online : 6 OCT 2014, DOI: 10.1002/smll.201401706

 5. Graphene Oxide-Based Fluorescent Biosensor for Protein Detection via Terminal Protection of Small-Molecule-Linked DNA

  Small

  Volume 9, Issue 12, June 24, 2013, Pages: 2097–2101, Yue He, Xiaojing Xing, Hongwu Tang and Daiwen Pang

  Article first published online : 30 JAN 2013, DOI: 10.1002/smll.201202739

 6. Fluorescent Nanosensor for Probing Histone Acetyltransferase Activity Based on Acetylation Protection and Magnetic Graphitic Nanocapsules

  Small

  Volume 11, Issue 7, February 18, 2015, Pages: 877–885, Yitao Han, Pei Li, Yiting Xu, Hao Li, Zhiling Song, Zhou Nie, Zhuo Chen and Shouzhuo Yao

  Article first published online : 2 OCT 2014, DOI: 10.1002/smll.201401989

 7. Determination of the Lateral Dimension of Graphene Oxide Nanosheets Using Analytical Ultracentrifugation

  Small

  Volume 11, Issue 7, February 18, 2015, Pages: 814–825, Johannes Walter, Thomas J. Nacken, Cornelia Damm, Thaseem Thajudeen, Siegfried Eigler and Wolfgang Peukert

  Article first published online : 8 SEP 2014, DOI: 10.1002/smll.201401940

 8. Graphene Oxide as a Multifunctional Platform for Raman and Fluorescence Imaging of Cells

  Small

  Zhenyu Zhang, Qinghai Liu, Dongliang Gao, Da Luo, Yang Niu, Juan Yang and Yan Li

  Article first published online : 23 FEB 2015, DOI: 10.1002/smll.201403459

 9. One-Pot Synthesis of Multifunctional Au@Graphene Oxide Nanocolloid Core@Shell Nanoparticles for Raman Bioimaging, Photothermal, and Photodynamic Therapy

  Small

  Young-Kwan Kim, Hee-Kyung Na, Seongchan Kim, Hongje Jang, Sung-Jin Chang and Dal-Hee Min

  Article first published online : 27 JAN 2015, DOI: 10.1002/smll.201402269

 10. Graphene Oxide and Metal-Mediated Base Pairs Based “Molecular Beacon” Integrating with Exonuclease I for Fluorescence Turn-on Detection of Biothiols

  Small

  Volume 10, Issue 16, August 27, 2014, Pages: 3412–3420, Xiaojing Xing, Ying Zhou, Xueguo Liu, Daiwen Pang and Hongwu Tang

  Article first published online : 2 MAY 2014, DOI: 10.1002/smll.201302938

 11. An Overview of the Applications of Graphene-Based Materials in Supercapacitors

  Small

  Volume 8, Issue 12, June 25, 2012, Pages: 1805–1834, Yi Huang, Jiajie Liang and Yongsheng Chen

  Article first published online : 19 APR 2012, DOI: 10.1002/smll.201102635

 12. Carbon-Based Sorbents with Three-Dimensional Architectures for Water Remediation

  Small

  Bo Chen, Qinglang Ma, Chaoliang Tan, Teik-Thye Lim, Ling Huang and Hua Zhang

  Article first published online : 23 MAR 2015, DOI: 10.1002/smll.201403729

 13. Oxide Nanostructures Hyperbranched with Thin and Hollow Metal Shells for High-Performance Nanostructured Battery Electrodes

  Small

  Volume 10, Issue 12, June 25, 2014, Pages: 2419–2428, Xinhui Xia, Qinqin Xiong, Yongqi Zhang, Jiangping Tu, Chin Fan Ng and Hong Jin Fan

  Article first published online : 7 MAR 2014, DOI: 10.1002/smll.201303958

 14. Synthesis of Manganese Ferrite/Graphene Oxide Nanocomposites for Biomedical Applications

  Small

  Volume 8, Issue 23, December 7, 2012, Pages: 3620–3630, Erwin Peng, Eugene Shi Guang Choo, Prashant Chandrasekharan, Chang-Tong Yang, Jun Ding, Kai-Hsiang Chuang and Jun Min Xue

  Article first published online : 7 SEP 2012, DOI: 10.1002/smll.201201427

 15. Transparent and Flexible Cellulose Nanocrystal/Reduced Graphene Oxide Film for Proximity Sensing

  Small

  Volume 11, Issue 8, February 25, 2015, Pages: 994–1002, Kishor Kumar Sadasivuni, Abdullahil Kafy, Lindong Zhai, Hyun-U. Ko, Seongcheol Mun and Jaehwan Kim

  Article first published online : 8 OCT 2014, DOI: 10.1002/smll.201402109

 16. Conductive Nanomaterials for Printed Electronics

  Small

  Volume 10, Issue 17, September 10, 2014, Pages: 3515–3535, Alexander Kamyshny and Shlomo Magdassi

  Article first published online : 25 JAN 2014, DOI: 10.1002/smll.201303000

 17. Porous Graphene Materials for Water Remediation

  Small

  Volume 10, Issue 17, September 10, 2014, Pages: 3434–3441, Zhiqiang Niu, Lili Liu, Li Zhang and Xiaodong Chen

  Article first published online : 12 MAR 2014, DOI: 10.1002/smll.201400128

 18. Self-Assembly of Graphene Oxide at Interfaces

  Advanced Materials

  Volume 26, Issue 32, August 27, 2014, Pages: 5586–5612, Jiao-Jing Shao, Wei Lv and Quan-Hong Yang

  Article first published online : 23 MAY 2014, DOI: 10.1002/adma.201400267

 19. Graphene-Based Materials: Synthesis, Characterization, Properties, and Applications

  Small

  Volume 7, Issue 14, July 18, 2011, Pages: 1876–1902, Xiao Huang, Zongyou Yin, Shixin Wu, Xiaoying Qi, Qiyuan He, Qichun Zhang, Qingyu Yan, Freddy Boey and Hua Zhang

  Article first published online : 1 JUN 2011, DOI: 10.1002/smll.201002009

 20. Controllable Synthesis of Doped Graphene and Its Applications

  Small

  Volume 10, Issue 15, August 13, 2014, Pages: 2975–2991, Yunzhou Xue, Bin Wu, Qiaoliang Bao and Yunqi Liu

  Article first published online : 9 APR 2014, DOI: 10.1002/smll.201400706