Search Results

There are 20109 results for: content related to: Renal Replacement Therapy in S lovenia: Excerpts From 2011 Data

 1. You have free access to this content
  An Overview of Regular Dialysis Treatment in Japan (as of 31 December 2012)

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 18, Issue 6, December 2014, Pages: 535–602, Shigeru Nakai, Norio Hanafusa, Ikuto Masakane, Masatomo Taniguchi, Takayuki Hamano, Tetsuo Shoji, Takeshi Hasegawa, Noritomo Itami, Kunihiro Yamagata, Toshio Shinoda, Junichiro James Kazama, Yuzo Watanabe, Takashi Shigematsu, Seiji Marubayashi, Osamu Morita, Atsushi Wada, Seiji Hashimoto, Kazuyuki Suzuki, Hidetomo Nakamoto, Naoki Kimata, Kenji Wakai, Naohiko Fujii, Satoshi Ogata, Kenji Tsuchida, Hiroshi Nishi, Kunitoshi Iseki and Yoshiharu Tsubakihara

  Article first published online : 18 DEC 2014, DOI: 10.1111/1744-9987.12281

 2. You have free access to this content
  2011 update Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines of Vascular Access Construction and Repair for Chronic Hemodialysis

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 19, Issue S1, March 2015, Pages: 1–39, Kazutaka Kukita, Seiji Ohira, Izumi Amano, Hidemune Naito, Nakanobu Azuma, Kiyoshi Ikeda, Yutaka Kanno, Takashi Satou, Shinji Sakai, Tokuichiro Sugimoto, Yoshiaki Takemoto, Hiroaki Haruguchi, Jun Minakuchi, Akira Miyata, Noriyoshi Murotani, Hideki Hirakata, Tadashi Tomo, Tadao Akizawa and for Vascular Access Construction and Repair for Chronic Hemodialysis Guideline Working Group, Japanese Society for Dialysis Therapy

  Article first published online : 29 MAR 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12296

 3. You have free access to this content
  Japanese Society for Dialysis Therapy Clinical Guideline for “Hemodialysis Initiation for Maintenance Hemodialysis”

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 19, Issue S1, March 2015, Pages: 93–107, Yuzo Watanabe, Kunihiro Yamagata, Shinichi Nishi, Hideki Hirakata, Norio Hanafusa, Chie Saito, Motoshi Hattori, Noritomo Itami, Yasuhiro Komatsu, Yoshindo Kawaguchi, Kazuhiko Tsuruya, Yoshiharu Tsubakihara, Kazuyuki Suzuki, Ken Sakai, Hideki Kawanishi, Daijo Inaguma, Hiroyasu Yamamoto, Yoshiaki Takemoto, Noriko Mori, Kazuyoshi Okada, Hiroshi Hataya, Takashi Akiba, Kunitoshi Iseki, Tadashi Tomo, Ikuto Masakane, Tadao Akizawa, Jun Minakuchi and “Hemodialysis Initiation for Maintenance Hemodialysis” Guideline Working Group, Japanese Society for Dialysis Therapy

  Article first published online : 29 MAR 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12293

 4. You have free access to this content
  Clinical Practice Guideline for the Management of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 17, Issue 3, June 2013, Pages: 247–288, Masafumi Fukagawa, Keitaro Yokoyama, Fumihiko Koiwa, Masatomo Taniguchi, Tetsuo Shoji, Junichiro James Kazama, Hirotaka Komaba, Ryoichi Ando, Takatoshi Kakuta, Hideki Fujii, Msasaaki Nakayama, Yugo Shibagaki, Seiji Fukumoto, Naohiko Fujii, Motoshi Hattori, Akira Ashida, Kunitoshi Iseki, Takashi Shigematsu, Yusuke Tsukamoto, Yoshiharu Tsubakihara, Tadashi Tomo, Hideki Hirakata, Tadao Akizawa, CKD-MBD Guideline Working Group and Japanese Society for Dialysis Therapy

  Article first published online : 5 JUN 2013, DOI: 10.1111/1744-9987.12058

 5. You have free access to this content
  Overview of Regular Dialysis Treatment in Japan (as of 31 December 2011)

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 17, Issue 6, December 2013, Pages: 567–611, Shigeru Nakai, Yuzo Watanabe, Ikuto Masakane, Atsushi Wada, Tetsuo Shoji, Takeshi Hasegawa, Hidetomo Nakamoto, Kunihiro Yamagata, Junichiro James Kazama, Naohiko Fujii, Noritomo Itami, Toshio Shinoda, Takashi Shigematsu, Seiji Marubayashi, Osamu Morita, Seiji Hashimoto, Kazuyuki Suzuki, Naoki Kimata, Norio Hanafusa, Kenji Wakai, Takayuki Hamano, Satoshi Ogata, Kenji Tsuchida, Masatomo Taniguchi, Hiroshi Nishi, Kunitoshi Iseki and Yoshiharu Tsubakihara

  Article first published online : 12 DEC 2013, DOI: 10.1111/1744-9987.12147

 6. Effects of Switching From Calcium Carbonate to Lanthanum Carbonate on Bone Mineral Metabolism in Hemodialysis Patients

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 17, Issue S1, April 2013, Pages: 35–40, Rie Manabe, Kei Fukami, Ryotaro Ando, Kazuko Sakai, Takuo Kusumoto, Takuma Hazama, Takeki Adachi, Yusuke Kaida, Yosuke Nakayama, Seiji Ueda, Keisuke Kohno, Yoshifumi Wada, Sho-ichi Yamagishi and Seiya Okuda

  Article first published online : 16 APR 2013, DOI: 10.1111/1744-9987.12037

  Corrected by:

  Erratum: Erratum

  Vol. 17, Issue 4, 466, Article first published online: 11 AUG 2013

 7. Two Years of Cinacalcet Hydrochloride Treatment Decreased Parathyroid Gland Volume and Serum Parathyroid Hormone Level in Hemodialysis Patients With Advanced Secondary Hyperparathyroidism

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Shunsuke Yamada, Masanori Tokumoto, Masatomo Taniguchi, Jiro Toyonaga, Takaichi Suehiro, Rieko Eriguchi, Satoru Fujimi, Hiroaki Ooboshi, Takanari Kitazono and Kazuhiko Tsuruya

  Article first published online : 7 APR 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12292

 8. Characterization of the Cation-Binding Capacity of a Potassium-Adsorption Filter Used in Red Blood Cell Transfusion

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Takao Suzuki, Shigeaki Muto, Yukio Miyata, Takao Maeda, Takayuki Odate, Kimio Shimanaka and Eiji Kusano

  Article first published online : 6 FEB 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12278

 9. Effect of DNA Demethylation in Experimental Encapsulating Peritoneal Sclerosis

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 18, Issue 6, December 2014, Pages: 628–636, Kyung-Hoon Kim, Hye-Myung Ryu, Se-Hyun Oh, Eun-Joo Oh, Ji-Sun Ahn, Jong-Hak Lee, Ji-Young Choi, Jang-Hee Cho, Chan-Duck Kim, Yong-Lim Kim and Sun-Hee Park

  Article first published online : 26 SEP 2014, DOI: 10.1111/1744-9987.12186

 10. Impact of Different Types of Resuscitation Fluids on Coagulation and Continuous Venovenous Hemofiltration Hemocompatibility in a Porcine Model

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 17, Issue 5, October 2013, Pages: 510–523, Janis Rebecca Bedarf, Sascha Grosch-Ott, Martin Russ, Johanna Josophina Wagner, Bernhard Hiebl, Michael Kirschfink and Juliane Katharina Unger

  Article first published online : 1 MAR 2013, DOI: 10.1111/1744-9987.12014

 11. Evaluation of Plasma Exchange and Continuous Veno-Venous Hemofiltration for the Treatment of Severe Avian Influenza A (H7N9): A Cohort Study

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 19, Issue 2, April 2015, Pages: 178–184, Xiaoli Liu, Yimin Zhang, Xiaowei Xu, Weibo Du, Kunkai Su, Chunxia Zhu, Yuemei Chen, Shuiying Lei, Shufa Zheng, Jianwen Jiang, Shigui Yang, Jing Guo, Li Shao, Qian Yang, Jiajia Chen and Lanjuan Li

  Article first published online : 3 NOV 2014, DOI: 10.1111/1744-9987.12240

 12. You have free access to this content
  Best Practice for Diabetic Patients on Hemodialysis 2012

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 19, Issue S1, March 2015, Pages: 40–66, Toshiyuki Nakao, Masaaki Inaba, Masanori Abe, Kazo Kaizu, Kenji Shima, Tetsuya Babazono, Tadashi Tomo, Hideki Hirakata, Tadao Akizawa and Japanese Society for Dialysis Therapy

  Article first published online : 29 MAR 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12299

 13. Hemoglobin Maintenance and Dosing Strategies Using Intravenous Continuous Erythropoietin Receptor Activator in Japanese Hemodialysis Patients

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 17, Issue 5, October 2013, Pages: 498–503, Takayuki Hirai, Yoshiko Nishizawa, Hiroshi Nakazono, Mariko Asai, Hideki Yamashita, Ayako Sasaki, Tetsumasa Yamashita, Kazuomi Yamashita, Kenichiro Shigemoto, Satoru Harada and Sonoo Mizuiri

  Article first published online : 28 FEB 2013, DOI: 10.1111/1744-9987.12013

 14. Multicenter Study of Pegylated Interferon α-2a Monotherapy for Hepatitis C Virus-Infected Patients on Hemodialysis: REACH Study

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 18, Issue 6, December 2014, Pages: 603–611, Kan Kikuchi, Takashi Akiba, Kosaku Nitta, Ikuto Masakane, Ryoichi Ando, Namiki Izumi, Masanori Atsukawa, Chikao Yamazaki, Fumi Kato, Naoki Hotta, Yoshihiro Tominaga, Etsuro Orito, Kazuhiko Hora, Masaki Nagasawa, Hiroshi Kasahara, Masanori Kawaguchi, Hiroyuki Kimura, Norisato Ikebe, Hideki Kawanishi, Misaki Moriishi, Kenichiro Shigemoto, Takashi Harada, Hideki Hirakata, Hiroshi Watanabe, Tsuyoshi Nosaki, Hirohito Tsubouchi, Michio Imawari and Tadao Akizawa

  Article first published online : 4 SEP 2014, DOI: 10.1111/1744-9987.12189

 15. Multicenter Study of Long-Term (Two-Year) Efficacy of Lanthanum Carbonate

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 17, Issue S1, April 2013, Pages: 2–8, Ryoichi Ando, Hitoshi Kimura, Hidehiko Sato, Shunsuke Iwamoto, Yuki Yoshizaki, Yoshiko Chida, Yuji Ishida, Masanobu Takayama, Kouei Yamada, Ken Tachibana, Masakazu Ohtsuka, Kan Kikuchi and Atsushi Inoue

  Article first published online : 16 APR 2013, DOI: 10.1111/1744-9987.12046

 16. You have free access to this content
  Japanese Society for Dialysis Therapy Clinical Guideline for “Maintenance Hemodialysis: Hemodialysis Prescriptions”

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 19, Issue S1, March 2015, Pages: 67–92, Yuzo Watanabe, Hideki Kawanishi, Kazuyuki Suzuki, Shigeru Nakai, Kenji Tsuchida, Kaoru Tabei, Takashi Akiba, Ikuto Masakane, Yoshiaki Takemoto, Tadashi Tomo, Noritomo Itami, Yasuhiro Komatsu, Motoshi Hattori, Michio Mineshima, Akihiro Yamashita, Akira Saito, Hidemune Naito, Hideki Hirakata, Jun Minakuchi and for “Maintenance Hemodialysis: Hemodialysis Prescriptions” Guideline Working Group, Japanese Society for Dialysis Therapy

  Article first published online : 29 MAR 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12294

 17. Serum Phosphate and Calcium Should Be Primarily and Consistently Controlled in Prevalent Hemodialysis Patients

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Volume 17, Issue 2, April 2013, Pages: 221–228, Masatomo Taniguchi, Masafumi Fukagawa, Naohiko Fujii, Takayuki Hamano, Tetsuo Shoji, Keitaro Yokoyama, Shigeru Nakai, Takashi Shigematsu, Kunitoshi Iseki, Yoshiharu Tsubakihara and Committee of Renal Data Registry of the Japanese Society for Dialysis Therapy

  Article first published online : 2 APR 2013, DOI: 10.1111/1744-9987.12030

 18. Sevalamer Hydrochloride, Sevelamer Carbonate and Lanthanum Carbonate: In Vitro and In Vivo Effects on Gastric Environment

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Giuseppe Coppolino, Silvia Lucisano, Laura Rivoli, Giorgio Fuiano, Antonino Villari, Iole Villari, Grazia Leonello, Antonio Lacquaniti, Domenico Santoro and Michele Buemi

  Article first published online : 10 APR 2015, DOI: 10.1111/1744-9987.12305

 19. Acute Intradialytic Cardiac Function and Inflammatory Cytokine Changes During High-Efficiency Online Hemodiafiltration With Acetate-Free and Standard Dialysis Solutions

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Khajohn Tiranathanagul, Kamonwan Tangvoraphonkchai, Nattachai Srisawat, Paweena Susantitaphong, Kriang Tungsanga, Kearkiat Praditpornsilpa and Somchai Eiam-Ong

  Article first published online : 29 DEC 2014, DOI: 10.1111/1744-9987.12271

 20. Comparison of Paricalcitol With Maxacalcitol Injection in Japanese Hemodialysis Patients With Secondary Hyperparathyroidism

  Therapeutic Apheresis and Dialysis

  Tadao Akizawa, Takashi Akiba, Hideki Hirakata, Eriko Kinugasa, Yoshihiro Tominaga, Masafumi Fukagawa, Keitaro Yokoyama, Wuyan Zhang, Peter G. Linde and Masashi Suzuki

  Article first published online : 3 NOV 2014, DOI: 10.1111/1744-9987.12242