Search Results

There are 4082 results for: content related to: Adult T-cell leukemia cells are characterized by abnormalities of Helios expression that promote T cell growth

 1. You have full text access to this OnlineOpen article
  CMTM3 inhibits cell migration and invasion and correlates with favorable prognosis in gastric cancer

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 1, January 2014, Pages: 26–34, Yu Su, Yi Lin, Lianhai Zhang, Baocai Liu, Wanqiong Yuan, Xiaoning Mo, Xiaohong Wang, Henan Li, Xiaofang Xing, Xiaojing Cheng, Bin Dong, Ying Hu, Hong Du, Yubing Zhu, Ning Ding, Jiyou Li, Weili Liu, Yongzhen Ma, Xiaoyan Qiu, Jiafu Ji and Wenling Han

  Article first published online : 28 NOV 2013, DOI: 10.1111/cas.12304

 2. You have full text access to this OnlineOpen article
  A prospective, randomized study on hepatotoxicity of anastrozole compared with tamoxifen in women with breast cancer

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 9, September 2014, Pages: 1182–1188, Ying Lin, Jianlun Liu, Xiaohua Zhang, Li Li, Rui Hu, Jian Liu, Yongchuan Deng, Dedian Chen, Yangbing Zhao, Shengrong Sun, Rong Ma, Ying Zhao, Jinping Liu, Yang Zhang, Xijing Wang, Yafen Li, Pingqing He, Enxiao Li, Zheli Xu, Yaqun Wu, Zhongsheng Tong, Xiaojia Wang, Tao Huang, Zhongxiao Liang, Shui Wang, Fengxi Su, Yunfei Lu, Helong Zhang, Guosheng Feng and Shenming Wang

  Article first published online : 18 SEP 2014, DOI: 10.1111/cas.12474

 3. You have full text access to this Open Access content
  UGT1A1*6,1A7*3, and 1A9*22 genotypes predict severe neutropenia in FOLFIRI-treated metastatic colorectal cancer in two prospective studies in Japan

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 12, December 2013, Pages: 1662–1669, Shoichi Hazama, Hideyuki Mishima, Ryouichi Tsunedomi, Yusuke Okuyama, Takeshi Kato, Ken-ichi Takahashi, Hiroshi Nozawa, Hideaki Ando, Michiya Kobayashi, Hiroyoshi Takemoto, Naoki Nagata, Shinsuke Kanekiyo, Yuka Inoue, Yoshihiko Hamamoto, Yusuke Fujita, Yuji Hinoda, Naoko Okayama, Koji Oba, Jun-ichi Sakamoto and Masaaki Oka

  Article first published online : 27 OCT 2013, DOI: 10.1111/cas.12283

 4. You have full text access to this Open Access content
  Role of hematopoietic stem cell transplantation for relapsed acute promyelocytic leukemia: A retrospective analysis of JALSG-APL97

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 10, October 2013, Pages: 1339–1345, Hiroyuki Fujita, Norio Asou, Masako Iwanaga, Rie Hyo, Shosaku Nomura, Hitoshi Kiyoi, Masaya Okada, Youko Inaguma, Mitsuhiro Matsuda, Takahiro Yamauchi, Shigeki Ohtake, Tohru Izumi, Chiaki Nakaseko, Yoshiaki Ishigatsubo, Katsuji Shinagawa, Akihiro Takeshita, Yasushi Miyazaki, Kazunori Ohnishi, Shuichi Miyawaki, Tomoki Naoe and for the Japan Adult Leukemia Study Group

  Article first published online : 4 AUG 2013, DOI: 10.1111/cas.12230

 5. You have full text access to this Open Access content
  Soluble interleukin-6 receptor is a serum biomarker for the response of esophageal carcinoma to neoadjuvant chemoradiotherapy

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 8, August 2013, Pages: 1045–1051, Yosuke Makuuchi, Kazufumi Honda, Yoshiaki Osaka, Ken Kato, Takashi Kojima, Hiroyuki Daiko, Hiroyasu Igaki, Yoshinori Ito, Sumito Hoshino, Shingo Tachibana, Takafumi Watanabe, Koh Furuta, Shigeki Sekine, Tomoko Umaki, Yukio Watabe, Nami Miura, Masaya Ono, Akihiko Tsuchida and Tesshi Yamada

  Article first published online : 13 JUN 2013, DOI: 10.1111/cas.12187

 6. You have full text access to this OnlineOpen article
  Prognostic biomarkers in patients with localized natural killer/T-cell lymphoma treated with concurrent chemoradiotherapy

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 11, November 2014, Pages: 1435–1441, Motoko Yamaguchi, Katsuyoshi Takata, Tadashi Yoshino, Naoki Ishizuka, Masahiko Oguchi, Yukio Kobayashi, Yasushi Isobe, Kenichi Ishizawa, Nobuko Kubota, Kuniaki Itoh, Noriko Usui, Kana Miyazaki, Izumi Wasada, Shigeo Nakamura, Yoshihiro Matsuno, Kazuo Oshimi, Tomohiro Kinoshita, Kunihiro Tsukasaki and Kensei Tobinai

  Article first published online : 4 OCT 2014, DOI: 10.1111/cas.12526

 7. You have full text access to this Open Access content
  Twist2 functions as a tumor suppressor in murine osteosarcoma cells

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 7, July 2013, Pages: 880–888, Tomoki Ishikawa, Takatsune Shimizu, Arisa Ueki, Sayaka I. Yamaguchi, Nobuyuki Onishi, Eiji Sugihara, Shinji Kuninaka, Takeshi Miyamoto, Hideo Morioka, Robert Nakayama, Eisuke Kobayashi, Yoshiaki Toyama, Yo Mabuchi, Yumi Matsuzaki, Rui Yamaguchi, Satoru Miyano and Hideyuki Saya

  Article first published online : 9 MAY 2013, DOI: 10.1111/cas.12163

 8. You have full text access to this Open Access content
  Bone morphogenetic protein-9 induces epithelial to mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma cells

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 3, March 2013, Pages: 398–408, Qi Li, Xing Gu, Honglei Weng, Shahrouz Ghafoory, Yan Liu, Teng Feng, Johanna Dzieran, Li Li, Iryna Ilkavets, Marianna Kruithof- de Julio, Stefan Munker, Alexander Marx, Albrecht Piiper, Eduardo Augusto Alonso, Norbert Gretz, Chunfang Gao, Stefan Wölfl, Steven Dooley and Katja Breitkopf-Heinlein

  Article first published online : 13 FEB 2013, DOI: 10.1111/cas.12093

 9. You have full text access to this OnlineOpen article
  Phase I/II trial of 2-weekly docetaxel combined with cisplatin plus fluorouracil in metastatic esophageal cancer (JCOG0807)

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 9, September 2014, Pages: 1189–1195, Shuichi Hironaka, Yasuhiro Tsubosa, Junki Mizusawa, Takayuki Kii, Ken Kato, Takahiro Tsushima, Keisho Chin, Akihisa Tomori, Tatsuya Okuno, Toshikatsu Taniki, Takashi Ura, Hisayuki Matsushita, Takashi Kojima, Yuichiro Doki, Hitoshi Kusaba, Kazumasa Fujitani, Koichi Taira, Shiko Seki, Tsutomu Nakamura, Yuko Kitagawa and Japan Esophageal Oncology Group/Japan Clinical Oncology Group

  Article first published online : 23 SEP 2014, DOI: 10.1111/cas.12486

 10. You have full text access to this OnlineOpen article
  Expression of CD56 is an unfavorable prognostic factor for acute promyelocytic leukemia with higher initial white blood cell counts

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 1, January 2014, Pages: 97–104, Takaaki Ono, Akihiro Takeshita, Yuji Kishimoto, Hitoshi Kiyoi, Masaya Okada, Takahiro Yamauchi, Nobuhiko Emi, Kentaro Horikawa, Mitsuhiro Matsuda, Katsuji Shinagawa, Fumihiko Monma, Shigeki Ohtake, Chiaki Nakaseko, Masatomo Takahashi, Yukihiko Kimura, Masako Iwanaga, Norio Asou, Tomoki Naoe and for The Japan Adult Leukemia Study Group

  Article first published online : 9 JAN 2014, DOI: 10.1111/cas.12319

 11. You have full text access to this OnlineOpen article
  European Treatment and Outcome Study score does not predict imatinib treatment response and outcome in chronic myeloid leukemia patients

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 1, January 2014, Pages: 105–109, Eri Yamamoto, Shin Fujisawa, Maki Hagihara, Masatsugu Tanaka, Katsumichi Fujimaki, Kumiko Kishimoto, Chizuko Hashimoto, Megumi Itabashi, Daisuke Ishibashi, Yuki Nakajima, Takayoshi Tachibana, Rika Kawasaki, Hideyuki Kuwabara, Hideyuki Koharazawa, Etsuko Yamazaki, Naoto Tomita, Rika Sakai, Hiroyuki Fujita, Heiwa Kanamori and Yoshiaki Ishigatsubo

  Article first published online : 23 JAN 2014, DOI: 10.1111/cas.12321

 12. You have full text access to this Open Access content
  Novel mouse model for Gardner syndrome generated by a large-scale N-ethyl-N-nitrosourea mutagenesis program

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 7, July 2013, Pages: 937–944, Hideaki Toki, Maki Inoue, Hiromi Motegi, Osamu Minowa, Hiroaki Kanda, Noriko Yamamoto, Ami Ikeda, Yuko Karashima, Junko Matsui, Hideki Kaneda, Ikuo Miura, Tomohiro Suzuki, Shigeharu Wakana, Hiroshi Masuya, Yoichi Gondo, Toshihiko Shiroishi, Tetsu Akiyama, Ryoji Yao and Tetsuo Noda

  Article first published online : 18 MAY 2013, DOI: 10.1111/cas.12161

 13. You have full text access to this OnlineOpen article
  Gene expression profiling of Epstein–Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly reveals alterations of characteristic oncogenetic pathways

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 5, May 2014, Pages: 537–544, Harumi Kato, Kennosuke Karube, Kazuhito Yamamoto, Jun Takizawa, Shinobu Tsuzuki, Yasushi Yatabe, Teru Kanda, Miyuki Katayama, Yukiyasu Ozawa, Kenji Ishitsuka, Masataka Okamoto, Tomohiro Kinoshita, Koichi Ohshima, Shigeo Nakamura, Yasuo Morishima and Masao Seto

  Article first published online : 9 APR 2014, DOI: 10.1111/cas.12389

 14. You have full text access to this OnlineOpen article
  Clinical outcome of Epstein–Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly in the rituximab era

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 9, September 2014, Pages: 1170–1175, Ai Sato, Naoya Nakamura, Minoru Kojima, Ken Ohmachi, Joaquim Carreras, Yara Yukie Kikuti, Hiroki Numata, Daisuke Ohgiya, Kei Tazume, Jun Amaki, Makiko Moriuchi, Mitsuki Miyamoto, Yasuyuki Aoyama, Hidetsugu Kawai, Akifumi Ichiki, Ryujiro Hara, Hiroshi Kawada, Yoshiaki Ogawa and Kiyoshi Ando

  Article first published online : 8 SEP 2014, DOI: 10.1111/cas.12467

 15. You have full text access to this Open Access content
  Identification of a lung adenocarcinoma cell line with CCDC6-RET fusion gene and the effect of RET inhibitors in vitro and in vivo

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 7, July 2013, Pages: 896–903, Makito Suzuki, Hideki Makinoshima, Shingo Matsumoto, Ayako Suzuki, Sachiyo Mimaki, Koutatsu Matsushima, Kiyotaka Yoh, Koichi Goto, Yutaka Suzuki, Genichiro Ishii, Atsushi Ochiai, Koji Tsuta, Tatsuhiro Shibata, Takashi Kohno, Hiroyasu Esumi and Katsuya Tsuchihara

  Article first published online : 12 MAY 2013, DOI: 10.1111/cas.12175

 16. You have full text access to this OnlineOpen article
  Pyrrole-imidazole polyamide targeted to break fusion sites in TMPRSS2 and ERG gene fusion represses prostate tumor growth

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 10, October 2014, Pages: 1272–1278, Daisuke Obinata, Akiko Ito, Kyoko Fujiwara, Ken-Ichi Takayama, Daisaku Ashikari, Yasutaka Murata, Kenya Yamaguchi, Tomohiko Urano, Tetsuya Fujimura, Noboru Fukuda, Masayoshi Soma, Takayoshi Watanabe, Hiroki Nagase, Satoshi Inoue and Satoru Takahashi

  Article first published online : 17 SEP 2014, DOI: 10.1111/cas.12493

 17. You have full text access to this Open Access content
  Functional role of CD44v-xCT system in the development of spasmolytic polypeptide-expressing metaplasia

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 10, October 2013, Pages: 1323–1329, Takeyuki Wada, Takatsugu Ishimoto, Ryo Seishima, Kenji Tsuchihashi, Momoko Yoshikawa, Hiroko Oshima, Masanobu Oshima, Takashi Masuko, Nicholas A. Wright, Satoshi Furuhashi, Kotaro Hirashima, Hideo Baba, Yuko Kitagawa, Hideyuki Saya and Osamu Nagano

  Article first published online : 11 AUG 2013, DOI: 10.1111/cas.12236

 18. You have full text access to this Open Access content
  Signal transduction pathway analysis in desmoid-type fibromatosis: Transforming growth factor–β, COX2 and sex steroid receptors

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 12, December 2012, Pages: 2173–2180, Nicholas A. Mignemi, Doha M. Itani, John H. Fasig, Vicki L. Keedy, Kenneth R. Hande, Brent W. Whited, Kelly C. Homlar, Hernan Correa, Cheryl M. Coffin, Jennifer O. Black, Yajun Yi, Jennifer L. Halpern, Ginger E. Holt, Herbert S. Schwartz, Jonathan G. Schoenecker and Justin M. M. Cates

  Article first published online : 15 NOV 2012, DOI: 10.1111/cas.12037

 19. You have full text access to this OnlineOpen article
  Characterization of common marmoset dysgerminoma-like tumor induced by the lentiviral expression of reprogramming factors

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 4, April 2014, Pages: 402–408, Saori Yamaguchi, Tomotoshi Marumoto, Takenobu Nii, Hirotaka Kawano, Jiyuan Liao, Yoko Nagai, Michiyo Okada, Atsushi Takahashi, Hiroyuki Inoue, Erika Sasaki, Hiroshi Fujii, Shinji Okano, Hayao Ebise, Tetsuya Sato, Mikita Suyama, Hideyuki Okano, Yoshie Miura and Kenzaburo Tani

  Article first published online : 5 APR 2014, DOI: 10.1111/cas.12367

 20. You have full text access to this Open Access content
  Androgenic pathway in triple negative invasive ductal tumors: Its correlation with tumor cell proliferation

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 5, May 2013, Pages: 639–646, Keely M. McNamara, Tomomi Yoda, Yasuhiro Miki, Niramol Chanplakorn, Sansanee Wongwaisayawan, Pimpin Incharoen, Youwanush Kongdan, Lin Wang, Kiyoshi Takagi, Takagi Mayu, Yasuhiro Nakamura, Takashi Suzuki, Noriko Nemoto, Minoru Miyashita, Kentaro Tamaki, Takanori Ishida, Noriaki Ohuchi and Hironobu Sasano

  Article first published online : 15 MAR 2013, DOI: 10.1111/cas.12121