Search Results

There are 7019 results for: content related to: Antitumor efficacy of C - X - C motif chemokine ligand 14 in hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo

 1. You have full text access to this OnlineOpen article
  Histidine-rich calcium binding protein promotes growth of hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 10, October 2015, Pages: 1288–1295, Jingmei Liu, Ping Han, Mengke Li, Wei Yan, Jiqiao Liu, Jiayi He, Jin Gong, Yunwu Wang and Dean Tian

  Version of Record online : 13 AUG 2015, DOI: 10.1111/cas.12743

 2. You have full text access to this Open Access content
  miR-30c-1* promotes natural killer cell cytotoxicity against human hepatoma cells by targeting the transcription factor HMBOX1

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 4, April 2012, Pages: 645–652, Jiuyu Gong, Rongrong Liu, Ran Zhuang, Yun Zhang, Liang Fang, Zhuwei Xu, Liang Jin, Tao Wang, Chaojun Song, Kun Yang, Yuying Wei, Angang Yang, Boquan Jin and Lihua Chen

  Version of Record online : 13 FEB 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02207.x

 3. You have full text access to this OnlineOpen article
  HBx mutations promote hepatoma cell migration through the Wnt/β-catenin signaling pathway

  Cancer Science

  Volume 107, Issue 10, October 2016, Pages: 1380–1389, Zhen Chen, Jia Tang, Xuefei Cai, Yao Huang, Qingzhu Gao, Li Liang, Ling Tian, Yi Yang, Yaqiu Zheng, Yuan Hu and Ni Tang

  Version of Record online : 1 SEP 2016, DOI: 10.1111/cas.13014

 4. You have full text access to this OnlineOpen article
  MicroRNA-127-5p targets the biliverdin reductase B/nuclear factor-κB pathway to suppress cell growth in hepatocellular carcinoma cells

  Cancer Science

  Volume 107, Issue 3, March 2016, Pages: 258–266, Lin Huan, Chunyang Bao, Di Chen, Yan Li, Junwei Lian, Jie Ding, Shenglin Huang, Linhui Liang and Xianghuo He

  Version of Record online : 9 FEB 2016, DOI: 10.1111/cas.12869

 5. You have full text access to this OnlineOpen article
  MiR-940 inhibits hepatocellular carcinoma growth and correlates with prognosis of hepatocellular carcinoma patients

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 7, July 2015, Pages: 819–824, Bo Yuan, Yasha Liang, Duoning Wang and Fengming Luo

  Version of Record online : 26 MAY 2015, DOI: 10.1111/cas.12688

 6. METTL14 suppresses the metastatic potential of hepatocellular carcinoma by modulating N6-methyladenosine-dependent primary MicroRNA processing

  Hepatology

  Volume 65, Issue 2, February 2017, Pages: 529–543, Jin-zhao Ma, Fu Yang, Chuan-chuan Zhou, Feng Liu, Ji-hang Yuan, Fang Wang, Tian-tian Wang, Qing-guo Xu, Wei-ping Zhou and Shu-han Sun

  Version of Record online : 24 DEC 2016, DOI: 10.1002/hep.28885

 7. You have full text access to this Open Access content
  The link between infection and cancer: Tumor vasculature, free radicals, and drug delivery to tumors via the EPR effect

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 7, July 2013, Pages: 779–789, Hiroshi Maeda

  Version of Record online : 22 APR 2013, DOI: 10.1111/cas.12152

 8. You have full text access to this OnlineOpen article
  Mineralocorticoid receptor suppresses cancer progression and the Warburg effect by modulating the miR-338-3p-PKLR axis in hepatocellular carcinoma

  Hepatology

  Volume 62, Issue 4, October 2015, Pages: 1145–1159, Huizhen Nie, Jun Li, Xiao-Mei Yang, Qing-Zhen Cao, Ming-Xuan Feng, Feng Xue, Lin Wei, Wenxin Qin, Jianren Gu, Qiang Xia and Zhi-Gang Zhang

  Version of Record online : 4 AUG 2015, DOI: 10.1002/hep.27940

 9. You have full text access to this Open Access content
  Report of the Japan Diabetes Society/Japanese Cancer Association joint committee on diabetes and cancer

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 7, July 2013, Pages: 965–976, Masato Kasuga, Kohjiro Ueki, Naoko Tajima, Mitsuhiko Noda, Ken Ohashi, Hiroshi Noto, Atsushi Goto, Wataru Ogawa, Ryuichi Sakai, Shoichiro Tsugane, Nobuyuki Hamajima, Hitoshi Nakagama, Kazuo Tajima, Kohei Miyazono and Kohzoh Imai

  Version of Record online : 24 JUL 2013, DOI: 10.1111/cas.12203

 10. You have full text access to this OnlineOpen article
  TAZ regulates cell proliferation and epithelial–mesenchymal transition of human hepatocellular carcinoma

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 2, February 2015, Pages: 151–159, Heng Xiao, Ning Jiang, Baoyong Zhou, Qiang Liu and Chengyou Du

  Version of Record online : 30 JAN 2015, DOI: 10.1111/cas.12587

 11. Human sulfatase-1 inhibits the migration and proliferation of SMMC-7721 hepatocellular carcinoma cells by downregulating the growth factor signaling

  Hepatology Research

  Volume 43, Issue 5, May 2013, Pages: 516–525, Hu Liu, Xiaohui Fu, Weidan Ji, Kai Liu, Longlong Bao, Yan Yan, Mengchao Wu, Jiahe Yang and Changqing Su

  Version of Record online : 19 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2012.01080.x

 12. You have full text access to this Open Access content
  Secretory clusterin contributes to oxaliplatin resistance by activating Akt pathway in hepatocellular carcinoma

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 3, March 2013, Pages: 375–382, Peng Xiu, Xuesong Dong, Xiaofeng Dong, Zongzhen Xu, Huaqiang Zhu, Feng Liu, Zheng Wei, Bo Zhai, Jagat R. Kanwar, Hongchi Jiang, Jie Li and Xueying Sun

  Version of Record online : 30 JAN 2013, DOI: 10.1111/cas.12088

 13. You have full text access to this OnlineOpen article
  Targeting DNA damage response in cancer therapy

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 4, April 2014, Pages: 370–388, Noriko Hosoya and Kiyoshi Miyagawa

  Version of Record online : 21 MAR 2014, DOI: 10.1111/cas.12366

 14. You have full text access to this OnlineOpen article
  CS2164, a novel multi-target inhibitor against tumor angiogenesis, mitosis and chronic inflammation with anti-tumor potency

  Cancer Science

  You Zhou, Song Shan, Zhi-Bin Li, Li-Jun Xin, De-Si Pan, Qian-Jiao Yang, Ying-Ping Liu, Xu-Peng Yue, Xiao-Rong Liu, Ji-Zhou Gao, Jin-Wen Zhang, Zhi-Qiang Ning and Xian-Ping Lu

  Version of Record online : 7 MAR 2017, DOI: 10.1111/cas.13141

 15. You have full text access to this Open Access content
  Suppression of KIF14 expression inhibits hepatocellular carcinoma progression and predicts favorable outcome

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 5, May 2013, Pages: 552–557, Tao Yang, Xian-Bo Zhang and Zhi-Min Zheng

  Version of Record online : 24 MAR 2013, DOI: 10.1111/cas.12128

 16. You have full text access to this OnlineOpen article
  Specific molecular signatures of non-tumor liver tissue may predict a risk of hepatocarcinogenesis

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 7, July 2014, Pages: 749–754, Tohru Utsunomiya, Mitsuo Shimada, Yuji Morine, Atsushi Tajima and Issei Imoto

  Version of Record online : 18 JUN 2014, DOI: 10.1111/cas.12431

 17. You have full text access to this OnlineOpen article
  Safely targeting cancer stem cells via selective catenin coactivator antagonism

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 9, September 2014, Pages: 1087–1092, Heinz-Josef Lenz and Michael Kahn

  Version of Record online : 6 SEP 2014, DOI: 10.1111/cas.12471

 18. You have full text access to this OnlineOpen article
  Melatonin reverses tunicamycin-induced endoplasmic reticulum stress in human hepatocellular carcinoma cells and improves cytotoxic response to doxorubicin by increasing CHOP and decreasing Survivin

  Journal of Pineal Research

  Volume 55, Issue 2, September 2013, Pages: 184–194, Lulu Fan, Guoping Sun, Tai Ma, Fei Zhong, Yu Lei, Xiaoqiu Li and Wei Wei

  Version of Record online : 24 MAY 2013, DOI: 10.1111/jpi.12061

 19. You have full text access to this OnlineOpen article
  Not just gRASping at flaws: Finding vulnerabilities to develop novel therapies for treating KRAS mutant cancers

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 5, May 2014, Pages: 499–505, Hiromichi Ebi, Anthony C. Faber, Jeffrey A. Engelman and Seiji Yano

  Version of Record online : 26 MAR 2014, DOI: 10.1111/cas.12383

 20. You have full text access to this OnlineOpen article
  Clinical significance of macrophage heterogeneity in human malignant tumors

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 1, January 2014, Pages: 1–8, Yoshihiro Komohara, Masahisa Jinushi and Motohiro Takeya

  Version of Record online : 29 NOV 2013, DOI: 10.1111/cas.12314