Search Results

There are 41138 results for: content related to: p53 accumulation is a strong predictor of recurrence in estrogen receptor-positive breast cancer patients treated with aromatase inhibitors

 1. You have full text access to this OnlineOpen article
  A prospective, randomized study on hepatotoxicity of anastrozole compared with tamoxifen in women with breast cancer

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 9, September 2014, Pages: 1182–1188, Ying Lin, Jianlun Liu, Xiaohua Zhang, Li Li, Rui Hu, Jian Liu, Yongchuan Deng, Dedian Chen, Yangbing Zhao, Shengrong Sun, Rong Ma, Ying Zhao, Jinping Liu, Yang Zhang, Xijing Wang, Yafen Li, Pingqing He, Enxiao Li, Zheli Xu, Yaqun Wu, Zhongsheng Tong, Xiaojia Wang, Tao Huang, Zhongxiao Liang, Shui Wang, Fengxi Su, Yunfei Lu, Helong Zhang, Guosheng Feng and Shenming Wang

  Version of Record online : 18 SEP 2014, DOI: 10.1111/cas.12474

 2. You have full text access to this OnlineOpen article
  Molecular mechanisms regulating the hormone sensitivity of breast cancer

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 11, November 2014, Pages: 1377–1383, Eriko Tokunaga, Yuichi Hisamatsu, Kimihiro Tanaka, Nami Yamashita, Hiroshi Saeki, Eiji Oki, Hiroyuki Kitao and Yoshihiko Maehara

  Version of Record online : 29 OCT 2014, DOI: 10.1111/cas.12521

 3. You have full text access to this OnlineOpen article
  Intratumoral androgen metabolism and actions in invasive lobular carcinoma of the breast

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 11, November 2014, Pages: 1503–1509, Tomomi Yoda, Keely May McNamara, Yasuhiro Miki, Mayu Takagi, Yoshiaki Rai, Yasuyo Ohi, Yasuaki Sagara, Kentaro Tamaki, Hisashi Hirakawa, Takanori Ishida, Takashi Suzuki, Noriaki Ohuchi and Hironobu Sasano

  Version of Record online : 7 NOV 2014, DOI: 10.1111/cas.12535

 4. You have full text access to this OnlineOpen article
  Pyrrole-imidazole polyamide targeted to break fusion sites in TMPRSS2 and ERG gene fusion represses prostate tumor growth

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 10, October 2014, Pages: 1272–1278, Daisuke Obinata, Akiko Ito, Kyoko Fujiwara, Ken-Ichi Takayama, Daisaku Ashikari, Yasutaka Murata, Kenya Yamaguchi, Tomohiko Urano, Tetsuya Fujimura, Noboru Fukuda, Masayoshi Soma, Takayoshi Watanabe, Hiroki Nagase, Satoshi Inoue and Satoru Takahashi

  Version of Record online : 17 SEP 2014, DOI: 10.1111/cas.12493

 5. You have full text access to this OnlineOpen article
  Sensitivities to various epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitors of uncommon epidermal growth factor receptor mutations L861Q and S768I: What is the optimal epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor?

  Cancer Science

  Volume 107, Issue 8, August 2016, Pages: 1134–1140, Eri Banno, Yosuke Togashi, Yu Nakamura, Masato Chiba, Yoshihisa Kobayashi, Hidetoshi Hayashi, Masato Terashima, Marco A. de Velasco, Kazuko Sakai, Yoshihiko Fujita, Tetsuya Mitsudomi and Kazuto Nishio

  Version of Record online : 14 JUL 2016, DOI: 10.1111/cas.12980

 6. You have full text access to this Open Access content
  Twist2 functions as a tumor suppressor in murine osteosarcoma cells

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 7, July 2013, Pages: 880–888, Tomoki Ishikawa, Takatsune Shimizu, Arisa Ueki, Sayaka I. Yamaguchi, Nobuyuki Onishi, Eiji Sugihara, Shinji Kuninaka, Takeshi Miyamoto, Hideo Morioka, Robert Nakayama, Eisuke Kobayashi, Yoshiaki Toyama, Yo Mabuchi, Yumi Matsuzaki, Rui Yamaguchi, Satoru Miyano and Hideyuki Saya

  Version of Record online : 9 MAY 2013, DOI: 10.1111/cas.12163

 7. You have full text access to this OnlineOpen article
  Novel p53 target gene FUCA1 encodes a fucosidase and regulates growth and survival of cancer cells

  Cancer Science

  Volume 107, Issue 6, June 2016, Pages: 734–745, Issei Ezawa, Yuichiro Sawai, Tatsuya Kawase, Atsushi Okabe, Shuichi Tsutsumi, Hitoshi Ichikawa, Yuka Kobayashi, Fumio Tashiro, Hideo Namiki, Tadashi Kondo, Kentaro Semba, Hiroyuki Aburatani, Yoichi Taya, Hitoshi Nakagama and Rieko Ohki

  Version of Record online : 16 MAY 2016, DOI: 10.1111/cas.12933

 8. You have full text access to this Open Access content
  Bone morphogenetic protein-9 induces epithelial to mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma cells

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 3, March 2013, Pages: 398–408, Qi Li, Xing Gu, Honglei Weng, Shahrouz Ghafoory, Yan Liu, Teng Feng, Johanna Dzieran, Li Li, Iryna Ilkavets, Marianna Kruithof- de Julio, Stefan Munker, Alexander Marx, Albrecht Piiper, Eduardo Augusto Alonso, Norbert Gretz, Chunfang Gao, Stefan Wölfl, Steven Dooley and Katja Breitkopf-Heinlein

  Version of Record online : 13 FEB 2013, DOI: 10.1111/cas.12093

 9. You have full text access to this OnlineOpen article
  Phase I study of a new cancer vaccine of ten mixed peptides for advanced cancer patients

  Cancer Science

  Volume 107, Issue 5, May 2016, Pages: 590–600, Satoru Iwasa, Yasuhide Yamada, Yuji Heike, Hirokazu Shoji, Yoshitaka Honma, Nobukazu Komatsu, Satoko Matsueda, Akira Yamada, Michi Morita, Rin Yamaguchi, Natsuki Tanaka, Akihiko Kawahara, Masayoshi Kage, Shigeki Shichijo, Tetsuro Sasada and Kyogo Itoh

  Version of Record online : 26 APR 2016, DOI: 10.1111/cas.12919

 10. You have full text access to this OnlineOpen article
  Identification of a novel E-box binding pyrrole-imidazole polyamide inhibiting MYC-driven cell proliferation

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 4, April 2015, Pages: 421–429, Rajeev Mishra, Takayoshi Watanabe, Makoto T. Kimura, Nobuko Koshikawa, Maki Ikeda, Shota Uekusa, Hiroyuki Kawashima, Xiaofei Wang, Jun Igarashi, Diptiman Choudhury, Carla Grandori, Christopher J. Kemp, Miki Ohira, Narendra K. Verma, Yujin Kobayashi, Jin Takeuchi, Tsugumichi Koshinaga, Norimichi Nemoto, Noboru Fukuda, Masayoshi Soma, Takeshi Kusafuka, Kyoko Fujiwara and Hiroki Nagase

  Version of Record online : 3 MAR 2015, DOI: 10.1111/cas.12610

 11. You have full text access to this OnlineOpen article
  Therapeutic advances in BIG3-PHB2 inhibition targeting the crosstalk between estrogen and growth factors in breast cancer

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 5, May 2015, Pages: 550–558, Tetsuro Yoshimaru, Masato Komatsu, Yasuo Miyoshi, Junko Honda, Mitsunori Sasa and Toyomasa Katagiri

  Version of Record online : 1 APR 2015, DOI: 10.1111/cas.12654

 12. You have full text access to this OnlineOpen article
  Retracted: Formin-like2 regulates Rho/ROCK pathway to promote actin assembly and cell invasion of colorectal cancer

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 10, October 2015, Pages: 1385–1393, Yuanfeng Zeng, Huijun Xie, Yudan Qiao, Jianmei Wang, Xiling Zhu, Guoyang He, Yuling Li, Xiaoli Ren, Feifei Wang, Li Liang and Yanqing Ding

  Version of Record online : 26 OCT 2015, DOI: 10.1111/cas.12768

 13. You have full text access to this OnlineOpen article
  Ionizing radiation, inflammation, and their interactions in colon carcinogenesis in Mlh1-deficient mice

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 3, March 2015, Pages: 217–226, Takamitsu Morioka, Tomoko Miyoshi-Imamura, Benjamin J. Blyth, Mutsumi Kaminishi, Toshiaki Kokubo, Mayumi Nishimura, Seiji Kito, Yutaka Tokairin, Shusuke Tani, Kimiko Murakami-Murofushi, Naoki Yoshimi, Yoshiya Shimada and Shizuko Kakinuma

  Version of Record online : 12 FEB 2015, DOI: 10.1111/cas.12591

 14. You have full text access to this OnlineOpen article
  Chemokine (C-C motif) ligand 3 detection in the serum of persons exposed to asbestos: A patient-based study

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 7, July 2015, Pages: 825–832, Jiegou Xu, David B. Alexander, Masaaki Iigo, Hirokazu Hamano, Satoru Takahashi, Takako Yokoyama, Munehiro Kato, Ikuji Usami, Takeshi Tokuyama, Masahiro Tsutsumi, Mouka Tamura, Tetsuya Oguri, Akio Niimi, Yoshimitsu Hayashi, Yoshifumi Yokoyama, Ken Tonegawa, Katsumi Fukamachi, Mitsuru Futakuchi, Yuto Sakai, Masumi Suzui, Michihiro Kamijima, Naomi Hisanaga, Toyonori Omori, Dai Nakae, Akihiko Hirose, Jun Kanno and Hiroyuki Tsuda

  Version of Record online : 5 JUN 2015, DOI: 10.1111/cas.12687

 15. You have full text access to this OnlineOpen article
  GATA4 immunolocalization in breast carcinoma as a potent prognostic predictor

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 5, May 2014, Pages: 600–607, Kiyoshi Takagi, Takashi Moriguchi, Yasuhiro Miki, Yasuhiro Nakamura, Mika Watanabe, Takanori Ishida, Masayuki Yamamoto, Hironobu Sasano and Takashi Suzuki

  Version of Record online : 19 MAR 2014, DOI: 10.1111/cas.12382

 16. You have full text access to this OnlineOpen article
  Preclinical antitumor activity of S-222611, an oral reversible tyrosine kinase inhibitor of epidermal growth factor receptor and human epidermal growth factor receptor 2

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 8, August 2014, Pages: 1040–1048, Hidekazu Tanaka, Michinari Hirata, Satomi Shinonome, Toru Wada, Motofumi Iguchi, Keiji Dohi, Makiko Inoue, Yukichi Ishioka, Kanji Hojo, Tomomi Yamada, Tatsuya Sugimoto, Koichi Masuno, Ken-ichi Nezasa, Norihito Sato, Kenji Matsuo, Shuji Yonezawa, Eugene P. Frenkel and Michitaka Shichijo

  Version of Record online : 27 AUG 2014, DOI: 10.1111/cas.12449

 17. You have full text access to this Open Access content
  Report of the Japan Diabetes Society/Japanese Cancer Association joint committee on diabetes and cancer

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 7, July 2013, Pages: 965–976, Masato Kasuga, Kohjiro Ueki, Naoko Tajima, Mitsuhiko Noda, Ken Ohashi, Hiroshi Noto, Atsushi Goto, Wataru Ogawa, Ryuichi Sakai, Shoichiro Tsugane, Nobuyuki Hamajima, Hitoshi Nakagama, Kazuo Tajima, Kohei Miyazono and Kohzoh Imai

  Version of Record online : 24 JUL 2013, DOI: 10.1111/cas.12203

 18. You have full text access to this Open Access content
  UGT1A1*6,1A7*3, and 1A9*22 genotypes predict severe neutropenia in FOLFIRI-treated metastatic colorectal cancer in two prospective studies in Japan

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 12, December 2013, Pages: 1662–1669, Shoichi Hazama, Hideyuki Mishima, Ryouichi Tsunedomi, Yusuke Okuyama, Takeshi Kato, Ken-ichi Takahashi, Hiroshi Nozawa, Hideaki Ando, Michiya Kobayashi, Hiroyoshi Takemoto, Naoki Nagata, Shinsuke Kanekiyo, Yuka Inoue, Yoshihiko Hamamoto, Yusuke Fujita, Yuji Hinoda, Naoko Okayama, Koji Oba, Jun-ichi Sakamoto and Masaaki Oka

  Version of Record online : 27 OCT 2013, DOI: 10.1111/cas.12283

 19. You have full text access to this OnlineOpen article
  Multiwalled carbon nanotubes intratracheally instilled into the rat lung induce development of pleural malignant mesothelioma and lung tumors

  Cancer Science

  Volume 107, Issue 7, July 2016, Pages: 924–935, Masumi Suzui, Mitsuru Futakuchi, Katsumi Fukamachi, Takamasa Numano, Mohamed Abdelgied, Satoru Takahashi, Makoto Ohnishi, Toyonori Omori, Shuji Tsuruoka, Akihiko Hirose, Jun Kanno, Yoshimitsu Sakamoto, David B. Alexander, William T. Alexander, Xu Jiegou and Hiroyuki Tsuda

  Version of Record online : 23 JUN 2016, DOI: 10.1111/cas.12954

 20. You have full text access to this OnlineOpen article
  Abnormal expression of miR-1 in breast carcinoma as a potent prognostic factor

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 11, November 2015, Pages: 1642–1650, Hiroyuki Minemura, Kiyoshi Takagi, Yasuhiro Miki, Yukiko Shibahara, Saki Nakagawa, Akiko Ebata, Mika Watanabe, Takanori Ishida, Hironobu Sasano and Takashi Suzuki

  Version of Record online : 7 OCT 2015, DOI: 10.1111/cas.12808