Search Results

There are 41964 results for: content related to: Immunological evaluation of personalized peptide vaccination in refractory small cell lung cancer

 1. You have full text access to this OnlineOpen article
  Immunological evaluation of peptide vaccination for cancer patients with the HLA-A26 allele

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 10, October 2015, Pages: 1257–1263, Shinjiro Sakamoto, Satoko Matsueda, Shinzo Takamori, Uhi Toh, Masanori Noguchi, Shigeru Yutani, Akira Yamada, Shigeki Shichijo, Teppei Yamada, Shigetaka Suekane, Kouichiro Kawano, Tetsuro Sasada, Noboru Hattori, Nobuoki Kohno and Kyogo Itoh

  Version of Record online : 25 SEP 2015, DOI: 10.1111/cas.12757

 2. You have full text access to this OnlineOpen article
  Phase II study of personalized peptide vaccination for refractory bone and soft tissue sarcoma patients

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 10, October 2013, Pages: 1285–1294, Ryuji Takahashi, Yukinao Ishibashi, Koji Hiraoka, Satoko Matsueda, Kouichirou Kawano, Akihiko Kawahara, Masayoshi Kage, Koichi Ohshima, Ryuya Yamanaka, Shigeki Shichijo, Kazuo Shirouzu, Kyogo Itoh and Tetsuro Sasada

  Version of Record online : 6 AUG 2013, DOI: 10.1111/cas.12226

 3. You have full text access to this OnlineOpen article
  Phase I study of a new cancer vaccine of ten mixed peptides for advanced cancer patients

  Cancer Science

  Volume 107, Issue 5, May 2016, Pages: 590–600, Satoru Iwasa, Yasuhide Yamada, Yuji Heike, Hirokazu Shoji, Yoshitaka Honma, Nobukazu Komatsu, Satoko Matsueda, Akira Yamada, Michi Morita, Rin Yamaguchi, Natsuki Tanaka, Akihiko Kawahara, Masayoshi Kage, Shigeki Shichijo, Tetsuro Sasada and Kyogo Itoh

  Version of Record online : 26 APR 2016, DOI: 10.1111/cas.12919

 4. You have full text access to this Open Access content
  Next-generation peptide vaccines for advanced cancer

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 1, January 2013, Pages: 15–21, Akira Yamada, Tetsuro Sasada, Masanori Noguchi and Kyogo Itoh

  Version of Record online : 4 DEC 2012, DOI: 10.1111/cas.12050

 5. You have full text access to this OnlineOpen article
  Personalized peptide vaccination for cervical cancer patients who have received prior platinum-based chemotherapy

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 9, September 2015, Pages: 1111–1117, Kouichiro Kawano, Naotake Tsuda, Kayoko Waki, Satoko Matsueda, Yoshiro Hata, Kimio Ushijima, Kyogo Itoh, Akira Yamada and Toshiharu Kamura

  Version of Record online : 22 JUL 2015, DOI: 10.1111/cas.12729

 6. You have full text access to this Open Access content
  Diagnostic and prognostic impact of serum-soluble UL16-binding protein 2 in lung cancer patients

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1405–1413, Kosuke Yamaguchi, Hiroki Chikumi, Asuka Shimizu, Miyako Takata, Naoki Kinoshita, Kiyoshi Hashimoto, Masaki Nakamoto, Shinji Matsunaga, Jun Kurai, Naomi Miyake, Shingo Matsumoto, Masanari Watanabe, Akira Yamasaki, Tadashi Igishi, Naoto Burioka and Eiji Shimizu

  Version of Record online : 9 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02330.x

 7. You have full text access to this Open Access content
  Pure flat epithelial atypia is uncommon in subsequent breast excisions for atypical epithelial proliferation

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1580–1585, Rin Yamaguchi, Maki Tanaka, Gary M. Tse, Miki Yamaguchi, Hiroshi Terasaki, Jun Akiba, Yoshiki Naito, Yasuko Mizushima and Hirohisa Yano

  Version of Record online : 7 JUN 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02314.x

 8. You have full text access to this Open Access content
  Expression of a splicing variant of the CADM1 specific to small cell lung cancer

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 6, June 2012, Pages: 1051–1057, Shinji Kikuchi, Miwako Iwai, Mika Sakurai-Yageta, Yumi Tsuboi, Takeshi Ito, Tomoko Maruyama, Hitoshi Tsuda, Yae Kanai, Masataka Onizuka, Yukio Sato and Yoshinori Murakami

  Version of Record online : 15 MAY 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02277.x

 9. You have full text access to this OnlineOpen article
  PD-1 expression on peripheral blood T-cell subsets correlates with prognosis in non-small cell lung cancer

  Cancer Science

  Volume 105, Issue 10, October 2014, Pages: 1229–1235, Kayoko Waki, Teppei Yamada, Koichi Yoshiyama, Yasuhiro Terazaki, Shinjiro Sakamoto, Satoko Matsueda, Nobukazu Komatsu, Shunichi Sugawara, Shinzo Takamori, Kyogo Itoh and Akira Yamada

  Version of Record online : 23 SEP 2014, DOI: 10.1111/cas.12502

 10. You have full text access to this Open Access content
  Zinc finger E-box binding homeobox 1 promotes invasion and bone metastasis of small cell lung cancer in vitro and in vivo

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1420–1428, Yi Liu, Ning Zhang, Yanxia Wang, Min Xu, Na Liu, Xiaowen Pang, Jian Cao, Ningqiang Ma, Hailin Pang, Lili Liu and Helong Zhang

  Version of Record online : 11 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02347.x

 11. Immunological evaluation of neoadjuvant peptide vaccination before radical prostatectomy for patients with localized prostate cancer

  The Prostate

  Volume 67, Issue 9, 15 June 2007, Pages: 933–942, Masanori Noguchi, Akihisa Yao, Mamoru Harada, Osamu Nakashima, Yoshihiro Komohara, Satoko Yamada, Kyogo Itoh and Kei Matsuoka

  Version of Record online : 17 APR 2007, DOI: 10.1002/pros.20572

 12. You have full text access to this OnlineOpen article
  Identification of novel Lck-derived T helper epitope long peptides applicable for HLA-A2+ cancer patients as cancer vaccine

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 11, November 2015, Pages: 1493–1498, Satoko Matsueda, Shigeki Shichijo, Sayaka Nagata, Chieko Seki, Akira Yamada, Masanori Noguchi and Kyogo Itoh

  Version of Record online : 16 OCT 2015, DOI: 10.1111/cas.12805

 13. You have free access to this content
  Gene expression profiles in peripheral blood as a biomarker in cancer patients receiving peptide vaccination

  Cancer

  Volume 118, Issue 12, 15 June 2012, Pages: 3208–3221, Nobukazu Komatsu, Satoko Matsueda, Kousuke Tashiro, Tetsuya Ioji, Shigeki Shichijo, Masanori Noguchi, Akira Yamada, Atsushi Doi, Shigetaka Suekane, Fukuko Moriya, Kei Matsuoka, Satoru Kuhara, Kyogo Itoh and Tetsuro Sasada

  Version of Record online : 9 NOV 2011, DOI: 10.1002/cncr.26636

 14. Dexamethasone did not suppress immune boosting by personalized peptide vaccination for advanced prostate cancer patients

  The Prostate

  Volume 68, Issue 16, 1 December 2008, Pages: 1753–1762, Masayasu Naito, Kyogo Itoh, Nobukazu Komatsu, Yuichi Yamashita, Takafumi Shirakusa, Akira Yamada, Fukuko Moriya, Hitoshi Ayatuka, Elnisr Rashed Mohamed, Kei Matsuoka and Masanori Noguchi

  Version of Record online : 2 SEP 2008, DOI: 10.1002/pros.20847

 15. You have full text access to this OnlineOpen article
  New metastatic model of human small-cell lung cancer by orthotopic transplantation in mice

  Cancer Science

  Volume 106, Issue 4, April 2015, Pages: 367–374, Shuichi Sakamoto, Hiroyuki Inoue, Shunichi Ohba, Yasuko Kohda, Ihomi Usami, Tohru Masuda, Manabu Kawada and Akio Nomoto

  Version of Record online : 26 FEB 2015, DOI: 10.1111/cas.12624

 16. Immunological evaluation of individualized peptide vaccination with a low dose of estramustine for HLA-A24+ HRPC patients

  The Prostate

  Volume 63, Issue 1, 1 April 2005, Pages: 1–12, Masanori Noguchi, Kyogo Itoh, Akihisa Yao, Takashi Mine, Akira Yamada, Yayoi Obata, Masatoshi Furuta, Mamoru Harada, Shigetaka Suekane and Kei Matsuoka

  Version of Record online : 17 SEP 2004, DOI: 10.1002/pros.20157

 17. Phase II study of personalized peptide vaccination for castration-resistant prostate cancer patients who failed in docetaxel-based chemotherapy

  The Prostate

  Volume 72, Issue 8, 1 June 2012, Pages: 834–845, Masanori Noguchi, Fukuko Moriya, Shigetaka Suekane, Kei Matsuoka, Gaku Arai, Satoko Matsueda, Tetsuro Sasada, Akira Yamada and Kyogo Itoh

  Version of Record online : 19 SEP 2011, DOI: 10.1002/pros.21485

 18. You have full text access to this OnlineOpen article
  Prognostic significance of CpG island methylator phenotype in surgically resected small cell lung carcinoma

  Cancer Science

  Volume 107, Issue 3, March 2016, Pages: 320–325, Yuichi Saito, Genta Nagae, Noriko Motoi, Eisaku Miyauchi, Hironori Ninomiya, Hirofumi Uehara, Mingyon Mun, Sakae Okumura, Fumiyoshi Ohyanagi, Makoto Nishio, Yukitoshi Satoh, Hiroyuki Aburatani and Yuichi Ishikawa

  Version of Record online : 19 FEB 2016, DOI: 10.1111/cas.12876

 19. You have full text access to this Open Access content
  Comparison of CD20 expression in B-cell lymphoma between newly diagnosed, untreated cases and those after rituximab treatment

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1567–1573, Hiroaki Miyoshi, Fumiko Arakawa, Kensaku Sato, Yoshizo Kimura, Junichi Kiyasu, Masanori Takeuchi, Maki Yoshida, Ayako Ichikawa, Yukinao Ishibashi, Yukihiko Nakamura, Shinji Nakashima, Daisuke Niino, Yasuo Sugita and Koichi Ohshima

  Version of Record online : 17 MAY 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02307.x

 20. You have free access to this content
  Antibody Reactive to a Hepatitis C Virus (HCV)-Derived Peptide Capable of Inducing HLA-A2 Restricted Cytotoxic T Lymphocytes Is Detectable in a Majority of HCV-Infected Individuals without HLA-A2 Restriction

  Microbiology and Immunology

  Volume 48, Issue 7, July 2004, Pages: 507–517, Yukari Takao, Akira Yamada, Shigeru Yutani, Michio Sata and Kyogo Itoh

  Version of Record online : 14 NOV 2013, DOI: 10.1111/j.1348-0421.2004.tb03546.x