Search Results

There are 788136 results for: content related to: Long-term outcome and prognostic factors of elderly patients with acute promyelocytic leukemia

 1. You have full text access to this Open Access content
  SYT-SSX breakpoint peptide vaccines in patients with synovial sarcoma: A study from the Japanese Musculoskeletal Oncology Group

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 9, September 2012, Pages: 1625–1630, Satoshi Kawaguchi, Tomohide Tsukahara, Kazunori Ida, Shigeharu Kimura, Masaki Murase, Masanobu Kano, Makoto Emori, Satoshi Nagoya, Mitsunori Kaya, Toshihiko Torigoe, Emiri Ueda, Akari Takahashi, Takeshi Ishii, Shin-ichiro Tatezaki, Junya Toguchida, Hiroyuki Tsuchiya, Toshihisa Osanai, Takashi Sugita, Hideshi Sugiura, Makoto Ieguchi, Koichiro Ihara, Ken-ichiro Hamada, Hiroshi Kakizaki, Takeshi Morii, Taketoshi Yasuda, Taisuke Tanizawa, Akira Ogose, Hiroo Yabe, Toshihiko Yamashita, Noriyuki Sato and Takuro Wada

  Version of Record online : 7 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02370.x

 2. You have full text access to this Open Access content
  Aurora-A activation, correlated with hypoxia-inducible factor-1α, promotes radiochemoresistance and predicts poor outcome for nasopharyngeal carcinoma

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1586–1594, Xiang-Bo Wan, Xin-Juan Fan, Pei-Yu Huang, Dong Dong, Yan Zhang, Ming-Yuan Chen, Jin Xiang, Jie Xu, Li Liu, Wei-Hua Zhou, Yan-Chun Lv, Xiang-Yuan Wu, Ming-Huang Hong and Quentin Liu

  Version of Record online : 5 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02332.x

 3. You have full text access to this Open Access content
  Tax is a potential molecular target for immunotherapy of adult T-cell leukemia/lymphoma

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 10, October 2012, Pages: 1764–1773, Susumu Suzuki, Ayako Masaki, Takashi Ishida, Asahi Ito, Fumiko Mori, Fumihiko Sato, Tomoko Narita, Masaki Ri, Shigeru Kusumoto, Hirokazu Komatsu, Yasuo Fukumori, Hiroyoshi Nishikawa, Yuetsu Tanaka, Akio Niimi, Hiroshi Inagaki, Shinsuke Iida and Ryuzo Ueda

  Version of Record online : 12 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02371.x

 4. You have full text access to this Open Access content
  Diagnostic and prognostic impact of serum-soluble UL16-binding protein 2 in lung cancer patients

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1405–1413, Kosuke Yamaguchi, Hiroki Chikumi, Asuka Shimizu, Miyako Takata, Naoki Kinoshita, Kiyoshi Hashimoto, Masaki Nakamoto, Shinji Matsunaga, Jun Kurai, Naomi Miyake, Shingo Matsumoto, Masanari Watanabe, Akira Yamasaki, Tadashi Igishi, Naoto Burioka and Eiji Shimizu

  Version of Record online : 9 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02330.x

 5. You have full text access to this Open Access content
  Efficacy of everolimus, a novel mTOR inhibitor, against basal-like triple-negative breast cancer cells

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 9, September 2012, Pages: 1665–1671, Mayu Yunokawa, Fumiaki Koizumi, Yuka Kitamura, Yasufumi Katanasaka, Naoko Okamoto, Makoto Kodaira, Kan Yonemori, Chikako Shimizu, Masashi Ando, Kenkichi Masutomi, Teruhiko Yoshida, Yasuhiro Fujiwara and Kenji Tamura

  Version of Record online : 1 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02359.x

 6. You have full text access to this Open Access content
  Accumulation of p62/SQSTM1 is associated with poor prognosis in patients with lung adenocarcinoma

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 4, April 2012, Pages: 760–766, Daisuke Inoue, Takashi Suzuki, Yoichiro Mitsuishi, Yasuhiro Miki, Satoshi Suzuki, Shunichi Sugawara, Mika Watanabe, Akira Sakurada, Chiaki Endo, Akira Uruno, Hironobu Sasano, Takayuki Nakagawa, Kennichi Satoh, Nobuyuki Tanaka, Hiroshi Kubo, Hozumi Motohashi and Masayuki Yamamoto

  Version of Record online : 21 FEB 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02216.x

 7. You have full text access to this Open Access content
  Clinical significance of granulocytic sarcoma in adult patients with acute myeloid leukemia

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1513–1517, Hiroaki Shimizu, Takayuki Saitoh, Nahoko Hatsumi, Satoru Takada, Akihiko Yokohama, Hiroshi Handa, Tkahiro Jimbo, Toru Sakura, Norifumi Tsukamoto, Hirokazu Murakami, Shuichi Miyawaki and Yoshihisa Nojima

  Version of Record online : 21 JUN 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02324.x

 8. You have full text access to this Open Access content
  Phase I trial of gemcitabine and candesartan combination therapy in normotensive patients with advanced pancreatic cancer: GECA1

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1489–1492, Yousuke Nakai, Hiroyuki Isayama, Hideaki Ijichi, Takashi Sasaki, Hirofumi Kogure, Hiroshi Yagioka, Koji Miyabayashi, Suguru Mizuno, Keisuke Yamamoto, Dai Mouri, Kazumichi Kawakubo, Natsuyo Yamamoto, Kenji Hirano, Naoki Sasahira, Keisuke Tateishi, Minoru Tada and Kazuhiko Koike

  Version of Record online : 15 JUN 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02311.x

 9. You have full text access to this Open Access content
  Cancer-testis antigen BORIS is a novel prognostic marker for patients with esophageal cancer

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 9, September 2012, Pages: 1617–1624, Koji Okabayashi, Tomonobu Fujita, Junichiro Miyazaki, Tsutomu Okada, Takashi Iwata, Nobumaru Hirao, Shinobu Noji, Nobuo Tsukamoto, Naoki Goshima, Hirotoshi Hasegawa, Hiroya Takeuchi, Masakazu Ueda, Yuko Kitagawa and Yutaka Kawakami

  Version of Record online : 16 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02355.x

 10. You have full text access to this Open Access content
  Immunohistochemical analysis-based proteomic subclassification of newly diagnosed glioblastomas

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 10, October 2012, Pages: 1871–1879, Kazuya Motomura, Atsushi Natsume, Reiko Watanabe, Ichiro Ito, Yukinari Kato, Hiroyuki Momota, Ryo Nishikawa, Kazuhiko Mishima, Yoko Nakasu, Tatsuya Abe, Hiroki Namba, Yoichi Nakazato, Hiroshi Tashiro, Ichiro Takeuchi, Tsutomu Mori and Toshihiko Wakabayashi

  Version of Record online : 6 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02377.x

 11. You have full text access to this Open Access content
  First-line sunitinib plus FOLFIRI in Japanese patients with unresectable/metastatic colorectal cancer: A phase II study

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1502–1507, Yasushi Tsuji, Taroh Satoh, Akihito Tsuji, Kei Muro, Motoki Yoshida, Tomohiro Nishina, Michitaka Nagase, Yoshito Komatsu, Takeshi Kato, Yoshinori Miyata, Naoko Mizutani, Satoshi Hashigaki, Maria Jose Lechuga and Tadamichi Denda

  Version of Record online : 14 JUN 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02320.x

 12. You have full text access to this Open Access content
  Phase II study of dose-modified busulfan by real-time targeting in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for myeloid malignancy

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 9, September 2012, Pages: 1688–1694, Yachiyo Kuwatsuka, Akio Kohno, Seitaro Terakura, Shigeki Saito, Kazuyuki Shimada, Takahiko Yasuda, Yoshihiro Inamoto, Koichi Miyamura, Masashi Sawa, Makoto Murata, Takahiro Karasuno, Shuichi Taniguchi, Koji Nagafuji, Yoshiko Atsuta, Ritsuro Suzuki, Mariko Fukumoto, Tomoki Naoe, Yoshihisa Morishita and the Nagoya Blood and Marrow Transplantation Group

  Version of Record online : 16 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02342.x

 13. You have full text access to this Open Access content
  Phase I/II study of decitabine in patients with myelodysplastic syndrome: A multi-center study in Japan

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 10, October 2012, Pages: 1839–1847, Yasuhiro Oki, Yutaka Kondo, Kazuhito Yamamoto, Michinori Ogura, Masanobu Kasai, Yukio Kobayashi, Takashi Watanabe, Naokuni Uike, Kazuma Ohyashiki, Shin-ichiro Okamoto, Kazunori Ohnishi, Akihiro Tomita, Yasushi Miyazaki, Kaoru Tohyama, Harumi Y. Mukai, Tomomitsu Hotta and Masao Tomonaga

  Version of Record online : 14 SEP 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02386.x

 14. You have full text access to this Open Access content
  Higher parity and earlier age at first birth are associated with lower risk of death from colon cancer

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1553–1557, Chao-Hung Kuo, Chien-Chun Kuo, Hsiu-Yi Wu, Deng-Chyang Wu and Chun-Yuh Yang

  Version of Record online : 4 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02336.x

 15. You have full text access to this Open Access content
  Insulin-like growth factor binding protein-3 suppresses vascular endothelial growth factor expression and tumor angiogenesis in head and neck squamous cell carcinoma

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 7, July 2012, Pages: 1259–1266, Seung-Hyun Oh, Woo-Young Kim, Ok-Hee Lee, Ju-Hee Kang, Jong-Kyu Woo, Jai-Hyun Kim, Bonnie Glisson and Ho-Young Lee

  Version of Record online : 25 MAY 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02301.x

  Corrected by:

  Correction: Correction

  Vol. 103, Issue 8, 1600, Version of Record online: 26 JUL 2012

 16. You have full text access to this Open Access content
  Bcl-2, Bcl-6, and the International Prognostic Index are prognostic indicators in patients with diffuse large B-cell lymphoma treated with rituximab-containing chemotherapy

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 10, October 2012, Pages: 1898–1904, Akiko Miyagi Maeshima, Hirokazu Taniguchi, Suguru Fukuhara, Noriyuki Morikawa, Wataru Munakata, Dai Maruyama, Sung-Won Kim, Takashi Watanabe, Yukio Kobayashi, Kensei Tobinai and Hitoshi Tsuda

  Version of Record online : 13 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02382.x

 17. You have full text access to this Open Access content
  Association of CASP3 polymorphism with hematologic toxicity in patients with advanced non-small-cell lung carcinoma treated with platinum-based chemotherapy

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 8, August 2012, Pages: 1451–1459, Shaohua Gu, Qihan Wu, Xueying Zhao, Wenting Wu, Zhiqiang Gao, Xiaoming Tan, Ji Qian, Hongyan Chen, Yi Xie, Li Jin, Baohui Han and Daru Lu

  Version of Record online : 18 JUN 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02323.x

 18. You have full text access to this Open Access content
  Protein arginine methyltransferase 5 is a potential oncoprotein that upregulates G1 cyclins/cyclin-dependent kinases and the phosphoinositide 3-kinase/AKT signaling cascade

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 9, September 2012, Pages: 1640–1650, Tong-You W. Wei, Chi-Chang Juan, Jiun-Yi Hisa, Li-Jen Su, Yuan-Chii G. Lee, Hsiang-Yun Chou, Jo-Mei M. Chen, Yu-Chung Wu, Shao-Chih Chiu, Chung-Ping Hsu, Kuo-Lin Liu and Chang-Tze R. Yu

  Version of Record online : 8 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02367.x

 19. You have full text access to this Open Access content
  Randomized phase II study of three doses of oral TAS-108 in postmenopausal patients with metastatic breast cancer

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 9, September 2012, Pages: 1708–1713, Hideo Inaji, Hiroji Iwata, Takahiro Nakayama, Naohito Yamamoto, Yasuyuki Sato, Yutaka Tokuda, Kenjiro Aogi, Shigehira Saji, Kenichi Watanabe, Tsuyoshi Saito, Masayuki Yoshida, Nobuaki Sato, Toshiaki Saeki, Yuichi Takatsuka, Masaru Kuranami, Hiroko Yamashita, Atsushi Kikuchi, Toshio Tabei, Tadashi Ikeda and Shinzaburo Noguchi

  Version of Record online : 16 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02354.x

 20. You have full text access to this OnlineOpen article
  Distribution, clinicopathologic features and survival of breast cancer subtypes in Southern China

  Cancer Science

  Volume 103, Issue 9, September 2012, Pages: 1679–1687, Cong Xue, Xi Wang, Roujun Peng, Yanxia Shi, Tao Qin, Donggen Liu, Xiaoyu Teng, Shusen Wang, Li Zhang and Zhongyu Yuan

  Version of Record online : 4 JUL 2012, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2012.02339.x