Search Results

There are 22478 results for: content related to: Preliminary analysis of a newly proposed prognostic scoring system (SLiDe score) for hepatocellular carcinoma

 1. Novel des-γ-carboxy prothrombin in serum for the diagnosis of hepatocellular carcinoma

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 28, Issue 8, August 2013, Pages: 1348–1355, Takahiro Tanaka, Tatsuya Taniguchi, Katsutaka Sannomiya, Hidetaka Takenaka, Tetsu Tomonari, Koichi Okamoto, Shinji Kitamura, Toshiya Okahisa, Katsuyoshi Tamaki, Hiroaki Mikasa, Sadao Suzuki and Tetsuji Takayama

  Version of Record online : 22 JUL 2013, DOI: 10.1111/jgh.12166

 2. You have full text access to this Open Access content
  Des-γ-carboxy prothrombin ratio measured by P-11 and P-16 antibodies is a novel biomarker for hepatocellular carcinoma

  Cancer Science

  Volume 104, Issue 6, June 2013, Pages: 725–731, Masahiko Tameda, Katsuya Shiraki, Kazushi Sugimoto, Suguru Ogura, Yuji Inagaki, Norihiko Yamamoto, Makoto Ikejiri, Yoshiyuki Takei, Masaaki Ito and Tsutomu Nobori

  Version of Record online : 21 APR 2013, DOI: 10.1111/cas.12149

 3. Diagnostic accuracy of α-fetoprotein and des-γ-carboxy prothrombin in screening for hepatocellular carcinoma in liver transplant candidates

  Hepatology Research

  Volume 41, Issue 12, December 2011, Pages: 1199–1207, Noriyo Yamashiki, Yasuhiko Sugawara, Sumihito Tamura, Junichi Kaneko, Haruhiko Yoshida, Taku Aoki, Kiyoshi Hasegawa, Masaaki Akahane, Kuni Ohtomo, Masashi Fukayama, Kazuhiko Koike and Norihiro Kokudo

  Version of Record online : 15 SEP 2011, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2011.00871.x

 4. Des-γ-carboxyprothrombin, α-fetoprotein and AFP-L3 in patients with chronic hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 23, Issue 10, October 2008, Pages: 1541–1548, Francisco A Durazo, Lawrence M Blatt, William G Corey, Jiing-Huey Lin, Steven Han, Sammy Saab, Ronald W Busuttil and Myron J Tong

  Version of Record online : 19 APR 2008, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2008.05395.x

 5. You have free access to this content
  Clinical and molecular insights into the hepatocellular carcinoma tumour marker des-γ-carboxyprothrombin

  Liver International

  Volume 31, Issue 1, January 2011, Pages: 22–35, Yoshinori Inagaki, Wei Tang, Masatoshi Makuuchi, Kiyoshi Hasegawa, Yasuhiko Sugawara and Norihiro Kokudo

  Version of Record online : 27 SEP 2010, DOI: 10.1111/j.1478-3231.2010.02348.x

 6. You have free access to this content
  The usefulness of determining des-γ-carboxy prothrombin by sensitive enzyme immunoassay in the early diagnosis of patients with hepatocellular carcinoma

  Cancer

  Volume 82, Issue 9, 1 May 1998, Pages: 1643–1648, Yuhsaku Mita, Yutaka Aoyagi, Masahiko Yanagi, Takeshi Suda, Yasufumi Suzuki and Hitoshi Asakura

  Version of Record online : 31 OCT 2000, DOI: 10.1002/(SICI)1097-0142(19980501)82:9<1643::AID-CNCR8>3.0.CO;2-B

 7. You have free access to this content
  Measurement of serum levels of des-γ-carboxy prothrombin in patients with hepatocellular carcinoma by a revised enzyme immunoassay kit with increased sensitivity

  Cancer

  Volume 85, Issue 4, 15 February 1999, Pages: 812–818, Hiroaki Okuda, Toshimi Nakanishi, Kazuko Takatsu, Akiko Saito, Naoaki Hayashi, Keisuke Watanabe, Naoki Magario, Takeshi Yokoo and Toru Naraki

  Version of Record online : 19 NOV 2000, DOI: 10.1002/(SICI)1097-0142(19990215)85:4<812::AID-CNCR8>3.0.CO;2-O

 8. You have free access to this content
  Serum levels of des-γ-carboxy prothrombin measured using the revised enzyme immunoassay kit with increased sensitivity in relation to clinicopathologic features of solitary hepatocellular carcinoma

  Cancer

  Volume 88, Issue 3, 1 February 2000, Pages: 544–549, Hiroaki Okuda, Toshimi Nakanishi, Kazuko Takatsu, Akiko Saito, Naoaki Hayashi, Ken Takasaki, Kazuyuki Takenami, Masakazu Yamamoto and Masayuki Nakano

  Version of Record online : 20 NOV 2000, DOI: 10.1002/(SICI)1097-0142(20000201)88:3<544::AID-CNCR8>3.0.CO;2-F

 9. Comparative evaluation of expanded criteria for patients with hepatocellular carcinoma beyond the Milan criteria undergoing living-related donor liver transplantation

  Clinical Transplantation

  Volume 25, Issue 5, September/October 2011, Pages: E491–E498, Ken Shirabe, Akinobu Taketomi, Kazutoyo Morita, Yuji Soejima, Hideaki Uchiyama, Hiroto Kayashima, Mizuki Ninomiya, Takeo Toshima and Yoshihiko Maehara

  Version of Record online : 25 APR 2011, DOI: 10.1111/j.1399-0012.2011.01463.x

 10. You have free access to this content
  Changes of plasma des-γ-carboxy prothrombin levels in patients with hepatocellular carcinoma in response to vitamin K

  Cancer

  Volume 69, Issue 1, 1 January 1992, Pages: 31–38, Midori Furukawa, Toshimi Nakanishi, Hiroaki Okuda, Setsuji Ishida and Hiroshi Obata

  Version of Record online : 28 JUN 2006, DOI: 10.1002/1097-0142(19920101)69:1<31::AID-CNCR2820690108>3.0.CO;2-6

 11. Des-gamma-carboxy prothrombin identified by P-11 and P-16 antibodies reflects prognosis for patients with hepatocellular carcinoma

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 28, Issue 4, April 2013, Pages: 671–677, Satoru Takeji, Masashi Hirooka, Yohei Koizumi, Yoshio Tokumoto, Masanori Abe, Yoshio Ikeda, Seijin Nadano, Yoichi Hiasa and Morikazu Onji

  Version of Record online : 25 MAR 2013, DOI: 10.1111/jgh.12076

 12. You have free access to this content
  Unique clinical characteristics of patients with hepatocellular carcinoma who present with high plasma des-γ-carboxy prothrombin and low serum α-fetoprotein

  Cancer

  Volume 88, Issue 7, 1 April 2000, Pages: 1557–1564, Keisuke Hamamura, Yasushi Shiratori, Shuichiro Shiina, Masatoshi Imamura, Shuntaro Obi, Shinpei Sato, Haruhiko Yoshida and Masao Omata

  Version of Record online : 20 NOV 2000, DOI: 10.1002/(SICI)1097-0142(20000401)88:7<1557::AID-CNCR9>3.0.CO;2-G

 13. Tumour-specific induction of immune complexes: DCP-IgM in hepatocellular carcinoma

  European Journal of Clinical Investigation

  Volume 38, Issue 8, August 2008, Pages: 571–577, L. Beneduce, G. Pesce, A. Gallotta, F. Zampieri, A. Biasiolo, N. Tono, N. Boscato, A. Gatta, P. Pontisso and G. Fassina

  Version of Record online : 8 JUL 2008, DOI: 10.1111/j.1365-2362.2008.01985.x

 14. You have free access to this content
  Combined measurement of preoperative α-fetoprotein and des-γ-carboxy prothrombin predicts recurrence after curative resection in patients with hepatitis-B-related hepatocellular carcinoma

  International Journal of Cancer

  Volume 131, Issue 10, 15 November 2012, Pages: 2332–2341, Young Eun Chon, Gi Hong Choi, Myoung Ha Lee, Seung Up Kim, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kyung Sik Kim, Jin Sub Choi, Kwang-Hyub Han, Chae Yoon Chon and Jun Yong Park

  Version of Record online : 28 MAR 2012, DOI: 10.1002/ijc.27507

 15. Distribution of the heterogeneity of des-γ-carboxyprothrombin in patients with hepatocellular carcinoma

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 20, Issue 10, October 2005, Pages: 1545–1552, SOICHIRO UEHARA, KATSUHIRO GOTOH, HIROSHI HANDA, HIROSHI TOMITA and MITIKO SENSHUU

  Version of Record online : 1 JUN 2005, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2005.03899.x

 16. Risk factors for recurrence after curative resection of hepatitis C-related hepatocellular carcinoma in patients without postoperative interferon therapy

  Hepatology Research

  Volume 43, Issue 12, December 2013, Pages: 1313–1320, Yo-ichi Yamashita, Ken Shirabe, Takeo Toshima, Eiji Tsuijita, Kazuki Takeishi, Norifumi Harimoto, Toru Ikegami, Tomoharu Yoshizumi, Tetsuo Ikeda, Yuji Soejima and Yoshihiko Maehara

  Version of Record online : 27 MAR 2013, DOI: 10.1111/hepr.12091

 17. You have full text access to this OnlineOpen article
  Usefulness of albumin–bilirubin grade for evaluation of prognosis of 2584 Japanese patients with hepatocellular carcinoma

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 31, Issue 5, May 2016, Pages: 1031–1036, Atsushi Hiraoka, Takashi Kumada, Kojiro Michitaka, Hidenori Toyoda, Toshifumi Tada, Hidetaro Ueki, Miho Kaneto, Toshihiko Aibiki, Tomonari Okudaira, Takamasa Kawakami, Tomoe Kawamura, Hiroka Yamago, Yoshifumi Suga, Yuji Miyamoto, Hideomi Tomida, Nobuaki Azemoto, Kenichiro Mori, Hideki Miyata, Tomoyuki Ninomiya and Hideki Kawasaki

  Version of Record online : 28 APR 2016, DOI: 10.1111/jgh.13250

 18. You have free access to this content
  The des-γ-carboxy prothrombin index is a new prognostic indicator for hepatocellular carcinoma

  Cancer

  Volume 98, Issue 12, 15 December 2003, Pages: 2671–2677, Sakae Nagaoka, Hiroshi Yatsuhashi, Hisayuki Hamada, Koji Yano, Takehiro Matsumoto, Manabu Daikoku, Kokichi Arisawa, Hiromi Ishibashi, Michiaki Koga, Michio Sata and Michitami Yano

  Version of Record online : 5 NOV 2003, DOI: 10.1002/cncr.11839

 19. Evaluation of the effect of sorafenib using serum NX-des-γ-carboxyprothrombin in patients with hepatocellular carcinoma

  Hepatology Research

  Volume 43, Issue 10, October 2013, Pages: 1064–1070, Koji Miyahara, Kazuhiro Nouso, Yuki Morimoto, Takeshi Tomoda, Sayo Kobayashi, Yasuto Takeuchi, Hiroaki Hagihara, Kenji Kuwaki, Hideki Ohnishi, Fusao Ikeda, Yasuhiro Miyake, Shinichiro Nakamura, Hidenori Shiraha, Akinobu Takaki, Kazuhide Yamamoto and Okayama Liver Cancer Group

  Version of Record online : 25 JAN 2013, DOI: 10.1111/hepr.12055

 20. Comparison of clinicopathological features of patients with hepatocellular carcinoma seropositive for α-fetoprotein alone and those seropositive for des-γ-carboxy prothrombin alone

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 16, Issue 11, November 2001, Pages: 1290–1296, Hiroaki Okuda, Toshimi Nakanishi, Kazuko Takatsu, Akiko Saito, Naoaki Hayashi, Masakazu Yamamoto, Ken Takasaki and Masayuki Nakano

  Version of Record online : 11 JAN 2002, DOI: 10.1046/j.1440-1746.2001.02610.x