Search Results

There are 34511 results for: content related to: Prediction of improved liver function after balloon-occluded retrograde transvenous obliteration: Relation to hepatic vein pressure gradient

 1. Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration improves liver function in patients with cirrhosis and portal hypertension

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 18, Issue 8, August 2003, Pages: 934–942, YASUNAO MIYAMOTO, KAZUHIKO OHO, MASAFUMI KUMAMOTO, ATSUSHI TOYONAGA and MICHIO SATA

  Version of Record online : 14 JUL 2003, DOI: 10.1046/j.1440-1746.2003.03087.x

 2. Long-term outcome of patients with gastric varices treated by balloon-occluded retrograde transvenous obliteration

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 29, Issue 5, May 2014, Pages: 1035–1042, Noriaki Naeshiro, Hiroshi Aikata, Hideaki Kakizawa, Hideyuki Hyogo, Hiromi Kan, Hatsue Fujino, Tomoki Kobayashi, Takayuki Fukuhara, Yohji Honda, Atsushi Ohno, Daisuke Miyaki, Tomokazu Kawaoka, Masataka Tsuge, Nobuhiko Hiraga, Akira Hiramatsu, Michio Imamura, Yoshiiku Kawakami, Shoichi Takahashi, Kazuo Awai and Kazuaki Chayama

  Version of Record online : 21 APR 2014, DOI: 10.1111/jgh.12508

 3. You have free access to this content
  Poster Session 4: Stem Cell Biology; Varices and Bleeding

  Hepatology

  Volume 60, Issue S1, October 2014, Pages: 1184A–1204A,

  Version of Record online : 1 OCT 2014, DOI: 10.1002/hep.27536

 4. Obliteration of gastric varices improves the arrival time of ultrasound contrast agents in hepatic artery and vein

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 28, Issue 9, September 2013, Pages: 1526–1531, Yoshihiro Furuichi, Fuminori Moriyasu, Katsutoshi Sugimoto, Junichi Taira, Takatomo Sano, Yuki Miyata, Atsushi Sofuni, Takao Itoi, Ikuo Nakamura and Yasuharu Imai

  Version of Record online : 22 AUG 2013, DOI: 10.1111/jgh.12234

 5. Long-term follow up of esophageal varices after balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric varices

  Hepatology Research

  Volume 38, Issue 4, April 2008, Pages: 340–347, Shinichi Nakamura, Nobuyuki Torii, Satoru Yatsuji, Hiroyuki Konishi, Maiko Kishino, Makiko Taniai, Katsutoshi Tokushige, Etsuko Hashimoto and Keiko Shiratori

  Version of Record online : 16 NOV 2007, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2007.00282.x

 6. You have free access to this content
  Long-term results of balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric fundal varices: Hepatic deterioration links to portosystemic shunt syndrome

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 25, Issue 6, June 2010, Pages: 1129–1135, Masafumi Kumamoto, Atsushi Toyonaga, Hiroto Inoue, Kenji Miyakoda, Yukihiko Morita, Keigo Emori, Yoshihiro Sakamoto, Kazuhiko Oho and Michio Sata

  Version of Record online : 14 JAN 2010, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2010.06262.x

 7. You have free access to this content
  Poster Session 1: Varices and Bleeding

  Hepatology

  Volume 62, Issue S1, October 2015, Pages: 574A–594A,

  Version of Record online : 7 OCT 2015, DOI: 10.1002/hep.28217

 8. Portal hemodynamics and clinical outcomes of patients with gastric varices after balloon-occluded retrograde transvenous obliteration

  Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences

  Volume 17, Issue 6, November 2010, Pages: 898–903, Akiyoshi Kasuga, Hideaki Mizumoto, Shoichi Matsutani, Akitoshi Kobayashi, Tsunehiro Endo, Takeshi Ando, Seigo Yukisawa, Hitoshi Maruyama and Osamu Yokosuka

  Version of Record online : 12 MAY 2010, DOI: 10.1007/s00534-010-0292-2

 9. Long-term outcome of 154 patients receiving balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric fundal varices

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 31, Issue 11, November 2016, Pages: 1844–1850, Yukinori Imai, Manabu Nakazawa, Satsuki Ando, Kayoko Sugawara and Satoshi Mochida

  Version of Record online : 23 NOV 2016, DOI: 10.1111/jgh.13382

 10. You have free access to this content
  Poster Session 3: Clinical and Translational Fibrosis Research; Encephalopathy and Other Complications of Cirrhosis

  Hepatology

  Volume 62, Issue S1, October 2015, Pages: 903A–950A,

  Version of Record online : 7 OCT 2015, DOI: 10.1002/hep.28231

 11. Portal response related to shunt occlusion by balloon-occluded retrograde transvenous obliteration may determine the prognosis of cirrhosis

  Hepatology Research

  Volume 46, Issue 13, December 2016, Pages: 1321–1329, Kazufumi Kobayashi, Hitoshi Maruyama, Soichiro Kiyono, Tadashi Sekimoto, Takayuki Kondo, Taro Shimada, Masanori Takahashi, Hidehiro Okugawa and Osamu Yokosuka

  Version of Record online : 10 MAY 2016, DOI: 10.1111/hepr.12690

 12. Impact of balloon-occluded retrograde transvenous obliteration on management of isolated fundal gastric variceal bleeding

  Hepatology Research

  Volume 42, Issue 4, April 2012, Pages: 385–393, Tomohiko Akahoshi, Morimasa Tomikawa, Masao Kamori, Norifumi Tsutsumi, Yoshihiro Nagao, Makoto Hashizume and Yoshihiko Maehara

  Version of Record online : 19 DEC 2011, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2011.00939.x

 13. You have free access to this content
  Poster Session III (Abstracts 1195 – 1637)

  Hepatology

  Volume 64, Issue S1, October 2016, Pages: 601–810,

  Version of Record online : 1 OCT 2016, DOI: 10.1002/hep.28799

 14. Long-term results of balloon-occluded retrograde transvenous obliteration for gastric variceal bleeding and risky gastric varices: A 10-year experience

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 23, Issue 11, November 2008, Pages: 1702–1709, Tomohiko Akahoshi, Makoto Hashizume, Morimasa Tomikawa, Hirofumi Kawanaka, Shohei Yamaguchi, Kouzo Konishi, Nao Kinjo and Yoshihiko Maehara

  Version of Record online : 17 AUG 2008, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2008.05549.x

 15. Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration using a microballoon catheter for intractable gastric fundal varices

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 29, Issue 2, February 2014, Pages: 365–371, Yukinori Imai, Manabu Nakazawa, Satsuki Ando, Kayoko Sugawara, Kazuhiro Hamaoka, Masashi Oka and Satoshi Mochida

  Version of Record online : 27 JAN 2014, DOI: 10.1111/jgh.12351

 16. SUCCESSFUL ENDOSCOPIC HEMOSTASIS FOR RUPTURED DUODENAL VARICES AFTER BALLOON-OCCLUDED RETROGRADE TRANSVENOUS OBLITERATION

  Digestive Endoscopy

  Volume 22, Issue 4, October 2010, Pages: 329–333, Koichi Soga, Koichi Tomikashi, Kohei Fukumoto, Ki-ichirou Miyawaki, Kotaro Okuda, Hideyuki Konishi, Nobuaki Yagi, Naoki Wakabayashi, Satoshi Kokura, Yuji Naito and Toshikazu Yoshikawa

  Version of Record online : 28 SEP 2010, DOI: 10.1111/j.1443-1661.2010.01023.x

 17. Common vulnerabilities of RTO implementations in real chemical processes

  The Canadian Journal of Chemical Engineering

  Volume 91, Issue 4, April 2013, Pages: 652–668, André D. Quelhas, Normando José Castro de Jesus and José Carlos Pinto

  Version of Record online : 24 SEP 2012, DOI: 10.1002/cjce.21738

 18. You have free access to this content
  Abstracts

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 31, Issue S3, November 2016, Pages: 7–441,

  Version of Record online : 19 OCT 2016, DOI: 10.1111/jgh.13540

 19. You have free access to this content
  Poster

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 29, Issue S3, November 2014, Pages: 51–313,

  Version of Record online : 13 NOV 2014, DOI: 10.1111/jgh.12766_2

 20. You have free access to this content
  Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration: One step beyond obliteration of gastric varices

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 27, Issue 1, January 2012, Pages: 3–4, Hirofumi Kawanaka

  Version of Record online : 21 DEC 2011, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2011.06954.x