Search Results

There are 6860 results for: content related to: Associations of ALDH2 and ADH1B Genotypes With Alcohol-Related Phenotypes in Asian Young Adults

 1. You have free access to this content
  Carcinogenetic impact of ADH1B and ALDH2 genes on squamous cell carcinoma risk of the esophagus with regard to the consumption of alcohol, tobacco and betel quid

  International Journal of Cancer

  Volume 122, Issue 6, 15 March 2008, Pages: 1347–1356, Chien-Hung Lee, Jang-Ming Lee, Deng-Chyang Wu, Yih-Gang Goan, Shah-Hwa Chou, I-Chen Wu, Ein-Long Kao, Te-Fu Chan, Meng-Chuan Huang, Pei-Shih Chen, Chun-Ying Lee, Chia-Tsuan Huang, Hsiao-Ling Huang, Chih-Yang Hu, Yu-Hsiu Hung and Ming-Tsang Wu

  Version of Record online : 21 NOV 2007, DOI: 10.1002/ijc.23264

 2. Genetic Polymorphisms of Alcohol Dehydrogenase-1B and Aldehyde Dehydrogenase-2 and Liver Cirrhosis, Chronic Calcific Pancreatitis, Diabetes Mellitus, and Hypertension Among Japanese Alcoholic Men

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 37, Issue 8, August 2013, Pages: 1391–1401, Akira Yokoyama, Takeshi Mizukami, Toshifumi Matsui, Tetsuji Yokoyama, Mitsuru Kimura, Sachio Matsushita, Susumu Higuchi and Katsuya Maruyama

  Version of Record online : 29 MAR 2013, DOI: 10.1111/acer.12108

 3. Effect of the Allelic Variant of Alcohol Dehydrogenase ADH1B*2 on Ethanol Metabolism

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 38, Issue 6, June 2014, Pages: 1502–1509, Gaeun Kang, Kyung-Yeol Bae, Sung-Wan Kim, Jin Kim, Hee-Young Shin, Jae-Min Kim, Il-Seon Shin, Jin-Sang Yoon and Jong-Keun Kim

  Version of Record online : 5 MAY 2014, DOI: 10.1111/acer.12427

 4. Blood Leukocyte Counts and Genetic Polymorphisms of Alcohol Dehydrogenase-1B and Aldehyde Dehydrogenase-2 in Japanese Alcoholic Men

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 40, Issue 3, March 2016, Pages: 507–517, Akira Yokoyama, Philip J. Brooks, Tetsuji Yokoyama, Takeshi Mizukami, Toshifumi Matsui, Mitsuru Kimura, Sachio Matsushita, Susumu Higuchi and Katsuya Maruyama

  Version of Record online : 25 FEB 2016, DOI: 10.1111/acer.12983

 5. You have free access to this content
  The interplay between alcohol consumption, oral hygiene, ALDH2 and ADH1B in the risk of head and neck cancer

  International Journal of Cancer

  Volume 135, Issue 10, 15 November 2014, Pages: 2424–2436, Sen-Tien Tsai, Tung-Yiu Wong, Chun-Yen Ou, Sheen-Yie Fang, Ken-Chung Chen, Jenn-Ren Hsiao, Cheng-Chih Huang, Wei-Ting Lee, Hung-I Lo, Jehn-Shyun Huang, Jiunn-Liang Wu, Chia-Jui Yen, Wei-Ting Hsueh, Yuan-Hua Wu, Ming-Wei Yang, Forn-Chia Lin, Jang-Yang Chang, Kwang-Yu Chang, Shang-Yin Wu, Hsiao-Chen Liao, Chen-Lin Lin, Yi-Hui Wang, Ya-Ling Weng, Han-Chien Yang and Jeffrey S. Chang

  Version of Record online : 18 APR 2014, DOI: 10.1002/ijc.28885

 6. Alcohol Dehydrogenase-1B Genotype (rs1229984) is a Strong Determinant of the Relationship Between Body Weight and Alcohol Intake in Japanese Alcoholic Men

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 37, Issue 7, July 2013, Pages: 1123–1132, Akira Yokoyama, Tetsuji Yokoyama, Toshifumi Matsui, Takeshi Mizukami, Sachio Matsushita, Susumu Higuchi and Katsuya Maruyama

  Version of Record online : 15 FEB 2013, DOI: 10.1111/acer.12069

 7. You have free access to this content
  Interactive effects of lifetime alcohol consumption and alcohol and aldehyde dehydrogenase polymorphisms on esophageal cancer risks

  International Journal of Cancer

  Volume 119, Issue 12, 15 December 2006, Pages: 2827–2831, Yun-Ju Chen, Chu Chen, Deng-Chyang Wu, Chien-Hung Lee, Chen-I Wu, Jang-Ming Lee, Yih-Gang Goan, Shu-Pin Huang, Cheng-Chieh Lin, Tsai-Chung Li, Yi-Pin Chou and Ming-Tsang Wu

  Version of Record online : 11 OCT 2006, DOI: 10.1002/ijc.22199

 8. Roles of the ALDH2 and ADH1B Genotypes on the Association Between Alcohol Intake and Serum Adiponectin Levels Among Japanese Male Workers

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 38, Issue 6, June 2014, Pages: 1559–1566, Shinya Maeda, Kanae Mure, Kouichi Mugitani, Yutaka Watanabe, Masataka Iwane, Osamu Mohara and Tatsuya Takeshita

  Version of Record online : 17 APR 2014, DOI: 10.1111/acer.12406

 9. Aldehyde dehydrogenase 2 polymorphism for development to hepatocellular carcinoma in East Asian alcoholic liver cirrhosis

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 30, Issue 9, September 2015, Pages: 1376–1383, Hiroshi Abe, Yuta Aida, Nobuyoshi Seki, Tomonori Sugita, Yoichi Tomita, Tomohisa Nagano, Munenori Itagaki, Satoshi Sutoh, Keisuke Nagatsuma, Kyoko Itoh, Tomokazu Matsuura and Yoshio Aizawa

  Version of Record online : 27 JUL 2015, DOI: 10.1111/jgh.12948

 10. Polymorphisms of Alcohol Dehydrogenase-1B and Aldehyde Dehydrogenase-2 and the Blood and Salivary Ethanol and Acetaldehyde Concentrations of Japanese Alcoholic Men

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 34, Issue 7, July 2010, Pages: 1246–1256, Akira Yokoyama, Eri Tsutsumi, Hiromi Imazeki, Yoshihide Suwa, Chizu Nakamura and Tetsuji Yokoyama

  Version of Record online : 7 MAY 2010, DOI: 10.1111/j.1530-0277.2010.01202.x

 11. Effects of ADH1B and ALDH2 Genetic Polymorphisms on Alcohol Elimination Rates and Salivary Acetaldehyde Levels in Intoxicated Japanese Alcoholic Men

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Akira Yokoyama, Yoko Kamada, Hiromi Imazeki, Emiko Hayashi, Shigenori Murata, Kenji Kinoshita, Tetsuji Yokoyama and Yoshinori Kitagawa

  Version of Record online : 18 APR 2016, DOI: 10.1111/acer.13073

 12. ALDH2 and ADH1B Interactions in Retrospective Reports of Low-Dose Reactions and Initial Sensitivity to Alcohol in Asian American College Students

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 35, Issue 7, July 2011, Pages: 1238–1245, Susan E. Luczak, Danielle Pandika, Shoshana H. Shea, Mimy Y. Eng, Tiebing Liang and Tamara L. Wall

  Version of Record online : 28 FEB 2011, DOI: 10.1111/j.1530-0277.2011.01458.x

 13. You have full text access to this Open Access content
  Impact of alcohol consumption with polymorphisms in alcohol-metabolizing enzymes on pancreatic cancer risk in Japanese

  Cancer Science

  Volume 100, Issue 2, February 2009, Pages: 296–302, Junya Kanda, Keitaro Matsuo, Takeshi Suzuki, Takakazu Kawase, Akio Hiraki, Miki Watanabe, Nobumasa Mizuno, Akira Sawaki, Kenji Yamao, Kazuo Tajima and Hideo Tanaka

  Version of Record online : 5 DEC 2008, DOI: 10.1111/j.1349-7006.2008.01044.x

 14. Macrocytosis, Macrocytic Anemia, and Genetic Polymorphisms of Alcohol Dehydrogenase-1B and Aldehyde Dehydrogenase-2 in Japanese Alcoholic Men

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 38, Issue 5, May 2014, Pages: 1237–1246, Akira Yokoyama, Tetsuji Yokoyama, Philip J. Brooks, Takeshi Mizukami, Toshifumi Matsui, Mitsuru Kimura, Sachio Matsushita, Susumu Higuchi and Katsuya Maruyama

  Version of Record online : 3 MAR 2014, DOI: 10.1111/acer.12372

 15. Comorbid alcohol dependence disorder may be related to aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) and alcohol dehydrogenase 1B (ADH1B) in bipolar II disorder, but only to ALDH2 in bipolar I disorder, in Han Chinese

  Bipolar Disorders

  Volume 17, Issue 5, August 2015, Pages: 536–542, Yun-Hsuan Chang, Sheng-Yu Lee, Tzu-Yun Wang, Shiou-Lan Chen, Nian-Sheng Tzeng, Po See Chen, I Hui Lee, Kao Chin Chen, San-Yuan Huang, Yen Kuang Yang, Hui-Chen Ko and Ru-Band Lu

  Version of Record online : 2 JUN 2015, DOI: 10.1111/bdi.12313

 16. You have free access to this content
  Contribution of the alcohol dehydrogenase-1B genotype and oral microorganisms to high salivary acetaldehyde concentrations in Japanese alcoholic men

  International Journal of Cancer

  Volume 121, Issue 5, 1 September 2007, Pages: 1047–1054, Akira Yokoyama, Eri Tsutsumi, Hiromi Imazeki, Yoshihide Suwa, Chizu Nakamura and Tetsuji Yokoyama

  Version of Record online : 30 APR 2007, DOI: 10.1002/ijc.22792

 17. You have free access to this content
  Single nucleotide polymorphisms of ADH1B, ADH1C and ALDH2 genes and esophageal cancer: A population-based case–control study in China

  International Journal of Cancer

  Volume 132, Issue 8, 15 April 2013, Pages: 1868–1877, Ming Wu, Shen-Chih Chang, Ellen Kampman, Jie Yang, Xu-Shan Wang, Xiao-Ping Gu, Ren-Qiang Han, Ai-Min Liu, Gina Wallar, Jin-Yi Zhou, Frans J. Kok, Jin-Kou Zhao and Zuo-Feng Zhang

  Version of Record online : 28 SEP 2012, DOI: 10.1002/ijc.27803

 18. Interaction among genes influencing ethanol metabolism and sex is association with alcohol use disorders in a Tibet population

  American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics

  Volume 153B, Issue 2, March 2010, Pages: 561–569, Wanjun Guo, Qiang Wang, Gongga Lanzi, Ouzhu Luobu, Xiaohong Ma, Yingcheng Wang, Puo Zhen, Yulin Ji, Geng Wei, Zheng Wang, Wei Deng, Basang Zhuoma, Xiaoming Shi, Chengyin Yan, Chan He, Xiehe Liu, Yuejing Wu, Hongrong Luo, David A Collier, David Ball, Tao Li and Xun Hu

  Version of Record online : 4 AUG 2009, DOI: 10.1002/ajmg.b.31020

 19. You have free access to this content
  Genetic modulation of ADH1B and ALDH2 polymorphisms with regard to alcohol and tobacco consumption for younger aged esophageal squamous cell carcinoma diagnosis

  International Journal of Cancer

  Volume 125, Issue 5, 1 September 2009, Pages: 1134–1142, Chien-Hung Lee, Deng-Chyang Wu, I-Chen Wu, Yih-Gang Goan, Jang-Ming Lee, Shah-Hwa Chou, Te-Fu Chan, Hsiao-Ling Huang, Yu-Hsiu Hung, Meng-Chuan Huang, Tai-Cheng Lai, Tsu-Nai Wang, Cheng-Che E. Lan, Sharon Tsai, Wen-Yi Lin and Ming-Tsang Wu

  Version of Record online : 17 FEB 2009, DOI: 10.1002/ijc.24357

 20. Expression Pattern, Ethanol-Metabolizing Activities, and Cellular Localization of Alcohol and Aldehyde Dehydrogenases in Human Pancreas: Implications for Pathogenesis of Alcohol-Induced Pancreatic Injury

  Alcoholism: Clinical and Experimental Research

  Volume 33, Issue 6, June 2009, Pages: 1059–1068, Chien-Ping Chiang, Chew-Wun Wu, Shiao-Pieng Lee, Chia-Chi Chung, Chi-Wei Wang, Shou-Lun Lee, Shin Nieh and Shih-Jiun Yin

  Version of Record online : 23 MAR 2009, DOI: 10.1111/j.1530-0277.2009.00927.x