Search Results

There are 25937 results for: content related to: The Effects of BN Addition on the Mechanical Properties of Porous Si 3 N 4 /BN Ceramics Prepared Via Nitridation of Silicon Powder

 1. Properties of Porous Si3N4/BN Composites Fabricated by RBSN Technique

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 7, Issue 4, July/August 2010, Pages: 536–545, Ji-Xuan Liu, Bo Yuan, Guo-Jun Zhang, Yan-Mei Kan and Pei-Ling Wang

  Article first published online : 17 MAR 2009, DOI: 10.1111/j.1744-7402.2009.02366.x

 2. Mechanical and Tribological Properties of a Nano-Si3N4/Nano-BN Composite

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 7, Issue 4, July/August 2010, Pages: 512–517, Mohammad F. Wani

  Article first published online : 9 MAR 2009, DOI: 10.1111/j.1744-7402.2009.02362.x

 3. The Microstructure and Mechanical Properties of Porous Silicon Nitride Ceramics Prepared via Novel Aqueous Gelcasting

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 12, Issue 5, September/October 2015, Pages: 932–938, Tao Wan, Dongxu Yao, Jinwei Yin, Yongfeng Xia, Kaihui Zuo and Yuping Zeng

  Article first published online : 3 JUL 2015, DOI: 10.1111/ijac.12424

 4. Fabrication and Characterization of In Situ Porous Si3N4-Si2N2O-BN Ceramic

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 11, Issue 5, September/October 2014, Pages: 832–838, Shengjin Wang, Zhihua Yang, Xiaoming Duan, Dechang Jia, Feixiang Ma, Boqian Sun and Yu Zhou

  Article first published online : 9 JUL 2013, DOI: 10.1111/ijac.12134

 5. Role of Rare-Earth Oxide Additives on Mechanical Properties and Oxidation Behavior of Si3N4/BN Fibrous Monolith Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 89, Issue 5, May 2006, Pages: 1615–1620, Sigrun N. Karlsdottir and John W. Halloran

  Article first published online : 20 MAR 2006, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2006.00911.x

 6. Microstructure and Properties of Porous Si3N4 Ceramics with a Dense Surface

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 8, Issue 3, May/June 2011, Pages: 627–636, Xiangming Li, Xiaowei Yin, Litong Zhang and Tianhao Pan

  Article first published online : 14 DEC 2009, DOI: 10.1111/j.1744-7402.2009.02472.x

 7. Preparation of Porous Si3N4 Ceramics with Controlled Porosity and Microstructure by Fibrous α-Si3N4 Addition

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 11, November 2014, Pages: 3392–3395, Zhaoyun Xu, Bo Wang, Jianfeng Yang and Zhongjian Zhao

  Article first published online : 15 OCT 2014, DOI: 10.1111/jace.13306

 8. Machinable α-SiAlON/BN Composites

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 89, Issue 7, July 2006, Pages: 2147–2153, Roman Shuba and I-Wei Chen

  Article first published online : 28 APR 2006, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2006.01022.x

 9. Synthesis and Electromagnetic Shielding Property of Pyrolytic Carbon-Silicon Nitride Ceramics with Dense Silicon Nitride Coating

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 95, Issue 3, March 2012, Pages: 1038–1041, Xiangming Li, Litong Zhang and Xiaowei Yin

  Article first published online : 15 NOV 2011, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04930.x

 10. Thermodynamic Analysis on the Codeposition of SiCSi3N4 Composite Ceramics by Chemical Vapor Deposition using SiCl4NH3CH4H2Ar Mixture Gases

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 96, Issue 3, March 2013, Pages: 979–986, Jimei Xue, Xiaowei Yin, Fang Ye, Litong Zhang and Laifei Cheng

  Article first published online : 12 DEC 2012, DOI: 10.1111/jace.12115

 11. Low-Temperature Preparation of β-Si3N4 Porous Ceramics with a Small Amount of Li2OY2O3

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 97, Issue 5, May 2014, Pages: 1371–1374, Lei Fan, Meng Zhou, Hongjie Wang, Zhongqi Shi, Xuefeng Lu and Chao Wang

  Article first published online : 26 MAR 2014, DOI: 10.1111/jace.12914

 12. Effect of Sintering Additives on Microstructure and Mechanical Properties of Porous Silicon Nitride Ceramics

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 89, Issue 12, December 2006, Pages: 3843–3845, Jun Yang, Jian-Feng Yang, Shao-Yun Shan, Ji-Qiang Gao and Tatsuki Ohji

  Article first published online : 26 SEP 2006, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2006.01294.x

 13. Microstructure and Mechanical Properties of Lu2O3-Doped Porous Silicon Nitride Ceramics Using Phenolic Resin as Pore-Forming Agent

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 7, Issue 3, May/June 2010, Pages: 391–398, Xiaowei Yin, Xiangming Li, Litong Zhang, Laifei Cheng, Yongsheng Liu and Tianhao Pan

  Article first published online : 23 FEB 2009, DOI: 10.1111/j.1744-7402.2008.02347.x

 14. Porous Silicon Nitride Ceramics Prepared by Reduction–Nitridation of Silica

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 88, Issue 9, September 2005, Pages: 2594–2596, Shao-Yun Shan, Jian-Feng Yang, Ji-Qiang Gao, Wen-Hui Zhang, Zhi-Hao Jin, Rolf Janssen and Tatsuki Ohji

  Article first published online : 18 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2005.00444.x

 15. Porous Si3N4 Ceramics Prepared via Nitridation of Si Powder with Si3N4 Filler and Postsintering

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 9, Issue 2, March/April 2012, Pages: 239–245, Dongxu Yao, Yu-Ping Zeng, Kai-hui Zuo and Dongliang Jiang

  Article first published online : 28 MAR 2011, DOI: 10.1111/j.1744-7402.2011.02627.x

 16. Sintering Behavior and Microstructure Development of Porous Silicon Nitride Ceramics Prepared in an Air Atmosphere Furnace

  International Journal of Applied Ceramic Technology

  Volume 6, Issue 6, November 2009, Pages: 702–716, Kevin Plucknett

  Article first published online : 5 NOV 2008, DOI: 10.1111/j.1744-7402.2008.02309.x

 17. Pressureless Sintering of α-Si3N4 Porous Ceramics Using a H3PO4 Pore-Forming Agent

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 90, Issue 8, August 2007, Pages: 2379–2383, Fei Chen, Qiang Shen, Faqiang Yan and Lianmeng Zhang

  Article first published online : 16 JUN 2007, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2007.01800.x

 18. Gas Pressure Sintering of Arbitrary Porous Silicon Nitride Ceramics with High Mechanical Strength

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 93, Issue 6, June 2010, Pages: 1565–1568, Yong Li, Fei Chen, Ling Li, Weiru Zhang, Honglin Yu, Yubo Shan, Qiang Shen and Hongyi Jiang

  Article first published online : 8 FEB 2010, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2010.03603.x

 19. Synthesis of tercopolymer BA–MMA–VTES and surface modification of nano-size Si3N4 with this macromolecular coupling agent

  Journal of Applied Polymer Science

  Volume 107, Issue 2, 15 January 2008, Pages: 1100–1107, Ru Xia, Minghua Li, Yuchuan Zhang, Qingren Zhu and Jiasheng Qian

  Article first published online : 1 OCT 2007, DOI: 10.1002/app.27175

 20. Sintering Silicon Nitride Ceramics in Air

  Journal of the American Ceramic Society

  Volume 88, Issue 12, December 2005, Pages: 3538–3541, Kevin P. Plucknett and Hua-Tay Lin

  Article first published online : 30 AUG 2005, DOI: 10.1111/j.1551-2916.2005.00631.x