Search Results

There are 3018 results for: content related to: Efficacy and safety of prophylaxis with entecavir and hepatitis B immunoglobulin in preventing hepatitis B recurrence after living-donor liver transplantation

 1. Clinical study on prevention of HBV re-infection by entecavir after liver transplantation

  Clinical Transplantation

  Volume 26, Issue 2, March/April 2012, Pages: 208–215, Chang-jie Cai, Min-qiang Lu, Ying-hua Chen, Hui Zhao, Min-ru Li and Gui-hua Chen

  Article first published online : 10 OCT 2011, DOI: 10.1111/j.1399-0012.2011.01448.x

 2. You have free access to this content
  The role of entecavir in preventing hepatitis B recurrence after liver transplantation

  Journal of Digestive Diseases

  Volume 10, Issue 4, November 2009, Pages: 321–327, Zhi Feng XI, Qiang XIA, Jian Jun ZHANG, Xiao Song CHEN, Long Zhi HAN, Xin WANG, Cong Huan SHEN, Yi LUO, Tian Yu XIN, Si Yue WANG and De Kai QIU

  Article first published online : 28 OCT 2009, DOI: 10.1111/j.1751-2980.2009.00403.x

 3. Recommendation of lamivudine-to-entecavir switching treatment in chronic hepatitis B responders: Randomized controlled trial

  Hepatology Research

  Volume 41, Issue 6, June 2011, Pages: 505–511, Kentaro Matsuura, Yasuhito Tanaka, Atsunori Kusakabe, Shuhei Hige, Jun Inoue, Masashi Komatsu, Tomoyuki Kuramitsu, Katsuharu Hirano, Tomoyoshi Ohno, Izumi Hasegawa, Haruhiko Kobashi, Keisuke Hino, Yoichi Hiasa, Hideyuki Nomura, Fuminaka Sugauchi, Shunsuke Nojiri, Takashi Joh and Masashi Mizokami

  Article first published online : 18 MAY 2011, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2011.00807.x

 4. You have free access to this content
  HBV Trials and Treatments

  Hepatology

  Volume 58, Issue S1, October 2013, Pages: 647A–705A,

  Article first published online : 15 OCT 2013, DOI: 10.1002/hep.26856

 5. You have free access to this content
  Long-term entecavir treatment reduces hepatocellular carcinoma incidence in patients with hepatitis B virus infection

  Hepatology

  Volume 58, Issue 1, July 2013, Pages: 98–107, Tetsuya Hosaka, Fumitaka Suzuki, Masahiro Kobayashi, Yuya Seko, Yusuke Kawamura, Hitomi Sezaki, Norio Akuta, Yoshiyuki Suzuki, Satoshi Saitoh, Yasuji Arase, Kenji Ikeda, Mariko Kobayashi and Hiromitsu Kumada

  Article first published online : 6 MAR 2013, DOI: 10.1002/hep.26180

 6. A clinical-pathological analysis of hepatitis B virus recurrence after liver transplantation in Chinese patients

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 29, Issue 3, March 2014, Pages: 554–560, Yin-jie Gao, Min Zhang, Bo Jin, Fan-ping Meng, Xue-mei Ma, Zhen-wen Liu, Hai-bin Su, Jing-min Zhao and Han-wei Li

  Article first published online : 19 FEB 2014, DOI: 10.1111/jgh.12404

 7. You have free access to this content
  Prophylaxis for recurrent hepatitis B virus infection following liver transplantation

  Hepatology Research

  Volume 43, Issue 1, January 2013, Pages: 65–66, Takuya Genda

  Article first published online : 18 JAN 2013, DOI: 10.1111/hepr.12011

 8. You have free access to this content
  High Genetic Barrier Nucleos(t)ide Analogue(s) for Prophylaxis From Hepatitis B Virus Recurrence After Liver Transplantation: A Systematic Review

  American Journal of Transplantation

  Volume 13, Issue 2, February 2013, Pages: 353–362, E. Cholongitas and G.V. Papatheodoridis

  Article first published online : 8 NOV 2012, DOI: 10.1111/j.1600-6143.2012.04315.x

 9. Efficacy of telbivudine compared with entecavir in hepatitis B virus-related cirrhosis: 2 year follow-up data

  Liver International

  Volume 35, Issue 3, March 2015, Pages: 860–869, Hae Rim Kim, Hyung Joon Yim, Seonghee Kang, Sang Jun Suh, Seung Young Kim, Jong Jin Hyun, Ja Seol Koo, Ji Hoon Kim, Yeon Seok Seo, Jong Eun Yeon, Sang Woo Lee, Kwan Soo Byun and Soon Ho Um

  Article first published online : 5 JUL 2014, DOI: 10.1111/liv.12605

 10. Adefovir-based combination therapy with entecavir or lamivudine for patients with entecavir-refractory chronic hepatitis B

  Journal of Medical Virology

  Volume 84, Issue 1, January 2012, Pages: 18–25, Soon Sun Kim, Jae Youn Cheong, Dami Lee, Myoung Hee Lee, Sun Pyo Hong, Soo-Ok Kim and Sung Won Cho

  Article first published online : 25 OCT 2011, DOI: 10.1002/jmv.22227

 11. Antiviral efficacy of lamivudine versus entecavir in patients with hepatitis B virus-related advanced hepatocellular carcinoma

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 27, Issue 9, September 2012, Pages: 1528–1534, Hye Sun Shin, Seung Up Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Kwang-Hyub Han, Chae Yoon Chon, Oidov Baatarkhuu and Sang Hoon Ahn

  Article first published online : 21 AUG 2012, DOI: 10.1111/j.1440-1746.2012.07145.x

 12. You have free access to this content
  AASLD Abstracts

  Hepatology

  Volume 56, Issue S1, October 2012, Pages: 191A–1144A,

  Article first published online : 1 OCT 2012, DOI: 10.1002/hep.26040

 13. Tenofovir/entecavir monotherapy after hepatitis B immunoglobulin withdrawal is safe and effective in the prevention of hepatitis B in liver transplant recipients

  Transplant Infectious Disease

  Volume 17, Issue 5, October 2015, Pages: 695–701, I. Fernández, C. Loinaz, O. Hernández, M. Abradelo, A. Manrique, J. Calvo, M. Manzano, A. García, F. Cambra, G. Castellano and C. Jiménez

  Article first published online : 3 OCT 2015, DOI: 10.1111/tid.12434

 14. Higher adherence with 3-year entecavir treatment than lamivudine or telbivudine in treatment-naïve Taiwanese patients with chronic hepatitis B

  Journal of Gastroenterology and Hepatology

  Volume 29, Issue 1, January 2014, Pages: 185–192, Rong-Nan Chien, Cheng-Yuan Peng, Jia-Horng Kao, Tsung-Hui Hu, Chun-Che Lin, Chi-Tan Hu, Chi-Yi Chen, Tsai-Yuan Hsieh, Han-Chieh Lin, Wan-Long Chuang and on behalf of the Taiwan NA-Registry Group

  Article first published online : 19 DEC 2013, DOI: 10.1111/jgh.12416

 15. You have free access to this content
  Poster Session 4: Hepatitis B Therapy

  Hepatology

  Volume 60, Issue S1, October 2014, Pages: 1088A–1128A,

  Article first published online : 1 OCT 2014, DOI: 10.1002/hep.27532

 16. Endoscopic third ventriculostomy (ETV) for idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH)

  Intervention Review

  The Cochrane Library

  Katarina Ivana Tudor, Mario Tudor, Jenny McCleery and Josip Car

  Published Online : 29 JUL 2015, DOI: 10.1002/14651858.CD010033.pub2

 17. You have free access to this content
  Conversion from intravenous to intramuscular hepatitis B immune globulin in combination with lamivudine is safe and cost-effective in patients receiving long-term prophylaxis to prevent hepatitis B recurrence after liver transplantation

  Liver Transplantation

  Volume 9, Issue 2, February 2003, Pages: 182–187, Steven-Huy Han, Paul Martin, Marc Edelstein, Rena Hu, Gregg Kunder, Curtis Holt, Sammy Saab, Francisco Durazo, Leonard Goldstein, Douglas Farmer, Rafik M. Ghobrial and Ronald W. Busuttil

  Article first published online : 30 DEC 2003, DOI: 10.1053/jlts.2003.50002

 18. You have full text access to this OnlineOpen article
  Safe and cost-effective control of post-transplantation recurrence of hepatitis B

  Hepatology Research

  Volume 45, Issue 1, January 2015, Pages: 38–47, Akinobu Takaki, Takahito Yagi and Kazuhide Yamamoto

  Article first published online : 18 JUL 2014, DOI: 10.1111/hepr.12368

 19. Long-term outcome and hepatocellular carcinoma development in chronic hepatitis B or cirrhosis patients after nucleoside analog treatment with entecavir or lamivudine

  Hepatology Research

  Volume 41, Issue 5, May 2011, Pages: 405–416, Haruhiko Kobashi, Yasuhiro Miyake, Fusao Ikeda, Tetsuya Yasunaka, Ken Nishino, Akio Moriya, Jyunichi Kubota, Shinichiro Nakamura, Akinobu Takaki, Kazuhiro Nouso, Gotaro Yamada and Kazuhide Yamamoto

  Article first published online : 21 MAR 2011, DOI: 10.1111/j.1872-034X.2011.00785.x

 20. You have free access to this content
  Poster Session 4: Stem Cell Biology; Varices and Bleeding

  Hepatology

  Volume 62, Issue S1, October 2015, Pages: 1195A–1215A,

  Article first published online : 7 OCT 2015, DOI: 10.1002/hep.28243