The Encyclopedia of Ancient History

Online ISBN: 9781444338386

DOI: 10.1002/9781444338386

Editor(s): Roger S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine

Browse by Topic

 1. Ancient Near East
 2. Biographies of Classical Scholars
 3. Bronze and Iron age
 4. Byzantium
 5. Christianity
 6. Classical Greece
 7. Economy
 8. Greco-Roman Egypt
 9. Hellenistic World
 10. Historiography
 11. Jewish History
 12. Late Antiquity
 13. Law
 14. Pharaonic Egypt
 15. Places - West
 16. Places-East
  1. Abdera
  2. Achaia
  3. Achaia Phthiotis
  4. Acharnai
  5. Acrocorinth
  6. Adiabene
  7. Adriatic Sea
  8. Aegean Sea (Classical and later)
  9. Ai Khanum
  10. Aigai
  11. Aigina
  12. Aiolis
  13. Aitolia
  14. Aizanoi
  15. Akrotiri
  16. Alabanda
  17. Albania
  18. Alexandria ad Issum
  19. Alexandria Arachosia
  20. Alexandria Ariana
  21. Alexandria Eschate
  22. Alexandria in Margiana
  23. Alexandria Oxiana
  24. Alexandria Paropamisadai
  25. Alinda
  26. Ambrakia
  27. Ambrakos
  28. Amida
  29. Amorgos
  30. Amphiareion sanctuary
  31. Amphilochia
  32. Amphipolis
  33. Anatolia
  34. Andros, history and political organization
  35. Andros, topography and archaeology
  36. Ankyra
  37. Antioch in Persis
  38. Aphrodisias (Ninoe)
  39. Apollo Maleatas sanctuary
  40. Apollo Ptoion sanctuary
  41. Apollonia Salbake
  42. Arabian Gulf
  43. Araxes
  44. Arcadia
  45. Argolis
  46. Argos
  47. Aromata Emporion
  48. Arsamosata
  49. Artemis Brauron sanctuary
  50. Artemis Limnatis sanctuary
  51. Asia, Central
  52. Asklepieion sanctuary
  53. Askra
  54. Aspendos
  55. Astypalaia
  56. Athens
  57. Athos mountain
  58. Attaleia
  59. Aulis
  60. Baitokaike
  61. Barbarikon
  62. Bargylia
  63. Bassai sanctuary
  64. Beroia
  65. Bethlehem
  66. Bisitun
  67. Boiotia
  68. Carrhae
  69. Caspian/Hyrcanian Sea and region
  70. Caucasus mountain
  71. Ceramic Gulf
  72. Chalcedon
  73. Chalcis
  74. Chersonese, Crimea
  75. Chersonese, Thrace
  76. Chios
  77. Constantinople, history and monuments
  78. Corinthian Gulf
  79. Crimea
  80. Cyclades islands
  81. Cyprus
  82. Daldis
  83. Daskyleion
  84. Dekeleia
  85. Delion
  86. Delos
  87. Demetrias
  88. Diktynnaion sanctuary
  89. Diolkos
  90. Dion
  91. Dios Hieron
  92. Dokimeion
  93. Dolopes, Dolopia
  94. Dyme
  95. Eleusis, Attica
  96. Elis
  97. Epirus
  98. Eresos
  99. Eretria
  100. Euboea
  101. Euromos/Philippoi
  102. Eurotas
  103. Ganges
  104. Glaukos
  105. Gorgan, Great Wall of
  106. Gortyn
  107. Granikos
  108. Halieis
  109. Halikarnassos
  110. Halys
  111. Hatra
  112. Hebron
  113. Hellespont
  114. Hemodos/Himalaya mountains
  115. You have free access to this content
   Heraion sanctuary
  116. Herakleia by Latmos
  117. Herakleia Salbake
  118. Hermione
  119. Hermos
  120. Hierapytna
  121. Histiaia
  122. Hydaspes
  123. Hydraotes
  124. Hymettos mountain
  125. Hyphasis
  126. Iasos
  127. Ikaros in Persian Gulf
  128. Ikos
  129. Ilion
  130. Ilissos
  131. Imbros
  132. India
  133. Indus
  134. Ionian Revolt
  135. Ios
  136. Issos
  137. Isthmus
  138. Jaxartes
  139. Jordan River
  140. Kalykadnos
  141. Kalymna
  142. Karpathos
  143. Karystos
  144. Kasos
  145. Kassope
  146. Katakekaumene
  147. Kaukasa
  148. Kaunos
  149. Kaystros River
  150. Kenchreai
  151. Keos
  152. Kephallenia
  153. Kephisos
  154. Keramos
  155. Kimmerian Bosphorus
  156. Kios/Prusias ad Mare
  157. Kleonai
  158. Knidos
  159. Kolchis
  160. Kolonai
  161. Kolophon
  162. Koroni
  163. Korseia
  164. Kos
  165. Kourion
  166. Ktesiphon
  167. Kushan Empire
  168. Kyzikos
  169. Labraunda sanctuary
  170. Lagina sanctuary
  171. Lamia
  172. Lampsakos
  173. Laodikeia ad Libanum
  174. Laodikeia by the Lykos
  175. Laodikeia Kombusta (in Lykaonia)
  176. Larissa
  177. Latmos mountain
  178. Lebanon mountain
  179. Lebedos
  180. Lechaion
  181. Lelantion Plain
  182. Lemnos
  183. Leros
  184. Letoon sanctuary
  185. Leukas
  186. Lindos
  187. Long Walls, Athens
  188. Lycia
  189. Madauros (Madaura)
  190. Maeander
  191. Magnesia ad Sipylum
  192. Magnesia on the Maeander
  193. Malea Cape
  194. Malis
  195. Mantinea
  196. Marakanda/Samarkand
  197. Margiana
  198. Maroneia
  199. Marsyas
  200. Media Atropatene
  201. Megalopolis
  202. Megara
  203. Melos
  204. Mesene (Charakene)
  205. Messapians
  206. Messene (city and region)
  207. Messon sanctuary
  208. Methana (Arsinoe)
  209. Methone, Macedonia
  210. Methone, Magnesia
  211. Methone, Messenia
  212. Methymna
  213. Miletos
  214. Molossis
  215. Muses of Helikon sanctuary
  216. Mykale mountain
  217. Mykonos
  218. Myrina
  219. Mysia
  220. Naupaktos
  221. Nekromanteion sanctuary
  222. Nemea
  223. Nicaea
  224. Nikopiolis
  225. Nikopolis ad Istrum
  226. Nisa
  227. Nisibis
  228. Nisyros
  229. Odessos
  230. Oiniadai
  231. Olbia
  232. Olympia
  233. Olympos mountain
  234. Olynthos
  235. Orchomenos in Boiotia
  236. Oxus
  237. Pagasai
  238. Paktolos
  239. Paktyes mountain
  240. Pale
  241. Pamphylia
  242. Panamara sanctuary
  243. Pangaion
  244. Pantikapaion, Bosphorus
  245. Paphos
  246. Paropamisos mountains
  247. Paros
  248. Pasargadai
  249. Patala
  250. Patara
  251. Patmos
  252. Patrai
  253. Peloponnese
  254. Peneios
  255. Peparethos
  256. Perge
  257. Perrhaibia
  258. Pessinous
  259. Phaselis
  260. Philadelphia
  261. Philippopolis
  262. Phleious
  263. Phokis
  264. Pisa
  265. Poseidon Sounion sanctuary
  266. Priene
  267. Pronnoi
  268. Prusa
  269. Rhamnous
  270. Sacred Way (Greek World)
  271. Sagalassos
  272. Same
  273. Samos
  274. Samosata
  275. Samothrace
  276. Sangarios
  277. Sardis
  278. Sarmizegetusa Regia
  279. Saronic Gulf
  280. Scythia
  281. Seleukeia
  282. Seleukeia ad Calycadnum/Tracheia
  283. Seriphos
  284. Sidon
  285. Sigeon
  286. Sikinos
  287. Sinope
  288. Siphnos
  289. Skiathos
  290. Skillous
  291. Skione
  292. Skyros
  293. Smyrna
  294. Sogdia
  295. Soloi
  296. Spasinou Charax
  297. Sphakteria island
  298. Sporades islands
  299. Stageira
  300. Stratonikeia
  301. Stratonikeia/ Hadrianopolis
  302. Stratos
  303. Strymon
  304. Stymphalos
  305. Syros
  306. Tanagra
  307. Tanais
  308. Taprobane
  309. Taxila
  310. Taygetos mountain
  311. Tegea
  312. Tenos
  313. Teos
  314. Termessos
  315. Thasos
  316. Theangela/Syangela
  317. Thespiai
  318. Thuria, Peloponnese
  319. Tigranocerta
  320. Tlos
  321. Tmolos mountain
  322. Tralles
  323. Trapezos
  324. Triopion Cape
  325. Triphylia
  326. Troizen
  327. Troodos mountains
  328. Via Egnatia
  329. Xanthos
  330. Xenoi
  331. Zakynthos
  332. Abdera
  333. Achaia
  334. Achaia Phthiotis
  335. Acharnai
  336. Acrocorinth
  337. Adiabene
  338. Adriatic Sea
  339. Aegean Sea (Classical and later)
  340. Ai Khanum
  341. Aigai
  342. Aigina
  343. Aiolis
  344. Aitolia
  345. Aizanoi
  346. Akrotiri
  347. Alabanda
  348. Albania
  349. Alexandria ad Issum
  350. Alexandria Arachosia
  351. Alexandria Ariana
  352. Alexandria Eschate
  353. Alexandria in Margiana
  354. Alexandria Oxiana
  355. Alexandria Paropamisadai
  356. Alinda
  357. Ambrakia
  358. Ambrakos
  359. Amida
  360. Amorgos
  361. Amphiareion sanctuary
  362. Amphilochia
  363. Amphipolis
  364. Anatolia
  365. Andros, history and political organization
  366. Andros, topography and archaeology
  367. Ankyra
  368. Antioch in Persis
  369. Aphrodisias (Ninoe)
  370. Apollo Maleatas sanctuary
  371. Apollo Ptoion sanctuary
  372. Apollonia Salbake
  373. Arabian Gulf
  374. Araxes
  375. Arcadia
  376. Argolis
  377. Argos
  378. Aromata Emporion
  379. Arsamosata
  380. Artemis Brauron sanctuary
  381. Artemis Limnatis sanctuary
  382. Asia, Central
  383. Asklepieion sanctuary
  384. Askra
  385. Aspendos
  386. Astypalaia
  387. Athens
  388. Athos mountain
  389. Attaleia
  390. Aulis
  391. Baitokaike
  392. Barbarikon
  393. Bargylia
  394. Bassai sanctuary
  395. Beroia
  396. Bethlehem
  397. Bisitun
  398. Boiotia
  399. Carrhae
  400. Caspian/Hyrcanian Sea and region
  401. Caucasus mountain
  402. Ceramic Gulf
  403. Chalcedon
  404. Chalcis
  405. Chersonese, Crimea
  406. Chersonese, Thrace
  407. Chios
  408. Constantinople, history and monuments
  409. Corinthian Gulf
  410. Crimea
  411. Cyclades islands
  412. Cyprus
  413. Daldis
  414. Daskyleion
  415. Dekeleia
  416. Delion
  417. Delos
  418. Demetrias
  419. Diktynnaion sanctuary
  420. Diolkos
  421. Dion
  422. Dios Hieron
  423. Dokimeion
  424. Dolopes, Dolopia
  425. Dyme
  426. Eleusis, Attica
  427. Elis
  428. Epirus
  429. Eresos
  430. Eretria
  431. Euboea
  432. Euromos/Philippoi
  433. Eurotas
  434. Ganges
  435. Glaukos
  436. Gorgan, Great Wall of
  437. Gortyn
  438. Granikos
  439. Halieis
  440. Halikarnassos
  441. Halys
  442. Hatra
  443. Hebron
  444. Hellespont
  445. Hemodos/Himalaya mountains
  446. You have free access to this content
   Heraion sanctuary
  447. Herakleia by Latmos
  448. Herakleia Salbake
  449. Hermione
  450. Hermos
  451. Hierapytna
  452. Histiaia
  453. Hydaspes
  454. Hydraotes
  455. Hymettos mountain
  456. Hyphasis
  457. Iasos
  458. Ikaros in Persian Gulf
  459. Ikos
  460. Ilion
  461. Ilissos
  462. Imbros
  463. India
  464. Indus
  465. Ionian Revolt
  466. Ios
  467. Issos
  468. Isthmus
  469. Jaxartes
  470. Jordan River
  471. Kalykadnos
  472. Kalymna
  473. Karpathos
  474. Karystos
  475. Kasos
  476. Kassope
  477. Katakekaumene
  478. Kaukasa
  479. Kaunos
  480. Kaystros River
  481. Kenchreai
  482. Keos
  483. Kephallenia
  484. Kephisos
  485. Keramos
  486. Kimmerian Bosphorus
  487. Kios/Prusias ad Mare
  488. Kleonai
  489. Knidos
  490. Kolchis
  491. Kolonai
  492. Kolophon
  493. Koroni
  494. Korseia
  495. Kos
  496. Kourion
  497. Ktesiphon
  498. Kushan Empire
  499. Kyzikos
  500. Labraunda sanctuary
  501. Lagina sanctuary
  502. Lamia
  503. Lampsakos
  504. Laodikeia ad Libanum
  505. Laodikeia by the Lykos
  506. Laodikeia Kombusta (in Lykaonia)
  507. Larissa
  508. Latmos mountain
  509. Lebanon mountain
  510. Lebedos
  511. Lechaion
  512. Lelantion Plain
  513. Lemnos
  514. Leros
  515. Letoon sanctuary
  516. Leukas
  517. Lindos
  518. Long Walls, Athens
  519. Lycia
  520. Madauros (Madaura)
  521. Maeander
  522. Magnesia ad Sipylum
  523. Magnesia on the Maeander
  524. Malea Cape
  525. Malis
  526. Mantinea
  527. Marakanda/Samarkand
  528. Margiana
  529. Maroneia
  530. Marsyas
  531. Media Atropatene
  532. Megalopolis
  533. Megara
  534. Melos
  535. Mesene (Charakene)
  536. Messapians
  537. Messene (city and region)
  538. Messon sanctuary
  539. Methana (Arsinoe)
  540. Methone, Macedonia
  541. Methone, Magnesia
  542. Methone, Messenia
  543. Methymna
  544. Miletos
  545. Molossis
  546. Muses of Helikon sanctuary
  547. Mykale mountain
  548. Mykonos
  549. Myrina
  550. Mysia
  551. Naupaktos
  552. Nekromanteion sanctuary
  553. Nemea
  554. Nicaea
  555. Nikopiolis
  556. Nikopolis ad Istrum
  557. Nisa
  558. Nisibis
  559. Nisyros
  560. Odessos
  561. Oiniadai
  562. Olbia
  563. Olympia
  564. Olympos mountain
  565. Olynthos
  566. Orchomenos in Boiotia
  567. Oxus
  568. Pagasai
  569. Paktolos
  570. Paktyes mountain
  571. Pale
  572. Pamphylia
  573. Panamara sanctuary
  574. Pangaion
  575. Pantikapaion, Bosphorus
  576. Paphos
  577. Paropamisos mountains
  578. Paros
  579. Pasargadai
  580. Patala
  581. Patara
  582. Patmos
  583. Patrai
  584. Peloponnese
  585. Peneios
  586. Peparethos
  587. Perge
  588. Perrhaibia
  589. Pessinous
  590. Phaselis
  591. Philadelphia
  592. Philippopolis
  593. Phleious
  594. Phokis
  595. Pisa
  596. Poseidon Sounion sanctuary
  597. Priene
  598. Pronnoi
  599. Prusa
  600. Rhamnous
  601. Sacred Way (Greek World)
  602. Sagalassos
  603. Same
  604. Samos
  605. Samosata
  606. Samothrace
  607. Sangarios
  608. Sardis
  609. Sarmizegetusa Regia
  610. Saronic Gulf
  611. Scythia
  612. Seleukeia
  613. Seleukeia ad Calycadnum/Tracheia
  614. Seriphos
  615. Sidon
  616. Sigeon
  617. Sikinos
  618. Sinope
  619. Siphnos
  620. Skiathos
  621. Skillous
  622. Skione
  623. Skyros
  624. Smyrna
  625. Sogdia
  626. Soloi
  627. Spasinou Charax
  628. Sphakteria island
  629. Sporades islands
  630. Stageira
  631. Stratonikeia
  632. Stratonikeia/ Hadrianopolis
  633. Stratos
  634. Strymon
  635. Stymphalos
  636. Syros
  637. Tanagra
  638. Tanais
  639. Taprobane
  640. Taxila
  641. Taygetos mountain
  642. Tegea
  643. Tenos
  644. Teos
  645. Termessos
  646. Thasos
  647. Theangela/Syangela
  648. Thespiai
  649. Thuria, Peloponnese
  650. Tigranocerta
  651. Tlos
  652. Tmolos mountain
  653. Tralles
  654. Trapezos
  655. Triopion Cape
  656. Triphylia
  657. Troizen
  658. Troodos mountains
  659. Via Egnatia
  660. Xanthos
  661. Xenoi
  662. Zakynthos
  663. Abdera
  664. Achaia
  665. Achaia Phthiotis
  666. Acharnai
  667. Acrocorinth
  668. Adiabene
  669. Adriatic Sea
  670. Aegean Sea (Classical and later)
  671. Ai Khanum
  672. Aigai
  673. Aigina
  674. Aiolis
  675. Aitolia
  676. Aizanoi
  677. Akrotiri
  678. Alabanda
  679. Albania
  680. Alexandria ad Issum
  681. Alexandria Arachosia
  682. Alexandria Ariana
  683. Alexandria Eschate
  684. Alexandria in Margiana
  685. Alexandria Oxiana
  686. Alexandria Paropamisadai
  687. Alinda
  688. Ambrakia
  689. Ambrakos
  690. Amida
  691. Amorgos
  692. Amphiareion sanctuary
  693. Amphilochia
  694. Amphipolis
  695. Anatolia
  696. Andros, history and political organization
  697. Andros, topography and archaeology
  698. Ankyra
  699. Antioch in Persis
  700. Aphrodisias (Ninoe)
  701. Apollo Maleatas sanctuary
  702. Apollo Ptoion sanctuary
  703. Apollonia Salbake
  704. Arabian Gulf
  705. Araxes
  706. Arcadia
  707. Argolis
  708. Argos
  709. Aromata Emporion
  710. Arsamosata
  711. Artemis Brauron sanctuary
  712. Artemis Limnatis sanctuary
  713. Asia, Central
  714. Asklepieion sanctuary
  715. Askra
  716. Aspendos
  717. Astypalaia
  718. Athens
  719. Athos mountain
  720. Attaleia
  721. Aulis
  722. Baitokaike
  723. Barbarikon
  724. Bargylia
  725. Bassai sanctuary
  726. Beroia
  727. Bethlehem
  728. Bisitun
  729. Boiotia
  730. Carrhae
  731. Caspian/Hyrcanian Sea and region
  732. Caucasus mountain
  733. Ceramic Gulf
  734. Chalcedon
  735. Chalcis
  736. Chersonese, Crimea
  737. Chersonese, Thrace
  738. Chios
  739. Constantinople, history and monuments
  740. Corinthian Gulf
  741. Crimea
  742. Cyclades islands
  743. Cyprus
  744. Daldis
  745. Daskyleion
  746. Dekeleia
  747. Delion
  748. Delos
  749. Demetrias
  750. Diktynnaion sanctuary
  751. Diolkos
  752. Dion
  753. Dios Hieron
  754. Dokimeion
  755. Dolopes, Dolopia
  756. Dyme
  757. Eleusis, Attica
  758. Elis
  759. Epirus
  760. Eresos
  761. Eretria
  762. Euboea
  763. Euromos/Philippoi
  764. Eurotas
  765. Ganges
  766. Glaukos
  767. Gorgan, Great Wall of
  768. Gortyn
  769. Granikos
  770. Halieis
  771. Halikarnassos
  772. Halys
  773. Hatra
  774. Hebron
  775. Hellespont
  776. Hemodos/Himalaya mountains
  777. You have free access to this content
   Heraion sanctuary
  778. Herakleia by Latmos
  779. Herakleia Salbake
  780. Hermione
  781. Hermos
  782. Hierapytna
  783. Histiaia
  784. Hydaspes
  785. Hydraotes
  786. Hymettos mountain
  787. Hyphasis
  788. Iasos
  789. Ikaros in Persian Gulf
  790. Ikos
  791. Ilion
  792. Ilissos
  793. Imbros
  794. India
  795. Indus
  796. Ionian Revolt
  797. Ios
  798. Issos
  799. Isthmus
  800. Jaxartes
  801. Jordan River
  802. Kalykadnos
  803. Kalymna
  804. Karpathos
  805. Karystos
  806. Kasos
  807. Kassope
  808. Katakekaumene
  809. Kaukasa
  810. Kaunos
  811. Kaystros River
  812. Kenchreai
  813. Keos
  814. Kephallenia
  815. Kephisos
  816. Keramos
  817. Kimmerian Bosphorus
  818. Kios/Prusias ad Mare
  819. Kleonai
  820. Knidos
  821. Kolchis
  822. Kolonai
  823. Kolophon
  824. Koroni
  825. Korseia
  826. Kos
  827. Kourion
  828. Ktesiphon
  829. Kushan Empire
  830. Kyzikos
  831. Labraunda sanctuary
  832. Lagina sanctuary
  833. Lamia
  834. Lampsakos
  835. Laodikeia ad Libanum
  836. Laodikeia by the Lykos
  837. Laodikeia Kombusta (in Lykaonia)
  838. Larissa
  839. Latmos mountain
  840. Lebanon mountain
  841. Lebedos
  842. Lechaion
  843. Lelantion Plain
  844. Lemnos
  845. Leros
  846. Letoon sanctuary
  847. Leukas
  848. Lindos
  849. Long Walls, Athens
  850. Lycia
  851. Madauros (Madaura)
  852. Maeander
  853. Magnesia ad Sipylum
  854. Magnesia on the Maeander
  855. Malea Cape
  856. Malis
  857. Mantinea
  858. Marakanda/Samarkand
  859. Margiana
  860. Maroneia
  861. Marsyas
  862. Media Atropatene
  863. Megalopolis
  864. Megara
  865. Melos
  866. Mesene (Charakene)
  867. Messapians
  868. Messene (city and region)
  869. Messon sanctuary
  870. Methana (Arsinoe)
  871. Methone, Macedonia
  872. Methone, Magnesia
  873. Methone, Messenia
  874. Methymna
  875. Miletos
  876. Molossis
  877. Muses of Helikon sanctuary
  878. Mykale mountain
  879. Mykonos
  880. Myrina
  881. Mysia
  882. Naupaktos
  883. Nekromanteion sanctuary
  884. Nemea
  885. Nicaea
  886. Nikopiolis
  887. Nikopolis ad Istrum
  888. Nisa
  889. Nisibis
  890. Nisyros
  891. Odessos
  892. Oiniadai
  893. Olbia
  894. Olympia
  895. Olympos mountain
  896. Olynthos
  897. Orchomenos in Boiotia
  898. Oxus
  899. Pagasai
  900. Paktolos
  901. Paktyes mountain
  902. Pale
  903. Pamphylia
  904. Panamara sanctuary
  905. Pangaion
  906. Pantikapaion, Bosphorus
  907. Paphos
  908. Paropamisos mountains
  909. Paros
  910. Pasargadai
  911. Patala
  912. Patara
  913. Patmos
  914. Patrai
  915. Peloponnese
  916. Peneios
  917. Peparethos
  918. Perge
  919. Perrhaibia
  920. Pessinous
  921. Phaselis
  922. Philadelphia
  923. Philippopolis
  924. Phleious
  925. Phokis
  926. Pisa
  927. Poseidon Sounion sanctuary
  928. Priene
  929. Pronnoi
  930. Prusa
  931. Rhamnous
  932. Sacred Way (Greek World)
  933. Sagalassos
  934. Same
  935. Samos
  936. Samosata
  937. Samothrace
  938. Sangarios
  939. Sardis
  940. Sarmizegetusa Regia
  941. Saronic Gulf
  942. Scythia
  943. Seleukeia
  944. Seleukeia ad Calycadnum/Tracheia
  945. Seriphos
  946. Sidon
  947. Sigeon
  948. Sikinos
  949. Sinope
  950. Siphnos
  951. Skiathos
  952. Skillous
  953. Skione
  954. Skyros
  955. Smyrna
  956. Sogdia
  957. Soloi
  958. Spasinou Charax
  959. Sphakteria island
  960. Sporades islands
  961. Stageira
  962. Stratonikeia
  963. Stratonikeia/ Hadrianopolis
  964. Stratos
  965. Strymon
  966. Stymphalos
  967. Syros
  968. Tanagra
  969. Tanais
  970. Taprobane
  971. Taxila
  972. Taygetos mountain
  973. Tegea
  974. Tenos
  975. Teos
  976. Termessos
  977. Thasos
  978. Theangela/Syangela
  979. Thespiai
  980. Thuria, Peloponnese
  981. Tigranocerta
  982. Tlos
  983. Tmolos mountain
  984. Tralles
  985. Trapezos
  986. Triopion Cape
  987. Triphylia
  988. Troizen
  989. Troodos mountains
  990. Via Egnatia
  991. Xanthos
  992. Xenoi
  993. Zakynthos
 17. Religion
 18. Roman Empire
 19. Roman Intellectual and Cultural History
 20. Roman Military History
 21. Roman Republic
 22. Science
 23. Social History

SEARCH