Get access

Aromatherapy for pain management in labour

 • Review
 • Intervention

Authors

 • Caroline A Smith,

  Corresponding author
  1. University of Western Sydney, Centre for Complementary Medicine Research, Penrith South DC, New South Wales, Australia
  • Caroline A Smith, Centre for Complementary Medicine Research, University of Western Sydney, Locked Bag 1797, Penrith South DC, New South Wales, 2751, Australia. caroline.smith@uws.edu.au.

  Search for more papers by this author
 • Carmel T Collins,

  1. Women's and Children's Health Research Institute, Flinders Medical Centre and Women's and Children's Hospital; Discipline of Paediatrics, The University of Adelaide, Child Nutrition Research Centre, Bedford Park, South Australia, Australia
  Search for more papers by this author
 • Caroline A Crowther

  1. The University of Adelaide, ARCH: Australian Research Centre for Health of Women and Babies, Discipline of Obstetrics and Gynaecology, Adelaide, South Australia, Australia
  Search for more papers by this author

Abstract

Background

Many women would like to avoid pharmacological or invasive methods of pain management in labour and this may contribute towards the popularity of complementary methods of pain management. This review examined currently available evidence supporting the use of aromatherapy for pain management in labour.

Objectives

To examine the effects of aromatherapy for pain management in labour on maternal and perinatal morbidity.

Search methods

We searched the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register (31 October 2010), The Cochrane Complementary Medicine Field's Trials Register (October 2010), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library 2010, Issue 4), MEDLINE (1966 to 31 October 2010), CINAHL (1980 to 31 October 2010), the Australian and New Zealand Trials Registry (31 October 2010), Chinese Clinical Trial Register (31 October 2010), Current Controlled Trials (31 October 2010), ClinicalTrials.gov (31 October 2010), ISRCTN Register (31 October 2010), National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) (31 October 2010) and the WHO International Clinical Trials Registry Platform (31 October 2010).

Selection criteria

Randomised controlled trials comparing aromatherapy with placebo, no treatment or other non-pharmacological forms of pain management in labour.

Data collection and analysis

Two authors independently assessed trial quality and extracted data. We contacted study authors for additional information.

Main results

We included two trials (535 women) in the review. The trials found no difference between groups for the primary outcomes of pain intensity, assisted vaginal birth (risk ratio (RR) 1.04, 95% confidence interval (CI) 0.48 to 2.28, one trial, 513 women; RR 0.83, 95% CI 0.06 to 11.70, one trial, 22 women), and caesarean section (RR 0.98, 95% CI 0.49 to 1.94, one trial, 513 women; RR 2.54, 95% CI 0.11 to 56.25, one trial, 22 women); there were more babies admitted to neonatal intensive care in the control group of one trial (RR 0.08, 95% CI 0.00 to 1.42, one trial, 513 women) but this difference did not reach statistical significance. The trials found no differences between groups for the secondary outcomes of use of pharmacological pain relief (RR 0.35, 95% CI 0.04 to 3.32, one trial, 513 women; RR 2.50, 95% CI 0.31 to 20.45, one trial, 22 women), spontaneous vaginal delivery (RR 1.00, 95% CI 0.94 to 1.06, one trial, 513 women; RR 0.93, 95% CI 0.67 to 1.28, one trial, 22 women) or length of labour and augmentation (RR 1.14, 95% CI 0.90 to 1.45, one trial, 513 women). The risk of bias was low in the trials.

Authors' conclusions

There is a lack of studies evaluating the role of aromatherapy for pain management in labour. Further research is needed before recommendations can be made for clinical practice.

Plain language summary

Aromatherapy for pain management in labour

Aromatherapy draws on the healing power of plants with the use of essential oils to enhance physical and mental wellbeing. The oils may be massaged into the skin, in a bath or inhaled using a steam infusion or burner. The pain of labour can be intense, with tension, fear and anxiety making it worse. Many women would like to labour without using drugs, or invasive methods such as an epidural, and turn to complementary therapies to help reduce their pain perception Many complementary therapies are tried and include acupuncture, mind-body techniques, massage, reflexology, herbal medicines or homoeopathy, hypnosis, music and aromatherapy. The review identified two randomised controlled trials of aromatherapy. One trial involving 513 women compared one of Roman chamomile, clary sage, frankincense, lavender or mandarin essentials oils with standard care. The aromatherapy was applied using acupressure points, taper, compress, footbath, massage or a birthing pool. The second trial involved 22 women randomised to bathe for at least an hour in water with either essential oil of ginger or lemongrass added. All women received routine care and had access to pain relief. The trials found no difference between groups for pain intensity, assisted vaginal birth, caesarean section or the use of pharmacological pain relief (epidural). Overall, there is insufficient evidence from randomised controlled trials about the benefits of aromatherapy on pain management in labour. More research is needed.

Laički sažetak

Aromaterapija za smanjenje porođajnih boli

Aromaterapija se oslanja na ljekovitu sposobnost biljaka uz korištenje eteričnih ulja za poboljšanje tjelesnog i duševnog blagostanja. Ulja se mogu umasirati u kožu, koristiti uz kupku ili inhalirati koristeći pare infuzijom ili plamenikom. Porođajna bol može biti intenzivna, a napetost, strah i tjeskoba je čine još i gorom. Mnoge žene žele iskusiti porođaj bez lijekova ili invazivnih metoda kao što je epiduralna anestezija i okreću se komplementarnim terapijama kako bi smanjile percepciju boli. Isprobane su mnoge komplementarne terapije i uključuju akupunkturu, tehnike koje djeluju na um i tijelo, masaže, refleksologiju,biljne lijekove i homeopatiju, hipnozu, terapiju glazbom i aromaterapiju. Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je dva randomizirana kontrolna pokusa o aromaterapiji. Jedno istraživanje uključilo je 513 žena kod kojih je uspoređeno korištenje eteričnog ulja od rimske kamilice, kadulje, tamjana, lavande ili mandarine sa standardnom skrbi. Aromaterapija je bila primjenjena koristeći točke akupresure, bockanje, kompresiju, kupku za stopala, masažu ili porođaj u bazenu. Drugo istraživanje je uključilo 22 nasumično odabranih žena, koje su se kupale najmanje jedan sat u vodi s eteričnim uljem limunske trave ili đumbira. Sve su žene imale rutinsku skrb i pristup sredstvima za ublažavanje boli. Ova istraživanja nisu pronašla razliku između pojedinih skupina po pitanju intenziteta boli pri potpomognutom vaginalnom porodu, carskom rezu ili korištenju farmakoloških sredstava za ublažavanje boli (epiduralna analgezija). Sve u svemu ne postoji dovoljno dokaza iz randomiziranih kontrolnih ispitivanja o prednostima aromaterapije u smanjenju porođajnih boli. Potrebno je više istraživanja.

Bilješke prijevoda

Cochrane Hrvatska
Prevela: Ivana Miošić

Streszczenie prostym językiem

Aromaterapia w ograniczaniu bólu podczas porodu

Aromaterapia opiera się na leczniczych właściwościach roślin, wykorzystując ich olejki eteryczne, w celu poprawy samopoczucia fizycznego i psychicznego. Olejki te mogą być wmasowywane w skórę, rozpuszczane w kąpieli, lub aplikowane wziewnie w postaci pary lub przez spalanie. Ból podczas porodu może być intensywny, a napięcie, lęk i niepokój zwiększają jego natężenie. Wiele kobiet chciałoby podczas porodu uniknąć stosowania leków lub metod inwazyjnych, takich jak znieczulenie zewnątrzoponowe, a w zamian zastosować terapie komplementarne, które pomogą zmniejszyć odczuwanie bólu. Wiele terapii komplementarnych wypróbowuje się, między innymi: akupunkturę, techniki kontrolujące ciało przez umysł, masaż, refleksologię, leki ziołowe lub homeopatyczne, hipnozę, muzykę i aromaterapię. W niniejszym przeglądzie zidentyfikowano dwa badania z randomizacją dotyczące aromaterapii. W jednym badaniu, z udziałem 513 kobiet, porównywało olejki eteryczne z jednej z wymienionych roślin: rumian rzymski, szałwia muszkatołowa, olibanum (żywica pozyskiwana z drzew należących do rodzaju kadzidłowiec - przyp. tłum.), lawenda lub mandarynka ze standardową opieką. Aromaterapię stosowano przy pomocy akupresury, świeczek, kompresów, moczenia nóg, masażu lub w basenie porodowym. W drugim badaniu wzięły udział 22 kobiety, losowo przydzielone do kąpieli przez co najmniej godzinę w wodzie zawierającej olejek z imbiru lub z trawy cytrynowej. Wszystkie kobiety otrzymywały standardową opiekę i miały dostęp innych środków ograniczania bólu. W badaniach nie wykazano różnic między grupami pod względem intensywności bólu, konieczności przeprowadzenia porodu zabiegowego drogą pochwową, cesarskiego cięcia lub wykorzystania farmakologicznych środków uśmierzania bólu (znieczulenie zewnątrzoponowe). Ogólnie rzecz biorąc, nie ma wystarczających danych naukowych, pochodzących z badań z randomizacją, wskazujących na korzyści stosowania aromaterapii w ograniczaniu bólu podczas porodu. Niezbędne są dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Ringkasan bahasa mudah

Aromaterapi untuk pengurusan sakit semasa bersalin

Aromaterapi menggunaan kuasa penyembuhan daripada tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan minyak pati untuk meningkatkan kesejahteraan fizikal dan mental. Minyak boleh diurut pada kulit, dalam mandian atau disedut menggunakan infusi wap atau pembakar. Sakit bersalin boleh menjadi sengit dengan ketegangan, kebimbangan dan keresahan yang menjadikannya lebih teruk. Ramai wanita ingin bersalin tanpa menggunakan ubat-ubatan, atau kaedah-kaedah yang invasif seperti epidural, dan memilih terapi komplementari untuk membantu mengurangkan persepsi sakit mereka. Terapi komplementari diguna dan ianya merangkumi akupunktur, teknik-teknik minda-badan, urut, refleksologi, ubat-ubatan herba atau homeopati, hipnosis, muzik dan aromaterapi. Ulasan ini mengenal pasti dua kajian rawak terkawal aromaterapi. Satu kajian yang melibatkan 513 orang wanita membandingkan penggunaan kamomil Rom, 'clary sage', setanggi, pati minyak lavender atau mandarin dengan penjagaan standard. Aromaterapi digunakan pada titik 'acupressure', tirus, mampatan, rendaman kaki, urut atau kolam kelahiran. Kajiann kedua melibatkan 22 orang wanita yang dirawak untuk mandi selama sekurang-kurangnya satu jam di dalam air dengan pati minyak halia atau yang ditambah dengan serai. Semua wanita menerima penjagaan rutin dan mempunyai akses untuk melegakan sakit. Kajian-kajian tersebut mendapati tiada perbezaan di antara kumpulan untuk intensiti sakit, kelahiran vagina yang dibantu, pembedahan caesarean atau penggunaan penahan sakit secara farmakologi (epidural). Keseluruhannya, tiada bukti cukup dari kajian rawak terkawal mengenai manfaat aromaterapi terhadap pengurusan sakit semasa bersalin. Lebih banyak penyelidikan diperlukan.

Catatan terjemahan

Diterjemahkan oleh Nik Hazlina Nik Hussain (Universiti Sains Malaysia). Disunting oleh Noorliza Mastura Ismail (Kolej Perubatan Melaka-Manipal). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi hazlinakck@usm.my