[μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Tricarbonylnitrosylferrate(1-) and [μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Decacarbonyl-μ-Nitrosyl-Triruthenate(1-), [(Ph3P)2N][Fe(Co)3(No)] and [(Ph3P)2N][Ru3(Co)10(No)]

 1. Smith L. Holt Jr.
 1. R. E. Stevens1,
 2. T. J. Yanta1,
 3. W. L. Gladfelter1,
 4. W. F. Enright2,
 5. C. M. Jensen2 and
 6. H. D. Kaesz2

Published Online: 5 JAN 2007

DOI: 10.1002/9780470132531.ch35

Inorganic Syntheses, Volume 22

Inorganic Syntheses, Volume 22

How to Cite

Stevens, R. E., Yanta, T. J., Gladfelter, W. L., Enright, W. F., Jensen, C. M. and Kaesz, H. D. (1984) [μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Tricarbonylnitrosylferrate(1-) and [μ-Nitrido-Bis(Triphenylphosphorus)](1+) Decacarbonyl-μ-Nitrosyl-Triruthenate(1-), [(Ph3P)2N][Fe(Co)3(No)] and [(Ph3P)2N][Ru3(Co)10(No)], in Inorganic Syntheses, Volume 22 (ed S. L. Holt), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. doi: 10.1002/9780470132531.ch35

Editor Information

 1. Department of Chemistry, Oklahoma State University

Author Information

 1. 1

  Department of Chemistry, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455.

 2. 2

  Department of Chemistry and Biochemistry, Univ. of California, Los Angeles, CA 90024.

Publication History

 1. Published Online: 5 JAN 2007
 2. Published Print: 1 JAN 1984

Book Series:

 1. Inorganic Syntheses

ISBN Information

Print ISBN: 9780471888871

Online ISBN: 9780470132531

SEARCH

Keywords:

 • m-nitrido-bis(triphenylphosphorus)(l+)nitrite;
 • m-nitrido-bis(triphenylphosphorus)(l+)decacarbonyl-p-nitrosyltriruthenate(1 -);
 • m-nitrido-bis(triphenylphosphorus)(l+)tricarbonylnitrosylferrate (1 -);
 • carbon dioxide;
 • tetrahydrofuran

Summary

This chapter contains sections titled:

 • μ-Nitrido-bis(triphenylphosphorus)(1+)Nitrite

 • μ-Nitrido-bis(triphenylphosphorus)(1+)Tricarbonylnitrosylferrate(1-)

 • μ-Nitrido-bis(Triphenylphosphorus)(1+)Decacarbonyl-μnitrosyltriruthenate(1-)