SEARCH

SEARCH BY CITATION

Cited in:

CrossRef

This article has been cited by:

 1. 1
  Jianjun Chen, Huilan Su, Xueling You, Jing Gao, Woon Ming Lau, Di Zhang, 3D TiO2 submicrostructures decorated by silver nanoparticles as SERS substrate for organic pollutants detection and degradation, Materials Research Bulletin, 2014, 49, 560

  CrossRef

 2. 2
  Zhi-Ming Jin, Wei Gu, Xiao-Bo Shi, Zhao-Kui Wang, Zuo-Quan Jiang, Liang-Sheng Liao, A Novel Route to Surface-Enhanced Raman Scattering: Ag Nanoparticles Embedded in the Nanogaps of a Ag Substrate, Advanced Optical Materials, 2014, 2, 6
 3. 3
  Dandan Liu, Changqing Yi, Chi-Chun Fong, Qinghui Jin, Zuankai Wang, Wai-Kin Yu, Dong Sun, Jianlong Zhao, Mengsu Yang, Activation of multiple signaling pathways during the differentiation of mesenchymal stem cells cultured in a silicon nanowire microenvironment, Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2014,

  CrossRef

 4. 4
  Yan Wang, Xiujuan Zhang, Peng Gao, Zhibin Shao, Xiwei Zhang, Yuanyan Han, Jiansheng Jie, Air Heating Approach for Multilayer Etching and Roll-to-Roll Transfer of Silicon Nanowire Arrays as SERS Substrates for High Sensitivity Molecule Detection, ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 2, 977

  CrossRef

 5. 5
  Ming-Li Wang, Chang-Xing Zhang, Zheng-Long Wu, Xi-Li Jing, Hai-Jun Xu, An effective surface-enhanced Raman scattering template based on gold nanoparticle/silicon nanowire arrays, Chinese Physics B, 2014, 23, 6, 067802

  CrossRef

 6. 6
  Sang-Mi Kim, Dahl-Young Khang, Bulk Micromachining of Si by Metal-assisted Chemical Etching, Small, 2014, 10, 13
 7. 7
  Xiang Liu, Heming Cheng, Ping Cui, Catalysis by silver nanoparticles/porous silicon for the reduction of nitroaromatics in the presence of sodium borohydride, Applied Surface Science, 2014, 292, 695

  CrossRef

 8. 8
  Juyoung Leem, Hyun Wook Kang, Seung Hwan Ko, Hyung Jin Sung, Controllable Ag nanostructure patterning in a microfluidic channel for real-time SERS systems, Nanoscale, 2014, 6, 5, 2895

  CrossRef

 9. 9
  Wenya Cai, Xin Wang, Yongxin Yan, Controllable fabrication and sensitive detection based on SERS substrates with Au nanocubes coated Fe3O4, Materials Research Bulletin, 2014, 52, 1

  CrossRef

 10. 10
  Shenli Zhang, Xinwei Wang, Hong Liu, Wenzhong Shen, Controllable light-induced conic structures in silicon nanowire arrays by metal-assisted chemical etching, Nanotechnology, 2014, 25, 2, 025602

  CrossRef

 11. 11
  Minjie Zhou, Kaidi Diao, Jicheng Zhang, Weidong Wu, Controllable synthesis of plasmonic ZnO/Au core/shell nanocable arrays on ITO glass, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2014, 56, 59

  CrossRef

 12. 12
  Kotaro Oda, Yasushi Nanai, Toshiyuki Sato, Seiji Kimura, Tsuyoshi Okuno, Correlation between photoluminescence and structure in silicon nanowires fabricated by metal-assisted etching, physica status solidi (a), 2014, 211, 4
 13. 13
  Junghoon Yeom, Daniel Ratchford, Christopher R. Field, Todd H. Brintlinger, Pehr E. Pehrsson, Decoupling Diameter and Pitch in Silicon Nanowire Arrays Made by Metal-Assisted Chemical Etching, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 1
 14. 14
  Xuan He, Hui Wang, Qi Zhang, Zhongbo Li, Xiaochuan Wang, Exotic 3D Hierarchical ZnO–Ag Hybrids as Recyclable Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Multifold Organic Pollutant Detection, European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 2014, 14
 15. 15
  Yiwu Qian, Guowen Meng, Qing Huang, Chuhong Zhu, Zhulin Huang, Kexi Sun, Bin Chen, Flexible membranes of Ag-nanosheet-grafted polyamide-nanofibers as effective 3D SERS substrates, Nanoscale, 2014, 6, 9, 4781

  CrossRef

 16. 16
  Dayong Teng, Luo Wu, Weiwei He, Changhui Ye, High-Density Silicon Nanowires Prepared via a Two-Step Template Method, Langmuir, 2014, 30, 8, 2259

  CrossRef

 17. 17
  Merve Selen Akin, Mehmet Yilmaz, Esra Babur, Betul Ozdemir, Hakan Erdogan, Ugur Tamer, Gokhan Demirel, Large area uniform deposition of silver nanoparticles through bio-inspired polydopamine coating on silicon nanowire arrays for practical SERS applications, Journal of Materials Chemistry B, 2014, 2, 30, 4894

  CrossRef

 18. 18
  Dequan Liu, Xi Wang, Deyan He, Thang Duy Dao, Tadaaki Nagao, Qunhong Weng, Daiming Tang, Xuebin Wang, Wei Tian, Dmitri Golberg, Yoshio Bando, Magnetically Assembled Ni@Ag Urchin-Like Ensembles with Ultra-Sharp Tips and Numerous Gaps for SERS Applications, Small, 2014, 10, 13
 19. 19
  Hee Han, Zhipeng Huang, Woo Lee, Metal-assisted chemical etching of silicon and nanotechnology applications, Nano Today, 2014,

  CrossRef

 20. 20
  Tae-Yeon Hwang, Guk-Hwan An, Jae-Hong Lim, Nosang V. Myung, Yong-Ho Choa, Morphology control of ordered Si nanowire arrays by nanosphere lithography and metal-assisted chemical etching, Japanese Journal of Applied Physics, 2014, 53, 5S3, 05HA07

  CrossRef

 21. 21
  Xiaoqing Zhang, Yihua Zhu, Xiaoling Yang, Ying Zhou, Yifan Yao, Chunzhong Li, Multifunctional Fe3O4@TiO2@Au magnetic microspheres as recyclable substrates for surface-enhanced Raman scattering, Nanoscale, 2014, 6, 11, 5971

  CrossRef

 22. 22
  M.E. Koleva, M. Dutta, N. Fukata, SERS substrates of doped germanium nanowires decorated with silver nanoparticles, Materials Science and Engineering: B, 2014, 187, 102

  CrossRef

 23. 23
  Yang Gao, Tielin Shi, Zirong Tang, Shulan Jiang, Qi Xia, Silver on nano-wrinkles as a substrate for surface-enhanced Raman scattering, Applied Surface Science, 2014,

  CrossRef

 24. 24
  Vasilios Karanikolas, Cristian A. Marocico, A. Louise Bradley, Spontaneous emission and energy transfer rates near a coated metallic cylinder, Physical Review A, 2014, 89, 6

  CrossRef

 25. 25
  Sara Abdel Razek, Mohamed A. Swillam, Nageh K. Allam, Vertically aligned crystalline silicon nanowires with controlled diameters for energy conversion applications: Experimental and theoretical insights, Journal of Applied Physics, 2014, 115, 19, 194305

  CrossRef

 26. 26
  Limiao Chen, Dan Jiang, Xiaohe Liu, Guanzhou Qiu, ZnGa2O4 Nanorod Arrays Decorated with Ag Nanoparticles as Surface-Enhanced Raman-Scattering Substrates for Melamine Detection, ChemPhysChem, 2014, 15, 8
 27. 27
  Ran Li, Chu Han, Qian-Wang Chen, A facile synthesis of multifunctional ZnO/Ag sea urchin-like hybrids as highly sensitive substrates for surface-enhanced Raman detection, RSC Advances, 2013, 3, 29, 11715

  CrossRef

 28. 28
  Xinpan Wei, Shao Su, Yuanyuan Guo, Xiangxu Jiang, Yiling Zhong, Yuanyuan Su, Chunhai Fan, Shuit-Tong Lee, Yao He, A Molecular Beacon-Based Signal-Off Surface-Enhanced Raman Scattering Strategy for Highly Sensitive, Reproducible, and Multiplexed DNA Detection, Small, 2013, 9, 15
 29. 29
  Xiaoxin Zou, Rafael Silva, Xiaoxi Huang, Jafar F. Al-Sharab, Tewodros Asefa, A self-cleaning porous TiO2–Ag core–shell nanocomposite material for surface-enhanced Raman scattering, Chemical Communications, 2013, 49, 4, 382

  CrossRef

 30. 30
  Yu Fei Chan, Chang Xing Zhang, Zheng Long Wu, Dan Mei Zhao, Wei Wang, Hai Jun Xu, Xiao Ming Sun, Ag dendritic nanostructures as ultrastable substrates for surface-enhanced Raman scattering, Applied Physics Letters, 2013, 102, 18, 183118

  CrossRef

 31. 31
  Chang Xing Zhang, Lei Su, Yu Fei Chan, Zheng Long Wu, Yong Mei Zhao, Hai Jun Xu, Xiao Ming Sun, Ag@SiO2core–shell nanoparticles on silicon nanowire arrays as ultrasensitive and ultrastable substrates for surface-enhanced Raman scattering, Nanotechnology, 2013, 24, 33, 335501

  CrossRef

 32. 32
  Xia Zhou, Fei Zhou, Honglin Liu, Liangbao Yang, Jinhuai Liu, Assembly of polymer–gold nanostructures with high reproducibility into a monolayer film SERS substrate with 5 nm gaps for pesticide trace detection, The Analyst, 2013, 138, 19, 5832

  CrossRef

 33. 33
  Chunye Wen, Fan Liao, Shanshan Liu, Yi Zhao, Zhenhui Kang, Xianling Zhang, Mingwang Shao, Bi-functional ZnO–RGO–Au substrate: photocatalysts for degrading pollutants and SERS substrates for real-time monitoring, Chemical Communications, 2013, 49, 29, 3049

  CrossRef

 34. 34
  Saide Z. Nergiz, Naveen Gandra, Mikella E. Farrell, Limei Tian, Paul M. Pellegrino, Srikanth Singamaneni, Biomimetic SERS substrate: peptide recognition elements for highly selective chemical detection in chemically complex media, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 22, 6543

  CrossRef

 35. 35
  Tao Gao, Yongqiang Wang, Ke Wang, Xiaoli Zhang, Jingna Dui, Gaomin Li, Shiyun Lou, Shaomin Zhou, Controlled Synthesis of Homogeneous Ag Nanosheet-Assembled Film for Effective SERS Substrate, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 15, 7308

  CrossRef

 36. 36
  Hui He, Weiping Cai, Zhengfei Dai, Guangqiang Liu, Hanhe Li, Fabrication of porous Ag hollow sphere arrays based on coated template-plasma bombardment, Nanotechnology, 2013, 24, 46, 465302

  CrossRef

 37. 37
  Mi-Hwa Lee, Dahl-Young Khang, Facile generation of surface structures having opposite tone in metal-assisted chemical etching of Si: pillars vs. holes, RSC Advances, 2013, 3, 48, 26313

  CrossRef

 38. 38
  Yujing Sun, Yue Zhang, Yan Shi, Xianping Xiao, Haichao Dai, Jingting Hu, Pengjuan Ni, Zhuang Li, Facile preparation of silver nanoparticle films as an efficient surface-enhanced Raman scattering substrate, Applied Surface Science, 2013, 283, 52

  CrossRef

 39. 39
  Parsian K. Mohseni, Seung Hyun Kim, Xiang Zhao, Karthik Balasundaram, Jeong Dong Kim, Lei Pan, John A. Rogers, James J. Coleman, Xiuling Li, GaAs pillar array-based light emitting diodes fabricated by metal-assisted chemical etching, Journal of Applied Physics, 2013, 114, 6, 064909

  CrossRef

 40. 40
  Zewen Zuo, Guanglei Cui, Yi Shi, Yousong Liu, Guangbin Ji, Gold-thickness-dependent Schottky barrier height for charge transfer in metal-assisted chemical etching of silicon, Nanoscale Research Letters, 2013, 8, 1, 193

  CrossRef

 41. 41
  Zhi Yong Bao, Dang Yuan Lei, Jiyan Dai, Yucheng Wu, In situ and room-temperature synthesis of ultra-long Ag nanoparticles-decorated Ag molybdate nanowires as high-sensitivity SERS substrates, Applied Surface Science, 2013, 287, 404

  CrossRef

 42. 42
  Xin Zhang, Haitao Liu, Ying Zhong, Large-area electromagnetic enhancement by a resonant excitation of surface waves on a metallic surface with periodic subwavelength patterns, Optics Express, 2013, 21, 20, 24139

  CrossRef

 43. 43
  Xuan Dou, Pei-Yu Chung, Haoyan Sha, Yuh-Chieh Lin, Peng Jiang, Large-scale fabrication of nanodimple arrays for surface-enhanced Raman scattering, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 30, 12680

  CrossRef

 44. 44
  Miaosi Chen, In Yee Phang, Mian Rong Lee, Joel Kwang Wei Yang, Xing Yi Ling, Layer-By-Layer Assembly of Ag Nanowires into 3D Woodpile-like Structures to Achieve High Density “Hot Spots” for Surface-Enhanced Raman Scattering, Langmuir, 2013, 29, 23, 7061

  CrossRef

 45. 45
  Xiang-Yu Kong, Xiao-Jiao Deng, Hong-Guang Xu, Zheng Yang, Xi-Ling Xu, Wei-Jun Zheng, Photoelectron spectroscopy and density functional calculations of AgSin− (n = 3–12) clusters, The Journal of Chemical Physics, 2013, 138, 24, 244312

  CrossRef

 46. 46
  Zhu Mao, Zhuo Liu, Lei Chen, Jin Yang, Bing Zhao, Young Mee Jung, Xu Wang, Chun Zhao, Predictive Value of the Surface-Enhanced Resonance Raman Scattering-Based MTT Assay: A Rapid and Ultrasensitive Method for Cell Viability in Situ, Analytical Chemistry, 2013, 85, 15, 7361

  CrossRef

 47. 47
  Ming Chen, Chengjiao Wang, Xiujuan Wei, Guowang Diao, Rapid Synthesis of Silver Nanowires and Network Structures under Cuprous Oxide Nanospheres and Application in Surface-Enhanced Raman Scattering, The Journal of Physical Chemistry C, 2013, 117, 26, 13593

  CrossRef

 48. 48
  Qiong Li, Kai Sun, Kaiwen Chang, Jiangbo Yu, Daniel T. Chiu, Changfeng Wu, Weiping Qin, Ratiometric Luminescent Detection of Bacterial Spores with Terbium Chelated Semiconducting Polymer Dots, Analytical Chemistry, 2013, 85, 19, 9087

  CrossRef

 49. 49
  Dandan Liu, Changqing Yi, Kaiqun Wang, Chi-Chun Fong, Zuankai Wang, Pik Kwan Lo, Dong Sun, Mengsu Yang, Reorganization of Cytoskeleton and Transient Activation of Ca2+Channels in Mesenchymal Stem Cells Cultured on Silicon Nanowire Arrays, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 24, 13295

  CrossRef

 50. 50
  Yanyan Liu, Yunxia Zhang, Hualin Ding, Sichao Xu, Ming Li, Fengyu Kong, Yuanyuan Luo, Guanghai Li, Self-assembly of noble metallic spherical aggregates from monodisperse nanoparticles: their synthesis and pronounced SERS and catalytic properties, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 10, 3362

  CrossRef

 51. 51
  Monica Bollani, Johann Osmond, Giuseppe Nicotra, Corrado Spinella, Dario Narducci, Strain-induced generation of silicon nanopillars, Nanotechnology, 2013, 24, 33, 335302

  CrossRef

 52. 52
  Xiangxu Jiang, Ziyun Jiang, Tingting Xu, Shao Su, Yiling Zhong, Fei Peng, Yuanyuan Su, Yao He, Surface-Enhanced Raman Scattering-Based Sensing In Vitro: Facile and Label-Free Detection of Apoptotic Cells at the Single-Cell Level, Analytical Chemistry, 2013, 85, 5, 2809

  CrossRef

 53. 53
  Jahwarhar Izuan Abdul Rashid, Jaafar Abdullah, Nor Azah Yusof, Reza Hajian, The Development of Silicon Nanowire as Sensing Material and Its Applications, Journal of Nanomaterials, 2013, 2013, 1

  CrossRef

 54. 54
  Yi-Hsin Chen, Wun-Shan Li, Chun-Yi Liu, Chiu-Yen Wang, Yu-Cheng Chang, Lih-Juann Chen, Three-dimensional heterostructured ZnSe nanoparticles/Si wire arrays with enhanced photodetection and photocatalytic performances, Journal of Materials Chemistry C, 2013, 1, 7, 1345

  CrossRef

 55. 55
  Xiaoling Yang, Hua Zhong, Yihua Zhu, Jianhua Shen, Chunzhong Li, Ultrasensitive and recyclable SERS substrate based on Au-decorated Si nanowire arrays, Dalton Transactions, 2013, 42, 39, 14324

  CrossRef

 56. 56
  Myeong-Lok Seol, Sung-Jin Choi, David J Baek, Tae Jung Park, Jae-Hyuk Ahn, Sang Yup Lee, Yang-Kyu Choi, A nanoforest structure for practical surface-enhanced Raman scattering substrates, Nanotechnology, 2012, 23, 9, 095301

  CrossRef

 57. 57
  Li-Miao Chen, You-Nian Liu, Ag-nanoparticle-modified single Ag nanowire for detection of melamine by surface-enhanced Raman spectroscopy, Journal of Raman Spectroscopy, 2012, 43, 8
 58. 58
  Haibin Tang, Guowen Meng, Qing Huang, Zhuo Zhang, Zhulin Huang, Chuhong Zhu, Arrays of Cone-Shaped ZnO Nanorods Decorated with Ag Nanoparticles as 3D Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates for Rapid Detection of Trace Polychlorinated Biphenyls, Advanced Functional Materials, 2012, 22, 1
 59. 59
  Sun Young Baik, Yong Jae Cho, Young Rok Lim, Hyung Soon Im, Dong Myung Jang, Yoon Myung, Jeunghee Park, Hong Seok Kang, Charge-Selective Surface-Enhanced Raman Scattering Using Silver and Gold Nanoparticles Deposited on Silicon–Carbon Core–Shell Nanowires, ACS Nano, 2012, 6, 3, 2459

  CrossRef

 60. 60
  Liangbao Yang, Zhiyong Bao, Yucheng Wu, Jinhuai Liu, Clean and reproducible SERS substrates for high sensitive detection by solid phase synthesis and fabrication of Ag-coated Fe3O4 microspheres, Journal of Raman Spectroscopy, 2012, 43, 7
 61. 61
  Chuan-Ling Zhang, Kong-Peng Lv, Hai-Tao Huang, Huai-Ping Cong, Shu-Hong Yu, Co-assembly of Au nanorods with Ag nanowires within polymer nanofiber matrix for enhanced SERS property by electrospinning, Nanoscale, 2012, 4, 17, 5348

  CrossRef

 62. 62
  Chuan-Ling Zhang, Kong-Peng Lv, Huai-Ping Cong, Shu-Hong Yu, Controlled Assemblies of Gold Nanorods in PVA Nanofiber Matrix as Flexible Free-Standing SERS Substrates by Electrospinning, Small, 2012, 8, 5
 63. 63
  Yong Yang, Zhi-Yuan Li, Kohei Yamaguchi, Masaki Tanemura, Zhengren Huang, Dongliang Jiang, Yuhui Chen, Fei Zhou, Masayuki Nogami, Controlled fabrication of silver nanoneedles array for SERS and their application in rapid detection of narcotics, Nanoscale, 2012, 4, 8, 2663

  CrossRef

 64. 64
  Xiaojuan Liu, Chenghua Zong, Kelong Ai, Wenhui He, Lehui Lu, Engineering Natural Materials as Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Substrates for In situ Molecular Sensing, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 12, 6599

  CrossRef

 65. 65
  Vankayala Kiran, Srinivasan Sampath, Enhanced Raman Spectroscopy of Molecules Adsorbed on Carbon-Doped TiO2Obtained from Titanium Carbide: A Visible-Light-Assisted Renewable Substrate, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 8, 3818

  CrossRef

 66. 66
  Gyeong-Su Park, Hyuksang Kwon, Dong Wook Kwak, Seong Yong Park, Minseok Kim, Jun-Ho Lee, Hyouksoo Han, Sung Heo, Xiang Shu Li, Jae Hak Lee, Young Hwan Kim, Jeong-Gun Lee, Woochul Yang, Hoon Young Cho, Seong Keun Kim, Kinam Kim, Full Surface Embedding of Gold Clusters on Silicon Nanowires for Efficient Capture and Photothermal Therapy of Circulating Tumor Cells, Nano Letters, 2012, 12, 3, 1638

  CrossRef

 67. 67
  Debrina Jana, Abhijit Mandal, Goutam De, High Raman Enhancing Shape-Tunable Ag Nanoplates in Alumina: A Reliable and Efficient SERS Technique, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 7, 3330

  CrossRef

 68. 68
  Yajie Chen, Guohui Tian, Kai Pan, Chungui Tian, Juan Zhou, Wei Zhou, Zhiyu Ren, Honggang Fu, In situ controlled growth of well-dispersed gold nanoparticles in TiO2 nanotube arrays as recyclable substrates for surface-enhanced Raman scattering, Dalton Transactions, 2012, 41, 3, 1020

  CrossRef

 69. 69
  M. K. Dawood, S. Tripathy, S. B. Dolmanan, T. H. Ng, H. Tan, J. Lam, Influence of catalytic gold and silver metal nanoparticles on structural, optical, and vibrational properties of silicon nanowires synthesized by metal-assisted chemical etching, Journal of Applied Physics, 2012, 112, 7, 073509

  CrossRef

 70. 70
  Zhu Mao, Wei Song, Xiangxin Xue, Wei Ji, Zhishi Li, Lei Chen, Huijuan Mao, Haiming Lv, Xu Wang, John R. Lombardi, Bing Zhao, Interfacial Charge-Transfer Effects in Semiconductor–Molecule–Metal Structures: Influence of Contact Variation, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 27, 14701

  CrossRef

 71. 71
  Yukiko Yasukawa, Hidetaka Asoh, Sachiko Ono, Morphological Control of Periodic GaAs Hole Arrays by Simple Au-Mediated Wet Etching, Journal of The Electrochemical Society, 2012, 159, 5, D328

  CrossRef

 72. 72
  Zhu Mao, Wei Song, Xiangxin Xue, Wei Ji, Lei Chen, John R. Lombardi, Bing Zhao, Multiphonon Resonant Raman Scattering and Photoinduced Charge-Transfer Effects at ZnO–Molecule Interfaces, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 51, 26908

  CrossRef

 73. 73
  Xianglin Li, Hailong Hu, Dehui Li, Zexiang Shen, Qihua Xiong, Shuzhou Li, Hong Jin Fan, Ordered Array of Gold Semishells on TiO2Spheres: An Ultrasensitive and Recyclable SERS Substrate, ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 4, 2180

  CrossRef

 74. 74
  Karthik Balasundaram, Jyothi S Sadhu, Jae Cheol Shin, Bruno Azeredo, Debashis Chanda, Mohammad Malik, Keng Hsu, John A Rogers, Placid Ferreira, Sanjiv Sinha, Xiuling Li, Porosity control in metal-assisted chemical etching of degenerately doped silicon nanowires, Nanotechnology, 2012, 23, 30, 305304

  CrossRef

 75. 75
  Yanchao Song, Jun Wang, Zhanshuang Li, Dahui Guan, Tom Mann, Qi Liu, Milin Zhang, Lianhe Liu, Self-assembled hierarchical porous layered double hydroxides by solvothermal method and their application for capacitors, Microporous and Mesoporous Materials, 2012, 148, 1, 159

  CrossRef

 76. 76
  Qianqian Ding, Honglin Liu, Liangbao Yang, Jinhuai Liu, Speedy and surfactant-free in situ synthesis of nickel/Ag nanocomposites for reproducible SERS substrates, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 37, 19932

  CrossRef

 77. 77
  Xiaotian Wang, Wensheng Shi, Guangwei She, Lixuan Mu, Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) on transition metal and semiconductor nanostructures, Physical Chemistry Chemical Physics, 2012, 14, 17, 5891

  CrossRef

 78. 78
  Renjie Chen, Dehui Li, Hailong Hu, Yanyuan Zhao, Ying Wang, Nancy Wong, Shijie Wang, Yi Zhang, Jun Hu, Zexiang Shen, Qihua Xiong, Tailoring Optical Properties of Silicon Nanowires by Au Nanostructure Decorations: Enhanced Raman Scattering and Photodetection, The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116, 7, 4416

  CrossRef

 79. 79
  Yu Fei Chan, Hai Jun Xu, Lei Cao, Ying Tang, De Yao Li, Xiao Ming Sun, ZnO∕Si arrays decorated by Au nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering study, Journal of Applied Physics, 2012, 111, 3, 033104

  CrossRef

 80. 80
  M. Lin, Nanotechnology in the Food, Beverage and Nutraceutical Industries, 2012,

  CrossRef

 81. 81
  Lanlan Sun, Dongxu Zhao, Zhenzhong Zhang, Binghui Li, Dezhen Shen, DNA-based fabrication of density-controlled vertically aligned ZnO nanorod arrays and their SERS applications, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 26, 9674

  CrossRef

 82. 82
  Lin-Yuan CAO, Bao-Hua ZHANG, Le-Hui LU, Fabrication of Large-Area Platinum-Coated Silicon Nanowire Arrays and Its Application to Enhanced Electrocatalytic Activity for Methanol Oxidation, Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2011, 39, 7, 994

  CrossRef

 83. 83
  Yingli Cao, Aimin Liu, Honghao Li, Yiting Liu, Fen Qiao, Zengquan Hu, Yongcang Sang, Fabrication of silicon wafer with ultra low reflectance by chemical etching method, Applied Surface Science, 2011, 257, 17, 7411

  CrossRef

 84. 84
  Xiaojuan Liu, Linyuan Cao, Wei Song, Kelong Ai, Lehui Lu, Functionalizing Metal Nanostructured Film with Graphene Oxide for Ultrasensitive Detection of Aromatic Molecules by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, ACS Applied Materials & Interfaces, 2011, 3, 8, 2944

  CrossRef

 85. 85
  Hongmei Sun, Qinghai Yuan, Baohua Zhang, Kelong Ai, Pengguo Zhang, Lehui Lu, GdIII functionalized gold nanorods for multimodal imaging applications, Nanoscale, 2011, 3, 5, 1990

  CrossRef

 86. 86
  Ronghui Que, Mingwang Shao, Shujuan Zhuo, Chunye Wen, Suidong Wang, Shuit-Tong Lee, Highly Reproducible Surface-Enhanced Raman Scattering on a Capillarity-Assisted Gold Nanoparticle Assembly, Advanced Functional Materials, 2011, 21, 17
 87. 87
  Yongkuan Wu, Kun Liu, Xufeng Li, Shi Pan, Integrate silver colloids with silicon nanowire arrays for surface-enhanced Raman scattering, Nanotechnology, 2011, 22, 21, 215701

  CrossRef

 88. 88
  Hongmei Sun, Linyuan Cao, Lehui Lu, Magnetite/reduced graphene oxide nanocomposites: One step solvothermal synthesis and use as a novel platform for removal of dye pollutants, Nano Research, 2011, 4, 6, 550

  CrossRef

 89. 89
  Zhipeng Huang, Nadine Geyer, Peter Werner, Johannes de Boor, Ulrich Gösele, Metal-Assisted Chemical Etching of Silicon: A Review, Advanced Materials, 2011, 23, 2
 90. 90
  Ramesh Kattumenu, Chang H. Lee, Limei Tian, Michael E. McConney, Srikanth Singamaneni, Nanorod decorated nanowires as highly efficient SERS-active hybrids, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 39, 15218

  CrossRef

 91. 91
  Fugang Xu, Yue Zhang, Yujing Sun, Yan Shi, Zhiwei Wen, Zhuang Li, Silver Nanoparticles Coated Zinc Oxide Nanorods Array as Superhydrophobic Substrate for the Amplified SERS Effect, The Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 20, 9977

  CrossRef

 92. 92
  Gang Lu, Hai Li, Cipto Liusman, Zongyou Yin, Shixin Wu, Hua Zhang, Surface enhanced Raman scattering of Ag or Au nanoparticle-decorated reduced graphene oxide for detection of aromatic molecules, Chemical Science, 2011, 2, 9, 1817

  CrossRef

 93. 93
  Li-Miao Chen, You-Nian Liu, Surface-Enhanced Raman Detection of Melamine on Silver-Nanoparticle-Decorated Silver/Carbon Nanospheres: Effect of Metal Ions, ACS Applied Materials & Interfaces, 2011, 3, 8, 3091

  CrossRef

 94. 94
  Shikuan Yang, Feng Xu, Stefan Ostendorp, Gerhard Wilde, Huaping Zhao, Yong Lei, Template-Confined Dewetting Process to Surface Nanopatterns: Fabrication, Structural Tunability, and Structure-Related Properties, Advanced Functional Materials, 2011, 21, 13
 95. 95
  Matthew R. Jones, Kyle D. Osberg, Robert J. Macfarlane, Mark R. Langille, Chad A. Mirkin, Templated Techniques for the Synthesis and Assembly of Plasmonic Nanostructures, Chemical Reviews, 2011, 111, 6, 3736

  CrossRef

 96. 96
  Guo Zhang, Jianghua Feng, Lehui Lu, Baohua Zhang, Linyuan Cao, Fluorescent magnetic nanoprobes: Design and application for cell imaging, Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 351, 1, 128

  CrossRef

 97. 97
  X. T. Wang, W. S. Shi, G. W. She, L. X. Mu, S. T. Lee, High-performance surface-enhanced Raman scattering sensors based on Ag nanoparticles-coated Si nanowire arrays for quantitative detection of pesticides, Applied Physics Letters, 2010, 96, 5, 053104

  CrossRef

 98. 98
  Xuanhua Li, Guangyu Chen, Liangbao Yang, Zhen Jin, Jinhuai Liu, Multifunctional Au-Coated TiO2 Nanotube Arrays as Recyclable SERS Substrates for Multifold Organic Pollutants Detection, Advanced Functional Materials, 2010, 20, 17
 99. 99
  Changqing Yi, Cheuk-Wing Li, Huayang Fu, Mingliang Zhang, Suijian Qi, Ning-Bew Wong, Shuit-Tong Lee, Mengsu Yang, Patterned growth of vertically aligned silicon nanowire arrays for label-free DNA detection using surface-enhanced Raman spectroscopy, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2010, 397, 7, 3143

  CrossRef

 100. 100
  Mingwang Shao, Dorthy Duo Duo Ma, Shuit-Tong Lee, Silicon Nanowires – Synthesis, Properties, and Applications, European Journal of Inorganic Chemistry, 2010, 2010, 27
 101. 101
  Xuefeng Liu, Nicholas C. Linn, Chih-Hung Sun, Peng Jiang, Templated fabrication of metal half-shells for surface-enhanced Raman scattering, Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, 12, 6, 1379

  CrossRef

 102. 102
  J. Červenka, M. Ledinský, H. Stuchlíková, J. Stuchlík, Z. Výborný, J. Holovský, K. Hruška, A. Fejfar, J. Kočka, Ultrasharp Si nanowires produced by plasma-enhanced chemical vapor deposition, physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 2010, 4, 1-2
 103. 103
  Ray Gunawidjaja, Eugenia Kharlampieva, Ikjun Choi, Vladimir V. Tsukruk, Bimetallic Nanostructures as Active Raman Markers: Gold-Nanoparticle Assembly on 1D and 2D Silver Nanostructure Surfaces, Small, 2009, 5, 21
 104. 104
  Kelong Ai, Baohua Zhang, Lehui Lu, Europium-Based Fluorescence Nanoparticle Sensor for Rapid and Ultrasensitive Detection of an Anthrax Biomarker, Angewandte Chemie, 2009, 121, 2
 105. 105
  Kelong Ai, Baohua Zhang, Lehui Lu, Europium-Based Fluorescence Nanoparticle Sensor for Rapid and Ultrasensitive Detection of an Anthrax Biomarker, Angewandte Chemie International Edition, 2009, 48, 2
 106. 106
  Xianzhong Sun, Linhan Lin, Zhengcao Li, Zhengjun Zhang, Jiayou Feng, Fabrication of silver-coated silicon nanowire arrays for surface-enhanced Raman scattering by galvanic displacement processes, Applied Surface Science, 2009, 256, 3, 916

  CrossRef

 107. 107
  Xinmei Zhao, Baohua Zhang, Kelong Ai, Guo Zhang, Linyuan Cao, Xiaojuan Liu, Hongmei Sun, Haishui Wang, Lehui Lu, Monitoring catalytic degradation of dye molecules on silver-coated ZnO nanowire arrays by surface-enhanced Raman spectroscopy, Journal of Materials Chemistry, 2009, 19, 31, 5547

  CrossRef

 108. 108
  Xianzhong Sun, Linhan Lin, Zhengcao Li, Zhengjun Zhang, Jiayou Feng, Novel Ag–Cu substrates for surface-enhanced Raman scattering, Materials Letters, 2009, 63, 27, 2306

  CrossRef